D.Grybauskaitės paskirti teisėjai toliau traiško Zigmą Vaišvilą

Brazdiene

Brazdiene

Zigmas Vaišvila kreipiasi į Lietuvos Respublikos Prezidentę Dalią Grybauskaitę dėl teisėjų etikos pažeidimų

2017-08-16 

 

2016-06-29 d. Zigmas Vaišvila patyrė sunkias daugybines traumas – kaukolės viršutinės ir apatinės dalies, sinusų, žandikaulio lūžius, stuburo antrojo slankstelio lūžį, abiejų riešų ir alkūnės kaulų sulaužymus, stiprų smegenų sumušimą, meniskų ir kelio raiščių plyšimus, buvo netekęs sąmonės. Vėliau paaiškėjo čiurnos, peties ir stuburo traumos kaklo srityje. Nedelsiant buvo atliktos trys sudėtingos chirurginės operacijos – stuburo antrojo slankstelio, abiejų riešų rekonstrukcijos, 2017-01-02 d. – ketvirtoji meniskų ir kelio kryžmino raiščio rekonstrukcijos operacija. Gydymas tęsiamas, medicinos įstaigos Z. Vaišvilai išduoda Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos Nr.094-1/a pažymas, patvirtinančias, kad dėl gydymo jis negali dalyvauti teismuose.

Lietuvos apeliacinis teismas 2017-01-26 nutartyje civilinėje byloje Nr.2-191-157/2017 pagal LITEKO duomenis suskaičiavo teisme nagrinėjamas bylas, kurių dalyvis yra Z. Vaišvila: 2014 m. – 27, 2015 m. – 59, 2016 m. – 65, 2017 m. – jau 34. Šiuo metu šių bylų skaičius vėl yra padvigubėjęs. Dėl 2016 m. teismų pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių Z. Vaišvilos mėnesinės pajamos yra 1 MMA – 380 EUR, dėl ko teisinės pagalbos jis turėti negali.

Zigmas Vaišvila kreipiasi Į Lietuvos Respublikos Prezidentę Dalią Grybauskaitę dėl teisėjų etikos pažeidimų. 

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Staknienė, pripažinusi teisinės pagalbos Z. Vaišvilai byloje būtinumą, ne tik atmetė jo prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių keitimo dėl gaunamo 1 MMA dydžio lėšų padidinimo, bet ir raštu informuota, kad š.m. sausio 2 d. Z. Vaišvilai atlikta ketvirta sudėtinga chirurginė operacija ir kad dėl to jis guli ligoninėje, š.m. sausio 4 d. išnagrinėjo iš esmės civilinę bylą Nr.e2-11241-779/2016 dėl viename ofise veikiantiems bankroto administratoriams UAB „Admivita“ ir UAB „Ius Positivum“ 35000 EUR žalos atlyginimo dėl Z. Vaišvilos priteisimo dėl Seimo spaudos konferencijoje paskelbtos informacijos, kurią viešai skelbė www.ibvd.lt ir www.teismai.lt, jog šie įmonių bankroto administratoriai jų veikimo adresu įregistravus 55 šio profilio įmones dirbtinai apgaudinėja valstybę, tokiu būdu gaudami administruoti ženkliai daugiau bankroto bylų.

 

Brazdiene

Šioje byloje Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininkė Loreta Braždienė (nuotraukoje) 2017-01-03 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi atmetė Z. Vaišvilos teisėjai I. Staknienei pareikštą nušalinimą dėl bylos nagrinėjimo jam nedalyvaujant. Šia teismo nutartimi teismo pirmininkė L. Braždienė Z. Vaišvilos ketvirtąją chirurginę operaciją pavadino „Atsakovo modeliuojamas teisėjos šališkumas“. Teisėja L. Braždienė, pagal viešai skelbiamą jos biografiją, neturi medicininio išsilavinimo. Todėl, Z. Vaišvilos nuomone, jos pasisakymas, kad Z. Vaišvila, o ne jį gydantys medikai sprendžia, kokias operacijas ir kada jam daryti ar nedaryti, yra ne tik neetiškas, bet ir peržengia žmogiškumo ribas.

Lietuvos Aukščiausiojo Tesmo ir Teisėjų tarybos Pirmininkas Rimvydas Norkus ignoravo du Zigmo Vaišvilos ir jo žmonos Reginos Vaišvilienės kreipimusis dėl teisėjų Ingos Staknienės ir Loretos Braždienės etikos pažeidimų. Po Z. Vaišvilos ir R. Vaišvilienės prašymo išaiškinti, kaip tokioje situacijoje Z. Vaišvilai elgtis ir kaip gali būti užtikrinta jo teisė į gynybą teisme, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Pirmininkas R. Norkus 2017-01-20 raštą, adresuotą jų šeimai, išsiuntė ir teismams. Tuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Pirmininkas, Z. Vaišvilos nuomone, administracine tvarka įsikišo į bylų, kurių dalyvis jis yra, nagrinėjimą. Po šio rašto gavimo teismai nebeatidėliojo bylų nagrinėjimo dėl Z. Vaišvilos gydymo, ignoruodami medikų nuomonę.

