Darius Trečiakauskas: KO NEPASAKĖ LRT

treciakausk

treciakausk

KO NEPASAKĖ LRT
LRT kreipėsi į Lietuvos Šeimų Sąjūdį, prašydama sudalyvauti LRT forume ir išsakyti savo poziciją dėl partnerystės įstatymo. Žadėjo iki 10 minučių pasisakymui. LŠS pirmininkas su kitais tarybos nariais įgaliojo mane sudalyvauti ir argumentuoti šeimų poziciją. Tiesioginės transliacijos metu N. Pumprickaitė „leido“ išsakyti LŠS poziciją …, kurią po VIENOS minutės nutraukė Daugiau žodžio nesuteikė ?
Tegyvuoja LRT – „demokratijos, laisvės ir skirtingų nuomonių bastionas” ??? mūsų visų išlaikomoje LRT.
Todėl LŠS poziciją, kuri turėjo būti išsakyta “demokratiškoje ir visas nuomones atspindinčioje” Lietuvos televizijoje, pateikiu čia:
Nei Lietuvos šeimų sąjūdis ir nei vienas mąstantis ir atsakingas Lietuvos pilietis net nekelia klausimo dėl dviejų asmenų (nesvarbu kokios lyties) bendro gyvenimo įteisinimo. Tikrai teisinėje ir demokratinėje valstybėje, tai turėjo būti padaryta senai. Bet deja, būtent tokio įstatymo projektas, jau šešis metus guli Seimo biurokratų stalčiuose ir niekaip nepajuda iš to uždulkėjusio stalčiaus. Kodėl ??? Ogi todėl, kad tas bendro gyvenimo kartu įstatymas leistų išspręsti visus teisinius, ekonominius, socialinius, sveikatos, paveldėjimo ir kitus juridinius bei techninius klausimus, bet užkirstų kelią tolesniam procesui dėl įsivaikinimo homoseksualiom porom. Štai kodėl keliamas toks didelis triukšmas – kad prastumti ne bendro gyvenimo kartu įstatymą, bet partnerystės/civilinės sąjungos įstatymą, kuris atvertų galimybes homoseksualiom porom įsivaikinti svetimus vaikus. Ir visokių gentvilų, raskevičių ir kitų palaikytojų šaukimas choru, kad “įstatyme nėra net užsiminta apie įvaikinimą” yra tik akių dūmimas ir kvailių ieškojimas. Turimi pasauliniai pavyzdžiai labai aiškiai parodo, kad po partnerystės ar civilinės sąjungos įstatymo priėmimo, per kelis ateinančius, t.y. 3-4 metus, tolesnis teisinis mechanizmas priveda partnerystę iki visiško sulyginimo su šeima. Ir bet kuriai dviejų, trijų, ar penkių asmenų iš visų 72-jų lyčių, taip vadinamai “šeimai”, leidžiama įsivaikinti JŪSŲ vaikus.
A.A. Seimo narys Rokas Žilinskas yra pasakęs – „Aš esu gėjus. Bet aš prieš įsivaikinimą ir prieš homoseksualų santuoką. Vaikas tokioje šeimoje nėra natūralus dalykas“. Dizaineriai Dolce ir Gabbana, interviu Italijos žurnalui „Panorama“ yra sakę „Vienintelė šeima yra tradicinė šeima. Gyvenimas turi eiti natūraliai. Yra dalykų, kurie neturi ir negali būti keičiami. Šeima ne kaprizas ir ne užgaida. Vaikai gimsta motinai ir tėvui, ir vaikui reikia ir motinos, ir tėvo“.
Dažnai užduodamas klausimas „ar gi jūs norėtumėte, kad vaikas augtų alkoholikų tėvų šeimoje ar negeriau vaikui būtų „gerų ir tvarkingų“ gėjų poroje“. JAV ir Kanadoje, kur niekas nediskriminuoja gėjų ir jie nebijo viešai rodyti ir išreikšti savo orientacijos, atlikti sociologiniai tyrimai, LGBT aktyvistams buvo lyg ukrainiečių Neptūno raketa rusų kreiseriui. P. Sullins, M. Regnerus ir W. Allan tyrimai akivaizdžiai sugriovė taip ilgai ir kruopščiai kurtą „gerų ir tvarkingų“ gėjų porų mitą, bei „žemesnio išsilavinimo, mažesnių pajamų, alkoholikų ir mušeikų“ prigimtinėms šeimoms, kuriose augti vaikams yra „oij koks siaubas“, klijuotas etiketes. Ir visi LGBT bandymai užginčyti, paneigti ar užprotestuoti teismuose Mark Regnerus tyrimą, baigėsi fiasko. Visi visų lygių teismai, atmetė bet kokius ieškinius ir galutinai pripažino, kad mokslininko atliktas tyrimas buvo etiškas visomis prasmėmis ir atitiko VISUS, tokiems moksliniams