Dėl pranešimo apie narkotikų gamybą S.Rakauskienė jau pusmetį laikoma už grotų

2016-07-05

Kauno apygardos teisme po apeliacijos svarstymo.

iis kaires i desine-A.Morozovas, D.Šulcas, G.Grabauskas

cleardot

Po slaptų teismų S.Rakauskienė jau pusmetį laikoma už grotų

Šiais metais teko rengti jau kelis straipsnius apie kaunietės S.Rakauskienės persekiojimą. Ši 71 metų teisėsaugos veteranė buvo suimta 2016 sausio 19. d. ir nugabenta į Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos Utenos ekspertinį skyrių. Ten ji buvo ilgai laikoma, po to nuo kovo 3d. ji priverstinai uždaryta į Rokiškio psichiatrijos ligoninę, po kovo 2 d. Kaune įvykusio slapto teismo. Tada S.Rakauskienė apskundė šįą teismo nutartį ir balandžio 7 d. Kauno apygardos teisme įvyko apeliacinis  svarstymas. Posėdyje dalyvavo žurnalistai ir žmogaus teisių gynėjai. Nors prokuroras reiškė nepasitenkinimą jų dalyvavimu, tačiau žurnalistai ir žmogaus teisių gynėjai buvo salėje, stebėjo visa posėdžio eigą.  Deja, skundas buvo atmestas. Pastaruoju metu šioje istorijoje vyksta tikrai skandalingi įvykiai-vėl rengiami  slapti teismai. Štai birželio 2 d.  ir birželio 6 d. įvyko Kauno apylinkės teismo posedžiai, apie kuriuos nebuvo informuota nei pati S.Rakauskienė, nei jos teisinis atstovas, advokato padėjėjas A.Morozovas. Slaptų teismų priimtos nutartys-ši LR pilietė turi būti laikoma už grotų ir toliau. Suėmimas pratęstas iki rugsėjo 3 dienos. S. Rakauskienės byla susidomėjo žurnalistai, susidomėjo ir žmogaus teisių gynėjai, tame tarpe Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos pirmininkas D.Šulcas, žinomi teisininkai, kaip advokatas V.Sirvydis.

Bylos fabrikavimo požymiai

Kaip galima įvertinti S.Rakauskienės bylos eigą? Tai tikrai barbariški veiksmai, nes  visuomeniškai aktyvi moteris, Socialistinio Liaudies fronto (SLF)  narė, seniau 26 metus dirbusi teisėsaugos struktūrose S.Rakauskienė ilgai kovojo su Lietuvoje paplitusia narkotikų gamyba ir prekyba, ji pati niekada nevykdė smurtinių visuomenei pavojingų veiksmų. Pastaroji byla buvo pradėta 2014 m. lapkričio 8 d. po to,  kai S.Rakauskienė kreipėsi i policiją, teigdama, jog netoli jos Domeikavoje galimai vykdoma narkotikų gamyba. Už valandos atvykę pareigūnai narkotikų nerado, ir S.Rakauskienės atžvilgiu pradėtas tyrimas dėl melagingo pranešimo apie nusikaltimą.  Jei tokiose bylose įrodoma kaltė, tai piliečiai baudžiami piniginėmis baudomis ar trumpalaikiu areštu. O šiuo atveju LR pilietės ilgalaikis izoliavimas bei tai, kad vyksta slapti teismai, leidžia daryti prielaidas, jog S.Rakauskienės byla fabrikuojama. S.Rakauskienė apskundė šių slaptų teismų priimtas nutartis ir liepos 5. d vyko S.Rakauskienės skundų svarstymas Kauno apygardos teisme. Į šį posėdį S.Rakauskienė vėl nebuvo atgabenta, tik šį kartą jau teiktasi apie svarstymą informuoti ją ir jos teisinį atstovą. 

Į apeliacinį posėdį atvykome kartu su kitais neabejingais piliečiais-į teismo posėdį atvyko S.Rakauskienės teisinis atstovas, advokato padėjėjas A.Morozovas, Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos  pirmininkas D.Šulcas, SLF Kauno skyriaus pirmininko pavaduotojas H.Juodiška, aktyvus judėjimo ,,Vytis” narys B.Mikulėnas. Kai nuėjome i teismo salę, joje buvo tik sekretorė ir į posėdį atvykusi prokurorė. Už kelių minučių prisistatė trijų teisėjų kolegija, kuri pasitarė, ir paskelbė, jog teismo posėdis turi būti slaptas, visiems į jį atėjusiems piliečiams liepta palikti salę. Po to posėdis truko penkiolika minučių, o dar po valandos paskelbtas verdiktas-skundas atmestas, S.Rakauskienė ir toliau paliekama už grotų. 