 

Teisėja Vilija Mikuckienė 2017-07-26 Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr.2-271-881/2017 atsisakė atnaujinti terminą Z. Vaišvilos apeliaciniam skundui pateikti dėl 2017-04-20 Vilniaus apygardos teismo protokolinio nutarimo dėl Z. Vaišvilos prašymo dėl 2016-05-31 Vilniaus apygardos teismo nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių patiriamų nuostolių užtikrinimo ir dėl medicininės ekspertizės skyrimo. Teisėja V. Mikuckienė šį atsisakymą motyvavo savo nuomone, kad Z. Vaišvilos sveikatos būklė yra gera, ir jis tinkamai bei aktyviai ginasi byloje. 

Teisėja V. Mikuckienė, neskyrusi Z. Vaišvilos medicininės ekspertizės, įvertino jo sveikatos būklę kaip tinkamą dalyvauti teisme, nors teismui nuolat teiktos nustatytos formos Nr.094-1/a medicininės pažymos ir išrašai iš medicininių dokumentų. Teisėja V. Mikuckienė tai padarė, nors taip pat neturi medicininio išsilavinimo , ir įvertino Z. Vaišvilos sveikatos būklę priešingai nei jį operavę ir gydantys medikai. 

Teisėja V. Mikuckienė nevertino to, kad tokioje sunkioje sveikatos būklėje atsidūręs Z. Vaišvila ruošia teismui dokumentus savo sveikatos sąskaita, neturėdamas net galimybės susipažinti su bylos medžiaga. Teisėja neatsižvelgė ir į teismui privalomą Vilniaus apygardos teismo pirmininko Vytauto Zeliankos 2017-03-10 nutartimi šioje byloje nustatytą aplinkybę, kad „teismas sutinka su atsakovu, kad jo pateikti įrodymai apie patirtą politraumą, kartu su duomenimis apie teismo pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis bylos nagrinėjimo laikotarpiui apribota atsakovo teisė disponuoti savo turtu ir gaunamomis pajamomis iki 1 MMA, sudaro pakankamą pagrindą dėl sudėtingos sveikatos ir turtinės padėties atleisti atsakovą nuo baudos paskyrimo.“ 

Pati teisėja V. Mikuckienė protokoliniu nutarimu pripažino, kad Z. Vaišvilai būtina byloje teisinė pagalba, tačiau sudėtingą bylą dėl 0,631 mln. EUR priteisimo iš Z. Vaišvilos 2017-04-20 d. teisėja V. Mikuckienė išnagrinėjo iš esmės per kelias valandas, jam nedalyvaujant, nors bylos nagrinėjimui iš esmės buvo paskyrusi 4,5 darbo dienos.

Minėtu 2017-04-20 Vilniaus apygardos teismo protokoliniu nutarimu teisėja V. Mikuckienė atėmė iš Z. Vaišvilos teisę į įstatymo nustatytą teisę į galimų nuostolių užtikrinimą dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, dėl sveikatos būklės neatnaujino termimo jam šį atsiskaymą skųsti apeliacine tvarka. 

2016-05-31 Vilniaus apygardos teismo nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisėja V. Mikuckienė ne tik nenustatė, kad neareštuojamas Z. Vaišvilos darbo užmokestis ar jam prilygintos mėnesinės pajamos, bet ir atmetė tris Z. Vaišvilos prašymus, pateiktus po 2016-06-29 d. patirtų sunkių politraumų ir chirurginių operacijų, dėl galėjimo gauti bent kiek daugiau nei 1 MMA mėnesinių pajamų. 

2017-08-01 Vilniaus apygardos teismo pranešimu teisėja V. Mikuckienė šią civilinę bylą Nr.2-271-881/2017 išsiuntė Lietuvos apeliaciniam teismui, nors iki šiol tebevyksta teisminiai ginčai dėl Z. Vaišvilos apeliacinio skundo papildymo priėmimo nagrinėjimui teisme, dėl papildomo sprendimo priėmimo, dėl apeliacinio skundo dėl papildomo sprendimo priėmimo, dėl rašymo apsirikimų, taip pat dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo.

 

Zigmas Vaišvila prašo Prezidentės įvertinti teisėjų Ingos Staknienės, Loretos Braždienės ir Vilijos Mikuckienės išskirtinai neetišką ir nežmonišką elgesį, nesuderinamą su teisėjo statusu, ir nustatyta tvarka inicijuoti šioms teisėjoms drausmės bylas. 

 

Prezidentės prašoma įvertinti ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Pirmininko R. Norkaus administracinį įsikišimą 2017-01-20 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo raštu į bylų, kurių dalyviu yra Zigmas Vaišvila, nagrinėjimą.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));