skip to Main Content
Grybekomuniste

Dalios Grybauskaitės kerštas Zigmui Vaišvilai

 

Aurimas Drižius

 Grybekomuniste

Signatarui Zigmui Vaišvilai, kuris pirmas paviešino, kad Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė dirbo SSSR ambasadoje Vašingtone, ir buvo Sovietų Sąjungos išsiųsta mokytis į JAV Džordštauno universitetą kaip labai perspektyvi komunistė, šiuo metu yra iškeltos bent dvi baudžiamosios bylos pagal išgalvotus kaltinimus, o jam pateiktų ieškinių suma svyruoja apie 25-40 mln. eurų.

 

Pats Zigmas Vaišvila žino, kad teisėjams priimti sprendimus asmeniškai jo atžvilgiu nurodo paties prezidentės patarėjai, o pati prezidentė seka šią bylą ir duoda tiesioginius neteisėtus nurodymus, kokius sprendimus jie turi priimti Z.Vaišvilos adresu.

 

Būtent todėl teisėjai atsiprašinėja Z.Vaišvilos ir jį atstovaujančios dukros, kad turi priimti tokius sprendimus. Vilniaus apygardos teismo teisėja Mikuckienė atsiprašinėjo Z.Vaišvilos dukros, kai paskelbė nutartį, kad neva Z.Vaišvila tyčia subankrotino UAB „FF Lizingas“.

 

Kadangi pats Z.Vaišvila gulėjo ligoninėje, jį atstovavusiai dukrai kitas teisėjas atskaitė moralą „Žmogau, kur tu lendi?“.

 

Tačiau bent dukra Z.Vaišvilos nepaliko – visus metus jį prižiūrėjo, atstovavo bylose, nors pati mergina yra baigusi tik Dailės Akademiją.

 

Pats Z.Vaišvila stebisi, kiek gali nusiristi vadinamoji „teisėsauga“, kad pagal D.Grybauskaitės nurodymus priimtų nusikalstamus sprendimus :

 

„Aš stebiuosi, kaip mes, kaip visuomenė, atsidūrėme tokioje situacijoje, ir aš turiu omenyje ne tik savo atvejį, tačiau ir visą medikų bendruomenę – kodėl mes leidžiamės, kad mumis taip manipuliuotų, – klausė Z.Vaišvila, –  noriu pacituoti Marcelijaus Martinaičio eiles, kurios atsako į visus šių dienų klausimus. Dar 1991 m. poetas rašė: dabartinė Lietuvoss valdžia atsakinga už visuomenės skaidymą, priešų gamybą, tarsi pradėta lenktyniauti, kas užvaldys žmones baime, kurią mums įvarę sovietai. Yra pavojus, kad nepriklausomybė, eidama toliau tuo keliu, gali išsivystyti į persekiojimo politiką. Dar norėčiau pacituoti Marcelijaus Martinaičio citata dar iį 1996 m., ir iš karto noriu pasakyti, kad tai ne apie D.Gybauskaitę, nes ji tuo metu buvo niekas: „bijau politikuojančių moterų, kurioms po kelių audringų dešimtmečių sugrįžta nekaltybė – tada jos imasi dorovės arba politikos. Kartais reikia jų labiau bijoti, negu chuliganų – kartais taip nutinka, kai jos susideda su kokia nors partija“. 

 

 

SUVERSK  KALTĘ  AUKAI

 zigmas

Iš š.m. vasario 17 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutarties paaiškėjo, kad UAB „FF Lizingas“ bankrotas pripažintas tyčiniu – prieš buvusį įmonės direktorių, savininką ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarą Zigmą Vaišvilą pradedama baudžiamoji byla. Ginče dėl bankroto pripažinimo tyčiniu ar kitų asmenų nusikalstamai suorganizuotu, teisėja V. Čekanauskaitė už uždarų durų pasirėmė bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ melagingais paaiškinimais. Esą Z. Vaišvila sunaikino buhalterinės apskaitos programą ir bankroto administratoriui neperdavė pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų, valdybos posėdžių ir akcininkų susirinkimų protokolų, trumpalaikio turto, kurio balansinė vertė 2,4 mln. EUR. 

