Dalios Grybauskaitės globojama nusikalstama teisėjų gauja

Siauliu-page-001

Siauliu-page-001

Dalios Grybauskaitės globojama nusikalstama teisėjų gauja

Jurgis Pikčiurna

Pakruojo rajono gyventoja Ramutė Vaitekūnienė papasakojo LL redakcijai istoriją, kai dėl Šiaulių apygardos teismo teisėjų nusikalstamų veiksmų iš jos buvo atimtas visas turtas, o neteisingai apkaltinas vyras  tą pačią dieną gavo širdies smūgį ir mirė.

2013 m. vietos ūkininkas R.Pašakinskas padavė į teismą R.Vaitekūnienės vyrą Antaną – apkaltino juos šieno vagyste.

 Neva R.Pašakinskas tą šieną nupirko, tačiau vėliau kaltinamieji tą šieną neva vogė ir nešė savo išbadėjusiems gyvuliams.

Apie šią istoriją rašė “Šiaulių kraštas” – R.Vaitekūnienė su sūnumi Arūnu buvo kaltinami pavogę šieno iš savo daržinės Balsių kaime. Jeigu būtų gyvas, prieš teismą šiandien stotų ir jų vyras bei tėvas Antanas Vaitekūnas. Tačiau vyras tą pačią dieną, kai policijos buvo apkaltintas vagyste, mirė.

Bendrovė „Antėjos valda“ vadovas R.Pašakinskas mano, jog tai jo šienas. 2009 metų rudenį tarp dabar jau mirusio ūkininko Antano Vaitekūno ir UAB „Antėjos valda“ buvo sudaryta sutartis, jog ūkininkas parduoda gyvulius, techniką ir pašarus „Antėjos valda“ bendrovei.

R. Vaitekūnienė tvirtina, kad jokių pinigų už parduotą turtą negavusi, o pirkėjas ją apgavo – nesumokėjo beveik pusės milijono litų. Šienu jos vyras kartais paremdavo padegėlius, kurių gyvuliai likdavo be pašaro. Kartais paskolindavo pašaro pritrūkusiai šeimai. Vasarą sušienavę, skolininkai pašarus grąžindavo. Dalį pašarų ūkininkai parduodavo.

2012 m. m. sausio pabaigoje vienai padegėlei šieno ketinusį nuvežti Antaną Vaitekūną sustabdė policija. Jis apkaltintas, jog vagia šieną iš UAB „Antėjos valda“.

Prie fermos nuvažiavusi R.Vaitekūnienė ten rado ne tik policiją, bet ir UAB „Antėjos valda“ atstovus E. Latonaitę ir R.Pašakinską. Jie tvirtino, jog tai bendrovės ferma ir bendrovės šienas.

Apkaltintas vagyste Antanas Vaitekūnas labai susijaudino. Jam pablogėjo sveikata. Tos pačios dienos vakarą mirė. R. Vaitekūnienė, vykdydama gerą jo valią, Balsių fermoje buvusį šieną atidavė žmonėms. Moteris tvirtina, jog tai jos šienas. Ir niekam neturi atsiskaitinėti, kur padeda savo turtą.

Pakruojo policijos komisariate vis dėlto buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. UAB „Antėjos valda“ konsultantu prisistatantis R.Pašakinskas tvirtina, kad su Antanu Vaitekūnu pasirašyta pirkimo – pardavimo sutartis dėl galvijų, žemės ūkio technikos ir pašarų pirkimo. Iki 2011 metų šienas buvo šeriamas gyvuliams. Paskui gyvuliai parduoti. Šieną iš daržinės ketinta išsivežti palaipsniui.

Tačiau R.Pašakinskas sužinojęs, kad šieną išveža Antanas Vaitekūnas. Pakviesta policija.

Tuo tarpu fermos savininkas Arūnas Vaitekūnas tvirtina, jog šienas negali priklausyti UAB „Antėjos valda“, nes Balsių ferma priklauso jam. Tėvas negalėjo jos išnuomoti ir parduoti joje esančių pašarų. Juolab, kad tuos pašarus jis ruošdavo.

