D.Grybauskaitės paskirti teisėjai ir STT: D.Grybauskaitė gali daryti nusikaltimus

stto

stto

D.Grybauskaitės paskirti teisėjai ir STT: D.Grybauskaitė gali daryti nusikaltimus

 

Aurimas Drižius

 

Šiandien gavau Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) nutartį, kuria šis teismas konstatavo, kad Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė gali daryti nusikaltimus ir jai įstatymai netaikomi.

 

Kaip žinia, dar pernai rugsėjį D.Grybauskaitė su visu dvaru Lietuvos karinių oro pajėgų lėktuvu „Spartan“ nuskrido į Europos krepšinio čempionato finalą Prancūzijoje, Lilio mieste, pažiūrėjo krepšinį, pakabino medalius, ir tą pačią grįžo namo.

Tada kreipiausi į STT, prašydamas pradėti ikiteisminį tyrimą D.Grybauskaitės atžvilgiu dėl piktnaudžiavimo tarnyba, nes jokių pareigų Prancūzijoje ji neatliko, o keliavo kaip privatus asmuo pažiūrėti krepšinio už mokesčių mokėtojų lėšas. STT atsisakė, nurodžiusi, kad ši įstaiga negali tirti įtariamų D.Grybauskaitės nusikaltimų, ir nurodė kreiptis į administracinį teismą dėl procesinio sprendimo šioje istorijoje. 

Administracinis teismas ir dabar – LVAD (kurio pirmininką, buvusį Aukščiausiojo teismo pirmininką visai neseniai paskyrė D.Grybauskaitė) atmetė mano skundus.

Teismas prirašė visokių nesąmonių, tačiau kaip visada nieko nepasisakė dėl reikalo esmės – teismo buvo prašoma įpareigoti STT arba pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Dalios Grybauskaitės turizmo Prancūzijoje, arba atsisakyti jį pradėti. 

„Nagrinėjamu atveju pareiškėjo apeliacinio skundo argumentai, kad STT turėjo priimti procesinį sprendimą, t. y. BPK nustatyta tvarka pradėti ikiteisminį tyrimą arba atsisakyti jį pradėti, nenagrinėtini“, – paskelbė teismas.

Teismas veikia tokiu principu – kai reikia ką nors traukti nuo atsakomybės, parašė kokią nors nesąmonę, visiškai nesusijusią su prašymu. „Tu rašai apie batus, jie atrašo apie lapus“, – tokia Grybauskaitės paskirtų teisėjų pozicija.

 

„Pabandome kreiptis į EŽTT? Juk asmenų lygiateisiškumo principas pažeistas, – mano LL teisininkė Kristina Sulikienė, -skrido prezidentė – dėl to nereikia tirti. Teismas nusišneka, permečiau akimis. STT nėra administracinė įstaiga, be to, jeigu neatlieka BPK veiksmų, galima kreiptis į  administracinį teismą, yra tokių požymių, kad pažeistas konvencijos straipsnis dėl teisės į nešališką teismą. O į EŽTT tai man nesunku, sportinis interesas, reikia kalti šitą supuvusią visą sistemą. Jie bijo, kai išeina viskas į tarptautinius vandenis. Parašyčiau kitą savaitę turbūt. Mano EŽTT skundą priėmė. Pirmą kartą rašiau  gyvenime“.

stto

 

Kai redakcija kreipėsi į teismą dėl to, kad teismas įpareigotų STT priimti procesinį nutarimą dėl šio prašymo, redakcija sulaukė STT šefo Sauliaus Urbonavičiaus net 8 psl. rašto, kuriame jis įrodinėja, kodėl STT neturi tirti korupcinio nusikaltimo – prezidentės Dalios Grybauskaitės „ekskursijos“ Karinių oro pajėgų lėktuvu į Europos krepšinio čempionato finalą Lilyje.

 

Nors jokių oficialių vizitų nebuvo suplanuota, po to, kai Lietuvos rinktinė netikėtai pateko į čempionato finalą, D.Grybauskaitė su visu dvaru už mokesčių mokėtojų pinigus nulėkė į Prancūziją „Spartan“ lėktuvu tam, kad įteiktų medalius Lietuvos krepšininkams.

