CŽV (CIA) smogė Lietuvai per rusiškas Kūčias

7_Laive-Aleksandr-Pukin-solo-su-Sauliaus-Sondeckio-diriguojamu-kameriniu-orkestru-1

7_Laive-Aleksandr-Pukin-solo-su-Sauliaus-Sondeckio-diriguojamu-kameriniu-orkestru-1

CŽV (CIA) smogė Lietuvai per rusiškas Kūčias

Kristina Sulikienė

Labai lengva atpažinti, kuri spectarnyba veikia – reikia pasižiūrėti religinį kalendorių.

Taigi, vakar įvykusi Lietuvoje informacinė ataka prieš iškilius meno žmones – Donatą Banionį ir Sauliųū Sondeckį, abudu neseniai mirusius – turi CŽV arba CIA vizitinę kortelę – nes buvo smogta per pravoslavų Kalėdų išvakares.

Tačiau nukreipta prieš Lietuvą, Lietuvos tautą, jų jausmus – vadinasi, tai yra CŽV dvigubas smūgis: tiek prieš Lietuvą, tiek prieš Rusiją.

Prisiminkime, kas darėsi prieš kelias dienas: premjeras Saulius Skvernelis pasakė magiškus žodžius, kurie bet kurį vidutinį rusofobą priveda iki isterijos, psichozės, ir neurozės: mums reikia atkurti ryšius su Rusija.

Net Arvydas Anušauskas, kuris šiaip privalo simpatizuoti CŽV, pasakė, jog neverte tikėti tokiais dalykais, kad Saulius Sondeckis ir Donatas Banionis – KGB agentai, nes jų pavardės įrašytos ranka.

Taigi, o kam reikalinga klestinti Lietuva, palaikanti gerus transporto, ūkio produkcijos prekybos ir kitokius ryšius su Rusija? Pačiai Lietuvai. Kam naudinga dabartinė situacija, kai iš Lietuvos evakuojasi net pensininkai? Amerikai ir Vokietijai: šios šalys čia įsirengė karinį poligoną, atveža savo nukriošusius priešpensijinius karius.

Dar kartą Birutė Burauskaitė pademonstravo, kaip ji naudoja „išlikusius dokumentus“ – ogi info atakoms, arba kaip tik, agentavusių asmenų „išskalbimui“, nacių atplovimui.

Palyginkime: Rūta Vanagaitė paskaitė tikrą agenentūrinę bylą, ten atrado, jog rašoma, kad Vanagas galimai KGB agentas „Ragelis“, pacitavo, – ir jos vos nesudegino ant laužo kartu su jos viso gyvenimo kūryba.

Birutė Burauskaitė pasiima kažkokį „agentų žurnalą“, prie kurio nepridėta jokia byla, ir iš to padaro „išvadą“, jog Saulius Sondeckis ir Donatas Banionis – KGB agentai.

Kad įtikintų kvailą runkelių tautą, kurie dar niekaip nesievakuoja iš tos Lietuvos, ir dar kažkuo žavisi, klausosi dar vis klasikos tuštėjančiose salėse, ir kartais apsilanko kinuose (kai kurie pensininkai prisipažino po 10 metų ir daugiau nebuvę kito teatruose – nes neturi pinigų), Birutė Burauskaitė pacitavo KGB instrukcijas agentams- kaip reikės apdirbinėti Saulių Sondeckį, kad jis apdirbtų savo tėvą, Pasaulio tautų teisuolį (gelbėjo žydus), Šiaulų burmistrą, ir išeivijos veikėją Jackų Sondą – Sondeckį.

Panaši ataka buvo prieš lakūną Kairį, kai irgi buvo skaitomos kažkokios instrukcijos, sekimo medžiaga, ir iš to neva daroma išvada, jog čia Kairio agentavimo įrodymas.

Idiotiškai pateikiama pati Sauliaus Sondeckio „agentavimo“ fabula.

Pasižiūrėkime per žvalgybų prizmę.

Visų pirma, 1968 metų kelionė laivu į Kanadą privalėjo būti inicijuota visiškai ne KGB, o amerikietiškoje CŽV: kontržvalgybos ir nelegalių operacijų skyriuje.

