Dalios Grybauskaitės favoritė teisėja Aiva Survilienė : „Net neprisimenu, kiek nekaltų žmonių pasiunčiau į kalėjimą“

Survielienegrybe

Survielienegrybe

Dalios Grybauskaitės favoritė teisėja Aiva Survilienė : „Net neprisimenu, kiek nekaltų žmonių pasiunčiau į kalėjimą“

Aurimas Drižius

 

 

Survielienegrybe

Gegužės 10 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Grizickas nagrinėjo man iškeltą baudžiamąją bylą dėl „nepagarbos teismui“, t.y. prezidentės Dalios Grybauskaitės favoritei Vilniaus miesto apygardos teismo teisėjai Aivai Survilienei (aš manau, kad A.Survilienė šioje byloje vykdo nusikalstamus prezidentūros nurodymus mane bet kokia kaina nuteisti kalėjimu už D.Grybauskaitės kritiką „Laisvame laikraštyje“. Nors teisėjų taryba rekomendavo 14 teisėjų pakelti pareigose, tačiau prezidentė D.Grybauskaitė pasirinko vienintelę A.Survilienę ir pakėlė ją į apygardos teismo teisėjus. Ne veltui ta pati Survilienė yra paskirta teisti prezidentą Rolandą Paksą – aut. Pastaba ) 

Kaip žinia, teisėja A.Survilienė prieš metus mane nuteisė 1,5 metų kalėjimo lygtinai už tariamą buvusio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko A.Sadecko šmeižtą. Kai Sadecko prašymu teismas įvedė cenzūrą, ir nusikalstamai veiklai prilygino bet kokius mano rašinius apie Sadecko indėlį „Mažeikių naftos“ privatizavime, surinkau bent dešimt įrodymų apie aktyvią Sadecko veiklą šiame privatizavime. PVz., Sadeckas buvo „Mažeikių naftos“ akcininkas, o teismo reikalavo uždrausti bet kokias jo sąsajas su minėta įmone, be to, Sadeckas asmeniškai „sutvarkė“ įstatymą, kuris atvėrė kelią naujai valstybės išleidžiamas akcijas nusipirkti  Rusijos „Jukos“ įmonei – pašalino iš įstatymų reikalavimą, kad strategines įmones galima parduoti tik NATO šalyse registruotoms įmonėms. „Įstatymo projektas mano pačio taisytas“ liudijo Sadeckas teisme. Be to, teismui buvo pateikti įrodymai, kad Sadecko firma „Ekskomisarų biuras“ uždirbo iš „Mažeikių naftą“ valdančios „Wiliams“ milijonus litų už „tariamas paslaugas“ (taip jas įvardino Mažeikių rajono prokuratūra, iškėlusi bylą, kuri vėliau buvo numarinta – aut. Pastaba)

Žodžiu, kai teismas penkis kartus atmetė mano prašymus panaikinti cenzūrą išgalvotais motyvais, parašiau, kad šis teismas yra „visiškai užvaldytas mafijos“, ir kad „teisėjai sąmoningai klastoja savo nutartis Sadecko naudai“. Be to, nurodžiau, kad visi Sadecko duoti parodymai, kad jis niekaip nėra susijęs su „Mažeikių nafta“, yra melagingi.

Tačiau teisėja Survilienė nusprendė, kad visų mano įvardintų faktų tiesiog nebuvo („jie nepatvirtinti objektyviais duomenimis“), ir nuteisė mane lygtinai kalėti už tariamą Sadecko šmeižtą.

Kai parašiau, kad Vilniaus apygardos teismas nušalintų A.Survilienę nuo mano skundų, nes ji „nuolat klastoja nutartis, dengia nusikaltėlius, ir pati yra nusikaltėlė“, pastaroji  parašė pareiškimą prokuratūrai dėl „nepagarbos teismui“. Todėl prokuratūra dabar reikalauja manę įkalinti 2,5 metų realia bausme už „nepagarba teismui“, nes esu „devynis kartus teistas“ (vien už tai, kad rašiau straipsnius, o buvo įvesta cenzūra, kuri draudė man tai daryti. Cenzūra iki šiol nepanaikinta, nes teisėja Kasimovienė nusprendė, kad Konstitucijai reikia pritaikyti penkerių metų senaties terminą).

Žodžiu, visa ši mafijinė struktūra, kuri save kažkodėl vadina „teisine sistema“, mane toliau traiško, ir tai tęsiasi jau 13 metų. 

