Dėl Petro Naviko publikacijos

dnsb.eu

Laba diena, gerb. LL redakcija,

Šis mano laiškas skirtas Petrui Navikui, kurio „vargams“ dėl mokesčių skaičiavimo aprašytiems LL 2022 m. vasario 4-10 Nr.5 „Petras Navikas: Konstitucinio teismo cinizmo viršūnė“, negalėjau likti abejinga. Tikiuosi, LL redakcija persiųs šiam asmeniui mano trumpą laišką.

Gerbiamas Petrai,

Esu ilgametė DNSB pirmininkė, todėl teisės aktai, reglamentuojantys bendrijų veiklą, ypač mokesčių ir finansų sritį, turi nuolatinę „garbingą“ vietą galvoje ir veikloje. Perskaičius publikaciją LL, iš karto davė signalą 2 teisės aktai, kurių nuostatos buvo pažeistos Jūsų išdėstytoje publikacijoje: DNSB įstatymas ir LR CK. Todėl ir nutariau išdėstyti savo nuomonę.

  1. Kadangi Jūs nesate buto savininkas, o tik įgaliotinis su visomis įmanomomis teisėmis, JŪS NETURITE TEISĖS BŪTI VALDYBOS NARIU! („Daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas“ 15 str. 2d.). Jūsų valdyba yra neteisėta, todėl jos sprendimai, esant ginčui, gali būti pripažinti neteisėtais. Sūnaus buto reikalus Jūs galite atstovauti visur, bet būti valdybos nariu – ne, net jeigu Jūsų sūnus buvo išrinktas į valdybą! Valdybos nario pareigos neperduodamos jokiais įgaliojimais!
  2. Prieš savaitę atidžiai perskaičiau LL internetinėje svetainėje (o šiandieną dar kartą paskaičiau popieriniame laikraštyje) paskelbtą publikaciją „Petras Navikas: Konstitucinio teismo cinizmo viršūnė“ ir iš pat pradžių tapo aišku, kur suklydo gerb. Petras Navikas. Jis remiasi CK 4.73 straipsnio Bendrosios nuosavybės teisės rūšys“ 3 d. „Jeigu bendrosios dalinės nuosavybės teisės konkretus kiekvieno bendraturčio dalių dydis nenustatytas, tai preziumuojama, kad jų dalys yra lygios.“ Toliau šį principą gerb.Petras bando įgyvendinti savaip, nesivadovaudamas kitais CK straipsniais. Atkreiptinas dėmesys, kad šiame CK straipsnyje kalbama apie bendrosios nuosavybės rūšis, bet ne apie bendrosios nuosavybės teisę. Šio str. 3 d. preziumuojama, kad jų dalys yra lygios, bet nenurodoma pagal kokį požymį (principą) ta lygybė turi būti įgyvendinta. Toliau iš teksto suprantama, kad bendraturčiai nusprendė priskirti lygias dalis kiekvienam savininkui nepriklausomai nuo jų turimos privačios nuosavybės name dydžio. Tačiau toks bendraturčių sprendimas prieštarauja CK 4.82 straipsnio Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė 7 daliai „Buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui.“ Todėl toks bendraturčių sprendimas yra negaliojantis ir nebuvo jokio reikalo Vilniaus apygardos teismui išklausyti šių bendraturčių nuomonę. Vilniaus apygardos teismas visiškai pagrįstai atmetė pirmos instancijos teismo sprendimą ir priėmė pagrįstą, CK nuostatas ir bendrijų įstatymą atitinkantį sprendimą.

Iš to seka labai aiški išvada, kad bendrosios nuosavybės, kurios dalys bendraturčiams nėra nustatytos ir pagal CK 4.73 str. 3 d. preziumuojama lygios,  ta lygybė įgyvendinama vadovaujantis CK 4.82. str. 7 d. Todėl visiškai nesvarbu, kokio absoliutaus dydžio yra bendroji nuosavybė,-  bendraturčiui tenkanti dalis yra lygi kiekvienam turimos nuosavybės (buto) kv.m ir proporcinga  visai turimai bendraturčio nuosavybei. Dėl šios priežąsties nėra jokio reikalo mokėjimų sąskaitose nurodyti bendrosios nuosavybės dalį, priskirtą kiekvienam butui. Čia svarbu tik proporcijos tarp nuosavybės dydžių (plotų), o pridėtas bendrosios nuosavybės plotas nekeičia proporcijų, nes bendrosios nuosavybės dalis yra proporcinga turimai nuosavybei.

CK 4.73 str. 3 d. nuostata įgyvendinama priskiriant bendrosios nuosavybės lygią dalį kiekvienam turimos bendraturčių nuosavybės kvadratiniam metrui (ne visai nuosavybei, kaip teigia gerb. Petras!).

Labai keista, kad dėl tokio elementaraus ginčo reikėjo pasiekti Konstitucinį teismą, kai jo atomazga buvo visai arti: CK 4.82 str. 7 d.

Stasė Sudintienė

Facebook komentarai
});}(jQuery));