Šienavo ir po 2009 metų, kai buvo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pašarus ruošė jo ūkio darbininkai ir jis pats. Todėl nesijaučia kaltas. Jis neneigia kartais dar padėdavęs pakrauti pašarus, kai motina juos kam nors atiduodavo.

Nepaisant jų paaiškinimų, motinai ir sūnui pateikti kaltinimai dėl vagystės. Kaltinamajame akte teigiama, jog jie pavogė 22,5 tonos šieno ir padarė UAB „Antėjos valda“ 3375 litų materialinį nuostolį.

Teismui pritrūko įrodymų

Šieno byla buvo nagrinėjama Kelmės rajono apylinkės teisme. Tačiau taško nesiryžta padėti. Advokatė tvirtino nežinanti, kokią gynybos poziciją užimti, nes byloje trūksta įrodymų, nežinoma daug faktinių aplinkybių. Neatmesta, jog UAB „Antėjos valda“ specialiai vagyste kaltina ūkininkus Vaitekūnus, nes yra jiems skolinga.

Nėra įrodymų, kam priklauso ferma Balsių kaime. Kaip nustatyta, kad pavogta būtent 22,5 tonos šieno? Pirkimo – pardavimo sutartyje nenurodyta, kiek pašarų pirkta.

Taisyti UAB „Antėjos valda“ buhalterinės apskaitos dokumentai, nors tą daryti draudžia įstatymas. Tą pačią dieną surašytos dvi skirtingos sąskaitos – faktūros. Kuri tikra?

Pareikštas kaltinimas dėl 22,5 tonų šieno vagystės, bet inventorizacijos aktai yra niekiniai, nes juos surašant nesilaikyta LR Vyriausybės nustatytų taisyklių. Sąskaitos – faktūros , kuriomis grindžiamas kaltinimas, yra skirtingos. Viena sąskaitų galimai suklastota, todėl būtina atlikti jos ekspertizę.

Be to, reikėtų atlikti reviziją ir išsiaiškinti, kurie buhalteriniai dokumentai laikytini pagrindu kaltinimui reikšti.

Byla grąžinta Pakruojo rajono apylinkės prokuratūrai.

 

Našle likusi Ramutė Vaitekūnienė po vyro mirties padavė ieškinį Šiaulių apygardos teismui dėl skolos priteisimo iš R.Pašakinsko. Bylą nagrinėjo toks teisėjas Vytautas Kursevičius, dabar Šiaulių apygardos teismo pimrininkas, kuris moters ieškinį atmetė, nors R.Pašakinskas nepateikė jokių įrodymų, kad pinigus sumokėjo. 

Moteris : „Ar gali būti kas baisiau už gyvenimą nepriklausomoje Lietuvoje?“

2010 08 03 Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus pirmininkas Vytautas Kursevičius, išnagrinėjęs ieškovo Antano Vaitekūno gyv.  Balsių k. Pakruojo raj. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo UAB „Antėjos valda“ buveinė Pramonės g. 10, Pakruojis turtui nustatė; Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkėti ar padaryti negalimu būsimo teismo sprendimo įvykdymą Iš ieškinio ir bylos duomenų matosi, kad reikalavimo suma yra didelė- 397.737,60 lt atsakovas turtą gali perleisti tretiesiems asmenims ir tai gali padidinti teismo sprendimo, jeigu jis būtų palankus ieškovui, neįvykdymo riziką.

 Siauliu page 001

Todėl reikalavimo ribose pirmiausia areštuotinas atsakovui UAB„Antėjos valda“ priklausantis turtas.; 79 vnt. galvijų, vyniotuvas, presas, pieno aušintuvas, leidžiant šiuo turtu naudotis, bet uždraudžiant šį turtą išnuomoti, perduoti panaudai, parduoti ar kitaip perleisti nuosavybės teisę į jį bei įkeisti.

 

2010 08 17 d. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigas einanti teisėja Danutė Burbulienė, gavusi atsakovo UAB „Antėjos valda“ atskirąjį skundą dėl 2010 08 03 d. nutartis nustatė; Šiaulių apygardos teismo 2010 08 03 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėti iš naujo teismo posėdyje 2010 09 01 d. 9-30 vai. Nutartis neskundžiamą

 

UAB „Antėjos valda“ nurodė, kad turinti turto, kurio vertė yra 13.367.770 litų.

