Dėl Dalios Grybauskaitės Riterio kryžiaus ordinu apdovanotos Dianos Vilytės neveikimo, tinkamo tarnybos pareigų nevykdymo, piktnaudžiavimo pareigomis

Vilyte

Vilyte

Grybauskaitės apdovanota Riterio kryžiaus ordinu Diana Vilytė gyva į žemę lenda dėl viešųjų pirkimų korupcijos

 

 

 

Ugnė Kryžiutė

 

 

 

Nuo to laiko, kai buvo paskelbta Vytauto Bako vadovaujamo Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) garsioji išvada, nėra žinių, ar Seimas pavedė generalinei prokuratūrai pradėti baudžiamąsias bylas Valstybės saugumo  departamento (VSD) pažymoje įvardytiems veikėjams. Pasak žiniasklaidos, liberalų partijos statytiniai – Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) buvę direktoriai Žydrūnas Plytnikas ir Sigita Jurgelevičienė galėjo būti pakliuvę į nusikalstama veika kaltinamo „MG Baltic“ koncerno užmestą tinklą. Noriu priminti, kad stambiausio masto valstybės lėšų grobstymas ir korupcija vyksta pasitelkus nusikalstamos veikos modelį – valstybės viešųjų pirkimų „atkatų sistemą“. NSGK išvada taip pat indikuoja, kad korumpuoti viešieji pirkimai kelia realią grėsmę nacionaliniam saugumui. Anot VSD pažymos, „MG Baltic“ koncerno interesų laukas apėmė Seimą, dešimt ministerijų, Valstybinę mokesčių inspekciją, VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBĄ, Konkurencijos tarybą, Lietuvos radijo ir televizijos komisiją. Tačiau neturėtume užmiršti, kad panašių ketinimų turi ne vienas „verslo trikampis“.

 Vilyte

D.Grybauskaitės numylėtinė, dabartinė VPT direktorė Diana Vilytė dabar norėtų gyva į žemę sulįsti, kad pabėgtų nuo ją kamuojančių bėdų. Negalima nuslėpti fakto, kad Diana Vilytė mokėsi viešųjų pirkimų „atkatų“ meno iš savo pavaduotojos, VPT senbuvės, Sigitos Jurgelevičienės. Taip jau atsitiko, kad 2017-03-01 d.  bendražygės išsiskyrė taikiai. Tądien Diana Vilytė atleido Sigitą Jurgelevičienę iš Viešųjų pirkimų tarnybos  direktoriaus pavaduotojos pareigų „šalių sutarimu“, dievaži už kokius nuopelnus išmokėdama  pastarajai daugiatūkstantinę išeitinę kompensaciją.

 

Tačiau S.Jurgelevičienė nėra nurašyta, jos niekas realiai nepričiupo. Suteiktas aukščiausios kategorijos specialistės lygis pastarajai leidžia  tęsti tą pačią veiklą iš karto dviejose valstybės įstaigose: VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (CPVA) bei Všį CPO LT (Centrinė perkančioji organizacija). Niekas nepričiupo, kadangi, kaip rašo spauda, politinėje baudžiamojoje byloje Viešųjų pirkimų tarnybos direktorei S.Jurgelevičienei tiesiogiai arba užmaskuotai teikia paramą  du VSD pažymoje įvardyti  sovietinio kirpimo eksprokurorai – Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas, Teisėjų tarybos vicepirmininkas Algimantas Valantinas (ir jam paklūstanti pastumdėlių kapela) bei dabar koncernui „MG Baltic“ tarnaujantis Ramutis Jancevičius.

 

            2018 m. gegužės 15 d. portalo Delfi.lt publikacijoje žurnalistas Martynas Žilionis lyg tikras prokuroras surašė „kaltinamąjį aktą“ VPT direktorei Dianai Vilytei, Žydrūnui Plytnikui ir Sigitai Jurgelevičienei. Tik, kažin, ar kas suprato, kad atsakydama į žurnalisto klausimus Diana Vilytė viešai apkalbėjo save ir savo įstaigos darbuotojus. Cituoju Martyno Žilionio publikaciją:

 

„Kodėl apie neskaidrius pirkimus nežinojo Viešųjų pirkimų tarnyba? Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) direktorė Diana Vilytė, turinti leidimą dirbti su slapta informacija, tikino, kad nei ji asmeniškai, nei jos vadovaujama institucija nebuvo gavusi nė vieno VSD ar STT įspėjimo žodžiu ar raštu dėl VSD informacijoje minimų pirkimų neskaidrumo.

