Darius Kuolys : Ir kas drįs prieštarauti :)

 

Darius Kuolys

Ir kas drįs prieštarauti 🙂

„Būtina užtikrinti efektyvią teismų veiklą… […] Šiuo metu rengiami Teismų įstatymo pakeitimai padės spręsti teisėjų atrankos problemas ir leis greičiau atrinkti pretendentus į teisėjų vietas”, – sakė šiandien Gitanas Nausėda Teismų tarybos pirmininkui Algimantui Valantinui.

Bet taip ir lieka neaišku: kokios „neišspręstos problemos” trukdo dabar prezidentui surengti skaidrią atranką ir išsiųsti į Europos Sąjungos Bendrojo Teisingumo Teismą teisėją, kuris pakeistų dar pernai vasarą šiame teisme kadenciją baigusį Virgilijų Valančių? Kas neleidžia paskirti Apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko, kurio neturime nuo pernai spalio?

Taip ir lieka nesuprantama: kodėl prezidentas su Seimu nuolankiai pakluso teisėjų Gintaro Kryževičiaus ir Sigitos Rudėnaitės reikalavimams, ir sumažino Aukščiausiojo Teismo teisėjų skaičių, atsisakydami savo teisės ir pareigos atnaujinti aukščiausią teisėtvarkos instituciją.
https://www.lrs.lt/sip/portal.show…

Visus prezidento rūpesčius išskleidžiantis Komunikacijos grupės pranešimas:

„Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį su Teisėjų tarybos pirmininku Algimantu Valantinu konferenciniu skambučiu aptarė svarbiausius teismų sistemos iššūkius ir spręstinas problemas. Šalies vadovas pabrėžė, kad būtina užtikrinti efektyvią teismų veiklą, didinti teisėjo profesijos patrauklumą ir stiprinti visuomenės pasitikėjimą teismais.

„Teismų nepriklausomumas – būtina sąlyga teisingumui vykdyti. Kartu tai yra esminė žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo garantija bei pasitikėjimo teismais prielaida. Nepriklausomumas neatsiejamas nuo atsakomybės“, – sakė Prezidentas.

Šalies vadovas atkreipė Teisėjų tarybos pirmininko A. Valantino dėmesį į ilgus bylų nagrinėjimo teismuose terminus, didelį teismų darbo krūvį ir problemas dėl tinkamo teisėjų etikos taisyklių laikymosi, su kuriomis susiduria teismai. Prezidentas pabrėžė, kad teismų vadovai privalo prisiimti atsakomybę už tai, kas vyksta jų vadovaujamuose teismuose, formuoti moralinės atsakomybės kultūrą ir užtikrinti tinkamą psichologinį mikroklimatą. Taip pat jis kvietė visą teisėjų bendruomenę netoleruoti netinkamo etikos standartų laikymosi ir dėti visas pastangas, kad būtų didinamas visuomenės pasitikėjimas teismais.

Pasak Prezidento, siekiant sumažinti daliai teismų tenkantį darbo krūvį, būtina skatinti teisminę mediaciją. Atsižvelgiant į augantį komercinių subjektų bylinėjimąsi, per pokalbį aptarta galimybė peržiūrėti bylų priskyrimo teismams taisykles, žyminio mokesčio dydį.

Šalies vadovas taip pat teiravosi, kokių priemonių imasi Teisėjų taryba, kad esamas teismų finansavimas būtų naudojamas efektyviai, kaip vykdoma teismų sistemos reorganizacija ir kas daroma modernizuojant teismų sistemos informacinių technologijų sistemas. Pasak Prezidento, būtina užtikrinti kuo geresnes darbo sąlygas teismuose, kelti kvalifikaciją ir stengtis, kad kuo daugiau profesionalių ir sąžiningų žmonių rinktųsi garbingą teisėjo profesiją.

Prezidentas pabrėžė, kad šiuo metu rengiami Teismų įstatymo pakeitimai padės spręsti teisėjų atrankos problemas ir leis greičiau atrinkti pretendentus į teisėjų vietas.

Teismų tarybos pirmininkas A. Valantinas susitikimo metu pristatė, kaip teismų sistema prisitaikė efektyviai veikti karantino sąlygomis. Šalies vadovas pabrėžė, kad ekstremalios situacijos sąlygomis teismams tenka ypatinga atsakomybė užtikrinti žmogaus teisių apsaugą ir sprendimų priėmimą laiku.”

https://www.lrp.lt/…/prezidentas-teiseju-nepriklausom…/34062

Roberto Dačkaus, prezidentūra, nuotrauka

Facebook komentarai
});}(jQuery));