Dėl priežasčių ir padėties susiklosčiusios Lietuvos futbolo federacijoje

 

E. Eimontas: nesitrauksiu, kol LFF neatsivers visai futbolo bendruomenei

 

Šiandien Lietuvos futbolo federacijos prezidentas pranešė atšauksiantis savo pareiškimą dėl atsistatydinimo iš pareigų. Paaiškėjus, kad naujų įstatų tvirtinimas pagal parengtą pokyčių strategiją pradėtas vilkinti, prezidentas pareiškė ketinantis tęsti pradėtus darbus ir neketinantis trauktis tol, kol LFF neatvers durų visai futbolo bendruomenei.

 

„Pirmąkart gyvenime susidūriau su šantažu. Vykdomajame komitete su manimi buvo bandyta susidoroti nešvariais būdais – grasinta sugriauti asmeninę ir profesinę mano reputaciją, kas sukompromituotų ir Lietuvos futbolo gerojo valdymo pokyčių strategiją. Tokiais atvejais kažin, ar žmogus turi paruoštą scenarijų, kaip elgtis. Atsistatydinimo kelias atrodė tinkamiausias, siekiant apsaugoti nuo neigiamų emocijų savo šeimą. Taip pat, kad pusantrų metų įdirbis skaidrumo ir atvirumo link nenueitų perniek. Esu tikras dėl savo veiklos etiškumo, kad niekam nekiltų jokių klaustukų, pats kreipiausi į UEFA ir FIFA su prašymu atlikti LFF veiklos auditą“, – pasakoja E. Eimontas.

 

E. Eimontas teigia, kad gerojo valdymo pokyčių strategija bus pradėta įgyvendinti patvirtinus naujus LFF įstatus. „Jų patvirtinimo data buvo numatyta gegužės 18 d., tačiau praėjusį penktadienį paaiškėjo, kad šis klausimas iš darbotvarkės bus išimtas. Trumpai tariant – procesas bus vilkinamas. Tarp vykdomojo komiteto narių yra žmonių, kurie iš paskutiniųjų priešinasi skaidrumo didinimui, struktūros peržiūroms. Visgi praėjusią savaitę sulaukiau labai daug palaikymo iš futbolo bendruomenės, matau, kad jai inicijuojamų pokyčių reikia. Ne kartą sakiau – prezidento kėdės nesilaikau, esu čia dėl pokyčių. Ir kol jie neįvyks visos futbolo bendruomenės labui, jaučiu pareigą tęsti pradėtus darbus“, – tikina LFF prezidentas.

 

Kalbėdamas apie pokyčius, E. Eimontas akcentavo, kad dabar yra kritinis metas. „Turime suprasti: per pastaruosius pusantrų metų pavyko padaryti nemažai, tačiau čia yra daugiausia, ką galime išpešti dabar galiojančių įstatų ribose. Privalome federacijos duris atverti visai futbolo bendruomenei, ne tik išrinktiesiems. Jeigu norime pokyčių, pirmiausia turi plėstis vykdomasis komitetas, didėti kongreso narių skaičius“, – teigia E. Eimontas.

 

Praėjusią savaitę LFF prezidentas vyko į planuotą susitikimą su UEFA ir FIFA gerojo valdymo pokyčių strategijos pristatymui. UEFA ir FIFA išreiškė visapusišką palaikymą. Gegužės pradžioje į Lietuvą atvyksta UEFA ir FIFA delegacijos, jų darbotvarkėje numatyti pagrindiniai klausimai susiję su Lietuvos futbolo pokyčių strategija ir įstatų keitimu. „UEFA ir FIFA ženkliai prisidėjo prie gerojo valdymo pokyčių strategijos, tad jų akys nukreiptos į Lietuvą, kaip mums pavyks ją įgyvendinti. Pokyčiai neišvengiami – piktybiški pasipriešinimai įsileisti visą futbolo bendruomenę turi būti įveikti, tik tada galėsime kalbėti apie tolesnį Lietuvos futbolo vystymąsi“, – akcentuoja LFF prezidentas. 