 

„Aš maniau, kad teismas juokauja, nes byloje yra dokumentai, kurie įrodo priešingai, – sakė Z.Vaišvila, – teismas „nepastebėjo“ byloje dokumentų, įrodančių priešingą tiesą. Pasirodo, bankroto administratoriaus siūlymu dar 2015 m. rugpjūčio 18 d. UAB „FF Lizingas“ kreditorių komitetas vienbalsiai nutarė nurašyti ir buhalterinės apskaitos programą! Šiaip už apskaitos sunaikinimą Baudžiamasis kodeksas numato baudžiamąją atsakomybę. Bet šioje byloje tai padariusiems bankroto administratoriui ir kreditorių komiteto nariams Baudžiamasis kodeksas negalioja – kaltę reikia suversti sunkiai sužalotam signatarui. Aš turiu visus šių ponų parašus, kad visus minėtus dokumentus jie yra perėmę“. 

 

Byloje yra ir UAB „Admivita“ perimtų UAB „FF Lizingas“ dokumentų sąrašai, kuriuose išvardinti visi apskaitos tvarkymui būtini pirminiai dokumentai – ataskaitos, deklaracijos, PVM sąskaitos faktūros, kasos ir banko dokumentai ir kt. Teismas jų „nepastebėjo“ ir tuo apkaltino Z. Vaišvilą. Teismas „nepastebėjo“ ir to, kad dar 2013 m. gruodį Z. Vaišvila pasirašytinai bankroto administratoriui perdavė visus valdybos ir akcininkų susirinkimų protokolus – tris bylas, kuriose net lapai suskaičiuoti – 306, 323 ir 350 lapų.

 

Lenda plaukuota Grybauskaitės ranka

 

„Kodėl „FF Lizingas“ buvo iškelta bankroto byla, – pasakojo Z.Vaišvila, – savo laimei ar nelaimei, aš buvau AB „Oruva“ kreditorių komiteto narys, ir tuo metu Dalia Grybauskaitė vadovavo Finansų ministerijai. Ir būtent ši byla buvo pradėta dėl melagingų Finansų ministerijos paaiškinimų, kuriuos pati D.Grybauskaitė  turėjo pripažinti – kad lizingo bendrovei buvo uždėti 7 mln. litų turto areštas, tačiau juos panaikino likus savaitei iki bankroto bylos. Todėl Finansų ministerija turėjo manęs atsiprašyti už šį, atsiprašant „bespriedelą“. Tačiau jeigu paminėjote prezidentę, tai apie tai poetas M.Martinaitis dar 1993 m. aprašė tuos dalykus : valstybėje vyksta tarp grupuočių dėl dominavimo, o valstybės stiprinimas tik šios kovos priedanga“. Mane, kaip šios valstybės pilietį, labiau piktina tai, kad kai kas slėpė ir kaitaliojo savo biografiją – kaip žinia, D.Grybauskaitė savo biografijoje nurodė, kad į JAV ji išvyko 1992 m., nors tiesa tokia, kad į JAV ji buvo pasiųsta 1991 m. sovietinės valdžios. Dar labiau piktina, kad Rusijos ambasadorius man atsakė, kad duomenys apie tai, kada D.Grybauskaitė dirbo SSSR ambasadoje JAV, iki šiol yra Rusijos valstybės paslaptis. Todėl man aišku, kad melo kojos trumpos, ir aš nenoriu turėti bendro nei su D.Grybauskaite, nei su jos melo kulto propagavimu“.   

 

