Dalia Grybauskaitė ir Seimas juokina Strazbūro teismą : dėl sprendimų nevykdymo sudarytos specialiosios priežiūros komisijos

Dalia Grybauskaitė ir Seimas juokina Strazbūro teismą : dėl sprendimų nevykdymo sudarytos specialiosios priežiūros komisijos

Kristina Sulikienė

Europos Žmogaus teisių teisingumo teismas praneša, jog Lietuva įžūliai ir kategoriškai nevykdo šių pralaimėtų bylų:

L. prieš Lietuvą (2007 )

Paksas prieš Lietuvą (2011)

Vasiliauskas prieš Lietuvą (2015)

Juokingiausia yra tai, kad Dalia Grybauskaitė pompastiškai neįleido Rusijos teisėjų į Vilniuje vykusį konstitucinės teisės kongresą, pareiškusi, jog Lietuvoje labai, oj labai paisoma konstitucinės teisės – o štai Rusijoje labai – netgi  labai nepaisoma.

“Rusija yra teroristinė valstybė”, yra pareiškusi Dalia Grybauskaitė.

Dabar gi pažvelkime į konstitucijos ir demokratijos viršūnės Lietuvos prezidentės nevykdomus EŽTT teismo sprendimus.

Kodėl sakau, kad Dalia Grybauskaitė nevykdo EŽTT sprendimų?

Da;lia Grybauskaitė yra Lietuvos vykdomosios valdžios galva (čia jau iš konstitucinės teisės išplaukia, ir nieko nepadarysi). EŽTT bylos priimamos vykdomosios valdžios atžvilgiu, vykdomoji valdžia ir atsakinga dėl šių sprendimų vykdymo. Na o Seimas pagal vykdomosios valdžios teikimus, turėtų balsuoti dėl įstatymų, neatitinkančių Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių deklaracijos nuostatų pakeitimo. 

Teikti įstatymus pakeitimui turi teisę (o šiuo atveju – ir pareigą) Dalia Grybauskaitė. 

Jeigu tik “naša Dalia” treptelėtų kojyte, tai Seimas per vieną dieną įvykdytų visų trijų bylų sprendimus.

L. seniausiai yra pasikeitęs lytį, tik šio žmogaus dokumentuose yra priešinga lytis, negu jis atrodo ir yra de facto šiuo metu. Bandžiau užmegzti kontaktą prieš keletą minučių su Seimu, kategoriškai atrašė, jog ten viskas aišku, ir netgi dėstytos paskaitos universitete. Taigi – “vertybės” aukščiau teisės. Liberalai, aišku, neturi Seime balso, o ir nelabai jo reiškia, kol “vertybininkai” prie vairo…

Byloje L. prieš Lietuvą tereikia nustatyti, kokia tvarka reglamentuoja dokumentų pakeitimą po lyties operacijos. Viskas. Ne – tokiu būdu lytį pasikeis visa Lietuva, teigia valstiečiai – žalieji “vertybininkai”, kuriems jokia ne vertybė pavyzdžiui, žmogaus užgyventa pensija, ar jo įgytas turtas…Didžiausia vertybė, kad vyras jau dešimt metų gyvena su moters asmens kodu, ir iš jo toliau visi tyčiojasi. Va čia tai vertybė. Ir dar tyčiojasi Seimas iš EŽTT – neva, mes dėjome ant jūsų, mums vertybės svarbiau. (Panašiai kaip mafijoje – “ponetkės”.)

Rolandas Paksas prieš Lietuvą. 2011 01 06 Europos Žmogaus teisių teismas nustatė, jog Rolando Pakso teisės neleidžiant kandidatuoti į Seimą, pažeistos. Po šio sprendimo Lietuvos Dalia nevykdė savo pareigų netgi dviem Seimo rinkimams, nes ji paniškai bijo Rolando Pakso. Šiuo klausimu yra dirbama taip – toliau pasiklausoma Rolando Pakso pokalbių ir kurpiamos jam naujos bylos. Taip Naša Dalia ir Seimas suvokia EŽTT 2011 01 06 sprendimo įvykdymą. Dėl šio sprendimo nevykdymo EŽTT posėdžiavo šių metų birželio mėnesį. Numatyta toliau spausti Lietuvą, gal netgi skirti solidžią baudą, (aišku, iš mūsų visų pinigų) dėl šio sprendimo nevykdymo. 

Vasiliauskas prieš Lietuvą. Istorinis 2015 10 20 sprendimas, kuriame EŽTT teisėjai beveik vienbalsiai pasisakė, jog jokių duomenų, kad miško broliai-  tai didžioji visuomenės dalis, o suiminėti juos yra genocidas – nėra. Vasiliauskas, kaip ir Misiukonis, buvo kaltinamas, jog jis vykdė genocidą, nes suėmė kažkurį iš partizanų – kuris šiaip jau buvo kaltinamas kriminaliniais nusikaltimais: civilių gyventojų žudymu, plėšimais. 

Teisėjas Kūris parašė atskirąją nuomonę, ir šį teismo sprendimą išvadino “apgailėtinu”. Našai Daliai toks Kūris labai tinka, jinai jo neatšaukė. Šis sprendimas yra įrašytas tarp nevykdomų sprendimų. Jam irgi skirta ypatinga priežiūra, kaip vaikų darželyje sudaryta speciali vykdymo komisija.

Gėda mūsų Daliai Grybauskaitei, kuri tarptautiniame kongrese gyrėsi, kad Lietuva yra konstitucinio teisingumo ir demokratijos garantas. Įdomu, ar Rusija lygiai taip poat uoliai nevykdo tarptautinio teismo sprendimų, kaip tai daro neteroristinė ir demokratijos viršūnė Lietuva?

Facebook komentarai
});}(jQuery));