Vis tik Kanada nėra Amerikos teritorija, ir žvalgybinė- provokacinė operacija, kuriai ilgai ruošėsi CŽV provokatoriai, buvo priskirta ir tebėra archyvuose priskirta prie „nelegalių operacijų“, ir kruopščiai saugoma: tačiau šiais metais šios operacijos įslaptinimo terminas baigiasi, ir greičiausiai CŽV labai bijo, kad lietuviai sužinos, kokius šlykščius metodus jie naudojo prieš mūsų garsius muzikantus. Taip pat bus atskleista, kas iš emigrantų buvo CŽV agentai, ir provokavo lietuvius iš Tarybų Sąjungos, rinko apie juos ir jų šeimas informaciją. Koks skirtumas, koks agentas – vis tiek jis lenda į gyvenimą ir rašo „donosus“.

KGB instruktavo išplaukiančius muzikantus, ir kaip matyti iš rezultatų – niekas nepasidavė CŽV provokacijoms, neliko Vakaruose, neparsivežė draudžiamų daiktų, „nepakišo“ savo vadovų.

Delegacijoje buvo tikras ir vėliau ne kartą „apsišvietęs“ „stukačius“, tačiau aš jo neviešinsiu, tegul irgi ilsisi ramybėje: pakankamai jis prisidirbęs būdamas gyvas, melagingai skundinėdamas mano tėvą, birbynininką, dirigentą, koncertmeisterį, o vėliau ir profesorių Romualdą Apanavičių. Aš ne Burauskaitė, ir ne CŽV, ir to „stukačiaus“ šeimai švenčių negadinsiu. Juk vis tik išmokė šio to mano tėvą, nors mano tėvas jį pralenkė, ir jis bei jo šeima niekada negalėjo to atleisti. 

 

 

7 Laive Aleksandr Pukin solo su Sauliaus Sondeckio diriguojamu kameriniu orkestru 1

Taigi, laivas išplaukia su keletu ansamblių, laive pakili atmosfera, laivo pavadinimas Aleksandras Puškinas. Tai viena įspūdingiausių Lietuvos tarybinio laikotarpio gabiausiųjų muzikantų kelionių.

Kaip vyko atranka – nežinau, tik numanau, jog buvo atrenkami ne tik pajėgiausi muzikoje, bet ir pajėgiausi atlaikyti CŽV provokacijas.

Nors Birutė Burauskaitė su savo pakalikais mano, jog kelių ansamblių išsiuntimas laivu buvo KGB operacija sugrąžinti į Lietuvą (tiksliau, į TSRS) Jackų Sondą – Sondeckį, skamba per silpnai, visų pirma, kad kelionės tikslas – ne JAV, o Kanada, o Kanados lietuviai ir vietinės bendruomenės tikrai kvietė Lietuvos muzikus atvykti. Kanadoje ir politinis klimatas buvo kitas – tai multikultūrinė, tolerantiška šalis, kuri norėjo parodyti toleranciją ir Tarybų Sąjungai. Kelionė, ir viešnagė turėjo išimtinai pozityvų charakterį. Lietuvos muzikantai buvo labai teigiamai priimami. Juos priėmė pats Kanados premjerministras, kuris netgi demonstravo laisvalaikio aprangą – atbėgo į susitikimą su sportine apranga, demonstravo laisvę, nevaržomumą, norėjo sukelti komforto jausmą visiems. 

Na, o vakarais jau darbavosi „vyrai juodais drabužiais“.

Prie vieno iš delegacijos narių atvyko 3 vyrukai iš JAV pusės. Jie nusivežė jį prie Niagaros krioklio, ir paaiškino, jog valstybinės sienos niekas nesaugo, pasų kontrolės nėra. Kai lietuvis studentas paklausė, o kaip gi, jeigu pagaus, greičiausiai CŽV provokatoriai atsakę:

„Mes pasakysime, kad tu John Smith“,- ir parodė išsigandusiam studentui Amerikos pasą.

Taigi, CŽV nelegaliai operacijai Kanadoje buvo pasiruošę netgi netikrą pasą, legendą verbuojamam „sovietui“, bei greičiausiai susižinoję, jog šis turintis giminių Ohajo valstijoje: arba CŽV tikslas šioje operacijoje buvo suvesti tarybinį studentą su jo tėvo broliu ir šeima, taip pat surinkti informaciją apie šeimą, likusią Lietuvoje. 