„Aš manau, kad jie galėjo pripažinti bankrotą tyčiniu akivaizdžiai melagingais paaiškinimais  tik tada, kai aš gulėjau paslikas ligoninėje, ir jie manė, kad aš jau nebeišsikapstysiu, – pasakojo Z.Vaišvila, – tačiau jų lūkesčiai nepasitenkino, ir paprašiau Aukščiausiojo teismo įvertinti minėtus sprendimus. Kadangi dabar pripažinta, kad bankrotas tyčinis, tai visuose kituose niekas nieko nebenagrinėja, dėl visko kaltina mane, ir tą žalą, kurią aš neva padariau, skaičiuoja jau milijonais. Kadangi tuo metu, kai buvo skelbiamas tyčinis bankrotas, aš buvau visas sugipsuotas, tai į teismas vaikščiojo ir mane atstovavo mano dukra Vaiva. Ir vienoje byloje teisėja Mikuckienė, kuri priteisė didelę tariamą žalą iš manęs, ji ėmė atsiprašinėti mano dukros. Tačiau atsiprašinėti nereikia, o reikia tik išklausyti kitos pusės argumentus. Kitą sprendimą atėjusiai dukrai kitas teisėjas taip paprotino : ‚Žmogau, kur tu lendi? Tu nesikišk“. Kitą savaitę Vaivos vestuvės – ji jas atidėjo tik dėl to, kas man atsitiko prieš metus. Dukra visą tą laike nedirbo, o man padėjo. „FF Lizingas“ turtą administratoriai pardavė už grašius, ir todėl aš noriu nueiti prie KGB rūmų ir pasiūlyti teisėjams sklypą Palangoje įsigyti už 1000 dolerių. Nes įmonės administratorius pats nurodinėjo, kaip tą turtą ir už kiek pardavinėti“.

 

Z.Vaišvila jaučiasi kaltas ir atsiprašo, kad taip anksti nusišalino nuo politikos. „Aš esu kaltas, nes spjoviau pamatęs, kas čia darosi dar 1992 m, – pasakojo jis, – tačiau dar didesnis moralinis spjūvis į veidą man buvo tas vaizdas, kai aš pamačiau, kaip D.Grybauskaitė elgiasi su bažnyčia ir jos hierarchais. Lietuvos prezidentė, kuri atstovauja valstybę, ir Lietuva su Vatikanu pasirašiusi tris sutartis dėl valstybės nesikišimo į bažnyčios reikalus. Tačiau aš pats mačiau, kad kai dar prieš porą metų, kai vyko referendumas dėl žemės, prezidentė D.Grybauskaitė buvo užvažiavusi pas arkivyskupą Sigitą Tamkevičių arbatos atsigerti. Ir po kelių dienų S.Tamkevičius susikvietė pas save visus Kauno vyskupijos kunigus, ir kurie kaip sovietmečiu vienbalsiai nutaria kreiptis į tautą, ir raginti žmones neiti į referendumą. Mane tai pribaigė, nes pats prisimenu, kaip arkivyspukas dar sovietmečiu buvo teisiamas, ir kokie milicijos kordonai visur stovėjo. Tai man buvo pats didžiausias moralinis smūgis ir spjūvis visiems piliečiams, kurie surinko 300 tūkst. parašų referendumui dėl žemės“.

 

KAIP  PAVOGTI  GAMYKLĄ

 

Teismas „neatkreipė“ dėmesio ir į tai, kad Z. Vaišvilos tariamai neperduoto trumpalaikio turto sąraše yra ir nekilnojamasis turtas, kurį pats bankroto administratorius jau pardavęs! Signataras apkaltintas net gamyklos įrengimų ir gamybos atsargų neperdavimu, nors šis turtas buvo pavogtas dar 2014 m., o jo vagystę pagal Z. Vaišvilos pareiškimą tiria prokuratūra! 

UAB „Admivita“ taip įsijautė į visagalio teisėjo vaidmenį, kad jos prašymu prieš sužalotą Z. Vaišvilą Vilniuje pernai pradėta baudžiamoji byla dėl to, kad jis bankroto administratoriui neperdavė šio turto, kurį nežinia kas pavogė! Baudžiamosios bylos negana – š.m. birželyje UAB „Admivita“ Vilniaus apygardos teismui pateikė dar ir ieškinį priteisti iš Z. Vaišvilos šiuos 2,4 mln. EUR dėl to, kad jis bankroto administratoriui neperdavė šio turto, kurio vagystę Z. Vaišvilos prašymu tiria prokuratūra.

Trečią baudžiamąją bylą gydomam Z. Vaišvilai bandoma iškelti dėl to, kad 2015 m. prašyme teismui dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo jis įrašė, kad teismas šališkas. Tuo jis tariamai įžeidė teismą.

 

BE GALIMYBĖS  APSIGINTI

Teismai ne tik nevertino nė vieno (!) Z. Vaišvilos argumento, bet ir tęsė bylinėjimosi procesus tuo metu, kai neurochirurgai kovojo už signataro gyvybę.