 

Jau iš karto po to kreipiausi į STT, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl akivaizdaus piktnaudžiavimo tarnyba fakto – prezidentė KOP lėktuvo naudojasi kaip savo privačiu, naudoja jį savo atostogoms Prancūzijoje.

STT įvairiais „raštais“ atsisakinėjo pradėti ikiteisminį tyrimą, nors faktiškai pripažino, kad nusikaltimas padarytas. Beje, STT rašė „raštus“, o ne „nutarimus“ tik todėl, kad jie negalėtų būti skundžiami teismui. Todėl STT vadovai sąmoningai pridenginėjo šį korupcinį nusikaltimą.

Galiausiai kreipiausi į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl visų šių STT popierėlių, kad teismas juos įpareigotų pradėti tyrimą, arba atsisakytų jį pradėti – tuomet šį sprendimą būtų galima skųsti ikiteisminiam teismui.

 

Teismas priėmė nagrinėti šį mano skundą, ir užklausė STT, kodėl jie taip elgiasi. Šiandien gavau ilgiausią STT šefo S.Urbonavičiaus raštą teismui, kuriame jis visaip įrodinėja, kodėl ikiteisminis tyrimas neturi būti pradėtas. 

 

Šie argumentai juokingi – neva praleistas terminas, mano skundai pakartotini, STT negali tirti prezidentės nusikaltimų. 

Tai nesąmonė – STT sąmoningai nepriėmė jokio nutarimo, o atsirašinėjo „raštais“, kad jų nebūtų galima skųsti – kai tokį STT „raštą“ apskundžiau, teismas paaiškino, kad jie negali priimti nutarimo dėl „rašto“, tai turi būti oficialus nutarimas pradėti arba atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.

Kaip žinia, dar rugsėjį kreipiausi į STT, prašydamas pradėti ikiteisminį tyrimą dėl piktnaudžiavimo tarnyba – prezidentės D.Grybauskaitės ir jos „dvaro“ išvykos į Europos krepšinio čempionato finalą Lilyje, Prancūzijoje, Lietuvos karinių oro pajėgų (KOP) transporto lėktuvu „Spartan“. Nurodžiau, kad KOP lėktuvo panaudojimas privačiam turizmui už mokesčių mokėtojų lėšas yra akivaizdus įstatymo pažeidimas. Tačiau prezidentės priešakinis kovos būrys – STT – niekaip nenorėjo pradėti tyrimo dėl D.Grybauskaitės veiksmų. Matydami, kad padarytas akivaizdus nusikaltimas, STT atsirašinėjo raštais, nurodydami, kad prezidentė yra „neliečiama“, ir kad aš turiu kreiptis į administracinį teismą, nes „šis STT atsakymas gali būti skundžiamas administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka“.

Taip ir padariau – kreipiausi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, nurodydamas tokias aplinkybes: 

 

PRAŠYMAS ĮPAREIGOTI ATLIKTI VEIKSMUS IŠTIRTI MANO PRANEŠIMĄ IR PATEIKTI IŠSAMŲ ATSAKYMĄ

2016 01 15

Į Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą, kuri mano prašymus persiųsdavo Atsakovo institucijai STT, kreipiausi dėl fakto, jog buvo panaudotas Karinių oro pajėgų lėktuvas Lietuvos Respublikos Prezidentės laisvalaikio skrydžiui į Prancūziją 2015 metų rugsėjo pabaigoje – įtariau, jog lėktuvas panaudotas neteisėtai, todėl prašiau ištirti naudojimosi faktą.

Specialiųjų tyrimų tarnyba raštu atrašė, jog negali tirti Prezidento veiksmų, nes tai neliečiamas asmuo (priedas Nr. 2.)

Suformulavęs prašymą iš naujo, ir nurodęs, jog man iš esmės Prezidento asmuo neįdomus, man įdomiausias yra Karinių oro pajėgų lėktuvo galimai neteisėto naudojimo faktas, 2015 11 25 kreipiausi į Prokuratūrą dar kartą. Ir vėl mano prašymas buvo persiųstas STT. Jos pareigūnai neįsigilinę, jog tai NAUJAS prašymas, su pakeista formuluote, nurodant, jog neaiškūs asmenys, kurie piktnaudžiavo tarnyba, ir prašant juos nustatyti, atrašė, jog aš kartą jau kreipiausi, ir nebegaliu daugiau kreiptis. Pagal viešojo administravimo įstatymą, į kiekvieną naują prašymą ir skundą turi būti pateikiamas atsakymas. O jeigu STT traktavo, jog tai tas pats skundas, prašymas, pranešimas, turėjo pateikti įrodymus, jog 100 procentų sutampa raidžių, sakinių struktūra. Deja, pranešimai skyrėsi tiek turiniu, tiek forma, tiek prašomu tirti dalyku.