tyrimams keliamus, reikalavimus. O visų šių tyrimų esmė labai paprasta – vaikai, užauginti tos pačios lyties porose, turi daugiau kaip du kartus didesnę riziką patirti emocines problemas, depresiją, nerimą, netinkamą elgesį, negalėjimą susikaupti ir blogus santykius su bendraamžiais. Tokie vaikai dažniau kreipėsi į gydytoją ir triskart dažniau naudojo psichologinei sveikatai reikalingus medikamentus. Užaugę tokie vaikai keturis kartus dažniau gyveno iš socialinės pašalpos, beveik tris kartus dažniau buvo bedarbiai, keturis kartus dažniau buvo neištikimi sutuoktiniui, o augdami keturis kartus dažniau buvo seksualiai išnaudojami ir dešimt kartų dažniau buvo seksualiai liečiami. Ir tai vyko būtent – vienalytėse porose. Tai faktai, kurių niekas negali paneigti. Visi kiti, vėliau LGBT organizuoti taip vadinami „tyrimai“, skambėjo kaip putiniškos propagandos klišės, kai norint parodyti kaip blogai žmonės gyvena Ukrainoje, lyginamas „bomžo iš Luhansko ar Donecko gyvenimas, su Maskvos centre, prestižiniame bute gyvenančiu Dūmos deputatu ar pasiturinčiu verslininku“.
Dėl neva pažeidžiamų lygių teisių. Tarptautinio pilietinio ir politinių teisių pakto, kuris kodifikuoja žmogaus prigimtines teises, 23 str. 1 d. sakoma: Šeima yra natūrali ir pagrindinė visuomenės ląstelė ir ji turi teisę į visuomenės ir valstybės apsaugą, ir nurodomi esminiai prigimtinės šeimos sampratos bruožai – giminystė, tėvystė ir motinystė, vaiko ryšiai su tėvu ir motina, vyro ir moters santuoka. Tai apima ir vienišus tėvus bei globėjus, auginančius vaikus. LR Konstitucijos 38 str., sako tą patį – Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę.
Lietuvos Konstitucinio teismo 2019 m. sausio 11 d. nutarime sakoma: „Konvencijoje NENUSTATYTA bendra pareiga valstybėms dalyvėms vidaus teisėje užtikrinti tos pačios lyties asmenims galimybę sudaryti santuoką ar leisti partnerystę; šioje srityje valstybės naudojasi savo vertinimo laisve“. Akivaizdu, kad valstybė nepadaro žmogaus teisių pažeidimo atsisakydama suteikti šeimos teisinį statusą tos pačios lyties asmenims, sugyventiniams ar šiaip artimų ryšių siejamiems asmenims, nes nėra tokios universalios žmogaus teisės.
2022 m. kovo mėnesį Vilimorus atlikta reprezentatyvi gyventojų apklausa labai aiškiai parodė, kad 74 procentai Lietuvos gyventojų, t.y. absoliuti dauguma, nepritaria partnerystės įstatymui. Demokratijoje, viena ar kita įvairių žmonių grupių santykių teisinio reguliavimo ir registravimo forma yra visos bendruomenės valstybėje susitarimo reikalas. Todėl visuomenei ir valstybei svarbiais klausimais (kaip, pavyzdžiui, šeima), norint keisti Konstituciją, būtinas demokratinis referendumo kelias. Problema ir konfliktas kyla tada, kai kuri nors visuomenės grupė, manipuliuodama sąvokomis, savo interesą bando paversti ir primesti visuomenei kaip žmogaus teisę. Būtent demokratija reikalauja svarbius sprendimus priimti daugumos pritarimu ir mažuma negali diktuoti daugumai, ką ji privalo laikyti šeima – visuomenės ir valstybės pagrindu.
Leninas Sovietinėje Rusijoje jau bandė įvedinėti tokią „laisvos šeimos“ formą. Prie ko tai privedė, mes visi žinome. Paprasti žmonės sako, kad asilą pavadinus karve, jis nuo to vis tiek nepradės pieno duoti. Lygiai taip pat, jeigu kelių asmenų iš tų 72-jų vadinamų lyčių sąjunga bus pavadinta šeima – šeima jinai dėl to netaps. Todėl kreipiamės į jus, politikai, tų 74 proc. mūsų piliečių vardu – nebandykite manipuliuoti mumis, nes mes jums to neatleisime.
Lietuvos Šeimų Sąjūdis
Facebook komentarai
});}(jQuery));