 

2016 m. birželio 29 naktį Z. Vaišvila patyrė sudėtingą politraumą, po kurios neteko sąmonės ir stebuklingai liko gyvas. Patyrė smegenų sutrenkimą, skilo kaukolė, lūžo viršutinis žandikaulis ir sinusai, stuburo antrasis slankstelis, abi rankos ir riešai, plyšo kelio meniskai ir raiščiai. Metų eigoje paaiškėjo ir kitos patirtos traumos, kurių nesimatė iškart. Atliktos keturios operacijos – slankstelio surišimas varžtu, riešų, kelio meniskų ir raiščių rekonstrukcijos.  Šiuo metu Z. Vaišvila tebegydomas.

 

Melagingų bankroto administratoriaus argumentų Z. Vaišvila tuo metu dar nežinojo ir negalėjo į juos tinkamai atsikirsti, sunkiai sužalotas negalėjo susipažinti su bylos medžiaga. O dėl oponentų pastangų dirbtinai sukurtos sunkios finansinės būklės tapo neįmanoma samdyti advokatus gynybai. Atsidūręs nepavydėtinoje būklėje dokumentus teismui jis diktavo savo dukrai Vaivai, kuri juos rašė ir nešė į teismus. Dailės akademijos auklėtinė dėl pagalbos tėvui teismuose iki šiol priversta būti bedarbe. 

 

Net ir visko mačiusiems teisininkams sunku įsivaizduoti, kad bankroto administratorius gali taip akiplėšiškai meluoti teismui. Paaiškinti tai galima nebent tuo, kad UAB „Admivita“ ir pareiškėjai dėl tyčinio bankroto (buvusio vidaus reikalų ministro pavaduotojo Juozo Matonio vadovaujamos UAB „Baltic arms“ ir UAB „Skomė“) manė, kad po 2016 m. birželio 29 dienos Z. Vaišvila nebeatsigaus. J. Matonis ir yra tas asmuo, kuris siekia trečios baudžiamosios bylos signatarui dėl teismo įžeidimo, nors pats teismas neįsižeidė.

 

KASACIJA NEGALIMA

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formaliais argumentais atsisako priimti Z. Vaišvilos kasacinius skundus – esą juose nesuformuluota teisės aiškinimo ir taikymo problema, kuri turėtų esminės reikšmės teisės aiškinimo ir taikymo vienodinimui, teismo precedento suformavimui, nepagrįstas nukrypimas nuo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos. Gegužės 29 d. atsisakyta priimti ir Z. Vaišvilos kasacinį skundą dėl UAB „FF Lizingas“ bankroto pripažinimo tyčiniu. 

 

SIGNATARAS PRIVERSTAS KREIPTIS Į p. R. NORKŲ

Z. Vaišvila po ketvirtos operacijos 2017 m. pradžioje buvo kreipęsis į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininką Rimvydą Norkų. Prašė išaiškinimo, kaip elgtis, kai aibėje prieš jį inicijuotų bylų teismai neatideda civilinių bylų nagrinėjimo iki kol pagerės sudėtinga Z. Vaišvilos sveikatos būklė. Prašoma ir administracinio UAB „FF Lizingas“ bankroto bylos iškėlimo bei nagrinėjimo patikrinimo.

 

Lietuvos apeliacinis teismas suskaičiavo bylas, kurių dalyvis yra Z. Vaišvila: 2014 m. – 27, 2015 m. – 59, 2016 m. – 65, 2017 m. – 34. Dėl teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių jo sąskaitos areštuotos. Tad didžiojoj daly bylų tenka gintis pačiam, fiziškai nedalyvaujant teismo posėdžiuose.

 

Pirmininko R. Norkaus atsakymuose paaiškinta, kad šiuo klausimu yra Europos Žmogaus Teisių Teismo išaiškinimai, privalomi ir Lietuvai, nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nepajėgus atlikti tokius teismo praktikos išaiškinimus, o ir Z. Vaišvilos bylų nėra šiame teisme.

 

KIEK  KAINUOJA  TEISMO  APLAIDUMAS AR KLAIDOS?