UAB „Antėjos valda“ yra apgavusį Antaną Vaitekūną, nesumokėjusi jam pinigų už parduotą turtą neturinti pinigų užsimokėti net už pastatų nuomą

Iš parduotų UAB „Antėjos valdai“-151 galvijų telikę 79 .

„Tikiu, R.Pašakinskas prašė teismo panaikinti rugpjūčio 03 d. nutartį tam, kad galėtų per tą laiką t. y. iki rugsėjo mėn.01 dienos išparduoti ar perleisti visą minėtą turtą kitam savo UABui, o „Antėjos valdą“ po to visiškai išregistruoti, kaip tai buvo padaryta su UAB,, Utenos agrofirma“, – stebisi R.Vaitekūnienė, – kur tokiais atvejais kreiptis, kaip tokie teismo sprendimai .niekas negalėjo paaiškinti. Vienas advokatas patarė, kad parašyti pareiškimą Pakruojo rajono apylinkės prokuratūrai, kad uždraustų UAB „Antėjos valda“ parduoti ar perleisti tretiesiems asmenims, kol bus galutinė teismo nutartis. Visą tai padarę, laukiame atsakymo iš prokuratūros ir su viltimi tikim, kad pasikeitę vadovai generalinėje prokuratūroje įkvėps teisingumo atliekant savo tiesiogines pareigas ir rajono prokuratūros darbuotojams ,nors iš dalies apginti nuskriaustą žmogų.

Tačiau UAB „Antėjos valda“ jau bankrutavo, o gyvuliai, įrenginiai ir kitas turtas jau seniai R.Pašakinsko parduoti.

„O kalta, manau, kad prezidentė, kuri pasirinko tokį generalinį prokurorą, kurį jos teisingumas nedomina, – sako moteris, – teisėsaugai iki šiol vadovauja „pelėsių“ gauja.

 

“Paminėsiu tik vieną faktą, kai dėl prezidentės kaltės, nes ji nebaudžia nesąžiningų teisėjų, kaip Šiaulių apygardos teismo, kurio pirmininkas šiuo metu Vytautas Kursevičius, vykdė nusikalstamos grupuotės “Pelėsiai” vadeivos R.Pašakinsko nurodymus, dėl to aš praradau savo turtą, – redakcijai  pasakojo moteris, – tačiau baisiausia pasidarė tada, kai to paties R.Pašakinsko buvome apkaltinti, kad vagiame savo šieną – tokio kaltinimo neatlaikė mano vyro širdis. Sužinojęs apie tokį kaltinimą, vyras taip susijaudino, kad sustojo jo širdis.

Todėl tiek prezidentę Dalią Grybauskaitę, tiek ir teisėją V.Kursevičių laikau ir manau, kad jie yra dideli nusikaltėliai, tiesiog “žulikais”, kurie vykdo R.Pašakinsko nurodymus.

2009.10.30 parašytame R.Pašakinsko “dokumente” buvome  įtikinti, kad bus “suformintos” paskolos mūsų ūkiui, bet tai buvo tik imitacija ir eilinė R.Pašakinsko apgaulė.

Manau, kad visos teisėsaugos institucijos yra R.Pašakinsko nupirktos, todėl jokie tyrimai nebus pradedami. Tikiuosi patarimų iš jūsų, ką daryti, kad vieną dieną nuo manęs atstotų tą “pelėsių” grupuotė.

Dabar skelbiame Ramutės Vaitiekūnienės laišką prezidentei Daliai Grybauskaitei:

“Gerb. prezidente, dėl kokių priežasčių pamiršote teisingumą ir sudarėte sąlygas teismus ir  teisėsaugos institucijas valdyti nusikalstamos grupuotės “pelėsiai” nariams R.Pašakinskui, A.Atkočiūnui, M.Karkai, antstoliams I.Ežerskienei, V.Šimkienei ir kt. ?

