Dėl žmonių nukentėjusių nuo mafijinės teisėsaugos jungimosi ir pasipriešinimo

Aurimui Drižiui, el. paštu llredakcija@gmail.com

 

Rimantas Kiselis, Rugių g. 2 – 15, Vilnius; mob. tel. 8 609 57 303 

 

Dėl žmonių nukentėjusių nuo mafijinės teisėsaugos jungimosi ir pasipriešinimo

 

      Sveiki. Nuo mafijinės teisėsaugos ne vieną kartą esu nukentėjęs ir aš. Maža to,  pastoviai ir toliau esu jų persekiojamas. Teismų pabaigos nematyti. Pagal sufabrikuotas civilines bylas eilę metų esu  tampomas po teismus vien tik už tai, kad pasipriešinau UAB „Vilniaus energija“ ir VKEKK  manęs, kaip vartotojo, apgaudinėjimui. Teismai priėmė nutartys ir sprendimus prieštaraujančias ne tik įstatymams, aukščiausių instancijų  teismų sprendimams, ES direktyvoms,  bet ir sveikam protui.  

 

        Nors ir turiu aukštąjį išsilavinimą, bet skųsti tokius aukštąjį teisinį išsilavinimą turinčių asmenų priimtus teismų sprendimus ir nutartys Aukščiausiam teismui, asmeniui neturinčiam aukštojo juridinio išsilavinimo, įstatymai neleidžia. O advokatai bylų su  UAB „Vilniaus energija“ ir VKEKK  vengia arba jiems dirba , t. y. daro taip kaip reikia teismų mafijai. 

 

       Kai pradėjau bylinėtis su  UAB „Vilniaus energija“, nusikalstamomis veikomis užsiimanti Keldanovičių gauja pradėjo mane  persekioti. Pastoviai kabinėjasi, viešai kolioja keiksmažodžiais, šmeižia. Iš pasalų užpuolusi ramentų buvo sužalojusi veidą. Sulaikiau invalidą užpuoliką ir iškviečiau policija, nors kiti gaujos nariai ir bandė tam sutrukdyti.  Deja, policija neatliko jokio tyrimo. 

 

Paprasčiausiai atsirašė. Tuomet gauja, pastoviai niokodama mano automobilį, jau nebepasitenkino – bandė pavogti. Pranešus tel. Nr. 112 buvo sulaikyti. Ir vėl – policija tai su Keldanovičių gaujos nusikalstamomis veikomis nesieja, nors pateikiau  įrodymų. Keldanovičių gauja tai atidirbinėja už jai valdžios suteiktas privilegijas, ir jų nusikalstamų veikų apsaugą. Manyčiau, kad ir policija taip elgdamasi atidirbinėja aukščiau esantiems.

 

        Įstatymų viršenybės Lietuvoje  galima tikėtis nebent Aukščiausiame teisme ar Europos žmogaus teisių teisme į kuriuos kreiptis paprastam žmogui galimybės yra labai ribotos. Jei teisėjų  nusikaltimus  objektyviai  tirtų Generalinė prokuratūra, STT padėtis pasikeistų. Bet gi ir vieni ir kiti į šias pareigas yra skiriami tos pačios kruvinosios Dalios. Kaip ir Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininkė  Loreta Braždienė. Jos nurodymų teismas atmetė mano prašymą taikyti šalių lygiateisiškumo principą: jei  mane atsakovą teismas prievartaują duoti priesaiką, kad sakysiu tiesą  – tai ir ieškovas tegu duoda priesaiką, kad sakys tiesą. Mat prieš tai, nagrinėtoje byloje atsakovė davusi teisme ir žodinę ir rašytinė priesaiką „sakysiu man žinomą tiesą“ teisme atvirai melavo Tačiau už tai jai teismas ne tik neskyrė baudos, bet ir nepripažino man padarytos žalos. Aš tai ir be priesaikos būčiau sakęs tiesą. Esmė – atsakovą reikalauti, nemeluoti buvo atmesta. O vien už pareikštą teismo pirmininkei Loretai Braždienei nušalinimą, paremtą liudininkų patvirtinimų, kaip nesąžiningos teisėjos, pati teismo pirmininkė Loreta Braždienė  man skyrė 1000 lt baudą, be teisės tokią teismo nutartį apskųsti Mat nušalinime jai buvau nurodęs vieną pagrindinių teisės principų „Niekas negali būti teisėju savo byloje“. Matomai mano, kad jinai pati yra įstatymas ir  jai už Lietuvių tautos genocido vykdymą niekada nereikės atsakyti. Be to,  teismas priteisė man apmokėti produkciją, neatitinkančia nei mano pasirašytos sutarties pateikimo sąlygų, nei kiekio. Taip teismų ir anstolių pagalba jau esu apiplėštas keliolika tūkstančių litų.

 

        Ypač akivaizdūs mano bylose yra ir teisėjų Raimondos Vansevičienės, Dalios Višinskienės, Danutės Kutrienės,  Urmilos Paliukienės, Rūtos Petkuvienės sukčiavimai ir apgavystės. Kiek žinau, tai ir jas visas teisėjais tvirtino tą pati kruvinoji Dalia, kurios ir rinkiminis devizas„Teisingumas ne šio pasaulio dimensija“.  Tai ją ir vertinu, kaip vieną iš Lietuvių tautos genocido organizatorių.

 

         Tai tik dalis informacijos mano, kaip nukentėjusio prisistatymui. Kaip teismų mafija  galėtume  galėtume paveikti  turiu ir idėjų ir sumanymų. Dėl to turėtume ir apsijungti, ir susieiti, ir pasitarti. 

 

         

 

                                                                Rimantas Kiselis                                         2015 m. spalio 8 d.

Facebook komentarai
});}(jQuery));