Dainius Kepenis : „Politinis elitas daro viską, kad Lietuvoje įvyktų  priešlaikiniai Seimo rikimai

SEIMOS-GYN_P.Peleckio

SEIMOS-GYN_P.Peleckio

Seimo narys Dainius Kepenis: „Valdžios priimami kontraversiški sprendimai privertė Tautą atsibusti“

Juozas IVANAUSKAS

KEPENIS LRS

Nuo gegužės 24 dienos šalyje įsigaliojus vadinamajam „Galimybių pasui“, kurį inicijavo ekonomikos ir inovacijų ministrė, Laisvės partijos pirmininkė A. Armonaitė, ne tik pažeidžiama Konstitucija, tai iššaukė didelį visuomenės nepasitenkinimą. Ką manote apie valdančiosios daugumos diskriminacinio pobūdžio sprendimus?

Lietuvos istorijoje tai pirmas atvejis, kai šalia LR piliečio paso pradeda funkcionuoti žmogaus teises varžantis „Galimybių pasas“. Jo autorė ministrė Aušrinė Armonaitė eilinį kartą pademonstravo pionierišką aktyvumą, pažeisdama daugumos piliečių teises. Matyt, čia svarbiausia, ne kokias galimybes suteikia minėtas pasas, o kokios galimybės atimamos jo neturintiems. Pritariu bendrapiliečiams, smerkiantiems segregacija dvelkiantį „galimybių pasą”, kaip skaldantį visuomenę ir niekinantį atsakingus žmones, kurie rūpinasi savo sveikata ir natūraliu imunitetu.

Tokia segregacija – gyventojų skirstymas į gerus ir blogus,  iš esmės nesiskiria nuo žmonijos istorijai gerai žinomos žydų ar juodaodžių atskirties, remiantis išimtinai valdančiųjų ideologinėmis nuostatomis, o ne moksliniais argumentais, grubiai pažeidžiant žmogaus teises.

Hitlerinė Vokietija pasityčiojo iš žydų, pažymėdama juos geltonomis žvaigždėmis, neva linkint jiems gero ir baigiant dujų kameromis. Šis priminimas išties nykus, šiurpinantis.

Garsusis anglų filosofas, biologas​, psichologas ir sociologas, žymiausias natūralistinės sociologijos atstovas Herbertas Spenseris (1820 – 1903) savo knygoje „Minios psichologija“ labai taikliai yra pastebėjęs, jog didėjant parodomajai laisvei tikrosios laisvės neišvengiamai mažėja: „Sparčiai gausėjantys autoritariniai sprendimai vis labiau varžė individo laisvę, o tai pasireiškė dvejopai. Viena, kiekvienais metais įstatymai griežtėjo ir tos sritys, kuriose pilietis anksčiau turėjo visišką veiksmų laisvę, buvo vis labiau ribojamos; kita, pilietis buvo verčiamas atlikti veiksmus, kuriuos anksčiau galėjo atlikti savo noru. Tuo pačiu metu didėjo mokesčiai, ypač vietiniai, o tai dar labiau suvaržė asmens laisvę: sumažino jo pajamas, kurias jis gali išleisti savo nuožiūra, ir padidino dalį, kurią jis privalo atiduoti valdžios reikmėms.

Nuolat kuriant įstatymus ir įvairias ribojančias nuostatas, kurios nepaprastai suvaržo net mažiausius gyventojų žingsnelius, neišvengiamai susiaurėja piliečių laisvės sfera. Valstybės, pasidavusios iliuzijai, kad daugybė įstatymų geriau užtikrins laisvę ir lygybę, susipančioja vis sunkesnėmis grandinėmis.