Teismai nepastebėti, kad Z. Vaišvila ne siekė bankroto bylos, o metų metais priešinosi tam. Mat dar iki iškeliant UAB „FF Lizingas“ bankroto bylą, šiai įmonei ilgą laiką taikytos laikinosios apsaugos priemonės – turto areštas didelei sumai. Vėlgi remiantis melagingais oponentų – LR finansų ministerijos – paaiškinimais, kad UAB „FF Lizingas“ pirko tariamai finansų ministerijai įkeistą turtą. Tai ir paralyžiavo šios įmonės veiklą lygiai iki to momento, kol buvo iškelta bakroto byla. 2013 m. lapkričio 6 d. Lietuvos apeliacinis teismas panaikino Vilniaus apygardos teismo sprendimą dėl 7 mln. Lt priteisimo finansų ministerijos naudai – taigi, įmonė tapo laisva parduoti savo turtą ir atsiskaityti su kreditoriais. Tačiau 2013 m. lapkričio 13 d. kitas Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas šios aplinkybės nevertino, ir UAB „FF Lizingas“ bankroto procedūros buvo pradėtos.

 

Tačiau tam, kad apkaltinti žmogų tyčinio bankroto organizavimu, kuomet jis metų metais tam priešinosi teismuose, vis tik reikia būti labai įžūliems. Tam pasiekti pasinaudota pačiu žemiausiu argumentu – atviru melu, manant, kad sunkiai sužalotas Zigmas Vaišvila jei neiškeliaus į kitą pasaulį, tai bent jau liks neveiksnus ir nesugebės gintis teismuose.

 

Ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šiuo atveju „nemato“ pagrindo priimti Z. Vaišvilos kasacinį skundą! Tikėsimės, p. R. Norkus supranta, kad melagingais bankroto administratoriaus paaiškinimais, t.y. nusikalstamomis veikomis, nusikaltėliu daromas Z. Vaišvila. Nes tyčinis bankrotas – taip pat baudžiamoji byla. 

 

TRYS  SKLYPAI PALANGOJE UŽ 4 TŪKST. EURŲ

Sutapimas ar ne, bet po pasklidusios žinios apie signataro sužalojimus, signatarui gulint ligoninėje UAB „FF Lizingas“ turtas išparduotas už tokias kainas, kurias nepadoru net garsiai ištarti. Ar nenorėtumėte, pavyzdžiui įsigyti tris po 10 arų gyvenamosios paskirties sklypus Palangoje už bendrą 4000 eurų kainą? 2012 m. Nekilnojamojo turto registro nustatyta šių trijų sklypų bendra rinkos vertė – 152`764,71 eurų. Ir mes labai norėtume, bet mums UAB „Admivita“ to nepasiūlė… Z. Vaišvilos skaičiavimais, tokiais „pardavimais“ įmonei padaryta apie 3,5 mln. eurų žala. Nežinia kur yra dar apie 0,5 mln. eurų. 

Todėl Z. Vaišvila Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko R. Norkaus paprašė organizuoti administracinį UAB „FF Lizingas“ bankroto bylos iškėlimo ir nagrinėjimo patikrinimą, o bylą nagrinėjantį Kauno apygardos teismą – nedelsiant nušalinti bankroto administratorių ir kreditorių komitetą, apie atvirai įvykdytus nusikaltimus pranešti prokuratūrai. 

Tačiau Kauno apygardos teismas atsisakė priimti nagrinėjimui prašymą dalyje dėl kreditorių komiteto, atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Turtas švaistomas ar pasisavinamas atvirai, o teismas to „nemato“. Ekonominė policija šį turto iššvaistymą tirti atsisakė.

—————- 

Dabar, kai su Z. Vaišvila jau susidorota finansiškai ir fiziškai, belieka laukti moralinio sudorojimo viešojoje erdvėje, su pasimėgavimu išviešinant signataro „nusikaltimus“.

 

„Esu gavęs ne vieną prezidentės atsakymą, kad ji nesikiša į teisėsaugos darbą, – ironizavo Z. Vaišvila.

 

Jurijus Subotinas klausė Z.Vaišvilos, kodėl tiek mažai žurnalistų atėjo į spaudos konferenciją, ir kad neva Z.vaišvila niekam neįdomus, tačiau į šį klausimą atsakė Jonas Mažintas : ‚Žmonės įbauginti, ir niekas nenori kištis, tol, kol tai nepaliečia jų piniginės. Taip, tai didžiulė klaida, kad sąžiningi žmonės pasitraukė iš Sąjūdžio, pamatę, kas ten darosi. O ką tas teismas gali padaryti? Tik tarnauti tiems, kas juos paskyrė. 