            Į klausimą, ką VPT dabar darys su pasirodžiusia informacija, ji kalbėjo: „Nežinau, dar nežinau. Matyt, reikės kalbėtis su NSGK. Du scenarijai. Jeigu mes konstatuojame pažeidimus, bus suėjusi senatis. Tuo ir baigiasi – fakto konstatavimu. Čia, matyt, klausimas yra, ką turi teisėsaugos institucijos. Ar jos pradės kokius nors ikiteisminius tyrimus. Jeigu jie pradeda ikiteisminius tyrimus net su pasibaigusia senatimi, mes privalome vertinti ir teikti specialistų išvadas. Pasirinkimo neturime. Tačiau tada mūsų išvados, su konstatavimu, kad yra pažeidimai, keliauja į teismą. Šioje proceso grandinėje reikia žiūrėti, ką darys kitos institucijos. D. Vilytė paaiškino, kad įvertinus 2008–2013 m. pirkimus ir juose nustačius kokius nors pažeidimus, administracinių baudų skirti nebus galima, nes jau suėjusi senatis.

 

            VIEŠOJO INTERESO ginti turbūt irgi jau yra nuvažiavęs traukinys – sutartis jau įvykdyta, nutraukti jos negali. Tada prašyti teismo duoti kažkokią baudą, kažką tokio. Čia šioje vietoje valstybė jeigu bus apsivalymo noras, turime kažkaip suderinti visus veiksmus, ar STT ar prokuratūra imsis kažkokių veiksmų. Jeigu imsis, sakys, taip, mums reikia jūsų išvados dėl tų pirkimų, tada ir mes imsimės.“

 

„Tačiau turi matytis labai aiškus procesas. Dabar taip iškelti vėliavą – pamatėme, o prieš tai 10 metų nieko nematėme ir negavome? Aš asmeniškai nieko negavau iš VSD, kad reikia atkreipti dėmesį į šitą grupę. Nei verbaliniu nei raštišku būdu. STT būna kartais įspėja. Tačiau dėl dabar aptariamų pirkimų nei STT, nei VSD nieko nesakė“, – sakė direktorė ir pridūrė, kad VPT nuolat teikia duomenis apie pirkimus šioms institucijoms. Dėl koncerno įtakos VPT, apie kurią kalbama VSD informacijoje, ji esą žinanti tik tiek, kiek skelbiama viešai. Pati D.Vilytė su T. Dapkumi šiemet nėra bendravusi. 2017 m. su juo susitiko du kartus, o Romanu Raulynaičiu (jis irgi minimas VSD informacijoje) – vieną.“

 

Atlikime D.Vilytės pasisakymo loginį ir semantinį vertinimą. Pirmiausia krenta į akis tai, kad D.Vilytės kalbėsenoje yra daug prieštaringų teiginių. Pavyzdžiui, pripažinusi faktą, kad sistemingai bendravo su  žurnalistu Tomu Dapkumi ir „MG Baltic“ viceprezidentu Romanu Raulynaičiu, D.Vilytė neigia, kad jai ir jos vadovaujamai įstaigai pastarieji darė poveikį. Bet poveikis buvo daromas, nes, pasak VSD pažymos,  „MG Baltic“ koncerno interesų laukas apėmė ir Viešųjų pirkimų tarnybą.

