VRK atsisakė registruoti referendumą dėl lygios rinkimų teisės

article

article

REFERENDUMŲ INICIATYVINIŲ GRUPIŲ

PRANEŠIMAS SPAUDAI

 

DĖL VRK BANDYMŲ IŠ TAUTOS ATIMTI TEISĘ INICIJUOTI REFERENDUMUS

 

2021 m. liepos 05 d. Vilnius

 

Piliečių referendumo iniciatyvinė grupė teikia skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui dėl referendumo iniciatyvos priimti konstitucinį įstatymą dėl Seimo rinkimų neregistravimo 2021-06-29 VRK sprendimu. Siūlomu įstatymu siekiama užtikrinti Konstitucijos 55 straipsnio reikalavimą dėl lygios rinkimų teisės, kurią pažeidžia mišrios rinkimų sistemos naudojimas – daugiamandatė ir vienmandatės rinkimų apygardos. Todėl Seimo rinkimus siūloma organizuoti tik 141 vienmandatėje apygardoje. Kandidatus keltų ir rinkimų programas skelbtų Lietuvoje registruotos ir trejus metus veikiančios, biudžeto lėšų negaunančios politinės partijos ir nevyriausybinės organizacijos. Kandidatai nemokėtų rinkimų užstato, tačiau turėtų surinkti 350 rinkimų apygardos rinkėjų parašų. Po tokio konstitucinio įstatymo priėmimo būtų skelbiami pirmalaikiai Seimo rinkimai pagal pakeistą rinkimų sistemą.

2021-06-29 posėdyje VRK atvirai demonstravo šališkumą – neregistravo šios iniciatyvos, net neatliko referendumo įstatymu nustatytos procedūros į posėdį atvykusios iniciatyvinės grupės nariams patvirtinti šią iniciatyvą.

Iniciayvinės grupės skundas grindžiamas ne tik šiuo procedūriniu pažeidimu ir atvirai demonstruota VRK narių nuomone dėl šio būsimo VRK sprendimo. Iniciatyvinės grupės nuomone, jie paneigė visus VRK sprendimo projekto argumentus, tačiau VRK tai ignoravo, dėl jų net nepasisakė. Šis VRK sprendimas pažeidžia ir piliečių teises į konstitucinio įstatymo priėmimą, ką nustatė ir Konstitucinis Teismas 2020-07-30 nutarimu.

 

Teikiamas ir skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui dėl VRK ir Seimo neveikimo – š.m. birželio 29 d. posėdyje VRK įregistravusi referendumo iniciatyvą dėl Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių keitimo dėl 300000 rinkėjų parašų skaičiaus referendumui paskelbti sumažinimo iki 100000, iki 2021-06-30 d. privalėjo perduoti šios iniciatyvos įregistravimo aktą Seimo Pirmininkei, o Seimo Pirmininkė – paskelbti apie šią piliečių iniciatyvą Seimo plenariniame posėdyje.

Pradeda aiškėti tokio neveikimo tikrosios priežastys. Netruko paaiškėti, kad š.m. liepos 1 d. VRK nutarė nevykdyti tolimesnių procedūrų dėl pačios VRK š.m. birželio 29 d. sprendimu įregistruotos piliečių iniciatyvos dėl Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių keitimo – VRK nutarė neišduoti iniciatyvinei grupei parašų rinkimo lapų ir prisijungimo prie elektroninio pasirašinėjimo dėl šio referendumo. Atseit dėl Konstitucinio Teismo 2020-07-30 nutarimo nuo 2021-07-01 d. Lietuvoje tariamai nebegalioja Referendumo įstatymas. Tačiau tokių aiškinimų nėra nurodytame Konstitucinio Teimso nutarime. Todėl ruošiamas dar ir skundas teismui dėl šio sprendimo, kuris bus teikiamas teismui š.m. liepos 7 d.

 

VRK nusprendė neteisėtai atimti iš Tautos ir piliečių teises į referendumą ir jo iniciatyvą, nors šias teises tebegina Konstitucijos 9 str. Tai padaryta, šiurkščiai pažeidžiant teisinės valstybės pamatinius LR Konstitucijos nustatytus ir ginamus principus – demokratinį valstybės valdymą, teisingumo principą, kuris pagal Konstitucinio Teismo išaiškinimus yra vienas pagrindinių teisės tikslų ir teisinės valstybės pagrindų, taip pat teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo principus. Neužtikrinus asmens teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo, nebūtų užtikrintas asmens pasitikėjimas valstybe ir teise (Konstitucinio Teismo 2000-02-23, 2001-07-12, 2002-11-25, 2003-01-24, 2003-03-04, 2008-12-24 nutarimai). 

 

Tad netylėkime, kilkime ir burkimės, veikime drauge. Valdžia mūsų bijo, kai veikiame drauge ir suderintai, konstruktyviai. 

Facebook komentarai
});}(jQuery));