Labai įdomi buvo jau minėtos Survilienės atsakymai į klausimus, kodėl nevertino nė vieno mano pateikto įrodymo, nors Konstitucija sako, kad „prieš įstatymą visi lygūs“, o BPK 7 straipsnis. Bylų nagrinėjimas laikantis rungimosi principo nurodo, kad „ Kaltinimo ir gynybos šalys bylų nagrinėjimo teisme metu turi lygias teises teikti įrodymus, dalyvauti tiriant įrodymus, pateikti prašymus, ginčyti kitos šalies argumentus ir pareikšti savo nuomonę visais klausimais, kylančiais nagrinėjant bylą ir turinčiais reikšmės jos teisingam išsprendimui“, tačiau A.Survilienė visus mano pateiktus faktus pavadino mano fantazijomis ir taip suklastojo savo nuosprendžius. Tai va, Survilienė mano, kad ji neprivalo niekam atsiskaityti, nes vienus įrodymus gali vertinti, o kitų ne, tai tiesiog teisėjos nuotaikos reikalas. 

 

Teismo posėdyje teisėja Survilienė uždavė vienintelį klausimą kaltinamajam A.Drižiui:

O jūs žinote, kas yra nusikaltėlis?

– Tas, kuris muša žmoną, tas, kuris muša žmoną, tas, kuris klastoja dokumentus, tas, kuris padeda išvengti atsakomybės nusikaltėliams, ir pats yra nusikaltėlis.

Ar Sadeckas buvo nuteistas už kokį nors nusikaltimą?

– Tai aš ir sakau, kad jūs dengiate jo nusikalstamą veiklą, todėl jis nėra nuteistas. Jūs rašote nesąmones savo nutartyse, ir kiekvieną mano pateiktą faktą įvardinate, kad tokio dalyko nebuvo, ir tada sakote : „kadangi tokio fakto nebuvo, tai tu esi šmeižikas“. Ir sakote, kad faktus galima patikrinti. O jūs tuos faktus tikrinote? Aš labai gerai atsimenu, kad teisėja Survilienė per teismo posėdį manęs klausė: „ O kodėl jūs sakote, kad Sadecko dalyvavimas „Mažeikių naftos“ privatizavime buvo neteisėtas? Aš labai gerai atsimenu šios ponios klausimą, nes pagalvojau, kad atsirado vienintelė sąžininga teisėja, kuri domisi byla. Tada Survilienei paaiškinau, kad net Konstitucinis teismas yra išaiškinęs, kad „Mažeikių naftos“ privatizavimas buvo neteisėtas, įvykdytas pažeidžiant Konstituciją ir visus įstatymus. Todėl visų tokių veikėjų, kaip Sadeckas, kurie keitė privatizavimo įstatymus, veiksmai taip pat yra neteisėti.  Dar vienas motyvas – A.Sadeckas, būdamas „Mažeikių naftos“ akcininkas, negalėjo spręsti savo privačios įmonės klausimų, turėjo nusišalinti. Pateikiau Survilienei du argumentus, kodėl Sadecko dalyvavimas šiame privatizavime yra neteisėtas, tačiau nuosprendyje apie juos – nė pusės žodžio.  Kur mano argumentai parašyti nuosprendyje? Ponia Surviliene?

 

Toliau sekė „nukentėjusios“ Aivos Survilienės parodymai – ji buvo įspėta dėl atsakomybės už melagingus parodymus:

Teisėjas Grizickas uždavė tokius klausimus:

Kas atsitiko 2017 m. liepos 4 d., kai prasidėjo ši byla?