 

Šiandien D.Vilytė kraipo galvą –  dėl  „MG Baltic“ koncerno įtakos VPT  ji esą žinanti tik tiek, kiek skelbiama viešai. Bet aš netikiu, kad VPT direktorė nežinojo, jog VPT slenkstį periodiškai minantys verslo trikampių atstovai diktavo sąlygas VPT vadovybei. Be to, sakydama, kad „traukinys nuvažiavo“, D.Vilytė netyčia išsiduoda, kad jos vadovaujama įstaiga dešimties  metų laikotarpiu veikė nusikalstamai aplaidžiai: negynė VIEŠOJO INTERESO, netikrino viešųjų pirkimų įtartinų sutarčių, nors tai yra pagrindinė šios valstybės įstaigos funkcija. VPT direktorė rėžia tiesiai šviesiai: „Dabar taip iškelti vėliavą – pamatėme, o prieš tai 10 metų nieko nematėme ir negavome?“ D.Vilytė kratosi atsakomybės sakydama, kad „dėl dabar aptariamų pirkimų nei STT, nei VSD nieko nesakė.“ 

 

             Dabar D.Vilytė kaltina visus:VSD, STT, prokuratūrą, teismus, valstybę (gerai, kad ne D.Grybauskaitę), bet tik ne save ar savo kolegas Žydrūną Plytniką  ir Sigitą Jurgelevičienę. Ji gudrauja teigdama esą, jei valstybei kiltų „apsivalymo noras“, tada STT ar prokuratūra galėtų imtis kažkokių(!) veiksmų, o jeigu imsis (lyg prokuratūra turėtų teisę rinktis – pradėti ar nepradėti nusikalstamos veikos tyrimą!), sakys, taip, mums reikia jūsų išvados dėl tų pirkimų, tada ir mes imsimės. Taip ir supraskime: D.Vilytė tinkamai atliks tarnybos pareigas tik tuo atveju, jei valstybei (mafijai?) kiltų „apsivalymo noras.“

 

Gudri lapė tęsia savo samprotavimus: „Jeigu mes konstatuojame pažeidimus, bus suėjusi senatis.“ Ku-kū! Pražiopsojote! Vilkas pilkas nebaisus, senatis suėjo!  Tuomet, lapute kūmute, leiskite paklausti, o kur jūs buvote visus tuos 10 metų su Viešųjų pirkimų tarnybos analitikų ir tikrintojų armija, kad per tiek laiko nieko nepadarėte – korumpuotų pirkimų prevencijos neatlikote, įtartinų pirkimų  sutarčių  netikrinote, neteisėtų sutarčių nenutraukėte, o įstatymus pažeidusių šalių nepadavėte į teismą?!

 

Atsiprašau, ponai portfelių pilotai, užmiršau, jog svarbiausia, jūsų kaipo „valstybininkų“ pareiga – nepamiršti du kartus per mėnesį nueiti į buhalteriją „užtarnautos“ algos pasiimti. Tik baisoka darosi, kad dažnas valstybės tarnas už ačiū algą gaudamas užmiršta, kad turi tarnauti ne verslo trikampiams ir interesų grupėms, bet mokesčių mokėtojus atstovaujančiai valstybei.

 

             Šiandien direktorė D.Vilytė mazgojasi rankas. Patikėkite, naivuoliai, direktorė nič nieko neįtarė, kas vyksta jos įstaigoje ir aplink ją. Verslo trikampių vyrukai jos kabineto duris spardo, bet poveikio kūmutė nesuuodžia. D.Vilytės uoslė nepasitaisė ir po to, kai žmogaus teisių aktyvistas Zigmantas Šegžda 2015-02-11 d.  08:40 val. ją elektroniniu laišku protino, siūlydamas jai pateikti visus reikalingus rašytinius įrodymus apie tai, kuo 2014-2015 metais darbo metu iš tikrųjų užsiiminėjo ir tebeužsiima valstybės tarnautoja S.Jurgelevičienė. Naujai paskirtai  „atkatų sistemos“ prižiūrėtojai nekilo jokių įtarimų dėl to, kas iš tikrųjų dedasi Viešųjų pirkimų tarnyboje net ir tada, kai 2015-03-02 d. aktyvistas ją įspėjo elektroniniu laišku: „Sigitos Jurgelevičienės advokatas šioje byloje yra Valdemaras Bužinskas, buvęs LTSR KGB tardytojas (dažnas D.Mockaus LNK TV laidų dalyvis, – autoriaus pastaba). Jūsų pareiga būtų pasidomėti kieno interesams – Lietuvos Respublikos ar Rusijos Federacijos, atstovauja S.Jurgelevičienė, nes, mano žiniomis, toks bendradarbiavimas tarp jų tęsiasi daugiau kaip vienerius metus.“ 

