Cooperio kriminalas – ištisinė nusikaltimų virtinė, kuriuos pridengė Grybauskaitės statytinis D.Valys

„Laisvas laikraštis”, 2014 m. rugsėjo 13 d.

Nors prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl banko „Snoras“ administratoriaus Neil Cooper veiklos, jam sugražinus į banko sąskaitą išvaistytus pinigus, tačiau prokuratūra tikrai neturėjo teisės nutraukti šios bylos. Mat Neil Cooper buvo pateikti kaltinimai, kurie BK įvardijami kaip „piktnaudžiavimas tarnyba“.

BK 28 straipsnis. Piktnaudžiavimas

1. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

2. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką siekdamas turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.

3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

N.Cooper buvo kaltinamas tuo, kad pažeidė Bankroto įstatymą ir leido tuometinės Seimo pirmininkės Nijolės Degutienės sūnui padaryti 1,1 mln. Litų užskaitą banke – banko suteiktą kreditą padengti įmonės įšaldytais pinigais veiklą sustabdžiusiame banke. Nors bankroto įstatymas aiškiai sako, kad po to, kai įmonei paskiriamas laikinasis administratorius, visi finansiniai sandoriai sustabdomi, ir bankrutavusiai įmonei sugražinti pinigai vėliau proporcingai padalijami visiems kreditoriams.

Prokuratūra tikina, kad įvyko „klaida“, iš banko pavogtas 1,1 mln. Litų į jį sugražintas, ir daugiau jokių pretenzijų niekam nebeturi. Nors atliekant šią operaciją, bent kelis kartus buvo klastojami dokumentai, o Neil Cooper ne vieną kartą davė melagingus parodymus, tame tarpe ir Seimo laikinajai komisijai, kad banke negalėjo įvykti jokių užskaitų, tačiau prokuratūra numojo į tai ranka.

Tačiau tokia aplinkybė, kaip kaltės pripažinimas, ir žalos atlyginimas, galėtų tik sušvelninti N.Cooperio kaltę, tačiau tai jam tikrai negalėjo padėti išvengti atsakomybės, tik teismas galėjo atsižvelgti į tai, kad kaltinamasis atlygino bankui padarytą žalą. Nieko panašaus neįvyko, prokuratūra, beveik keturis metus tempusi bylą, ją vėl nutraukė.

Įdomu tai, kad prokuratūra nutraukė šią bylą, praėjus vos savaitei po to, kai į generalinio prokuroro postą Dalia Grybauskaitė vėl neteisėtai sugražino Darių Valį.

Žinoma tik tai, kad Vilniaus Apygardos Prokuratūra bei tyrimui vadovaujantis prokuroras Giedrius Tarasevičius 2012 m. Liepos 19 d. nutraukė minėtosios operacijos tyrimą, nustačius, kad nusikalstama veika, aprašyta Lietuvos Respublikos Baudžiamajame Kodekse, nebuvo padaryta.

Dar 2012 m. pradžioje informaciją apie galimai neleistiną sausio 6 dienos operaciją banke Snoras, atliktą UAB Novotersa sąskaitoje, paskelbė tuometis Seimo opozicijos vadovas Algirdas Butkevičius.

Jis teigė, kad gavęs duomenų apie galimą paskolos įsiskolinimo padengimą lėšomis, esančiomis einamojoje įmonės sąskaitoje. Faktas, kaip ir atrodantis logiškas, tačiau bankroto atveju, neleistinas nei vienam banko kreditoriui ar skolininkui, nes tokia tvarką numato Lietuvos Bankroto Įstatymas.

Šia informaciją suskubo neigti tiek Seimo pirmininkė Irena Degutienė tiek jos sūnus Gediminas Degutis, pavadinęs ją šmeižtu.

Tačiau šios istorijos tikrieji klystkeliai prasideda susipažįstant su Vilniaus Apygardos prokuratūros raštu. Kaip jau minėta, 2012 m. liepos mėnesio 19 dieną prokuroras Giedrius Tarasevičius pasirašė minėtosios operacijos tyrimo nutraukimą, nenustačius nusikalstamos veikos, aprašytos Lietuvos Baudžiamajame kodekse.

Dokumente teigiama, kad prašymas atlikti minėtąją užskaitą iš tiesų buvo įteiktas 2011 metų lapkričio 15 dieną (dieną prieš banko Snoras nacionalizavimą). Prašymą, kaip nurodoma, UAB Novotersa darbuotojas Adolfas Reimeris įteikė banko Snoras Kreditų skyriaus viršininkei L.Raibienei atsitiktinai ją sutikęs parduotuvėje Maxima, Ukmergės gatvėje po darbo valandų (?!).

Tame pačiame rašte L.Raibienė tvirtina, kad tokių prašymų esą registruoti nereikėję, tad uždėjusi tik savo asmeninį spaudą klientui atidavė jo kopiją. Tokia netikėta įvykiu seka būtų galima tikėti, jeigu ne vidinėse banko  Snoras tvarkose nurodytas griežtas reikalavimas visus gaunamus raštus, nepriklausomai kaip jie buvo gauti, registruoti banko vidinėje elektroninėje sistemoje, suteikiant gautam dokumentui numerį ir galimybę būti atsektam, kilus nesusipratimams.

