skip to Main Content
 
 YRA ALTERNATYVA LIETUVAI- MANO PROGRAMA
 
ALTERNATYVA LIETUVAI
 
Ženklas: Perkūnas su žaibu
 
Pilna Lietuvos desovietizacija – Neteisėto okupacinio režimo kolaborantų valdžios panaikinimas
 
Energetinis nepriklausomumas (ypatingai saulės energija)
 
Nusikalstamų pareigūnų ir oligarchų turto konfiskavimas – Pensijų padvigubinimas
 
Pedofilų tinklo demaskavimas ir panaikinimas
 
Diplomatinio korpuso pakeitimas
 
Tradicinės šeimos, tradicinių tautos vertybių garbinimas.
 
Privatizuoto tautos arba savivaldybių turto grąžinimas valstybei be jokios kompensacijos
 
Nekilnojamo turto grąžinimas „natūra“ prieškariniams savininkams arba piniginė kompensacija pagal rinkos kainą
 
Visų VSD, prokurorų ir oligarchų klanų agentų įvykdytų žmogžudyščių išaiškinimas ir griežčiausias nubaudimas
 
VSD veiklos sustabdymas, negarbingų arba nusikalstamų VSD agentų, teisėjų, prokurorų, policininkų ir valstybės pareigūnų atleidimas
 
Vietoj sovietinio pavadinimo „Meras“ vėl įvesti pavadinimą „Burmistras“
 
Naujų teisėjų paskyrimas pasirinkdami apylinkių ir apygardų gyventojų, tačiau tiktai 5 metams (kaip JAV), kadencija gali būti pratęsta
 
Konstitucinio teismo ir Aukščiausio teismo panaikinimas, vietoj to „Aukščiausio Lietuvos Tribunolo“ (ALT) įkurimas
 
Universitetų valymas nuo „valstybininkų“ ir oligarchų agentų
 
Kariuomenės ir policijos valymas nuo „valstybininkų “ ir oligarchų agentų
 
Priverstinio karo tarnybos atnaujinimas. Kariuomenės sustiprinimas iki 50 000 kareivių. Priešlektuvinės, priešraketinės, prieštankinės savisaugos stiprinimas
 
1938 m. Konstitucijos atnaujinimas
 
Teisėtų Lietuvos ribų atstatymas
 
Pilna kompensacija už Vokietijos ir „Sovietų Sajungos“ įvykdytą genocidą ir Tautos turto panaikinimą
 
Rusijos ir Švedijos nuo 16. amžiaus pavogtų dokumentų, meno kurinių ir t.t. grąžinimas Lietuvai
 
Lietuvos apmiškinimas su maždaug 800 mil. ąžuolais, pirmiausia Lietuvos miškuose sugriautose vietose, kur medžiai neseniai buvo nupjaunami.
 
Kanapių auginimas didelėse žemės ūkio paskirties plotuose, kartu kuriant bendroves, kurios perdirbtų ir eksportuotų kanapes drabužiams, statybinėms medžiagoms, popieriui, kartonui, farmacijai ir visiems kitiems tikslams. 
Miškų naikinimas gaminant popierių ir medienos drožlių plokštes tampa nebeįmanoma.
 
Miškų kirtimų sustabdymas, miškai yra Tautos nuosavybė ir brangenybė. Miškai negali būti sunaikinti, kaltininkai, atsakingi už Lietuvos miškų naikinimą, turi būti griežtai baudžiami už jų sunkius nusikaltimus, o visi kyšiai turi būti konfiskuoti. Apskritai turi būti uždrausta kirsti sveikus medžius mūsų miškuose.
 
Melioruotų plotų ir nusausintų balų renaturavimas
 
Vilniaus gynybinės sienos (su vartais ir bokštais) atstatymas; Gedimino pilies atstatymas; Trakų pusiasalio pilies (su vartais ir bokštais) atstatymas; Kauno pilies atstatymas; Kauno gynybinės sienos su bokštais atstatymas; Vilniaus vidinės pilies komplekso (su bokštais ir gynybine siena) atstatymas; LDK Aukščiausio Tribunolo ir vyskupų rūmų atstatymas; Liškiavos pilies bokšto (su gynybinės sienos likučiu) atstatymas; Kernavės pilių ir gyvenvietės (su gynybine siena) atstatymas; Medininkų pilies pilnas atstatymas; Klaipėdos pilies atstatymas; Krėvos pilies atstatymas; Medinių pilių atstatymas svarbiausiose pilkalniuose;
 
Išstojimas iš ES ir NATO, narystės Europos Žmogaus Teisių Konvencijoje sustabdymas. Vyriausybės agentų, dirbančių EŽTT atleidimas.
 
Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));