Kažin ar politinė opozicija bus pajėgi sustabdyti absurdiškus PIŠ Vyriausybės nutarimus, jeigu tautiečiai nesukils ir aktyviai tam nesipriešins. Visų pirma, žmonės apskritai neturėtų imti „galimybių paso“. Reikia paraginti kavinių ir restoranų savininkus aptarnauti visus be išimties lankytojus. Jau ir dabar „galimybių pasui“ sako „ne“ vis daugiau maitinimo įstaigų, sporto klubai, kino teatrai bei kultūros įstaigos. Mes matome didelį visuomenės pasipriešinimą. Žmonės yra pasiryžę kovoti už savo teises. Juolab, kad „galimybių pasas“ tėra tik jaukas, skatinantis gyventojus priprastų prie jiems diktuojamų sąlygų, kurias įvykdžius neva bus galima laisviau gyventi. Kažin ar apskritai verta guostis tokiomis iliuzijomis?..

Beje, lietuviams vertėtų imti pavyzdį iš JAV, Teksaso gubernatoriaus, kuris atšaukęs privalomas veido kaukes bei dezinfekcinius skysčius, įveikė baimės atmosferą ir iškart pandemijos statistika šioje valstijoje ėmė bliukšti. Mums gerai žinoma, kad užsikrėtusiųjų koronavirusu skaičiai palaikomi keliais būdais, sistemingai nuo ryto iki vakaro bauginant gyventojus pertekline, tendencinga covid informacija. Aš, kaip politikas, nematau kito kelio, todėl raginu žmones sukilti, priešintis visais įmanomais demokratiškais, teisiniais būdais. Diskriminacinio pobūdžio, kontraversiški Vyriausybės sprendimai aiškiai parodė, kad Lietuvoje yra ponai, primetantys baudžiauninkams savo valią. Pilietiškai aktyvūs bendrapiliečiai negali su tuo sutikti, jie priešinasi šiai pandemijai – globaliai psichodemijai, kurią būtina stabdyti.

Lietuvai teks pasirinkti: plastmasinę, globalistinę kryptį, kur yra kuriami genetiškai modifikuoti organizmai, formuojant pasaulį su dirbtiniu intelektu, arba išsaugoti ir puoselėti tautinę valstybę, remiantis lietuvių kalba, tradicijomis bei kultūra. Štai kodėl šalies gyventojams brukamam „galimybių pasui“ vieningai ir ryžtingai privalome tarti NE.

Turbūt sutiksite, jog šia prasme, priešinantis absurdiškiems valdžios sprendimams, viltingai nuteikia gegužės 15 dieną Vilniuje, Vingio parke įvykęs daugiatūkstantinis protesto mitingas – „Didysis šeimos gynimo maršas“, kuriame ir jums teko dalyvauti? Tautiečiai, ginantys tradicinę šeimą bei vertybes, protestavo prieš Stambulo konvenciją ir Partnerystės įstatymą, pažeidžiantį LR Konstituciją, tačiau mūsų politinis „elitas“ apsimeta, tarytum nieko neįvyko?..

Valdančiųjų priimami kontraversiški įstatymai – tikras paradoksas. Ne veltui sakoma: ką Dievas nori nubausti, tam sumaišo protelį. Politikai, keliantys klausimus dėl Stambulo konvencijos ir Partnerystės įstatymo, jau nekalbant apie narkotikų legalizavimą, turbūt nesąmoningai, patys nesuprasdami ką daro, privertė Tautą atsibusti. Žmonės ėmė vienytis bei telktis į „Šeimų sąjūdį“, skambant Romo Dambrausko neseniai sukurtai patriotiškai dainai „Kelkis, Lietuva“.

Esu ne kartą sakęs, jog bundanti Lietuva –tai PRO IMUNITAS. Žodis „imunitas“, verčiant iš lotynų kalbos, reiškia išsilaisvinimas, išsivadavimas, taikytinas ir atsparumui ligoms, visam tam blogiui, kuris pažeidžia žmogaus organizmą, sutampa su dabartine politine situacija Lietuvoje. Valdžia pamatė, kad kylanti tauta yra išmintinga, pilietiškai aktyvi, todėl sugeba vieningai pasipriešinti valdančiųjų savivalei.