– Man iš teismo raštinės buvo atneštas A.Drižiaus pareiškimas  dėl nušalinimo. Kadangi man buvo pavesta nagrinėti Drižiaus skundą. Susipažinus su skundo tūriniu, buvo akivaizdu, kad čia kalba eina ne tiek apie nušalinimą, kiek norima įžeisti teisėją dėl jos veiklos. Kadangi jo kaltinime nurodyti dalykai apie mane, kaip apie teisėją, yra niekuo nepagrįsti. Todėl ir parašiau pareiškimą. Akivaizdu, kad aš nesu nusikaltėlė, man niekada gyvenime nebuvo pradėta jokių ikiteisminių tyrimų ir niekada nebuvau tiriama teisėjų taryboje dėl savo elgesio. Ir jeigu aš esu kaltinama, kad aptarnauju nusikaltėlius, t.y. vieną nusikaltėlį A.Sadecką, tai galiu pasakyti, kad pirmą kartą p.Sadecką pamačiau tą pačią dieną, kaip ir p. Drižių. Ir mačiau tik tiek, kiek mačiau posėdžio metu.  Aš suprantu, kad net ir Drižius suvokia, kad rašo netiesą, nes jis žino, kad teisėjas, rašydamas nuosprendį, savo sprendimą motyvuoja taip, kaip jis mato iš bylose medžiagos. Ir tas sprendimas yra skundžiamas, ir tas sprendimas nėra galutinis kažkoks, kurio negalima apskųsti.  Ir suvokdamas, kad rašo netiesą, Drižius transliavo ne tik teismui pateiktame dokumente, bet ir savo redaguojamame laikraštyje, kurio pavadinimo aš dabar neatsimenu. Tai, kad ši informacija buvo ištransliuota per viešąją informacijos priemonę, sužinojau iš teismo darbuotojų, kuriems pasakė kiti proceso dalyviai: „Žiūrėkite, kokias nesąmones rašinėja apie jūsų teisėją“. Akivaizdu, kad didesniam ratui žmonių buvo išplatinta tikrovės neatitinkanti informacija, ir ji tikrai mane įžeidžia kaip žmogų.

Noriu paklausti, kokie jūsų santykiai su Sadecku?

– Absoliučiai jokių. Jis buvo byloje apeliantas. Aš nagrinėjau byloje jo skundą su kolegija. Ir tas sprendimas (nuteisti Drižių už tariamą Sadecko šmeižtą – aut. Pastaba) nebuvo mano vienasmenis. Tas sprendimas buvo apskųstas, ir kiek žinau, paliktas galioti.

Kokią reakciją sukėlė ši Drižiaus paskleista žinia – klausiu ne kaip žmogaus, o kaip teisėjo?

– Ypatingai šiais laikais teisėjui yra taikomi aukštesni standartai. Daugelis teisėjų gyvena taip skaidriai, kad bijo pasisveikinti, ir būti kompanijoje, kad tik joje nebūtų koks nors netinkamas žmogus.  Ir gavus tokį skundą, tai tikrai kaip žmogų ir kaip teisėją įžeidžia tikrai.  Kadangi tu tikrai nesi nei klastojęs, nei rašęs į bylą kokių tai neatitinkančių faktų ar duomenų savo sprendimuose. Iš tikrųjų tai žeidžia kaip teisėją, kuri savo darbą atlieka tikrai sąžiningai.  Todėl rasti apibūdinimus, kad aš esu nusikaltėlė, nes aptarnauju nusikaltėlius, tai tikrai mane kaip teisėją įžeidė. 

Sakykite, kas dar be jūsų apie šią Drižiaus paskleistą informaciją kas dar žinojo?

– Apie tais sužinojo teismo pirmininkas, tada jis pavedė spręsti klausimą baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkei Daivai Kazlauskienei, kuri man pati pasakė, kad „taip nebegalima“, ir kad tai siaubingas įžeidimas. Aš pasipiktinau, pasipiktino ir kiti teisėjai, raštinės darbuotojai, kurie neša dokumentus, jie irgi mato, kas parašyta skunduose.  O apie tai, kad šis Drižiaus parašymas dėl mano nušalinimo patalpintas internete, sužinojau berods iš savo sekretorės, kuri apie tai sužinojo iš kitų bylos dalyvių.

– Tai jūs manote, kad jūsų teisėjo autoritetas šiuo Drižiaus prašymu buvo pažemintas?

– Taip, Drižius sako, kad jis negerbia teismo, ir jis turi tokią teisę, tačiau negalima savo nuomonės pateikti taip, kad įžeistum kitą žmogų.  Drižiaus nei teismo dokumente niekas niekada neįžeidė (Survilienė mano, kad nuteisti ir pasiųsti į kalėjimą nekaltą žmogų nėra jo įžeidimas – aut. pastaba).  Gali jis mūsų negerbti, tačiau tai nereiškia, kad jis gali rašyti tikrovės neatitinkančių duomenų ir taip žeminti. Niekas neverčia jo gerbti teismą. Savo nepasitenkinimą Drižius galėjo išreikšti korektiškai būdais, ką ir padarė – parašė skundą Aukščiausiam teismui. Todėl ne vietoje Drižiaus rašinėjimai, kad Survilienė tarnauja nusikaltėliams ir pan. 