Šiaulių apygardos teismas ir šiame teisme dirbantys jūsų paskirti teisėjai, kaip teismo pirmininkas Vytautas Kursevičius, civ. Bylų pirmininkė Danutė Burbulienė, teisėjas E.Mockevičius yra manau tikri nusikalstamos grupuotės “Pelėsiai” marionetės.  Dėl teismo pirmininko V.Kursevičiaus priimtų nutarčių, tai yra akivaizdu, kad jos nesąžiningos, ir iš žiniasklaidos pranešimų. Ir kas svarbiausia, kad šis, sakyčiau, sielos ubagas, įtakoja nesąžiningai elgtis ir kitus teisėjus (apylinkių teismų), kaip Danas Linas, Kristina Jurevičienė ir k t.

2009.10.30 mano vyras a.a. Antanas Vaitekūnas pardavė R.Pašakinsko UAB “Antėjo valda” gyvulius, pašarus, techniką už bendrą sumą 417 902 litus. R.Pašakinskas, būdamas sukčius, apgavikas ir nusikalstamos grupuotės vadeiva, jokių pinigų į A.Vaitekūno sąskaitą nepervedė. Kreipėmės į teismą, tačiau bylą griebėsi nagrinėti pats teisėjas V.Kursevičius. Iš karto pamatėme, kad teisėjas nekreipia dėmesio į mūsų prašymus, suklastotus UAB “Antėjos valda” dokumentus apie tai, kad pinigai – 146 tūkst. Litų – išmokėti grynais, nors UAB “Antėjos valda” neturėjo tokių pinigų ir išlaidų orderio, kaip fakto, kad pinigai gauti. Buvo tik suklastoti kasos orderiai, išrašyti net ne A.Vaitekūno, kurie buvo be serijos ir numerio, t.y. niekiniai.

 

2011 m. sausio 19 d. civ. Byloje nr. 2-384-2010/2011 matydama, kad teisėjas yra šališkas ir stengiasi, kad bylą laimėtų UAB “Antėjos valda”, pabandėme teisėją nušalinti. Manau, kad jau buvo paėmęs “atlygį” iš R.Pašakinsko, todėl “paprašė” teisėjo kolegos, tuometinio teismo pirmininko Boleslovo Kalainio, kad nutartis būtų priimta tokia, kad netenkinti mūsų skundo. Todėl laikau šį teismą supuvusiu, o prezidentę, nekreipiančia dėmesio į pateiktas aplinkybes, akla.

Tikiu, kad jeigu teisėjas V.Kursevičius nebūtų gavęs “atlygio” iš R.Pašakinsko, būtų nusišalinęs ir būtų pasiektas teisingumas, ir priteisti mano ieškinyje prašomi pinigai, ir taip būtų užkirstas kelias R. Pašakinskui per savo UAB “Antėjos valda” teikti melagingus pranešimus policijai.

Esu giliai įsitikinusi, kad dėl mano vyro mirties yra kaltas ne tik R.Pašakinskas, tačiau ir nesąžiningas teisėjas V.Kursevičius, kuris vykdė R.Pašakinsko nurodymus ir buvo jo marionetė.

Gerb. Prezidente, labai prašau R.Pašakinsko rašytą pareiškimą perduoti tirti teisėtvarkos institucijoms, kad būtų ištirta, kokios paskolos yra gražintos, nes tai buvo tik R.Pašakinsko imitacija, pasisavinant iš A. Vaitekūno gyvulius, techniką ir pašarus, ir tik 10 tūkst. Litų pervedant žmonėms atlyginimo.

Dėl teisėjo V.Kursevičiaus  nesąžiningumo, nagrinėjant šią civilinę bylą, visi faktai prezidentei buvo pateikti, tačiau visai prezidentūrai į tai giliai nusispjauti.

Gerb. Prezidente, jeigu jums teisingumo nereikia ir jūs esate “bejėgė”, tai prašau patarti, ar yra Lietuvoje bent viena teisėsaugos institucija, kuri galėtų išaiškinti gaujos “Pelėsiai” nusikaltimus, ir kuri nubaustų tokius sielos ubagus teisėjus, ir neleistų “pelėsiams” vadovauti teismams ir prokuratūrai, kaip yra dabar.  Iki šiol prezidentūra man nieko neatsakė, tik atsirašinėjo, kad prezidentė yra “bejėgė” ir ji toliau daroma neįgalia.

Tikiu, kad jeigu prezidentu būtų išrinkta ne D.Grybauskaitė, o sąžiningas žmogus, tai ‘pelėsiai” sėdėtų už grotų.

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));