Izraelio ir Judėjos karalius Saliamonas, valdęs prieš kelis tūkstantmečius, yra įvardinęs, dėl kokių priežasčių žlunga valstybės. Pirmiausia, tai nepagarba senoliams, kultūrai, tradicijoms, kai prasideda beribis ištvirkavimas, kai einama Sodomos ir Gomoros keliu, kai valstybė imasi pertvarkų seksualiniu pagrindu, tada žlugimas neišvengiamas. Paūmėjus destruktyvioms valdančiųjų tendencijoms Lietuvoje, ypač aktualu visa tai prisiminti, nes žmonijos istorija sukasi ratu. Bendrapiliečiai aiškiai pamatė, kad valdžios pastangomis sparčiai ritamasi tautinės valstybės žlugdymo, globalizmo linkme.

Aš labai ilgai laukiau esminių permainų, spontaniškai inspiruotų iš apačios, pilietiškai aktyviosios visuomenės dalies. 1988 m. Lietuvoje kilusi Sąjūdžio tautinio atgimimo banga, padėjusi mums iškovoti laisvę ir nepriklausomybę, jau senokai išsisėmė, deja, taip ir nepateisinusi daugumos paprastų žmonių lūkesčių. Politinis elitas pralobo, elgdamasis socialiai neatsakingai bendrapiliečių atžvilgiu. Todėl tariamai „laisva ir nepriklausoma“ Lietuva neteko virš milijono darbingo amžiaus, energingų ir kūrybingų gyventojų, emigravusių į JAV bei ES šalis.

Kol kas sunku prognozuoti, ar „Didžiojo šeimos gynimo maršo“ organizatoriams pavyks išsaugoti iniciatyvą, tolimesniame kovos etape konsoliduojant pilietines ir pažangias politines jėgas. „Šeimų sąjūdžio“ aktyvistai atsiribojo nuo visų politinių partijų, jie nusprendė su politikais nesišnekėti. Manau, tai rimta taktinė klaida, kurią būtina kuo skubiau ištaisyti. Būtų labai gaila, jeigu eilinį kartą bundanti visuomenė bus nuvilta ir suskaldyta.

Jūsų nuomone, ką reikėtų daryti, kad Lietuvoje taip neatsitiktų?

Be jokios abejonės, pats patikimiausias ir saugiausias rimtų permainų valstybėje kelias – rinkimai. Šita valdančioji dauguma daro daugybę grubių klaidų. Politinis elitas elgiasi gan įžūliai ir provokuojančiai, nesiskaitydamas su daugumos žmonių nuomone. Jie daro viską, kad Lietuvoje įvyktų  priešlaikiniai Seimo rikimai. Yra paniekinti šimtai tūkstančių šalies gyventojų, kurie iš tikrųjų rūpinasi tradicinėmis vertybėmis, savo sveikata, sveika gyvensena bei natūraliu žmogaus imuniteto išsaugojimu. Teisėti šių žmonių lūkesčiai yra ignoruojami, nes valdantiesiems rūpi vien tiktai ligoninės, medicina, cheminiai vaistai, skiepai ir testai, „galimybių pasai“, veido kaukės, dezinfekciniai skysčiai rankoms plauti ir panašūs dalykai. Tai yra vykdomas globalus biznio projektas, kurio įkaitais tampa visi šalies gyventojai, absoliučiai ignoruojant sveikąją dalį. Tačiau gamtoje taip nebūna. Kuo inertiškiau kovojama su liga, tuo labiau ji stiprėja, plinta, vystosi. Būtent tai mes dabar matome Lietuvoje: einama antgamtiniu keliu, proteguojant LGBT lobistinius interesus sveikosios dalies sąskaita. Akivaizdu, jog toks destruktyvus, pamatines vertybes  griaunantis kelias, neišvengiamai baigiasi akligatviu. Todėl aš esu tikras, jog bundanti pilietinė visuomenė tokių neatsakingų valdžios sprendimų toleruoti negali.

