skip to Main Content

 

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJA. KLAIPĖDOS FILIALAS KLAIPĖDOS JUNGTINIO DEMOKRATINIO JUDĖJIMO ASOCIACIJA NEPARTINIO DEMOKRATINIO JUDĖJIMO KLAIPĖDOS SKYRIUS KLAIPĖDOS DAUGIAVAIKIŲ ŠEIMŲ BENDRIJA KLAIPĖDOS MIESTO IR APSKRITIES PROFESINĖ SĄJUNGA ŽEMAITIJOS BALDININKŲ DARBININKŲ SĄJUNGA

Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei

PRAŠYMAS

ATLEISTI IŠ PAREIGŲ TEISĖJĄ AUDRIŲ CININĄ

2015 m. birželio 22 d.

Klaipėda

2015 m. birželio 4 d. „Vilniaus apygardos teismo (VAT) teisėjų kolegijos priimtas išteisinamasis nuosprendis buvusiems OMON karininkams Boleslovui Makutynovičiui ir Vladimirui Razvodovui sukėlė politinę audrą“- rašo 15 min.lt. Mūsų nuomone, audrą sukėlė ne tik politinę, bet ir pilietinę. Kaip turime jaustis mes, piliečiai, po tokio išteisinamojo nuosprendžio? Labai blogai. Pribloškė teisėjo Audriaus Cinino teiginys, kad prokurorams buvo ne kartą siūlyta okupacijos faktorių įtraukti į kaltinimą OMON karininkams, o to nepadarius, teko juos išteisinti.

Kodėl (VAT) teisėjų kolegija nusprendė reikalauti įrodinėti okupacijos faktorių? Tai pertekliniai ir absurdiški prašymai. Lietuvos okupacija turi pradžią, o tai 1940 m. birželio 14 d. kuomet buvo įteikta Sovietų Rusijos nota su reikalavimu sudaryti naują Lietuvos vyriausybę. Jei neįvykdys – SSSR įves kariuomenę. Kariuomenė buvo įvesta. Okupacijos pabaiga – 1991m. rugpjūčio 23 d., kai Rusija pripažino Lietuvos nepriklausomybę. Šis istorinis faktas turi „gimimo ir mirimo'“ datas. Šių okupacijos datų įrodinėjimas yra istorikų darbas, kurį jie jau atlikę, o ne prokuratūros ir teismo reikalas.

Tarkime, dėl nukentėjusio žmogaus prokuratūra kreipėsi į teismą, kad jis nuo 1990 m. sausio mėn. 13 d. iki 1991 m. rugpjūčio 23d. ne kartą buvo sumuštas. Nurodo ir jo skriaudikus. Teismas nenagrinėja ar buvo padaryta ir kokia žala mušimų metu, o reikalauja įrodymų ar nukentėjusysis egzistuoja. Teisėjai nutarė nagrinėti ne sužalojimų gausą, padarytą žalą, bet nukentėjusiojo egzistavimą. Kam teisme įrodinėti gimimo faktą? Tik tam, kad būtų sužlugdyta byla. Pasirodo, kad bylos sužlugdymo mechanizmas labai paprastas: kreipiesi į teismą dėl žiauraus elgesio, o teismas ima „blusinėtis“ tais klausimais, dėl kurių nesikreipei. Teismui reikalaujant papildomų dokumentų, kurie nereikalingi, sukuriamos daugiatomės bylos, vykstančios metų metais. Apgailėtina, jog teismas vadovaujasi ne faktu (okupacija nuo 1940-06-14 iki 1991-08-23), bet vidiniais savo įsitikinimais ir jausmais.

Štai kodėl Lietuvoje yra didžiulis nepasitikėjimas teismais. O didžiausi to kaltininkai yra Prezidentė ir Seimas.

Teisėjas Audrius Cininas taip sudarkė pedofilijos bylą, jog priėmė sprendimą, kad a.a. Andrius Ūsas yra nekaltas. Visuomenė, Prezidentė, Seimas viešojoje erdvėje galėjo susipažinti su specialistų išvadomis, kad vaikas nemeluoja, pažiūrėti filmuotus liudijimus. 

Visuomenė, susipažinusi su buvusiu Klaipėdos miesto apylinkės vyr. prokuroro S. Stulpino komentarais bei žiniasklaidos teikiama informacija, pasipiktino A. Cinino sprendimu. Nepaisant to Prezidentė teikė teisėją Audrių Cininą paaukštinimui, o Seimas pritarė. Kalbant netiesą, teigiant absurdą, kuriamas chaosas. Visuomenė, kai kurie politikai ir politologai bei žurnalistai piktinosi, o Prezidentė negirdėjo. Seimas, lyg Prezidentės vasalas, tvirtina „prisidirbusį“ teisėją į aukštesnes pareigas.

Stebėdami, lygindami ir gretindami šių dviejų teismų sprendimus, turime teisę daryti išvadą, kad tarybinę dvasią Lietuvos valdžia ugdo tautai absurdiškais teismų sprendimais bei nuosprendžiais.

Matomai Prezidentė, kuri iki 1991 m. rugpjūčio mėn. buvo Burokevičiaus vadovaujamos partijos narė. Ji nori tarybine dvasia, baime, nuolankumu, prisitaikėliškumu ir toliau ugdyti tautą, piliečius tokių veikėjų, kaip teisėjas Audrius Cininas, pagalba. Galimai dėl šių priežasčių ponia D. Grybauskaitė pasiūlė A. Cininą į apygardos teismo teisėjus.

Prezidentės ir Seimo prašome:

1. Pašalinti Audrių Cininą iš teisėjų pareigų.

2. Nustoti tyčiotis iš Lietuvos Respublikos piliečių ir kurstyti baimę visuomenei.

Klaipėdos Daugiavaikių šeimų bendrijos pirmininkė Virginija Jurgilevičienė el.p.virginiia.iurgileviciene(5)gmail.coiTi

Lietuvos žmogaus teisių gynimo Klaipėdos filįalo^irminir|kė Inga Žinienė zinienelabas@vahoo.com

Klaipėdos jungtinio demokratinio judėjimo/federacijos pirmininkas Vitas Žilis klaipedos.idi@vandex.ru

NVO asociacijos „Klaipėdos piliečiai“ pirmininkė Renata Senavaitienė senavaitiene(5)vahoo.com

Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos pirmininkas Edvardas Šalkauskas EI.p. kmapsp(5)gmail.com

Žemaitijos baldininkų darbininkųjąjungos pirmininkas Edvardas Šalkauskas

 

Nepartinio demokratinio judėjimo Klaipėdos skyriaus sekretorė Danutė Izvekovienė

p.s. Visuomenininkai turėtų žinoti, kad Dalia Grybauskaitė pati asmeniškai pasirūpino, kad teisėjas A.Cininas, „kaip reikia“ išnagrinėjęs pedofilijos bylą, būtų perkeltas į Vilniaus apygardos teismą, todėl prašyti, kad „ekscelencija“ atleistų susikompromitavusįi teisėją, yra tas pats, kaip, pvz., ieškoti teisingumo Lietuvos teismuose

 

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));