Dėl ikiteisminio tyrimo dėl karo kurstymo www.15min.lt portale

pancerovas

pancerovas

 pancerovas

Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo Akto signataras Zigmas Vaišvila

Lizdeikos g. 29 10101 Vilnius

Lietuvos Respublikos Generalinei prokuratūrai              2016-01-06 Vilnius

Pareiškimas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo

2015 m. rugpjūčio 3 d. www.15min.lt paskelbė straipsnį “Lietuvos radikalai naudoja rusiškos ir sovietinės propagandos technologijas“ (www.15min.lt/naujiena/aktualu/karo-zona/a-784-518608), kuriame pateikė išsamią informaciją apie Lietuvos 10-ies interneto svetainių („Karštas komentaras“, „Laisvas laikraštis“, „Ekspertai“, „Ldiena“, „Sarmatas“, „Nacionalistas“, „Lietuviais“, „Versijos“, „Šauksmas“ ir kt.) bei signatarų Rolando Paulausko ir Zigmo Vaišvilos, kitų fizinių asmenų antivalstybinę veiklą, nukreiptą prieš Lietuvos Respubliką bei vykdomą Rusijos valstybės naudai. Tą pačią dieną kreipiausi į Generalinę prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl antivalstybinės veiklos. 

2015 m. rugpjūčio 28 d. Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pagal šį mano pareiškimą pradėjo ikiteisminį tyrimą Nr.01-1-48216-15 pagal požymius nusikaltimo, numatyto Baudžiamojo kodekso 122 straipsnio “Vieši raginimai smurtu pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą“ 1 dalyje. 

2015 m. gruodžio 17 d. Vilniaus apygardos prokuratūros nutarimu dėl šio ikiteisminio tyrimo nutraukimo (priedas) nustatyta, kad nepadaryta veika, turinti nusikaltimo, numatyto LR BK 122 str. ar kito straipsnio, požymių. Tad prokuratūra nustatė, kad 2015-08-03 d. www.15min.lt paskelbė minėtą šmeižikišką ir tikrovės neatitinkančią informaciją apie tariamai antivalstybinę veiklą. Kadangi tai yra ne tik šmeižikiška veika, bet ši viešai paskelbta išsami informacija neatitinka tikrovės ir yra nepagrįsta, todėl atsižvelgiant į didelę šios interneto svetainės sklaidą ir poveikį visuomenei, taip pat į karo grėsmės akivaizdoje paskleistą melagingą pranešimą apie visuomenei gresiantį pavojų, todėl prašau pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimai nusikalstamų veikų, atitinkančių LR BK 285 str. nustatytų nusikaltimų požymius dėl melagingo pranešimo apie visuomenei gresiantį pavojų, taip pat dėl šmeižto. 

Šiame  ikiteisminiame tyrime atlikta liudytojo ir šio www.15min.lt straipsnio autoriaus Dovydo Pancerevo apklausa atskleidė, kas Lietuvoje organizuoja šias visuomenę klaidinančias ir nesantaiką bei karo propagandą kurstančias publikacijas. D. Pancerevas paliudijo, kad „… su juo 2015 m. liepos mėn. gale susisiekė vienoje iš valstybės institucijų dirbantys asmenys, kurie pranešė, kad atliko tyrimą, kaip jis tuo metu suprato, susijusį su propaganda, ir pasiūlė pasidalinti minėto tyrimo medžiaga. Tų konkrečių asmenų nenori įvardinti dėl žurnalistinės etikos ir tarpusavio susitarimo. Kitą dieną nuvyko į minėtą valstybės instituciją, kurios taip pat nenori įvardinti. Su juo bendravę asmenys iš pradžių žodžiu pristatė minėtą tyrimą ir parodė skaidres, o vėliau jam tiesiog pasiūlė viską įsirašyti į USB jungtį. … Jam asmeniškai iš informacijos šaltinio gauta medžiaga nesukėlė jokių abejonių dėl patikimumo ir aktualumo, nes minėtą informaciją jis pats patikrino, ir be to ši informacija buvo perduota Lietuvos Respublikos valstybinės institucijos darbuotojų, kurių tiesioginė pareiga yra stebėti informacinę erdvę ir ieškoti propagandos apraiškų,…“

Tad paaiškėjo, kad D. Pancerevas yra ne straipsnio autorius, o kažkurios Lietuvos valstybės institucijos valios vykdytojas. Tokiu būdu paiaškėjo, kad karo propagandą ir jos kurstymą bei Lietuvos visuomenės supriešinimą, nesisteminių interneto svetainių ir konkrečių fizinių asmenų bei Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo Akto signatarų šmeižtą sąmoningai vykdo Lietuvos valstybės institucijos pareigūnai. Tokiu būdu paaiškėjo, kad Lietuvos valstybės institucija ir jos pareigūnai ne tik piktnaudžiauja savo padėtimi, kas dėl šiems asmenims užtraukia baudžiamąją atsakomybę, bet ir šiurkščiai pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21 str. (žmogaus orumą gina įstatymas), 25 str. (Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti; žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas; Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai), 26 str. (Minties ir sąžinės laisvė yra nevaržoma), 29 str. (Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs); 33 str. (Piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus. Draudžiama persekioti už kritiką).

 

Prašau pradėti ikiteisminį tyrimą dėl nurodytų veikų. Zigmas Vaišvila

Priedas – 2015-12-17 Vilniaus apygardos prokuratūros nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr.01-1-48216-15

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));