Verbuojamas studentas staiga supratęs, kad kelio atgal nebebus: laivas bus sulaikytas, visa grupė tardoma, jis pats gali būti užverbuotas ir netgi paleistas plaukti atgal į Lietuvą, vėliau turės eiti į KGB ir pranešti kažką, ką CŽV nori, ir tokiu būtų turės užsiverbuoti KGB.

„O kur pabaiga?“- klausė savęs studentas, naktį žvelgdamas į Niagaros krioklį.

„Juk po kelerių metų važiuosiu koncertuoti kur nors į Švediją, ir ten nusiveš, ir sakys, mes žinome, kad tu CŽV, todėl dirbk ir mums“.

„Keturgubo agento gyvenimas – ne man, jie visi baigia labai blogai“.

„Žinote ką“, atsakęs studentas CŽV vyrukams. „Ne“.

Jūs dabar pagalvokite – 1968 metai. 23 metai po karo pabaigos, lietuvis studentas pasako „ne“ CŽV. Kaip ta CŽV turi reaguoti? CŽV akivaizdžiai turi ryšių KGB.

Grįžus iš Kanados šio studento kolūkio gyvenvietėje daugelio kaimynų namuose apsilanko vyrai juodais drabužiais, tik jau iš KGB.

Jie visur klausinėjasi, ar grįžęs iš Kanados šis muzikantas nepradėjo kitaip kalbėti, ar nepersiėmė Vakarų idėjomis.

Visi kaimynai, įpratę jau nuo karo geriau patylėti, negu plepėti, nes mažai ko neišvežė, kaip vienas atsako, jog ne, nieko nekalba, nieko neparsivežė. Pirmai progai pasitaikius, kaimynai atbėga pas muzikanto tėvą kolūkietį ir perspėja „KGB trankosi po kaimus, klausinėja apie tavo brolį , gimines, mes atsakėme, jog tu neturi giminių, verčia pasakoti apie sūnų, sakėm, kad nieko nežinom“. Studentas visose anketose pažymėjęs, jog JAV giminių nėra. (Tėvas liepęs meluoti.)

Po to vadovaujantis šmeižto ir kompromitacijos metodikomis, palengva visur kolūkio gyvenvietėje, nors muzikantas gyvena, mokosi ir dirba Vilniuje, paskleidžiama, jog jis yra „visiškai durnas“, kad neliko Amerikoje.

O štai čia žinią kolūkiečiai pasigauna, ir visur tąso, „chachacha, nu durnius, iš kolūkio kilęs, siūlė jam likti Amerikoje, o jis neliko“.

Muzikanto tėvas atkirto:

„Mano sūnus plunksnos į kūjį nemainys“.

Nes kolūkietis žinojo, kokį pragarą praėjo jo brolis, kuris per karą pabėgo iš Lietuvos į Vokietiją, o iš ten į Amerika. Visa šeima dirbo šachtose, fabrikuose.

Kyla klausimas – jeigu kaip teigia B.Burauskaitė, čia buvo KGB operacija, kad suprovokuotų Jackų Sondą – Sondeckį grįžti gyventi į Lietuvą, kurių galų CŽV spausdino tą pasą, ir siuntė 3 vyrukus su mašina, į Kanadą ir provokavo vieną iš grupės narių – visiškai ne Saulių Sondeckį – važiuoti su jais į Ameriką? Kurių galų CŽV eikvos brangų rašalą bei brangų padirbtų dokumentų popierių, ir spausdins šiam 21 metų lietuviui Amerikos pasą? Kodėl vėliau eikvojo jėgas, ir skundė jį į KGB, kad jis nesutiko vykti į Ameriką – juk apie naktinį žygį žinojo tik pats muzikantas ir CŽV?

Visame šitame informaciniame triukšme ir norisi paklausti Birutės Burauskaitės: kas ją prileido su inžinieriaus diplomu prie mokslinės įstaigos vadovo vairo?

Kaip CŽV jai perduoda užsakymus, ir kaip atsiskaito?

Ir ką pažadėjo už šią informacinę ataką, kertant per savimonę ne tik lietuvių, bet ir rusų tautai – ir ypač per rusiškas Kalėdas?

Turbūt nereikia aiškinti, iš kur žinau Kanados CŽV operacijos subtilybes: užsiverbuoti į šią kontorą atsisakė ne kas kitas, bet mano tėvas Romualdas Apanavičius.

Po metų dideliu greičiu važiuodama Veimare jo vos nepartrenkė mašina, jam stovint ant šaligatvio (važiavo tiesiai ant jo.)