Kad tik būtų žmogus, o straipsnį pritaikysim? Ką reiškia teiginys-,,socialiai pavojinga”?

 Kai nagrinėjame S.Rakauskienės persekiojimo istoriją, tai galime pastebėti-kaip įmanoma susidoroti su tam tikroms grupėms neparankiu piliečiu. Nėra jokių tikrų faktų apie S.Rakauskienės vykdytas pavojingas veikas, ji niekada nevykdė smurtinių išpuolių ar aferų, tad šito ir nedristama teigti, bet prisidengiama  mislingomis frazėmis, kaip tokia, kuri vis įtraukiama į teismų nutartis: ,,S.Rakauskienes elgesys neprognozuojamas, ji yra socialiai pavojinga”.

Su S.Rakauskienės persekiojimo istorija susipažinęs advokatas V.Sirvydis teigia:  ,, Yra du svarbūs momentai. Pirma-dabartiniai LR įstatymai sudaro prielaidas piktnaudžiauti psichiatrija, ir antra-praktiškai dažnai pažeidžiamos ir tos įstatymų ribos. Tada gaunasi taip, jog LR piliečiams, kurie patenka į teisminės psichiatrijos ratą, labai sunku iš jo išeiti. Pasisakau už represinės psichiatrijos pažabojimą. Nes tai kenkia piliečių interesams, štai ir šiuo atveju-S.Rakauskienė yra normali pilietė, tikrai nevykdanti smurtinių veiksmų, bet gaunasi taip, jog ji  ilgai randasi už grotų, o įvairūs tikri smurtininkai jei ir patenka už grotų-tai dažnai tik trumpam, savaitei ar mėnesiui. Po to išeina į laisvę ir atsiperka baudomis. Ir dar svarbus aspektas-S.Rakauskienė  yra silpnos sveikatos pagyvenusi moteris, ir į tai tikrai turėtų būti atsižvelgiama”.  

Del S.Rakauskienės sveikatos būkles ji turi būti paleista, nes nevykdė jokių pavojingų nusikaltimų, ir turi realių sveikatos problemų. Tai  širdies problemos ir kritinė akių būklė. Dėl to S.Rakauskienė eilę kartų kreipėsi pagalbos į žurnalistus ir žmogaus teisių gynėjus. Štai  liepos 7 d. ji telefonu kreipėsi dėl prastėjančios sveikatos: “Pas mane progresuojanti katarakta. Kairės akies operacija  buvo paskirta birželio menesį Santariškėse. Bet nevežė, matau tik kaip per rūką. Apanku be operacijų”. Be to, jai dažnai būna širdies priepuoliai, problemų su širdimi teisėsaugos veteranė turėjo jau prieš kelerius metus. Taigi kodėl ši taiki moteris, turinti didelių sveikatos problemų, jau pusę metų laikoma už  grotų?

S.Rakauskienės skunde yra teigiama : ,,Nematau  pagrindų laikyti mane izoliuotą. Manau, kad tai gali būti  dviem atvejais-jei daryčiau žalą ar kelčiau grėsmę  aplinkiniams,(dėl to, kad galėčiau kelti grėsmę sau, teismas išvis nepasisako). Pažymėtina, kad 26 metus dirbau teisėsaugos sistemoje, už gerą darbą buvau eilę kartų apdovanota. Jokio pavojaus aplinkinių saugumui nekeliu ir negaliu kelti“.

Kodėl Lietuvoje žeminami ir kankinami senoliai?

Ši rezonansinė istoriją patraukė įvairių žurnalistų, žmogaus teisių gynėjų dėmesį. Dar gegužės mėnesį į prokuratūrą kreipėsi ir visuomenininkės organizacijos, kuriai priklauso S.Rakauskienė, vadovai. SLF pirmininkas E.Jagelavičius oficialiu raštu kreipėsi į LR Generalinę prokuratūrą, prašydamas paaiškinti, kodėl  S.Rakauskienė suimta ir laikoma už grotų? Deja, gauti atsakymai tėra formalūs, liaudiškai tariant-,,atsirašymai“. Teisėsaugos  veiksmais stebisi ir su šia byla susipažinęs Lietuvos žmogaus teisių  sąjungos pirmininkas  D.Šulcas, jis valdžios struktūroms pateikė jau kelis oficialius raštus dėl S.Rakauskienės atžvilgiu vykdomu įstatymų pažeidimų. 