 

Toliau sekė kaltinamojo A.Drižiaus klausimai A.Survilienei:

Jūs sakote, kad net Drižius suprato, kad rašo netiesą? Kas konkrečiai yra netiesa mano straipsniuose, kad „Mafija visiškai užvaldė Vilniaus miesto apylinkės teismą“. Jūs sakote, kad turiu teisę jūsų negerbti, tačiau dabar už tai, kad aš jūsų negerbiu, keliate man baudžiamąją bylą, ir sakote, kad tai įžeidimas? Kelkite už įžeidimą ir šmeižtą, jeigu taip jaučiatės?

– Kaip aš ir sakiau, aš nereikalauju, kad jūs mane gerbtumėte, tačiau reikalauju, kad  savo nepagarbą jūs reikštumėte mandagiais būdais, o ne užgauliodamas  tokiais faktais, kurių nėra. Todėl ir manau, kad buvo padaryta „nepagarba teismui“. 

Ar jums buvo žinomi mano paminėti faktai, kad Sadeckas vienasmeniškai keitė „Mažeikių naftos“ privatizavimo įstatymus, o jus pasakėte, kad viso to nėra, ir kad aš visa tai išgalvojau, ir kad tai yra mano fantazija?

– Aš žinokite, apie bylos aplinkybes absoliučiai nieko nežinau, kadangi per dieną turiu kelias bylas, ir net neatsimenu, ar tas Sadeckas kur nors dalyvavo, ar nedalyvavo.

Mano klausimas – kodėl jūs nevertinote nė vieno mano pateikiamų įrodymų šioje byloje, o tiesiog parašėte, kad to nebuvo?

– Aš neturiu teisės ir  neprivalau aiškintis dėl savo priimtų sprendimų, kurie buvo išdėstyti raštu, ir jūs juos gavote. Nematydama bylos, neatsimenu nė vienos jos aplinkybės.

Ar įstatymas įpareigoja jus vertinti įrodymus?

– Taip, be abejo.

Tai kodėl jūs jų nevertinate?

– Aš manau, kad kolegijos sprendime jie yra įvertinti.

Jūsų sprendime nėra nė vieno žodžio apie mano pateiktus įrodymus, ten tik parašyta, kad faktai yra subjektyvus ir nepagrįsti. Apie kiekvieną mano pateiktą faktą – jūs parašėte, kad to nebuvo. Nors tuos faktus labai lengva patikrinti – visi dokumentai jums buvo pateikti. O jūs parašėte, kad tokių faktų nebuvo, ir kad tai tik mano fantazija. Kodėl jūs taip elgiatės? Ar todėl, kad niekam neatsiskaitote?

– Mes klausom įstatymo.

Įstatyme parašyta, kad jūs turite vertinti įrodymus, ir kad cenzūra uždrausta, velniai griebtų. Ar jūs bent žinote Lietuvos Konstituciją, kuri skelbia, kad aš turiu teisę į bešališką teismą?

– Jūs turite teisę į bešališką teismą.

Tai kurioje vietoje čia yra bešališkas teismas, jeigu jūs atmetate bent dešimt mano pateiktų faktų, ir sakote, kad to nėra buvę?

– Teismas, kolegija, priėmė tokį sprendimą, kurį manė, kad yra tinkamas, jūs jį apskundėte, ir toks sprendimas pasitvirtino.

Ne, nepasitvirtino, nes Aukščiausias teismas nurodė vienintelį argumentą, kodėl aš esu šmeižikas  – „A.Drižius, žinodamas, kad jo parašyti straipsniai nepatiks Sadeckui, toliau juos rašė“. Tik pasitvirtino, kad visa ta jūsų teisinė sistema yra absoliučiai korumpuota ir supuvusi.  Jums buvo pateiktas įrodymas, kad Sadeckas asmeniškai tvarkė „Mažeikių naftos“ privatizavimo reikalus? Jūs sprendžiate žmonių likimus, siunčiate žmones į kalėjimus, ir sakote, kad tai darote ‚Lietuvos Respublikos vardu“, nes aš taip nusprendžiau. O kodėl – tik todėl, kad „man taip atrodo“. Todėl aš ir klausiu – kodėl jūs vykdote nusikatamą veiklą ir klastojate savo nutartis, įrašydama į juos žinomai melagingus duomenis?

– Atsakau, kad niekada gyvenime aš nesu suklastojusi nutarties

O kodėl niekaip nevertinote mano pateiktų įrodymų?

– Aš dabar negaliu atsiminti nei jūsų pateiktų argumentų.

