D.Šakalienės sukurtas vaikų grobimo mechanizmas veikia pilnu tempu

Kristina Kareckienė

Visuomenės vartojimui komercinė žiniasklaida  tiekia  vieną po kito neva seimo narės D. Šakalienės inicijuoto, vaiko teisių apsaugos įstatymo pataisų priėmimo produktus. 

Ciniškiausi ir labiausiai žmogaus teises pažeidžiantys  pranešimai, mano nuomone, yra berniuko, žuvusio Kėdainiuose, ir mirusio berniuko, kuris buvo gydytas Kauno ir Santariškių klinikose. Dar paminėtinas atvejis, kuomet vaiko žudymu buvo apkaltintas patėvis, nes posūnis vos nežuvo nuo šalčio, pabėgęs iš namų. Dėl šio vaiko piestu stojo psich. L. Slušnys, sakydamas, kad reikia kaltinti vaiko motiną ir patėvį jo žudymu, nes negalima šiam vaikui rašyti psichiatrinės diagnozės, kuri anot psich. L. Slušnio  vaikelį priskirtų „nurašytiems vaikams”. Paminėtinas ir mamos iš Elektrėnų atvejis, kuomet ji buvo kalinama, viešai diskredituojama kaip „vyrų mylėtoja”  dėl dviejų sūnų sudrausminimo.  Nesunku pastebėti, kad  žiniasklaidos produktai apie tariamą ar tikrą vaikų gelbėjimą skatina neapykantą vaikų motinoms. Faktinės aplinkybės arba visai neminimos, arba verčiamos aukštyn kojom. 

Reportažai iš teismo posėdžių salės, kur Kontenis žuvusio vaiko motiną nevaržomas koneveikia, net būdamas stikliniame apsauginaime „narve”, piešia realų vaizdą, kas  vyko tos moters ir žuvusio berniuko gyvenime, kuomet Kontenis nebuvo nuo jų atitvertas stiklo siena. Moteris dėl patiriamo smurto buvo viską kas nuo jos priklauso, padariusi, – kreipėsi į policiją dėl sugyventinio smurto. Tačiau policija, prokuratūra, patvirtindama, jog galiojantis LR BK realybėje yra interpertuojamas pagal teisėsaugos, teisėtvarkos ir juos konsultuojančių psichiatrų vidinius įsitikinimus, smurtautojui jokių suvaržymų netaikė, teisiamas smurtautojas nebuvo. Policija galėjo būti teisinga ir atsakinga dabar jau žuvusio berniuko, ir jo, „XXI a. inkvizijos” taikiniu tapusios motinos atžvilgiu, nes tam turėjo visus reikalingus faktus ir įrankius: 1.  Kontenis sukėlė realią grėsmę partnerės gyvybei ir sveikatai, pradėtas ikiteisminis nutrauktas policininko, kuris kaip skelbiama, buvo smurtautojo klasiokas 2. partnerė be jokios biologinio vaiko tėvo pagalbos viena augino mažametį vaiką, 3. vaiko močiutė, vaiko mamos mama,  policijai ir prokuratūrai veikiant priešingai LR BK nuostatoms, neturėjo galimybės nutraukti Kontenio smurto prieš jos dukrą, siekdama apsaugoti anūką ir save, slėpdavosi tualete kuomet Kontenis smurtavo prieš jos dukrą 4. LR BK numato galimybę įpareigoti asmenį nesiartinti prie tam tikrų konkrečių asmenų, nesilankyi tam tikrose vietose, kuo įpareigojus Kontenį tikėtinai buvo galima išgelbėti berniuko gyvybę.

 Jei, anot prof. D. Pūro ir psich. L. Slušnio, dabar Lietuvoje veikia eilė antismurtinių programų, ko šie psichiatrai siekia, siūlydami  visuomenei stebėti Kontenio smurto scenas iš stiklinio „narvo”, nukreiptas į žuvusio berniuko motiną? Galima pagalvoti, kad Kontenis prieš posėdžius būna paveiktas taip elgtis, nes teisėtvarka ir teisėsauga turi visas priemones suvaldyti ir nutraukti Kontenio psichologinį smurtą prieš žuvusio berniuko motiną, bet to nedaro. BET, galimai Kontenio smurtavimo scenas prieš žuvusio vaiko motiną teismo salėje visuomenė bus priversta stebėti iki to laiko,  kol psichiatrai ir kiti suinteresuoti įtakingi asmenys bus suinteresuoti šio proceso rezultato pristatytmu visuomenei. Teoriškai šis posėdis yra uždaras, galimai todėl, kad vaiko motina nepaviešintų nepalankių faktų.   

