D.Grybauskaitės kerštas – bado akcijos dalyviui Ž.Razminui – byla už tai, kad atsinešė į policiją 5 proklamacijas

Vaisvila1

Vaisvila1

 

2018 m. sausio 03 d. 13 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Pirminės Lietuvos valstybės pamatų supuvimo priežastys“.

Dalyvauja Kovotojų už Lietuvą Sąjungos pirmininkas Vytautas Šustauskas ir antivalstybine veikla kaltinamas Žilvinas Razminas.

Klaipėdos apygardos teisme baigiama nagrinėti baudžiamoji byla Nr 01-2-00001-15, kurioje be kitų kaltinamųjų antivalstybine veikla kaltinamas ir šiaulietis Žilvinas Razminas.

Vaisvila1

Spaudos konferencijos dalyviai aptars Lietuvos valstybės vardu veikiančių pareigūnų 2015 m. surašyto kaltinamojo akto Ž. Razmino atžvilgiu aplinkybes. Ž. Razminas kaltinamas ir tuo, kad turėdamas tikslą platinti atvyko apklausai į Šiaulių apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, parsigabeno 5-ias proklamacijas „TAUTIETI“ ir jas viešai platino Šiaulių apskrities Vyriausiojo policijos komisariato patalpose tarnybiniuose kabinetuose Nr. 221, 321, 321 a, 334 ir 263. Prokuratūra mano, kad šiais savo veiksmais Ž.Razminas padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 121 str., 122 str. ir 170 str. 1 d.

Spaudos konferencijos dalyviai nusprendė atskleisti šio absurdo ir Lietuvos valstybės pamatų supuvimo pirmines priežastis.

Būtina atsakyti ir į klausimą, kodėl į 2015 m. LR VSD ir AOTD prie LR KAM „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą nebuvo įrašytas Žilvinas Razminas, kuriam 2015 m. prokuratūra surašė kaltinamąjį aktą dėl antivalstybinės veiklos, tačiau įrašytas Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės iniciatorius ir narys Zigmas Vaišvila?

Facebook komentarai
});}(jQuery));