Aš jus puikiai prisimenu, ir atsimenu, kad jūs klausėte, kodėl Sadecko veikla yra neteisėta, tačiau apie tai nieko nepasakėte. Jūs tiek daug nekaltų žmonių pasiunčiate į kalėjimą, kad visų net neprisimenate?

– Taip, žinoma.

– Dar kartą klausiu – aš Survilienei išaiškinau, kodėl Sadecko veikla privatizacijoje yra neteisėta. Ar jums yra žinomas Konstitucinio teismo išaiškinimas, kad visas „Mažeikių naftos“ privatizavimas buvo neteisėtas.

– Ne, nežinau, dabar neatsimenu bylos aplinkybių, nes neturiu bylos ant stalo.

Tačiau tada, kai nagrinėjote bylą, visus tuos įrodymus turėjote, ir vis tiek nieko nevertinote.

– O dabar aš neatsimenu netgi ką parašiau tame savo sprendime.

Aš jums primenu – „Mažeikių naftos“ privatizavimas buvo didžiausia Lietuvos afera, o Konstitucinis teismas pasisakė, kad visi privatizavimo veiksmai ir dalyviai, tame tarpe ir Sadeckas, veikė neteisėtai. Kur jūsų nuosprendyje parašyta apie šį faktą?

– Aš to nuosprendžio čia neturiu.

Aš turiu – jūs parašėte, kad visi šie faktai yra „subjektyvūs duomenis, nepagrįsti objektyviais duomenimis“. Jūs sakote, kad to nėra buvę, ir taip sąmoningai klastojate savo nuosprendį, aptarnaujate nusikaltėlius. Jums taip pat buvo pateikta Sadecko deklaracija, kurioje jis nurodė, kad yra „Mažeikių naftos“ akcininkas, o paskui reikalavo, kad būtų uždrausti jį sieti su šia įmone. Kas, jūsų galva, yra melagingi parodymai?

– Jūs mane egzaminuosite?

Aš užduodu klausimą

– Tai tikrovės neatitinkančių duomenų pateikimas arba teismui.

O tai, kad Sadeckas niekaip nėra susijęs su „Mažeikių naftos“ privatizavimu, atitinka tikrovę?

– Aš neturiu nė vieno duomens šiuo metu, kad galėčiau spręsti, ir tai nėra šios bylos reikalas – ar Sadeckas dalyvavo tame privatizavime, ar nedalyvavo.

Aš noriu, kad protokole būtų parašyta, kad pati Survilienė prisipažino, kad ji nežino, ar Sadeckas dalyvavo ar nedalyvavo šiame privatizavime. O mane nuteisė, nurodžiusi, kad Sadeckas niekaip nėra susijusi su minėtu privatizavimu.  Survilienei buvo pateikti įrodymai, kad Sadeckas yra „Mažeikių naftos“ privatizavimo įstatymo projekto autorius, ir kad iš šio įstatymo Sadeckas savo ranka ištrynė Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo reikalavimus, kad „Mažeikių nafta“ gali būti parduota tik NATO šalyse registruotoms įmonėms. Tai visi šie įrodymai buvo jums pateikti, o jūs pareiškėte, kad to nėra ir niekada nebuvo.

– Šioje byloje aš nesu teisiama už savo sprendimų priėmimą. Šioje byloje jūs esate kaltinamasis, ir aš neprivalau atsakinėti į klausimus apie bylos aplinkybes, ir kodėl aš kartu su kolegija priėmiau tokį sprendimą. Jums yra pareikštas kaltinimas dėl „nepagarbos teismui“, ir šio kaltinimo ribose užduokite klausimus – aš tikrai į juos atsakysiu. Neatsimenu visų bylų, kurias nagrinėjau, aplinkybių.

Tai aš jums dar kartą tas aplinkybes papasakojau? Todėl dar kartą klausiu – kodėl niekam nevertinote mano pateiktų įrodymų?

– Mano nuomone, visi įrodymai yra aptarti nuosprendyje.

O kodėl jūs mano išvardintus faktus nebadėte patikrinti, o parašėte, kad tokių faktų nebuvo?

– Dabar neatsimenu, ką ten parašiau, ar neparašiau. Teismas tokį sprendimą priėmė įvertinęs visus turimus duomenis.  Jeigu jums jis nepatina, tai nieko nepadarysi.

Žinoma, kad nepatinka, kai jūs nekaltą žmogų siunčiate į kalėjimą. O jums patiktų?

 

Sekantis teismo posėdis – gegužės 28 d.

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));