Mane viltingai nuteikia tai, jog pastaruoju metu Lietuvoje matau daugybę taikių, geranoriškų, ryžtingai nusiteikusių žmonių, kurie vardan šviesesnės ateities savo vaikams ir anūkams yra pilietiškai aktyvūs, tačiau neagresyvūs. Na, o dabartinės valdžios veiksmai, didžia dalimi įtakojami Laisvės partijos, ginančios išimtinai LGBT interesus, tikrai yra neadekvatūs, agresyvūs, provokuojantys sukilti didžiąją visuomenės dalį, vieningai priešintis tokiai antgamtinei valdančiųjų veiklai, pažeidžiančiai pagrindinį šalies įstatymą – LR Konstituciją.

„Didžiojo šeimos gynimo maršo“ pagrindinis šūkis: „Tvirta šeima – tvirta valstybė. Tačiau Lietuvoje vykdomoje tradicinės šeimos išsaugojimo politikoje mes matome daug rimtų problemų, kas antra šeima skiriasi. Švietimo sistemoje, kuri mums ypatingai svarbi, taipogi yra  daugybę bėdų. Tiek šeimos institutas, tiek švietimo  ir sveikatos sistemos, gerokai apgriuvusios, reikalaujančios esminių permainų. Sveikatos sistemoje, mano nuomone, reikėtų atskirti medikamentinį gydymą nuo sveikatinimo, o tai yra tampriai susiję su visuomenės švietimu. Tradicinės šeimos išsaugojimas, švietimas ir sveikatos sistema –  trys pamatinės nacionalinės vertybės, trys banginiai, ant kurių laikosi tautinė valstybė. Būtent šias pamatinės vertybes puoselėjo žymiausi mūsų Tautos šviesuoliai – Vydūnas, S. Šalkauskis, A. Maceina, K. Dineika, M. Valančius ir kt. Žodžiu, mes turime į ką lygiuotis. Turbūt ne veltui kaskart giedodami Lietuvos himną tariame: „Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia“.

Baigiant šia viltinga gaida, dėkoju jums už interviu pokalbį. 

Publikavimui parengė Juozas IVANAUSKAS

—————————————————————————-   

 

FOTO komentarai (paryškinta):

 

1.

LR Seimo narys Dainius KEPENIS: Lietuvoje einama antgamtiniu keliu, proteguojant LGBT lobistinius interesus sveikosios dalies sąskaita. Akivaizdu, jog toks destruktyvus, pamatines vertybes  griaunantis kelias, neišvengiamai baigiasi akligatviu. Todėl aš esu tikras, jog bundanti pilietinė visuomenė tokių neatsakingų valdžios sprendimų toleruoti negali. 

2.

LR Seimo narys Dainius KEPENIS: „Didysis Šeimos gynimo maršas: Žmonės ėmė vienytis bei telktis į „Šeimų sąjūdį“, skambant R. Dambrausko neseniai sukurtai patriotiškai dainai „Kelkis, Lietuva“. Bundanti Lietuva –tai PRO IMUNITAS. Žodis „imunitas“, verčiant iš lotynų kalbos, reiškia išsilaisvinimas, išsivadavimas, taikytinas ir atsparumui ligoms, visam tam blogiui, kuris pažeidžia žmogaus organizmą, sutampa su dabartine politine situacija Lietuvoje. 

3.

LR Seimo narys Dainius KEPENIS: Lietuvos istorijoje tai pirmas atvejis, kai šalia LR piliečio paso pradeda funkcionuoti žmogaus teises varžantis „Galimybių pasas“. Jo autorė ministrė Aušrinė Armonaitė eilinį kartą pademonstravo pionierišką aktyvumą, pažeisdama daugumos piliečių teises.

Facebook komentarai
});}(jQuery));