Christian Nekvedavicius “BANDITŲ TEISINGUMAS” NEKILNOJAMO TURTO RESTITUCIJOS PROCESE

 

Christian Nekvedavicius

“BANDITŲ TEISINGUMAS” NEKILNOJAMO TURTO RESTITUCIJOS PROCESE

 

Tuo atveju, kai teisėto nekilnojamo turto savinko turtas „natura“ nebuvo grąžintas, bet neteisėtai „parduotas“ tretiesiems asmenims (kaip neva valstybės nuosavybė*), atitinkamos valstybės institucijos ( apskrities viršininkų administracijos žemės tvarkymo departamentai) buvo įpareigoti, reikalauti iš „naujų savininkų“ mokėti jiems rinkos vertę už parduotą teisėto savininko turtą , po to atitinkamos valstybės institucijos buvo įpareigoti perduoti rinkos kainą teisėtam savininkui.

 

O kaip elgėsi atitinkamos valstybes institucijos? – „Pardavė“ teisėto nekilnojamo turto savininko turta tretiesiems asmenims praktiškai veltui, per kurį “pirkimo-pardavimo sutartį” “nauji savininkai” neretai tapo milijonieriais, o teisėtam savininkui (kuris per tas nusikalstamas sutartis prarado savo turtą ir tapo elgeta) buvo mokėta simbolinė „kompensacija“, daugiausiai tiktai 0.25 % rinkos kainos.

Jei vyriausybė šį procedūrą pripažins teisinga, tai tokia “procedūrą” yra ne tikras teisingumas, bet banditų „teisingumas“.

 

*)

„Nacionalizuotas nekilnojamasis turtas, į kurį pretenduojantysis nori atkurti nuosavybės teisę, išlieka neteisėtai nusavintu prieš savininko valią iki to momento, kol nėra įstatymo nustatyta tvarka priimtas sprendimas dėl nuosavybės teisės atkūrimo į tą turtą“ (Lietuvos Respublikos Aukščiausiasis Teismas savo 1999 m. rugsėjo 6 d. nutartyje civ. byloje Nr. 3k-3-384/99). 

„tol, kol asmens nuosavybės teisės atkūrimo į konkretų išlikusį nekilnojamajį turtą klausimas nėra iki galo išsprestas, šis turtas yra ginčo objektas, ir nuosekliai – šis turtas negali būti perleistas nuosavybėn kitiems asmenims, nes tai galėtų reikšti tolesnį buvusio savininko nuosavybės teisės pažeidimą.

LR Konstitucinis Teismas 1994 m. gegužės 27 d. bylos Nr. 12/93 nutarime,vertindamas sovietinės okupacijos metais vykdyto žemės suvalstybinimo teisėtumą – nustatė: „ … Tokių okupacinės valdžios savivalės aktų pagrindu negalėjo atsirasti ir neatsirado teisėta 

valstybinė nuosavybė, nes neteisės pagrindu negali atsirasti teisė“.

Facebook komentarai
});}(jQuery));