Pats Vaišvila mano, kad pirmiausiai reikia iš teismų procesų išmesti bet kokius rašytinius procesus, nors dabar jau norima ir Aukščiausiame teisme baudžiamąsias bylas nagrinėti rašytine tvarka.

Vilniaus apygardos prokuratūrai

Rinktinės g. 5A, 01515 Vilnius

 

Bankruotuojančios UAB „FF Lizingas“ kreditoriaus,

85% akcijų savininko ir buvusio direktoriaus

Zigmo VAIŠVILOS a.k. 35612200013,

adresas: Lizdeikos g. 29, 10101 Vilnius                      

 

PAREIŠKIMAS dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo

 

2017-05-17 Vilnius

 

2013-09-10 nutartimi Vilniaus apygardos teismas iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „FF Lizingas“ ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Admivita“, Jogailos g. 7, Vilnius (pridedama teismo nutartis). Nežiūrint į tai, kad teismų sprendimais kituose teismo procesuose teisinės prielaidos bankrotui buvo panaikintos, tačiau 2013-11-13 d. UAB „FF Lizingas“ bankroto procesas buvo pradėtas.

UAB „FF Lizingas“ atstovaujantis bankroto administratorius UAB „Admivita“ (direktorius Egidijus Dūda, įgaliotas asmuo jo sutuoktinė Inga Dūdienė), veikdamas suinteresuoto kreditorių komiteto nurodyta kryptimi, siekdamas sumažinti realią UAB „FF Lizingas“ turto vertę ir pateisinti nepagrįstai pradėtą bankroto procedūrą, taip pat galimai pats ar kartu su kreditorių komiteto nariais turėdamas ir savanaudiškų tikslų, piktnaudžiaudamas savo tarnybine padėtimi, įvykdė  didelio masto UAB „FF Lizingas“ turto jei ne pasisavinimą, tai neabejotinai iššvaistymą, tuo padarydamas didelę žalą man, kaip pagrindiniam akcininkui ir kreditoriui, ir bendrovei bei jos kreditoriams. Tokiu būdu nepalankiai besiklostant aplinkybėms ir neužtenkant realizuoto UAB „FF Lizingas“ turto, trūkstama suma išieškojimui gali būti nukreipta į mano asmeninį turtą.

Mano turimi dokumentai patvirtina, kad prieš realizuojant UAB „FF Lizingas“ turtą UAB „Admivita“ užsakymu 2015 metais buvo atlikti nekilnojamojo turto vertinimai (pridedu nekilnojamojo turto vertinimų pažymas, pagal kurias šio turto bendra rinkos kaina – 2 083 835 EUR). Mano įsitikinimu ir žiniomis, šie vertinimai neatitiko objektyvios realybės – jais ženkliai (apie du kartus) sumažinta tikroji turto rinkos kaina. Tai suvokė ir pats bankroto administratorius, nes viešai skelbtose pirmosiose varžytinėse nustatė 4 177 778,36 EUR bendrą šio turto kainą  (pridedama informacija apie šias varžytines). Tačiau nevaržytinėse bankroto administratorius šį turtą pardavė už bendrą 626 321 EUR kainą.

 

2017-02-15 UAB „FF Lizingas“ raštu (pridedamas) bankroto administratorius nurodė paskutiniųjų turto vienetų pardavimo kainas, jas pateikiu lentelėje greta vertinimo kainų:

Eil.

Nr.

Turto pavadinimas

Unikalus Nr.

2015m. turto vertinimas, EUR

Pardavimo kaina, EUR

1.

Komercinės patalpos, Danės g. 21, Klaipėda

Un. Nr. 2196-5000-5016:0061

257 000

110 000

2.

Neįrengta pastogė, M.Mažvydo al. 9A, Klaipėda

Un. Nr. 2195-4003-8010:0029

675

  100

3.