Prokuratūra irgi atrašinėjo ne nutarimus, o bendro pobūdžio informacinius raštelius, dėl ko man užkirto kelią kreiptis į teismą. Man kreipusis į teismą LR BPK tvarka, teismas paliko skundą nenagrinėtą, nurodęs, jog turi būti nutarimas atsisakyti pradėti bylą, o čia ne nutarimas, todėl iš viso nenagrinės.(Bylos Nr. ITS-19-118/2016, 2016 sausio 4 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis). Taip teismas tik patvirtino tą faktą, jog teisėsaugos institucijos tyčia man rašo neteisingus atsakymus, ypač neteisingus forma, kad negalėčiau apskųsti.

Todėl STT nurodymas man kreiptis į Jus beliko vienintelė galimybė kad būtų įpareigota įstaiga vykdyti savo funkcijas. Tuo labiau, jog pati įstaiga nurodo savo 2015 11 30 rašte, kad kreipčiausi į teismą.

Pagal Specialiųjų tyrimų veiklos taisykles, ir įstatymo reglamentavimą, ši įstaiga tiria tarnybų korupcinio pobūdžio, tarnybinio kyšininkavimo, piktnaudžiavimo tarnyba veikas (pagrindinai LR BK 228-229 str.).

Aš dėl tokios veikos ir kreipiausi. Kodėl Atsakovas atsisako tirti ir prašo jį įpareigoti per teismą, man yra nesuprantama. Be to, LR BPK nedraudžia pradėti tyrimo prieš teisinę neliečiamybę turinčius asmenis, tiesiog dėl bylos iškėlimo, patraukimo juos atsakomybėn yra numatyta apkaltos procedūra, o dėl Seimo narių patraukimo, išsiaiškinus, jog tai jie kaltieji asmenys, numatyta, jog kreipiamasi į Prokuratūrą, o ši kreipiasi į Seimą. Tirti Prezidento veikas nedraudė joks įstatymas, kai buvo siekiama susidoroti su Rolandu Paksu, jam buvo iškelta ir baudžiamoji, ir apkaltos procedūros, todėl STT atsakymas, tiksliau, nenoras nieko tirti, nėra pagrįstas.

 Todėl STT raštuose neteisingai atrašinėja, jog aš net negaliu kreiptis, jeigu aš įtariu, jog piktnaudžiavo galimai Prezidentė. Tai yra neteisingas įstatymų traktavimas. Be to, tyrimas pagal faktą gali būti pradėtas aplinkybių tikslinimui, nepradedant ikiteisminio tyrimo, taip atliekama didžioji dauguma tyrimų, jeigu yra kliūčių vykdyti tyrimą, yra atliekamas aplinkybių tikslinimas, apklausiami asmenys ne ikiteisminiame tyrime. Tokį tyrimą pagal pranešimą Atsakovas pilnai galėtų atlikti. Be to, lėktuvą užsakinėjo ne Dalia Grybauskaitė, o Prezidentūros kanceliarija yra administracinė įstaiga, ten nėra žmonių su teisiniu neliečiamumu, kad būtų neįmanoma apklausti. Tas pats su Karinių oro pajėgų vadovybe, niekas nekliudo apklausti, kokiu pagrindu buvo išskirtas lėktuvas ir lakūnai, kaip tai atitiko „VIP modulį“ .

 Todėl toks raštas Nr. 4-01-84-83 (2015 11 30), kur nurodoma jog aš neva kreipiausi dėl to paties dalyko (traktuojama, jog vėl kreipiausi dėl Dalios Grybauskaitės, nors mano visiškai naujame pranešime D. Grybauskaitė neminima) yra biurokratizmas ir vilkinimas, ir nenoras vykdyti savo funkcijas. 

