“Desovietizaciją“ galima atlikti per rinkimus

dgu

dgu

“Desovietizaciją“ galima atlikti per rinkimus

 

Kadangi daugelis  iš  tarybinių laikų valdininkų neatgailauja už savo ankstesnę tarnystę „okupantams“, o atvirkščiai dalis ir toliau sėdi uzurpavę  valdžią ir jau ten sutraukę savo visas gimines vykdo toliau šalies ir piliečių naikinimą taip rafinuotai ir jausdami ,kad už tai nebus jokios atsakomybės, net  prieš Dievą, vis dėlto tauta gali pagaliau suprasti, ką ji turi nuveikti. Desovietizuoti- tai nereiškia nugriauti paminklus, garsiai rėkti, be reikalo juoktis ir  rengti patyčias iš silpnesnių, o ypač net iš vaikų-juos atimant iš tėvų. Desovietizuoti- reiškia –žiūrėti rimtai  į savo pareigą tėvynei ir savo tautai, artimiesiems. Pareiga dėl savo šalies išlikimo. Pareigą keisti valdžią, tą kuri netarnavo ir netarnauja  žmonėms visi turi. Kodėl ta teise nesinaudoja ir neatlieka pareigos tėvynei?

Ar nėra tėvynės tos ,kad iš jos reikia bėgti…,o kas bėga iš skęstančio laivo-bailiai, susitaikėliai, nemąstantys („veršiai“),kodėl viena iš labiausiai išsilavinusių tautų anoj sąjungoj taip pakriko dabartinėj .Kas ją įbaugino įstatymai, ar tie ,kurie jų nesilaiko. Tie kurie nesilaiko gerų įstatymų ,atsako ir prieš blogą įstatymą, net teisme. Ar nėra tokių įstatymų kurta nomenklatūrai? Bet yra teismai. Reikia tikėti, kad yra norinčių įstatymo raidę pakeisti, ar nors ja naudotis teisingiau. Kas to neleidžia –gal tie ,kurių reikia bijoti? Mes juos žinome, tai ,kodėl jie mums vis kenkia. Su mūsų žinia?

Taigi, jei jau eini Lietuvą ginti tai pasirenki su kuom, ir kas trukdo tai atlikti-pasirinkti sąžiningai? Ir tai Nejuokinga…Ubagiškas gyvenimas, baimė dėl rytdienos(atims pašalpą),nežinomybė, ar baikštūs bei pavydūs, o gal prisitaikėliai ir skundikai kaimynai? Jei skundikai skundžia teisingai-jie nelaikomi skundikais, o siekiančiais tiesos, bet dabar labai populiaru  skundikų pagalba  naikinti nekaltuosius teisuolius, kurie bando gintis .Kalėjimų tvarka persikėlė į gyvenimą. Kažkodėl  daug metų “Politikams“ neveikia  įstatymai? Veikia tik tiems ,jei tai ne mafija.

Jei eini į politiką-turi(ir reikia) laikytis 10 Dievo įsakymų pirmiausia. Tiems ,kuriems tai atrodo juokinga, neturėtų eiti  ne tik į bažnyčią ir į valdžią ,o net į ten kas susiję su patarnavimu tautai: net mokimo įstaigose tokių tautinės savimonės naikintojų neturėtų likti. Vaikai kenčia labiausiai nuo netiesos ne tik artimoje aplinkoje.

O ką kalbėti apie institucijas, kurias renkame atiduodami savo „balsą“. Supraskime savo esminius  poelgius, negi nematome tų veikėjų darbų, net tų už kuriuos balsavome-laikas atskirti kas tau padeda,o kas tave  „skandina“ ,ir jaučia malonumą, apmokėdamas net ir už tokias  paslaugas  tavo  pinigais.

P.L.

Facebook komentarai
});}(jQuery));