Pastatai ir žemės sklypas,

Vilniaus pl. 8, Klaipėda

pastaba – t.t. ir dukterinės įmonės UAB „Palviga“

892 400

300 000

3.1

Elektros skydinė

Un.Nr. 2198-0005-9059

     799

3.2

Valymo įrengimų pastatas

Un.Nr. 2198-0005-9104

 15 980

3.3

Buitinis pastatas

Un.Nr. 2198-0005-9026

 47 940

3.4

Gamybinis pastatas

Un.Nr. 2198-0005-9176

719 100

3.5

Kiemo aikštelė (22000/85655)

Un.Nr. 4400-0134-3598

 15 181

3.6

Žemės sklypas, 2,3624 ha

Klaipėdos m. Vilniaus pl. 8

Un.Nr. 2101-0007-0088

 

3.7

Sandėlis

Un.Nr. 2195-0005-9076

 34 800

3.8

Sandėlis

Un.Nr. 2198-0005-9148

 33 200

3.9

Sandėlis

Un.Nr. 2198-0005-9048

 25 400

4.1

Žemės sklypas, Arklių g. 27,

Palanga

Un.Nr. 4400-1101-9704

 11 990

4 000

3

sklypus

4.2

Žemės sklypas, Arklių g. 28,

Palanga

Un.Nr. 4400-1101-3350

 11 990

4.3

Žemės sklypas, Lubinų g. 9,

 Palanga

Un.Nr. 4400-1091-3329

 

 11 990

5.

Pastatai, Vytauto g. 64,

Palanga

 

447 000

190 000

5.1

Restoranas

Un.Nr. 2595-9004-6020:0002

429 120

5.2

Kiti statiniai (kiemo aikštelė,

atliekų duobė

Un.Nr. 2595-9004-6031

   4 470

5.3

Katilinė

Un.Nr. 2595-9004-6020:0001

   4 470

5.4

Sandėlis

Un.Nr. 2595-9004-6016

   8 940

6.

Garažo boksas Nr. 41,

Radviliškio g., Šiauliai

Un.Nr. 2998-4006-7017:0005

   1 790

    200

7.

Vaisvandenių cechas,

Čekoniškių k., Zujūnų sen.,

Vilniaus r. sav.

Un.Nr. 4199-4005-0012

184 000

20 021

8.

Pramoninio vandentiekio tinklai

nuo siurblinės iki rajono katilinės, Mažeikiuose

Un.Nr. 4400-0534-7857

265 000

  2 000

9.

Vaisvandenių išpilstymo linija

 

 

     950

 

Iš pateiktų duomenų akivaizdžiai matoma, jog šis UAB „FF Lizingas“ turtas buvo parduotas ar pasisavintas už ženklai sumažintą kainą (3,33 karto, lyginant su 2015 m. vertinimais nustatytomis rinkos kainomis, ir 7 kartus, lyginant su realiomis rinkos kainomis), tuo padarant didelę žalą tiek UAB „FF Lizingas“ kreditoriams ir akcininkams visumoje, tiek man.

Šio turto bendra pardavimo kaina, skelbta pirmosiose varžytinėse  (4 177 778,36 EUR) patvirtina, kad UAB „Admivita“ suvokė, jog 2015 m. jos užsakymu atliktas šio turto vertinimas (2 083 835 EUR) yra per akivaizdžiai mažas.

UAB „Admivita“ neteikia man informacijos apie šio turto pirkėjus.

Remiantis išdėstytu prašau pradėti ikiteisminį tyrimą dėl UAB „FF Lizingas“ bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ ir šios įmonės atsakingų asmenų, šiems turto pardavimams pritarusių UAB „FF Lizingas“ kreditorių komiteto narių veikų, iššvaistant bankroto administratoriui patikėtą ir jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą UAB „FF Lizingas“ turtą, t.y. padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 184 str. 2 d., 228 str.

 

Pridedama:

1. 2013-09-10 Vilniaus apygardos teismo nutartis, c.b. Nr.B2-4988-560/2013

  1. 2015 m. UAB „FF Lizingas“ turto, išvardinto lentelėje, vertinimų pažymos
  2. Informacija apie UAB „FF Lizingas“ turto varžytines
  3. 2017-02-15 UAB „FF Lizingas“ raštas
  4. Paaiškinimas dėl turto vienetų, nurodytų lentelėje, pardavimų (su įrodymais)
  5. Paaiškinimas dėl UAB „FF Lizingas“ kreditorių komiteto narių suinteresuotumo, toleruojant bankroto administratoriaus veiklai ir pritariant jai (su įrodymais)

 

 

 

Zigmas VAIŠVILA

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));