Turime iškelti esminius klausimus-Kodėl Lietuvoje vykdomi atviri žmonių persekiojimai? Kodėl žeminami ir  kankinami senoliai? Vykdomi bylų fabrikavimai? Tai nedaro garbės Lietuvai, reikia konkrečiai tramdyti korumpuotus politikus, aferistų grupuotes, tačiau realybė tokia-tokios tamsios jėgos klesti, o žeminami bei persekiojami paprasti piliečiai, tame tarpe ir sąžiningai visa gyvenimą dirbę žilagalviai senoliai. 

Giedrius Grabauskas

 

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ STEBĖTOJŲ SĄJUNGA

Liepų al. 2 LT- 57167 Kėdainiai.  Adresas korespondencijai Josvainių g.4  LT-57274 Kėdainiai

,,Swedbank” AB LT507300010138396913 Tel+370 608 00512  Fax.+370 422 60008

Į.k. 191991323   www.lztss.lt  lztss.eu@gmail.com


                                                 2016-06-23 Nr. P16/06-

 

PAREIŠKIMAS

DĖL LIETUVOS VALSTYBĖJE VYKDOMŲ TYČINIŲ ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMŲ

 

 

Nevyriausybinė visuomeninė organizacija Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga vykdydama aiškiai sufabrikuotų baudžiamojo persekiojimo bylų stebėseną LŽTSS narės Skaistos Rakauskienės atžvilgiu, turi visus pagrindus teigti, kad Lietuvos pilietės Skaistos Rakauskienės atžvilgiu vykdomas precedento neturintis, ciniškas ir žiaurus susidorojimas, kankinimas, sąmoningai tyčinis elementariausių Žmogaus teisių bei laisvių pažeidinėjimas.

Skaista Rakauskienė (71 m. amžiaus), gyvenanti Kauno pakraštyje, Domeikavoje.  S.Rakauskienė, savo laiku 26 metus dirbo teisėsaugos sistemoje, už pavyzdingą darbą ne kartą apdovanota.  Turėdama darbo teisėsaugos institucijose, ji, Skaista Rakauskienė, numanė, kad kaimynystėje gyvenantys asmenys galimai užsiima narkotinių medžiagų gamyba stambiu mąstu. Pagrindas įtarti, kad kaimynystėje gyvenantys asmenys  užsiima narkotinių medžiagų gamyba, buvo iš kaimyninių butų sklindantys stiprūs acetono ir kitų medžiagų reikalingų narkotinių medžiagų gamybai, kvapai.

 Apie tai, kad kaimynystėje nuolat gaminamos narkotinės medžiagos,  S.Rakauskienė, kaip sąmoninga Lietuvos valstybės pilietė ir pareigūnė (buvusi) eilę kartų informavo teisėsaugos pareigūnus. Tačiau atvykdavę pareigūnai vis „nerasdavo“ jokių narkotinių medžiagų gamybos priemonių, o toli sklindančio nemalonaus kvapo neužuosdavo ar nenorėdavo užuosti.

Skaista Rakauskienė supratusi, kad kaimynystėje vykdomą narkotinių medžiagų gamybą galimai dengia teisėsaugos institucijų pareigūnai, savo iniciatyva kreipėsi į specialistus dėl narkotinių medžiagų gamybos likučių, savo bute, nustatymo. Atvykę specialistai paėmė tepinėlius nuo sienų, lubų ir baldų. Atlikus mėginių patikrą kompetentingi specialistai patvirtino, kad mėginiuose paimtuose iš S. Rakauskienės buto, neabejotinai yra narkotinių medžiagų gamybos likučių.