Man kas nors galėtų pabandyti įrodyti, jog CŽV nuo pat pradžių nedirbo su Sovietų ir Rytų bloko specialiosiomis tarnybomis? Nuostabią žinutę nuo ex Stassi ir aš gavau Dresdene: mano priparkuota mašina buvo pervažiuota per pusę, tiesa, susirinkau ją iš gabalų Lietuvoje. 

Beje, siūlymas prie Niagaros imti Johno Smitho tapatybę, greičiausiai būtų baigęsis nelaimingo įvykio imitacija, ir tai, ką dabar specialiosios tarnybos padarė su mano broliu – būtų padarę su mano tėvu: su nauja tapatybe jis būtų buvęs velniai žino kur. O gal netgi po žeme. CŽV mano tėvas galėjo rūpėti vien dėl geneologijos: jo dėdė Juozas Opanavičius tarpukaryje buvo Lietuvos karinės kontržvalgybos karininkas ir Kėdainių apskrities šaulių vadas, represuotas su visa šeima 1941 m. Amerikos Apanavičiai – Vyto Apanavičiaus, Lietuvos kariuomenės karininko, Vaidoto bataliono buhalterio – šeima. Jis žuvo Vokietijoje, traukiantis šeimai iš Lietuvos 1943 metais. Nei vieno iš jų nėra nei viename karininkijos žinyne, nerasime ir nei vienoje labai iškiliu istoriku save laikančio A. Anušausko knygoje: nes net istorikai Lietuvoje nemoka skaityti ir rašyti – tai ką kalbėti apie Birutę Burauskaitę – inžinierę?

CŽV savo nelegalioje operacijoje naudojo ir kitus metus – mano tėvui buvo įgrūsta amerikietiškos literatūros, jis ją visą išmetė per bortą.

O KGB Rokų kaime klausinėjo kaimynų „ar neparsivežė kokios literatūros?“ O iš kur gi tas KGB žinojo, kad mano tėvui buvo įgrūsta ta literatūra?

Šita istorija, kuri turbūt šiais metais turi paslapties pabaigos terminą, neįkandama Birutei Burauskaitei.

Ji nupjovė grybą, ir net nesuvokė, ką ji čia „suskėlė“.

Ir nelabai kas šoko ginti Jackos Sondos – Sondeckio: juk jis du kartus apdovanotas žydų gelbėtojas, ne nacis koks – o gelbėtojas.

Mirė irgi dramatiškai – Šeremetjėvo oro uoste Rusijoje, grįždamas į Lietuvą, pavesta jam buvo kalbėti atkuriant tikrą, ne komunistinę LSDP 1989 metų suvažiavime.

Toks dar vienas sutapimas, jog tarp šios partijos atkūrėjų yra abudu mano tėvai, kurie priešinosi komunistų atėjimui į šią partiją, ir motyvavo, jog privalo būti tautinė, tarpukario socialdemokratija, demokratinė kairioji jėga. Kaip vėliau viskas buvo – žinote: buvo išduotos LSDP idėjos, o į partiją atėjo daug komunistų – vienas jų Linas Linkevičius. 

Tiesa, ar mano tėvas matė Jazką Sondą – Sondeckį? Nežinau. Nes iki galo nežinau: jis buvo atvažiavęs ar ne į tą susitikimą, apie kurį vakar mus visus įtikinėjo B. Burauskaitė? Tiesa, jeigu buvo atvažiavęs į Kanadą, turbūt su tais trim provokatoriais.

Mano tėvas man labai daug pasakodavo apie Saulių Sondeckį, o jo posakis“…bet žinote, Lietuvos kamerinis orkestras!“, prašant tarybų valdžios duoti komandiruotes ir skirti finansavimą, yra tapęs folkloru mūsų aplinkoje.

Taip – šis “agentas“ iškovojo, kad tarybiniais metais jo vadovaujamas orkestras vadintųsi „Lietuvos kameriniu orkestru“, o ne LTSR…

Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui linkiu APSIVALYMO, kurio rusiškų Kūčių vakarą mums linkėjo INŽINIERĖ Birutė Burauskaitė, kuri išprausė Dalią Grybauskaitę bei taip pat išbaltino ir Mirties lageryje dirbusį Baltūsį – Žveją, nors jį smerkia viso pasaulio visos žydų ir ne tik žydų bendruomenės, ir Vyzentalio tyrimų centras, Jam Vašemas ir visi iš eilės, kas moka skaityti dokumentus.