Be to, kaip teigia banko Snoras darbuotojai, banke nebuvo praktikos kredito ekspertui antspauduoti gaunamų raštų, tai galėjo atlikti tik banko sekretoriato ir kanceliarijos darbuotojai, kaip numatyta jų pareiginiuose nuostatuose.

Taip pat įdomu tai, kad pats UAB Novotersa prašymas buvo datuotas lapkričio 16 diena, nors L.Raibienei buvo įteiktas dar lapkričio 15 dieną. Dokumentų klastojimo faktas – akivaizdus, kurio prokuratūra taip pat niekaip neįvertino.

Dar painiau pasidaro mėginant suprasti pačios operacijos atlikimo aplinkybes jau 2012 metų sausio mėnesį, kiek mažiau nei du mėnesiai po prašymo, kaip teigiama, gavimo datos.

Prokuratūros rašte nurodoma, kad Tarnybinį raštą, kuris vertinamas kaip leidimas atlikti finansines operacijas, paruošė L.Raibienė, o jį 2012 metų sausio 6 dieną pasirašė banko Snoras Vilniaus filialo direktorius Liudas Masolas. L.Masolas liudyjime teigė, kad  nežinojo kas iniciavo rašto parengimą bei nenagrinėjęs ar surinkti visi dokumentai, reikalingi tokiai operacijai atlikti.

Banko Snoras apskaitos skyriaus direktorė J.Bliumin taip pat paliudijo, kad nežino kas iniciavo tokio rašto parengimą, nesitikslino ar visi reikiami dokumentai yra surinkti, norint atlikti užskaitą, ir tik patvirtino, kad viso labo palydėjo Kreditų skyriaus vadovę L.Raibienę pas banko bankroto administratorių N.Cooper aptarti UAB Novotersa klausimo.

N.Cooper, taip pat davęs parodymus, teigė, kad pasirašė tarnybinį raštą patikintas L.Raibienės, kad minėtasis prašymas buvo gautas dar iki banko nacionalizavimo ir bankroto procedūros. Visi darbuotojai sutartinai paliudijo, kad nebuvo jokios vidinės tvarkos, apibrėžiančios užskaitų ar kitų operacijų atlikimą ir leidimą, tad neesant draudimui, visas operacijas laikė leistinomis, jeigu joms pritaria bankroto administratorius.

N.Cooper pasirašė po tarnybiniu raštu 2012 metų sausio 6 dieną, tuo patvirtindamas ir leisdamas atlikti Seimo pirmininkės Irenos Degutienės sūnaus Gedimino Degučio įmonės prašymą, kuriuo vadovaujantis ir buvo atlikta neteisėta užskaita.

Istorijos pabaiga?

Taigi tyrimas buvo baigtas, istorija pamiršta ir Irenos Degutienės sūnus sėkmingai tęsė verslą. 2012 m. spalio 24 dieną visuomenė netikėtai sužinojo, kad procesas yra atnaujintas, įtariant, kad banko Snoras bankroto administratorius galimai piktnaudžiavo tarnyba.

Taip „sutapo“, kad ši žinia tapo vieša pasklidus vienos iš konservatorių lyderių Irenos Degutienės slapta įrašytiems pasisakymams apie Lietuvos Respublikos Prezidentę Dalią Grybauskaitę. Taigi, žvelgiant į keistas šios istorijos detales, panašu, kad pagrindinis klausimas taip ir liko neatsakytas – kaip G.Degutis sugebėjo iš sustabdžiusio veiklą banko sąskaitos pervesti 652 tūkst. Lt, nors 2012 m. sausio 25 d. pats pripažino, jog jau sustabdžius banko veiklą jis paprašė banko Snoras administratorių padengti paskolą sąskaitoje turėtomis lėšomis.

Kyla ir nauja eilė klausimų, į kuriuos atsakymo galimai dar teks palaukti:

– Ar I.Degutienė ir G.Degutis vėl sugebės užglaistyti istoriją nauju “įtikinamu” paaiškinimu?

– Ar banko Snoras darbuotojai L.Raibiene, L.Masolas, J.Bliumin ir banko Snoras bankroto administratorius N.Cooper atsakys už padarytus nusižengimus galimai nusikalstamu būdu operuojant banko turtu ir už galimai klaidinančius parodymus Prokuratūroje?

– Ar Lietuvos Centrinio Banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas atsakys už savo melagingus pasisakymus, nekartą viešai pareiškęs, kad jokių neteisėtų operacijų jau valstybės valdomame banke Snoras nevyko?

– Ar Vilniaus Apygardos prokuroras išsaugos postą, po tokio “kvalifikuoto” tyrimo?

– Ar galima tikėtis, kad tai tik viena tokia užskaita banke Snoras, ar tai tendencija, paslėpta po užsienio bankroto administratoriaus eksterjeru?

Facebook komentarai
});}(jQuery));