             D.Vilytė žurnalistui dievagojosi, kad VPT netyrė ir netiria kai kurių rezonansinių viešųjų pirkimų sandorių, kadangi tebelaukia nurodymų. Valdininkė mus klaidina, kad ji neva negali veikti savarankiškai, nors jos kontora pavaldi tik Ministrui pirmininkui Sauliui Skverneliui. Net minčių nekyla, kad premjeras darytų reveransus D.Mockui ir tuo kenktų Lietuvos Vyriausybei

 

            Patogus pasiteisinimas, kad VPT netiria neteisėtų sandorių, nes negavo parėdymo iš prokuratūros ar STT, leidžia daryti išvadas. Pirma. D.Vilytė, S.Jurgelevičienė ir Ž.Plytnikas elgėsi pasyviai, kadangi  bijojo „MG Baltic“ koncerno šantažo. Tai reiškia, jog valstybės tarnautojams padarytas neleistinas poveikis (Baudžiamojo kodekso 226 straipsnis). Antra.  Minėti valstybės tarnautojai neatliko arba netinkamai atliko tarnybos pareigas  – neatliko neskaidrių pirkimų prevencijos arba, ko gero, netgi kliudė, darė įtaką darbuotojams, kad šie netirtų su „MG Baltic“ koncernu susijusių  viešųjų pirkimų sutarčių ( BK 226, 228, 229 straipsniai). Trečia. Už tai viešųjų pirkimų prievaizdams gresia baudžiamoji atsakomybė.

 

Nesuprantama, kodėl D.Vilytė nutyli apie VPT senbuvės S.Jurgelevičienės draugystę  su „MG Baltic“ ar kitų „verslo trikampių“ atstovais. Ramiai miegota ant laurų, nors ką tik paskirta į postą viešųjų pirkimų prievaizdė dar 2015-ųjų pradžioje gavo aiškius pavojus signalus iš žmogaus, gerai pažįstančio S.Jurgelevičienę. D.Vilytė žurnalistui teigia, kad šiemet su Tomu Dapkumi nebuvo susitikusi. Bet T.Dapkui ar bet kuriam kitam „verslo trikampio“ pasiuntiniui  niekas nekliudo susitikti su iš VPT direktorės posto išprašyta liberalų partijos statytine S.Jurgelevičiene. Šiuo atveju pastaroji, kaip ryšininkė, gali žymiai subtiliau daryti įtaką dabartinės VPT direktorės D.Vilytės ir D.Mockaus santykiams, negu skandale apsišvietęs žurnalistas T.Dapkus.

 

            2015-02-15 d. Prezidentė Dalia Grybauskaitė valstybės atkūrimo 100-mečio proga už nuopelnus Lietuvai Viešųjų pirkimų tarnybos direktorei Dianai Vilytei įteikė valstybinį apdovanojimą –  Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžių. Teisingai. Įteikime  po kryžių

 

kiekvienam bedančiui, kad aukso trikampių jarmulkės ir toliau naivuolių protą korumpuotų.

 

 

 

Ugnė Kryžiutė

 

 

 

 

 

Generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui

 

LR generalinė prokuratūra

 

Rinktinės g. 5A, 01515 Vilnius

 

 

 

    SKUNDAS

 

2018-08-24, Vilnius

 

 

 