 

 

Dėl priežasčių ir padėties susiklosčiusios Lietuvos futbolo federacijoje

Lietuvos futbolo federacijos (LFF) Vykdomasis komitetas (VK) dėkoja futbolo bendruomenei ir žiniasklaidai už kantrybę, profesines žurnalistų pastangas informuoti visuomenę apie netikėtą LFF prezidento Edvino Eimonto atsistatydinimą ir po to susiklosčiusią padėtį.

 

LFF VK apgailestauja, kad viešojoje erdvėje esant  ribotai LFF informacijai kilo nemažai svarstymų apie atsistatydinimo priežastis dėl to neišvengta teorijų ir nepagrįstų kaltinimų. Atkreiptinas dėmesys, kad  federacija vengė dalyvauti viešojoje erdvėje vykstančiose diskusijose, viešojoje komunikacijoje rėmėsi tik objektyviais faktais, siekė išlikti diskretiška šioje jautrioje futbolo bendruomenei situacijoje. Pažymėtina, kad ir pats prezidentas prašė VK narių susilaikyti nuo komentavimo, leidžiant jam išsaugoti reputaciją ir karjeros ateitį. LFF VK iki šiol garbingai laikėsi šio įsipareigojimo.

 

Tačiau LFF prezidentui viešojoje erdvėje nesiliaujant kaltinti LFF VK prasimanymais ir prielaidomis, šmeižtu bei spaudimu, net pačios federacijos inicijuotų permainų stabdymu, LFF VK nuo šios akimirkos nebelaiko savęs garbės susitarimą nekomentuoti sulaužiusia puse ir su visa atsakomybe pareiškia:

 

– Nuolatos LFF prezidento kartojami teiginiai, neva LFF VK priešinasi  „Gerojo valdymo praktikos“ raporto parengimui, įstatų pakeitimui neturi jokio pagrindo.

 

VK primena, kad LFF futbolo Forumo „Gerojo valdymo praktikos“ Darbo grupę sudaro ne tik nepriklausomi futbolo bendruomenės atstovai, ekspertai, teisininkai, bet ir du LFF VK nariai, kurie nuolatos dalyvauja grupės darbe ir raporto rengime. Tai pagrindžia ir LFF nutarimas rengti futbolo Forumą bei  konkretūs VK sprendimai:

 

Š.m. balandžio13 d. vykusiame LFF VK posėdyje nariai vienbalsiai patvirtino, kad LFF įstatų keitimas yra būtinas ir jų svarstymas bei priėmimas turi būti atlikti LFF konferencijos metu (šiuo metu jau patvirtinta data – š.m. birželio 12 d.). Pabrėžiama, kad didžioji dalis Darbo grupės įstatų projekto siūlymų yra priimtini VK, sveikintini ir bus įtraukti į konferencijos darbo dienotvarkę. Prieš tai įstatų projektas ir kiti dokumentai bus viešai aptariami planuojamame futbolo Forume. Pabrėžiama, kad pirmiausia įstatai bus derinami su UEFA ir FIFA, taip pat jie turės atitikti Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nuostatas. Šių klausimų derinimui buvo sudaryta Darbo grupė, susidedanti iš VK ir Darbo grupės narių.

Kadangi balandžio 13 d. Marijampolėje, VK posėdžio metu prezidentas įteikė atsistatydinimo raštą, susiklostė nepaprastosios aplinkybės šaukti VK posėdį skubos tvarka. Balandžio 18 d. LFF prezidentas visiems VK nariams išsiuntė pranešimą, kad balandžio 21 d. rengiamas VK posėdis. Rašte taip pat buvo pateikta posėdžio dienotvarkė. LFF įstatai numato, kad apie LFF VK posėdį nariai turi būti informuojami ne mažiau kaip prieš 7 dienas. Tačiau įstatai taip pat numato, kad prezidentas gali šaukti posėdį skubos tvarka skelbdamas ankstesnę datą. Nekyla abejonių, kad prezidentas šaukdamas posėdį žinojo visas teisines aplinkybes. Tai akivaizdžiai liudija pranešimo išsiuntimo nariams registracijos data (nuorašas pridedamas).