Kitas išviešintas, bet teoriškai uždaras teismo procesas. Gydyto iškiliausių Lietuvos pediatrų, bet mirusio berniuko motina žiniasklaidos jau pirmame reportaže nuteista už „vaiko nužudymą sau pačiai leidžiantis terpentiną”. Išimant iš konteksto kartojama, jog moteris prieš keletą metų „liejo ašaras” eteryje „siekdama gauti naudos”. Žiniasklaida neskelbia, jog visuomenė prieš keletą metų buvo informuota, kad, Lietuvos iškiliausiems pediatrams, pasikonsultavus su užsienio  specialistais, to paties berniuko gydymui buvo skirtas brangus preparatas. Esą skirtas gydymas buvo veiksmingas. Prisimenant šiuos reportažus, LR SAM specialisto konsultanto R. Kevalo viešą pasipiktinimą, kad brangų gydymą gaunančio paciento mama „pabėgo” į  VU Santariškių klinikas” su vaiku ir „brangiu preparatu”, nori nenori esi priverstas paklausti LR SAM specialisto konsultanto R. Kevalo, kada jis TV eteryje sako tiesą? ir ar TV eteryje jis kada nors sako tiesą? Na faktas tas, kad jei berniukui ir reikėjo brangaus preparato, tai jam mirus, o jo motiną apkaltinus vaiką nužudžius, tokio preparato nebereikia, dėl ko valstybinėms ligonių kasoms prie LR SAM taip sakant….. na, tiesiog nereikia turėti išlaidų. Ir dar vienas pastebėjimas, – vaiko „nužudymu terpentinu” apkaltintai motinai kaltinimai pagrįsti prof. R. Kevalo (ne teismo ekspertas) išvadomis, teismo procese jai atimta teisė susipažinti, gauti kopijas teismui pateiktų R. Kevalo išvadų, kaip ir vaiko ligos istorijos kopijas, nes anot prokurorės, taip vyksta asmens duomenų apsauga. Žodžiu vaiko motina dar nenuteista, bet tam , kad ją būtų galima nuteisti, jai atimta teisė į gynybą, o visuomenė ją nuteisė LNK, TV 3, lryto,  info TV pagalba.  

Žiniasklaida tvirtina, kad mes gvename teisinėje, demokratinėje valstybėje, esame  norvegų gyvenimo lygį ir sąlygas pasiekusi šalis.  

Kaip liaudies išmintis sako, pagyvensim – pamatysim. 

Vertinant, kad kol kas iš virtualios erdvės dar nepašalintas 2016-01-12 Delfi publikuotas viešas prof. D Pūro laiškas, o Laisvas laikraštis vis dar skelbia piliečių nuomones ir patirtis, keletas pastebėjimų apie Dovilės Šakalienės veiklas ir jos pasirinkimus veikti būtent taip, kaip ji veikia po jos atleidimo  iš Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktoriaus pareigų

Pagal turimą patirtį prof. D. Pūras turi neįtikėtiną galią ir įtaką teisėsaugos, teisėtvarkos sprendimams. Tarkim teisėsaugos teisėtvarkos atstovai, medžiagoje pamatę teiginius „profesoriui Pūrui dalyvaujant”, „konsiliume dalyvavo prof. D. Pūras” ištinka būsena, būdinga užhipnotizuotam ir paveiktam asmeniui, – jie sukonsentruoja visą dėmesį į prof. D. Pūro sukurtą subjektą, nemato sukurto išgalvoto subjekto ir jo aplinkybių paneigiančių faktų ir aplinkybių, atsisako priimti ir vertinti išgalvotą subjektą paneigiančių argumentų, atsisako apklausti išgalvotą subjektą paneigiančius liudininkus, pradeda dalintis prisiminimais, kad „jie turi šeimą”, tvirtina, kad Vilniaus 1 PK serveriai nustatyti taip, kad elektroniai laiškai iš mano pašto dėžutės nepasiektų komisariato, jog jie serga tris mėnesius todėl negali atlikti tyrimo, o sutikus akropolyje tokią „sergančią tris mėnesius” pareigūnę, ji apsimeta sveika, į nutartis ir nutarimus nusirašinėja vaiko teisių apsaugos kontrolierės paviešinto interviu nelogiškus teiginius, o išvežto vaiko į Norvegiją per Latviją ir Ventspilio keltų linijas, prašo ieškoti Lietuvos – Lenkijos pasieniečių savo IT bazėje, prieš tai labai garsiai pareiškę, jog jie rusiškai nekalba, nerašo ir nesupranta, o tris metus Lietuvoje neregistruotu automobiliu marširuojantis pilietis yra „tobulas vaiko tėvas” ir t.t.

