Dažnai girdime kvietimą „Rūšiuok, ir taip prisidėsime prie planetos išsaugojimo“. Šiukšlių mėtyti bet kur tikrai nereiktų, tuo labiau įvairius šiuolaikinės pramonės stebuklus su daugybe brangių ir pavojingų priemaišų. Bet bėda kai vien gražiais šū­kiais baigiama. Dabartiniais laikais daugiau lemia ne atskiro žmogaus elgesys bet teisingas valstybės sutvarkymas, užtikri­nimas kad šiukšlinti neapsimokėtų. Gal ir keista kad jau bu­vęs Aplinkos apsaugos ministras Kęstutis Navickas sėdėjo savo kėdėje tik pridengti savo šiukšlių verslą. Už Europos Sąjun­gos pinigus statęs šiukšlių išrūšiavimo ir perdirbimo įmones, da­bar susirūpinęs kaip užtikrinti šiukšlių kiekius kad šios įmonės dirbtų nenuostolingai. Tai jau visai kaip Petro Cvirkos romane apie Frank Krak, kuris tada kūrė graboriaus verslą. Dabar jau tapo įprasta kokius nors pinigus pramušti prisidengus gražiais šūkiais. Buvo kad melioratoriai gelbėjo Ukmergės piliakalnį su­pildami šalia antrą kalną, o jau visai neseniai tą patį piliakalnį apvainikavo metaliniu taku kad galėtų užvažiuoti invalidų veži­mėliais.

Kai tik pradėjo dirbti Ramūno Karbauskio komanda ban­džiau atkreipti dėmesį į šiukšlių pramonę Lietuvoje. Užsibrėžta kad bent trys ketvirtadaliai šiukšlių taptų antrinėmis žaliavomis pakartotiniam perdirbimui. Bet už žaliavas turėtų būti atlygi­nama. Deja šiukšlių biznis visur tampa mafijų verslu. Už antri­nes žaliavas ne tik nemokama jų teikėjams, bet dar įvairiomis galios priemonėmis prievartaujama jų gamintojams susimokėti už nesamų šiukšlių išvežimą. Niekas nesiūlo atsisakyti konteine­rių, bet pakaktų ir savivaldybės pinigų, jeigu šiukšlių kiekiai būtų keturgubai mažesni. Tik tuomet bankrutuotų tokios įmo­nės kaip EkoNovus. Matyt joms tektų dirbti daugiau, neliktų noro išstumti vietinius šiukšlių surinkėjus. O šiukšlių kiekiai iš kart sumažėtų jeigu tik būtų leidžiama supirkti antrines žalia­vas. Tokiu verslu senais laikais vertėsi daugelis litvakų ir gana sėkmingai. Atėjus žaliems valstiečiams į valdžią iš Vilniaus, o gal ir visos Lietuvos, buvo išstumtos tokios įmonės kaip Eko- Taškas. Valdžia tai paliko padaryti vietinėms savivaldybėms. Ukmergės meras Rolandas Janickas man atsakė kad Ukmergėje antrinių žaliavų surinkinėtas jau nepasiteisino, ir taškas. Ir pakėlė šiukšlių mokestį ukmergiečiams kad pasivytume Vilnių. O Vil­nius ir šiais metais kelia šiukšlių mokestį. Kol Lietuvos liaudis tyli, šiukšlių mokestis vis augs, ir reklamos kad darom šiukšles ir dar teisingai išrūšiuotas vis didės. Daugiausiai prie šiukšlių klausimo galėtų pasidarbuoti Lietuvos Seimas. Tai būtų dides­nis jų indėlis į Lietuvos ir Pasaulio ateitį, negu pasipinigavi­mas registruojant automobilius. Kaip skatiname mėlyną Saulės energetiką, taip galėtume skatinti ir teisingą antrinių žaliavų su­rinkimą nenuskriaudžiant Lietuvos gyventojų. O dabar valdžia nori pasigirti kad didina skurstančių pajamas, bet vien tik tam kad liaudis galėtų susimokėti padidėjusius mokesčius privatiems verslininkams, tokiems koks buvo ir Kęstutis Navickas.

Gintaras Valiukevičius 2020 m. sausio 12 d.

 

Valstiečių ir žaliųjų partijos pirmininkui

Ramūnui Karbauskiui

Lietuvos respublikos seimo nariui

Juozui Varžgaliui

Ukmergės valsčiaus merui

Rolandui Janickui

Turėjau progos dalyvauti 2016 m. lapkričio 8 d. ukmergiečių susitikime su sa­vivaldybės tarybos nariais ir meru. Vienas pagrindinių klausimų buvo šiukšlių rink­liavos padidinimas naujiems 2017 metams. Meras ragino gyventojus jaustis tikrais piliečiais ir rūpestingiau rūšiuoti išmetamas šiukšles. Gyventojų valsčiuje mažėja kas­met, o šiukšlių išvežti tenka vis daugiau. Skundėsi kad surenkamų pinigų pakanka tik pusei visų išlaidų šiukšlėms išvežti į Vilniaus mieste esantį mechaninio biologinio apdorojimo fabriką. O galėtų keturi penktadaliai visų šiukšlių virsti žaliava tolesniam apdirbimui. Meras aiškino ukmergiečiams kad rūpestingas šiukšlių rūšiavimas turėtų mažinti išvežamų šiukšlių kainą. Kilo klausimas kodėl Ukmergės mieste negalima dalį šiukšlių parduoti žaliavų surinkėjams, tokiems kaip EkoTaškas Vilniuje. Į tokį klausimą Meras viešai atsakė kad nenori daryti konkurencijos šiukšlių išvežėjui Eko- Novus, ir dar pradėjo gąsdintis kad konteinerius išvartys žaliavų ieškantys benamiai. Mums ukmergiečiams tokie mero išsisukinėjimai pasirodė nerimti. Nejaugi jis negina savo gyventojų prieš Vilniaus miesto šiukšlių vežėją gigantų EkoNovus, taip lengvai keldamas mokesčius savo neturtingiems gyventojams. Jau dabar šiukšlės kainuoja „tik“ dešimtadalį sunaudojamos elektros, o daugelis gyventojų ir nesitiki turėti ateityje didesnių pajamų. Pyksta ukmergiečiai ir „stengiasi“ padaryti dar daugiau šiukšlių už sumokėtą mokestį. Apie konteinerių tikrinimą ar vartymą nebebus kalbos, jeigu ten nieko tinkamo neliks. Koks durnius ten dabar ieškotų metalinių daiktų. Kai me­talas tapo superkamas, tenka daugiau saugoti kad ir geri daiktai nedingtų į metalo laužą. Didesnė dalis ukmegiečių mielai rinktų ir parduotų žaliavas jų surinkėjams. Savivaldybės pareiga būtų leisti norintiems gyventojams kuo patogiau parduoti savo surinktas žaliavas. Jeigu kada nors būtų parduoti tie užplanuoti keturi penktadaliai šiukšlių, tai ir dabartinė šiukšlių rinkliava taptų nebereikalinga, juk ir dabar savival­dybė šiukšlių vežėjui atiduoda didesnius pinigus. Sumažėtų tik likusių šiukšlių vežėjų pelnas. Galim tikėtis kad tuomet švaresnės taps ne tik miesto gatvės, bet ir nuostabios gamtos apylinkės aplink miestą.

Valstiečiams ir žaliesiems pats laikas imtis tikrų Lietuvos Svarinimo darbų ne tik vienadienėmis talkomis bet ir teisingu mūsų būties ekonominiu sutvarkymu. .

2016.11.16.

Gintaras Valiukevičius

Facebook komentarai
});}(jQuery));