Dėl tikslesnio skundo surašymo aš per atstovę kreipiausi į Krašto apsaugos ministerijos Viešųjų ryšių skyrių, (kreipimasis pakartotas dar kartą), kad atsakytų į klausimą, pagal kokią sutartį buvo leidžiama naudotis lėktuvu ne tarnybos ir ne užsienio vizito tikslams, tačiau į šį paklausimą nebuvo atsakyta.

Vienintelė informacija apie KOP „Spartan“ naudojimą yra čia:

http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/karines_oro_pajegos/struktura_314/aviacijos_baze_2196/orlaiviai_3135/transportinis_lektuvas_c-27j_spartan.html

„Transportinio lėktuvo C-27J „Spartan” paskirtis:

 karių ir krovinių transportavimas;

svarbių asmenų transportavimas (naudojamas VIP modulis);

desantavimo užduočių vykdymas; 

medicininė evakuacija.“ 

Kaip matome, yra nurodytas „svarbių asmenų transportavimas“, tačiau svarbus asmuo Dalia Grybauskaitė gali naudotis VIP moduliu ne asmeninėms išvykoms, o valstybiniams vizitams. Krepšinio rungtynių metu jokie vizitai su jokiais Prancūzijos vadovais nebuvo suplanuoti, todėl toks skrydis buvo galimai neatitinkantis KOP instrukcijos dėl VIP modulio taikymo. Savaitgalį Prezidentas yra kaip privatus asmuo, o jo privačios kelionės turi būti aiškiai reglamentuotos. Kol kas nėra jokio atsakymo, kaip buvo reglamentuota ši privati kelionė, ir ar Prezidentas susimokėjo už privatų skrydį. Sutinkame, jog Prezidentas ir atostogose yra svarbus ir saugotinas asmuo, tačiau kyla didelis klausimas dėl pačios kelionės dokumentų įforminimo, pranešimo į tarptautinį skrydžių centrą, koks kai skrydis. Nors Specialiųjų tyrimų tarnyba viską galėtų išsiaiškinti, ir tam nėra jokių kliūčių, tačiau nurodyta, jog niekas nebus tiriama. (Raštas pridedamas, priedas Nr. 2).

Remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo   str., asmuo gali kreiptis  į teismą, jeigu valstybės įstaiga vilkina atsakymo pateikimą. Man atsakymas turėjo būti suteiktas per 30 darbo dienų. Atsakyme turėjo būti nurodytos priežastys, kodėl mano naujas skundas nėra tiriamas. Pridedu skundus, teismas gali matyti, jog tai nėra tie patys pranešimai. Tas pats pranešimas būtų jeigu tą patį jau siųstą pranešimą dar kartą būčiau pateikęs. Kaip matome iš priedų nr. 3 ir Nr. 4, tai nėra tie patys pranešimai, todėl taip yra pažeista Administracinė procedūra, jeigu STT save laiko administracine valstybės įstaiga, ir man nebuvo duotas atsakymas pagal mano naują pareiškimą, kuris iš esmės labai skyrėsi nuo pirmojo, buvo be  to parašytas netgi kito asmens, man buvo parengtas, todėl net ir stilius, ir struktūra rašto visai kita. 

Pridedu STT atsakymą, ir savo skundus, kad matytųsi, jog aš iš esmės ne dėl Prezidentės veiksmų kreipiausi o dėl visuomeninio turto, kuris yra specialios paskirties, ir naudojamos daugiausiai visuomenės labui, naudojimo. Todėl STT atsisakymas tirti visuomeninio turto naudojimą galimai ne pagal paskirtį yra neteisėtas, todėl STT įpareigotinas tinkamai išnagrinėti mano pranešimą apie galimai padarytą nusikaltimą.

Remiantis išdėstytu, teismo prašau:

1. Įpareigoti Specialiųjų tyrimų tarnybą išnagrinėti mano 2015 11 18 pranešimą ir pagal įstatymų reikalavimus pateikti man motyvuotą atsakymą.

 

 

LVAT del grybes page 001

 

LVAT del grybes page 002

LVAT del grybes page 003

 

LVAT del grybes page 004

 

 

LVAT del grybes page 005

 

 

 

 

 

LVAT del grybes page 006

 

 

 

LVAT del grybes page 007

Facebook komentarai
});}(jQuery));