Policija net neieškojo po Seimą be kaukės slampinėjančio Vytauto Landsbergio

tata

tata

Vakar, t. y. vasario 11 d., akylas kaunietis Antanas Kandrotas kreipėsi į policiją, pamatęs Vytautą Landsbergį dalyvaujant Seimo spaudos konferencijoje be veido kaukės. „Du kartus skambinau 112, ir reikalavau, kad policija reaguotų ir skirtų jam baudą”, – sakė A.Kondrotas.

Šiandien Antanas Kandrotas informavo, kad policija matyt iki šiol jokių veiksmų dėl minėto teisės pažeidimo neatliko.

Nors policijos generalinio komisaro įsakyme aiškiai sakoma, kad :

PRANEŠIMO APIE PADARYTĄ TEISĖS PAŽEIDIMĄ PRIĖMIMAS, REGISTRAVIMAS IR PERDAVIMAS NAGRINĖTI
11. Policijos departamento Viešosios policijos valdybos Operatyvaus valdymo ir apsaugos skyriaus (toliau – OVAS) pamainomis dirbantis pareigūnas Policijos registruojamų įvykių registro (toliau – PRĮR) meniu pasirenka „ePolicija“, toliau – laukelį „Stebėjimas“ ir, susipažinęs su gautu pranešimu, vadovaudamasis Policijos registruojamų įvykių registro duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 5-V-850 (kartu su 2009 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 5-V-464 pakeitimu), priima vieną iš šių sprendimų:
11.1. registruoti pranešimą PRĮR;
11.2. perduoti pranešimą į užduočių valdymo sistemą ar dokumentų registravimo posistemį;
11.3. neregistruoti pranešimo PRĮR.
12. Policijos įstaigos operatyvaus valdymo padalinio pareigūnai, gavę duomenų apie policijos registruojamą įvykį:
12.1. atlieka pirminį pranešimo patikrinimą (įvertinimą);
12.2. atsižvelgdami į patikrinimo rezultatus, pradeda ir atlieka ikiteisminį tyrimą ar administracinės teisenos procedūrą arba priima sprendimą atsisakyti pradėti šias procedūras;
12.3. atsižvelgiant į būtinumą, informuoja asmenį, kurį galima identifikuoti e. policija portale, apie pirminio patikrinimo rezultatus, PRĮR lange „Įvykis“ pažymėjus laukelį „Informuoti PEPS pranešėją;
12.4. vykdo kitus policijos registruojamo įvykio duomenų tvarkymo veiksmus, nurodytus kituose teisės aktuose.
Punkto pakeitimai:
13. OVAS pamainomis dirbantis pareigūnas susipažįsta su PRĮR per e. policijos portalą gautais pranešimais ir priima vieną iš Taisyklių 11 punkte išvardytų sprendimų ne vėliau kaip per 12 val., skaičiuojant nuo pranešimo gavimo momento.

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));