– Prezidentas viešai kvestionuoja balandžio 21 d. VK posėdžio teisėtumą. Šiuo klausimu VK pareiškia:

 

Iš trylikos nuolatinių VK narių į balandžio 21 d. posėdį susirinko dešimt narių, įskaitant prezidentą. Posėdyje nedalyvavo nariai Gediminas Daukšys ir Gintautas Žemaitis, dar vieno nario, Vytauto Vaškūno teisė dalyvauti VK posėdžiuose yra suspenduota. Motyvuodamas tuo, kad turi dviejų nedalyvaujančių VK narių rašytinius pareiškimus apie neva neteisėtai rengiamą posėdį, prezidentas E Eimontas pareiškė, kad posėdis neteisėtas. Posėdžio narių paprašytas pateikti abu rašytinius pareiškimus, prezidentas tegalėjo pateikti tik G. Daukšio pareiškimą. Vykdomajam pasitikslinus paaiškėjo, kad G. Žemaitis pareiškimo nėra rašęs ir jokiems pareiškimams prezidento neįgaliojo. Kokiu tikslu prezidentas melavo VK nebuvo paaiškinta, nors susirinkimo teisėtumas dėl kvorumo yra nekvestionuotinas. Dar daugiau: devyni nariai nubalsavo, kad posėdis yra teisėtas ir jį privaloma tęsti.

Atkreiptinas dėmesys, kad iš visos Lietuvos į posėdį susirinkę VK nariai nesuprato, kokių tikslų vedinas prezidentas, pats sukvietęs posėdį, stengiasi jį atšaukti. Visiškai normali ir įprasta praktika, kad daugumoje posėdžių dėl įvairių priežasčių vienas arba kitas narys nedalyvauja, tačiau dėl to nėra kvestionuojami VK nutarimai.

Kaip buvo informuota, VK posėdžio metu pirmas svarstytas klausimas pagal prezidento pateiktą dienotvarkę buvo neeilinės LFF konferencijos sušaukimo datos ir vietos tvirtinimas. Kaip buvo pranešta, devynių narių balsais patvirtinta, kad konferencija vyks Kauno mieste, birželio 12 dieną.

Atkreiptinas dėmesys, kad  posėdžio metu VK narys Dainius Širvys pateikė prašymą, kad, atsižvelgiant į susidariusią situaciją po prezidento atsistatydinimo, informacija apie administracinius, įskaitant finansinius, federacijos reikalus prezidento būtų pateikiami gen. direktoriui bei pirmajam vice prezidentui. Prašymas buvo patvirtintas devyniais narių balsais.

 

VK nariai išreiškė susirūpinimą dėl finansinės LFF būklės ir pareikalavo į posėdžio  dienotvarkę įtraukti klausimą, kad iki kito posėdžio VK būtų pateikta išsami LFF finansų ataskaita. Kad šiuo klausimu nekiltų kolizijų ar nesusipratimų dėl konkrečios sekančio VK posėdžio  datos ir laiko, prezidentui buvo įteiktas raštiškas  devynerių  VK narių prašymas, sušaukti kitą VK posėdį ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 13 dienos (nuorašas pridedamas).

 

– Dėl skleidžiamų LFF prezidento gandų, neva VK bandys sustabdyti įstatų priėmimą, raporto aptarimą ar kitaip pakenkti reformos vykdymui, VK pabrėžia kad:

 

„Gerojo valdymo praktikos“ Forumas bei Darbo grupė buvo inicijuota LFF, patvirtinta aukščiausio LFF struktūrinio padalinio Vykdomojo komiteto ir jos rekomendacijos bus įgyvendinamos tokia apimtimi, kuri atitiks efektyvaus valdymo, Lietuvos teisės aktų ir UEFA bei FIFA reikalavimus. Pažymėtina, kad dėl naujojo futbolo Forumo, vadinamojo „Forumas 2“, datos perkėlimo savitiksliams gandams skleisti nėra jokio realaus pagrindo.  VK posėdžio metu, LFF gen. direktorius Nerijus Dunauskas informavo, kad gautas Darbo grupės pirmininko Gintauto Babravičiaus prašymas sušaukti Forumą 2 gegužės 27 d. Pirmininkas informavo, kad anksčiau planuotą susirinkimo dieną, dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, jis negalėtų dalyvauti; Darbo grupės dalyviams pritarus datos perkėlimui klausimas buvo pateiktas VK balsavimui, kuriam buvo pritarta devyneriais balsais.

 

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: KRISTINA JUGULYTĖ, PR SERVICE

Facebook komentarai
});}(jQuery));