Teikiu duomenis apie tai, kad organizuotos bendrininkų grupės nariai, siekdami turtinės ir kitos naudos, 2011-2018 metais galimai padarė nusikaltimus valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 24-26 str., 226 str. , 228 str.,   1 d.  ir  229 str. (prekyba poveikiu, piktnaudžiavimas ir tarnybos pareigų neatlikimas). Turiu pagrįstų įtarimų ir manau, kad organizuotos bendrininkų grupės nariai – Viešųjų pirkimų tarnybos direktorė Diana Vilytė, šios įstaigos buvusi l.e.p. direktorė ir buvusi direktoriaus pavaduotoja Sigita Jurgelevičienė ir šios įstaigos buvęs direktorius Žydrūnas Plytnikas, siekdami turtinės ir kitos naudos, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi – nevykdė įstaigos patvirtintoje pareiginėje instrukcijoje  numatytų darbo funkcijų,  neatliko tarnybos pareigų arba netinkamai atliko savo pareigas, t.y. galbūt nekontroliavo, netyrė galimai neteisėtų viešųjų pirkimų sutarčių arba sandorių, kurie nustatyti ir išvardyti 2018-06-04 d. Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintoje Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto  2018 m. gegužės 30 d. išvadoje (toliau – Išvada); dėl to valstybė patyrė didelės žalos, kurios dydis nurodytas Išvadoje.

 

Išvados duomenys ir toliau pateiktas D.Vilytės viešas pasisakymas kelia pagrįstus įtarimus ir leidžia manyti, kad Diana Vilytė, Sigita Jurgelevičienė ir  Žydrūnas Plytnikas, siekdami turtinės ir kitos naudos, pasinaudodami savo tarnyba, įgaliojimais, pažintimis ar kita tikėtina įtaka valstybės įstaigai, galimai paveikė Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotojus, kad jie atitinkamai teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų, t.y. galbūt davė pastariesiems  nurodymus nevykdyti tarnybai paskirtų funkcijų – nekontroliuoti, netirti Išvadoje nustatytų galimai neteisėtų viešųjų pirkimų sutarčių ar sandorių. 

 

2018 m. gegužės 15 d. portalas Delfi.lt paskelbė žurnalisto Martyno Žilionio publikaciją, kurioje Diana Vilytė atsakė į žurnalisto klausimus. Nuoroda į internetinę publikaciją:

 

https://www.delfi.lt/verslas/verslas/mg-baltic-viesuju-pirkimu-voratinklis-ispudingos-sumos-is-ministeriju-ligoniniu-universitetu.d?id=77962119

 

Cituoju Martyno Žilionio straipsnį: (…)

 

Iš pateikto Dianos Vilytės pasisakymo matyti ir vertinti, kad dėl VPT vadovų Dianos Vilytės, Sigitos Jurgelevičienės ir  Žydrūno Plytniko neveikimo, tinkamo tarnybos pareigų nevykdymo,  piktnaudžiavimo pareigomis dešimties metų laikotarpiu buvo nekontroliuojami, netiriami  neskaidrūs, korumpuoti viešųjų pirkimų sandoriai, nebuvo imtasi tinkamų prevencinių priemonių užkirsti galimybę sudaryti neteisėtas valstybės įstaigų pirkimų sutartis,  laiku nekonstatuoti viešųjų pirkimų procedūriniai pažeidimai,  nesikreipta į teismą dėl administracinių baudų pažeidėjams skyrimo ir neteisėtų pirkimų sutarčių panaikinimo;  dėl to suėjo senaties terminai;  valstybė neturi galimybės kompensuoti patirtos didelės žalos. D.Vilytė minėtoje publikacijoje nurodo sistemingai bendravusi su „MG Baltic“ koncerno darbuotojais  Tomu Dapkumi ir Romanu Raulynaičiu, tačiau nepranešė prokuratūrai apie šio koncerno galimai daromą poveikį jos asmeniui, viešųjų pirkimų procesui, galimai neteisėtiems viešųjų pirkimų sandoriams bei atskiriems Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotojams.

 

Prašau pradėti ikiteisminį tyrimą pagal BK 24-26 str., 226 str. , 228 str.,   1 d.  ir  229 str.

 

dėl  Dianos Vilytės, Sigitos Jurgelevičienės ir  Žydrūno Plytniko galimai atliktos nusikalstamos veikos.

Facebook komentarai
});}(jQuery));