Minėtas galias  prof. D. Pūrui galimai suteikia pareigos ir įgaliojimai, kurių dalis surašyta Wikipedijoje: 

1990–1992 m. Lietuvos psichiatrų asociacijos prezidentas, 1989–2001 m. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausiasis vaikų ir paauglių psichiatras, 1994–1999 m. Vaiko raidos centro direktorius, 1995–1997 m. Baltijos reabilitacijos asociacijos prezidentas, 1997–2002 m. viceprezidentas, 1997–2001 m. Nacionalinės sveikatos tarybos narys, 2001–2002 m. pirmininko pavaduotojas.Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto neetatinis ekspertas, VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje” valdybos pirmininkas (iki 2013 m.), Žmogaus teisių stebėjimo instituto valdybos pirmininkas, Lietuvos vaikų ir paauglių psichiatrų draugijos valdybos narys, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ garbės pirmininkas.

2007 m. Dainius Pūras Niujorke vykusiuose rinkimuose buvo išrinktas Jungtinių Tautų Vaiko teisių komiteto nariu ekspertu ir šias pareigas ėjo iki 2011 m. vasario. Komiteto, kuri sudaro 18 ekspertų iš viso pasaulio, sesijos vyksta Ženevoje (Šveicarija).

 

2014 m. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryba išrinko Dainių Pūrą JT Specialiuoju pranešėju teisei į fizinę ir psichikos sveikatą. Šias neatlygintinas nepriklausomo eksperto pareigas D.Pūras eina nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d.

 

  Taigi, Prof. D. Pūras 2016-01-12 Delfyje išplatino viešą laišką. Laiškas, kaip profesoriui D. Pūrui neįprastai ilgas, mano nuomone charakteringas įtaigos ir poveikio produktui. Labai ilgame laiške tik vienoje pastraipoje aiškiai nurodytas D. Šakalienės atleidimo iš ŽTSI direktoriaus pareigų argumentas – vaiko teisių apsaugos tarnybų kišimosi į šeimas įstatymo NEPAKANKAMAS INICIJAVIMAS. 

Kadangi teko stebėti kaip teisėsaugą ir teisėtvarką „užhipnotizuoja” žodžių junginys „prof. D. Pūras”, teikiama ne santrauka, bet tiksli ištrauka iš 2016-01-12  viešo prof. D. Pūro  laiško Delfi apie D. Šakalienę: „….Čia matau tam tikrą paralelę su diskusija – ar vaikų teisių tarnybos turi kištis į tai kas vyksta šeimose, ar neturi. Išmintingas atsakymas būtų toks – turi kištis kai reikia ir neturi kištis, kai nereikia. Bet gyvenime atsitinka taip, kad tas „kai reikia“ paaiškėja per vėlai – ar tai būtų apie kišimąsi į šeimos gyvenimą, ar į organizacijos. Šiuo atveju valdyba, dėl neatsakingo direktorės vadovavimo įstaigai, nebeveikė, na ir dalininkai dėl subtilių aplinkybių (visų pirma, dėl Dovilės ligos) svarstė ir vis atidėliojo įsikišimo klausimą. Primenu kad šios problemos jau buvo pradėjusios kauptis iki Dovilei susergant….” 

Vertinant visas aplinkybes, manau, kad Dovilė Šakalienė nenorėjo kad pasinaudojant jos asmeniu, Lietuvoje būtų prastumtos šios pataisos. Tačiau faktai sako, kad nutiko būtent taip, kad Dovilei Šakalienei, atleistai iš ŽTSI direktorės pareigų, teko TĘSIANT BENDRADARBIAVIMĄ SU PROF. D. PŪRU, „prastumti” šias pataisas LR Seime. Prieš jas pasisakė ir tebepasisako konservatorius J. Dagys, visi kiti, kaip jau minėta aukščiau, tarsi hipnozės seanse ar LTSR posėdyje, – vienbalsiai nubalsavo už įstatymo priėmimą. 2016-01-12 viešame laiške Delfi prof. D. Pūras atsiprašo prof. L. Donskio, kuris mirė staiga 2016-09-21. 