Užtenka, kad teisinei įstaigai Vyriausioji rinkimų komisija vadovavo tarybinis filosofas.

Dabar gi istorikams vadovauja inžinierė, kuri nelabai geba suvokti, jog kažkoks žurnalas nieko neįrodo.

Be to, jeigu pasakė A – aš sakau B.

Tai buvo viena nesėkmingiausių CŽV operacijų, ir ją iš dalies sugadino mano tėvas Romualdas Apanavičius, nes kaip jis teigė, nenorėjo griauti visų pirma kolektyvams su kuriais atvažiavo, gyvenimo, nenorėjo nebematyti tėvų, nenorėjo, kad juos teistų, buvo gaila ir brolių.

Gali būti, jog mano tėvo provokavimas buvo bandymas pakišti Saulių Sondeckį – juk jeigu jis buvo vienas grupės vadovų, jis atsakė už visus. Greičiausiai, CŽV „išstukino“ apie savo nesėkmes į KGB, ir S. Sondeckį tąsė po kelionės (jeigu buvo sudaryta specgrupė apklausinėti visą kolūkio gyvenvietę dėl 21 metų studento, tai dėl Sondeckio turėjo dirbti visas operatyvinis poskyris…). Ir turbūt galėjo likti tardymo, o ne agento byla. Bet B. Burauskaitė juk neskiria. 

„Laivas būtų buvęs užlaikytas uoste, o aš gali būti net gėdingai išduotas, nes man visa tai buvo panašu į provokaciją“, pasakodavo mano tėvas.

Kas čia žino. Tik, priminsiu, 2012 06 22 Naglis Puteikis padarė provokaciją, išvadino mano tėvą „apsišvietusiu KGB agentu“, o jį nuo teismo išsuko dviejų kadencijų Seimai. Tame tarpe N. Puteikis visada vaidindavo, jog yra persekiojamas nekaltai, o jo užtarėjai reikalaudavo „išviešinti KGB agentų sąrašus“. Toks provokatyvus kalbėjimas turėjo mesti šešėlį ant su niekuo nebendradarbiavusio mano tėvo, nes per kažkokį suklastotą žurnalą jį apdergti, paliepus Burauskaitei – nebūtų pavykę, nes nespėta įrašyti „į sąrašą“ – nors sekama šeima, remiantis Ypatingojo archyvo byla dėl Juozo Opanavičiaus represavimo, buvo dar prieš mano tėvo gimimą. Pažymėtina, jog Nacionalinio saugumo ir gyvybos komitetas, 2013 m. atlikęs patikrinimą VSD, nerado mano tėvo jokiame – nei apsišvietusių, nei neapsišvietusių- sąraše. Klausiau, ar nėra nutekinta valstybės paslaptis, jeigu Naglis Puteikis atseit teisus? 

Sauliui Sondeckiui- jaunesniajam ir Donato Banionio sūnui linkiu ištvermės kovojant su šmeižikais, kurie nesirenka priemonių, o tik vykdo už balos sėdinčiųjų nurodymus.

Rusijos portalai atspausdino Donato Banionio kūrybinio kelio paveikslą. Verta susipažinti. Tikiu, kad Lietuvai ši CŽV ataka per rusų Kūčias bus naudinga: juk prisipažinkime, kas matę visus filmus su Donatu Banioniu?

Juk ir režisieriaus Donato Ulvydo nuostabus filmas „Tadas Blinda. Pradžia“ buvo šmeižiamas, dergiamas visokių „recenzentų“. O jis juk Gulbės Giesmė Donatui Banioniui – paskutinis jo darbas…Ir atliko šis iškilus mūsų aktorius labai gerai. Apie šį filmą su D. Ulvydu padariau išsamų interviu ir įrodžiau, jog tai labai gabus kūrinys. Juk galų gale, kino salės buvo sausakimšos, o iš emigracijos ėmė grįžti Lietuvos vaikai…

Saulius Sondeckis ir Donatas Banionis yra tie Lietuvos šviesuliai, kurie priverčia suklusti, be to, atsipūsti nuo rūpesčių, ir kurie savo gyvenimais įrodė, kad gyvenimas gali būti labai prasmingas.

Birutei Burauskaitei linkiu pagaliau eiti dirbti pagal profesiją, ir nebejuokinti pasaulio.

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));