 2014 m. lapkričio 8 d. Skaista Rakauskienė eilinį kartą pajutusi stiprų acetono ir galimai narkotinių medžiagų kvapą sklindantį iš kaimyninio buto, pakvietė policijos pareigūnus dėl galimos narkotikų gamybos. Pareigūnai atvyko, tačiau  narkotikų gamybos pėdsakų, jų teigimu, nebuvo rasta. Neužilgo pradėtas tyrimas dėl galimai melagingo pareigūnų iškvietimo. S.Rakauskienė atvykdavo į apklausas, vėliau – nuo 2015 m.balandžio pabaigos kurį laiką  gyveno Rusijoje, Vokietijoje. Į Lietuvą S.Rakauskienė grįžo 2016 m. sausio mėnesį.

2016 m sausio 19 d. atvykę uniformuoti policijos pareigūnai S. Rakauskienę sulaikė ir su palyda prievarta pristatė  į Utenos  teisminės psichiatrijos  ekspertinį  skyrių, lyg tai prievartiniam psichinės būklės patikrinimui. 

Tyčia pažeidžiant asmens psichinės būklės patikrinimo terminus, praėjus daugiau negu pusantro mėnesio, t.y. 2016 m. kovo 3 d., kai jai pranešta, jog Kauno miesto apylinkės teismo sprendimu, nutarta Skaistą Rakauskienę trims mėnesiams patalpinti į Rokiškio psichiatrijos ligoninę, taikant  griežto stebėjimo sąlygas. Tiek būdama Utenoje, tiek Rokiškyje, S.Rakauskenė kreipėsi pagalbos į žurnalistus, žmogaus teisių gynėjus. Būdama be kaltės ir nepadariusi jokio nusikaltimo patalpinta už grotų, būdama per prievartą „gydoma“   Skaista Rakauskienė pažeidžiant tarptautinės teisės normų, Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas yra tyčia kankinama, yra atvirai ir ciniškai tyčiojamasi iš jos žmogaus teisių bei laisvių, dėl kas dieną patiriamos kančios, beviltiškumo ir skausmo, atsirado problemų su širdimi.

 2016 m. birželio 2 d. vėl įvyko slaptas Kauno miesto apylinkės teismo posėdis. Ir vėl pažeidžiant elementariausias Žmogaus teises bei laisves, teisę į teisingą ir bešališką teismą, į slaptą teismo posėdį kuriame buvo nagrinėjamas prievartinio „gydymo“ S. Rakauskienei pratesimas, nebuvo kviesta nei pati S.Rakauskienė, nei jos advokatas A.Morozovas, slaptame teismo posėdyje dėl asmens prievartinio gydymo psichiatrijos ligoninėje neturėjo galimybės dalyvauti žurnalistai, žmogaus teisių gynėjai, apie teismo posėdį niekam ir niekur neskelbta. Kauno miesto apylinkės teismas remdamasis abejonę keliančiais motyvais, vienašališkai nusprendė pratęsti prievartinį Skaistos Rakauskienės „gydymą“ ir be kaltės laikymą už grotų, dar trims mėnesiams.

Nevyriausybinė visuomeninė organizacija Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga reaguodama į sąmoningai tyčinius Žmogaus teisių bei laisvių pažeidimus daromus Skaistos Rakauskienės atžvilgiu, atsakingai pareiškia, kad

Europos Sąjungos Lietuvos valstybė be teisinio pagrindo prievarta patalpindama Lietuvos pilietę, nepadariusią pavojingų smurtinių nusikaltimų už grotų, prievarta taikydama „gydymą“ anksčiau niekada jokiomis psichinėmis ligomis nesirgusios Skaistos Rakauskienės atžvilgiu, sąmoningai tyčia pažeidžia  Žmogaus teises bei laisves įtvirtintas Europos žmogaus teisių bei pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos, Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto, Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą, Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų nuostatas;

Europos Sąjungos Lietuvos valstybė pradėdama baudžiamąjį persekiojimą prieš Lietuvos pilietę pranešusią apie akivaizdų nusikaltimą (narkotinių medžiagų gamybą); be teisinio pagrindo prievarta patalpindama Lietuvos pilietę, nepadariusią pavojingų smurtinių nusikaltimų, už grotų; prievarta taikydama „gydymą“ anksčiau niekada jokiomis psichinėmis ligomis nesirgusios Lietuvos pilietės atžvilgiu; atėmusi iš Lietuvos pilietės teisę į viešą ir teisingą teismą – nėra ir negali būti teisinė demokratinė valstybė.

 

LŽTSS                                                                                                                pirmininkas D.Šulcas

 

 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));