Psichiatrai kaip žinia yra žmonės, turintys teisę ir pareigą nustatyti žmogaus psichikos ir elgesio sutrikimus.  Stebint  paviešintus ir nepaviešintus procesus, kuriuose vaikų tevai kaltinami vaikų nužudymu ir jų nužudymu ateityje, matyti, kad psichiatrų matymas yra kitoks nei eilinių žmonių. Susidaro nuomonė, kad psichiatrams, ir jų kolegoms psichologams, galimai smagiausia futbolą žaisti aikštėje pastačius vienus vartus, nes tik taip jų nuomone jie gali apginti vaikus nuo jų tėvų. Ir vartai turi būti be abejo „žudikų tėvų”, pageidautina be vartininko.  Vertinant visą graudų, inkvizicijos laikus primenantį vaizdą ir LTSR laikus primenantį LR Seimo balsavimą už esą D. Šakalienės pristatytą vaiko teisių apsaugos įstatymo pataisą, antrų vartų futbolo aikštėje tikrai nebus, nes jei būtų – teisėsauga ir teisėtvarka tiesiog negalėtų ignoruoti LR Konstitucijos, LR CPK, LR BK nuostatų, ir turėtų tirti bylas NEPAŽEIDŽIANT ŽMOGAUS, ŠEIMOS, PRIGIMTINIŲ TEISIŲ IR PAMATINIŲ VISUOMENĖS VERTYBIŲ. Dabar, gi kuomet teismai spausdina nutartis sudarytas  iš  „užsižaidusių futbolą su vienais vartais” psichiatrų D. Pūro, L. Slušnio ir jų metodikos principu darbo vietą išlaikančių vaiko teisių apaugos sistemos specialisčių, vedėjų, pareigūnių dažnai nelogiškų  teiginių, LR Seimas neturi kitos išeities, kaip priimti įstatymus, numatančius  bausmę (gal net mirties) tiems, kurie paviešins tokių bylų duomenis, ir paviešins faktus, kuriuos atsisakė tirti teisėsauga vaikų „žudikų” tėvų ir jų partnerių bylose. Nes kad ir kaip veikiama visuomenė, bet vistiek kartas nuo karto atsiras minioje vienas kitas, kurie atsitokėję šūktelės „o tai kas nukniso antrus vartus iš futbolo aikštės?”

Iš viešoje erdvėje skelbiamos informacijos pastruoju metu matyti kad D. Šakalienė išgyvena milžinišką stresą. D. Šakalienė apgailestauja, kad mūsų visuomenė nelinkusi gilintis ir analizuoti, bet linkusi tyčiotis. Aš nelinkusi tyčiotis, net jei reiktų tyčiotis nesugebėčiau, bet  mąstyti ir gilintis man patinka,  todėl tą ir darau. Jei D. Šakalienė buvo atleista iš ŽTSI direktorės pareigų būtent dėl to, kad buvo neveikli  kišimosi į šeimą įstatymo pataisų priėmimui LR Seime srityje, kodėl būtent ji, sunkiai sirgdama  vis tik šias pataisas priimti inicijavo LR Seimą 2017 m? Kodėl tie, kurie aktyviai tokių pataisų priėmimo siekė, patys neapsiėmė šios atsakomybės ? Atsakymai ir nuomonės gali būti įvairūs, ir žinau kad čia nebus vieno atsakymo, bet aišku tiek, kad tie, kurie šias pataisas „atvežė” į mūsų šalį, nori išlikti nepastebėtais ir neįvardintais, ir jiems puikiai tai sekasi.  

Numatant galimą suinteresuotų asmenų kreipimąsį į ŽEIT dėl šios publikacijos, taupant besikreipainčiųjų, ŽEIT komisijos, autorės laiką ir lėšas akcentuotina, jog nuomonė pagrįsta viešai skelbta informacija Delfi, TV 3, info TV, LNK, Wikipedija

Facebook komentarai
});}(jQuery));