Ch. Nekvedavičius : mano programa – pilna Lietuvos desovietizacija – neteisėto okupacinio režimo kolaborantų valdžios panaikinimas

 

 

 

Mano programos pavadinimas:  ALTERNATYVA LIETUVAI 

 

Ženklas: Perkūnas su žaibu

 

 

 

Pilna Lietuvos desovietizacija – Neteisėto okupacinio režimo kolaborantų valdžios panaikinimas
 

 Energetinis nepriklausomumas (ypatingai saulės energija)

 

Nusikalstamų pareigūnų ir oligarchų turto konfiskavimas – Pensijų padvigubinimas
 
 Pedofilų tinklo demaskavimas ir panaikinimas, pedofilų ir jų vadeivų patraukimas baudžiamojon atsakomybėn

 

Diplomatinio korpuso pakeitimas
 
 Tradicinės šeimos, tradicinių tautos vertybių garbinimas.

 

Vadinamos “Vaikų Teisių Tarnybos” (praktiškai Norvegijos “Barnevernet” filialas) panaikinimas, atsakingų nusikaltelių patraukimas baudžiamojon atsakomybėn, nusikalstamai pagrobtų vaikų grąžinimas šeimoms
 
 Privatizuoto tautos arba savivaldybių turto grąžinimas valstybei be jokios kompensacijos 
 
 
 Nekilnojamo turto grąžinimas „natūra“ prieškariniams savininkams arba piniginė kompensacija pagal rinkos kainą   

 

„Rinkos ekonomikos“ atšaukimas

 Visų VSD, prokurorų ir oligarchų klanų agentų įvykdytų žmogžudyščių išaiškinimas ir griežčiausias nubaudimas

 

VSD veiklos sustabdymas, negarbingų  arba nusikalstamų VSD agentų, teisėjų, prokurorų, policininkų ir valstybės pareigūnų atleidimas

 

Vietoj globalistų  pavadinimo „Meras“ vėl įvesti pavadinimą „Burmistras“ arba „Vaitas“
 
 Naujų teisėjų paskyrimas pasirinkdami apylinkių ir apygardų gyventojų, tačiau tiktai 5 metams (kaip JAV), kadencija gali būti pratęsta

 

Konstitucinio teismo ir Aukščiausio teismo panaikinimas, vietoj to „Aukščiausio Lietuvos Tribunolo“ (ALT)  įkurimas
 
 Universitetų valymas nuo „valstybininkų“ ir oligarchų agentų
 
 Kariuomenės ir policijos valymas nuo „valstybininkų “ ir oligarchų agentų
 
 Priverstinio karo tarnybos atnaujinimas. Kariuomenės sustiprinimas iki 50 000 kareivių. Priešlektuvinės, priešraketinės,  prieštankinės savisaugos stiprinimas
 
 1938 m. Konstitucijos atnaujinimas
 
 Teisėtų Lietuvos ribų atstatymas pagal Maskvos 1920-liepos 12 d. „amžinąją“ taikos sutartį          http://www.xn--altiniai-4wb.info/files/istorija/IH00/1920_07_12_Lietuvos_Taikos_sutartis_su_Soviet%C5%B3_Rusija.IH0907A.pdf  ARBA: Galimas susijungimas (1772 m.)  su Rytų Lietuva (vadinama „Baltarusija-Gudija“, kur daugiausiai gyvena suslavėjusiai lietuviai ir Rytų baltai) pagal Airijos pavyzdį

 Pilna kompensacija už Vokietijos ir „Sovietų Sajungos“ įvykdytą genocidą ir Tautos turto panaikinimą

 

Rusijos ir švedijos nuo 16. amžiaus pavogtų dokumentų, meno kurinių ir t.t. grąžinimas Lietuvai

 

Lietuvos apmiškinimas su maždaug 900 mil. ąžuolais, pirmiausia Lietuvos miškuose sugriautose vietose, kur medžiai neseniai buvo nupjaunami.

 

Kanapių auginimas didelėse žemės ūkio paskirties plotuose, kartu kuriant bendroves, kurios perdirbtų ir eksportuotų kanapes drabužiams, statybinėms medžiagoms, popieriui, kartonui, farmacijai ir visiems kitiems tikslams.

Miškų naikinimas gaminant popierių ir medienos drožlių plokštes tampa nebeįmanoma.

 

Miškų kirtimų sustabdymas, miškai yra Tautos nuosavybė ir brangenybė. Miškai negali būti sunaikinti, kaltininkai, atsakingi už Lietuvos miškų naikinimą, turi būti griežtai baudžiami už jų sunkius nusikaltimus, o visi kyšiai turi būti konfiskuoti. Apskritai turi būti uždrausta kirsti sveikus medžius mūsų miškuose. 

 

Melioruotų plotų ir nusausintų balų renaturavimas

 

Vilniaus gynybinės sienos (su vartais ir bokštais) atstatymas; Gedimino pilies atstatymas; Trakų pusiasalio pilies (su vartais ir bokštais) atstatymas; Kauno pilies atstatymas; Kauno gynybinės sienos su bokštais atstatymas; Vilniaus vidinės pilies komplekso (su bokštais ir gynybine siena) atstatymas; LDK Aukščiausio Tribunolo ir vyskupų rūmų atstatymas; Liškiavos pilies bokšto (su gynybinės sienos likučiu) atstatymas; Kernavės pilių ir gyvenvietės (su gynybine siena) atstatymas; Medininkų pilies pilnas atstatymas; Klaipėdos pilies atstatymas; Krėvos pilies atstatymas; Medinių pilių atstatymas svarbiausiose pilkalniuose;

 

Išstojimas iš ES ir NATO, narystės Europos žmogaus Teisių Konvencijoje sustabdymas. Vyriausybės agentų, dirbančių EŽTT atleidimas.

 

Kristijonas Nekvedavičius

Lietuvos Žmogaus Teisių Gynimo Asociacijos atstovas

Nuo 2019-1-1 d. nepriklausomas Kandidatas į Prezidentus

Mano tėvas – https://lt.wikipedia.org/wiki/Konstantinas_Nekvedavi%C4%8Dius

 

Senelis – Jurgis (gimė 1858 m. Mantigailiškio dvare), Prosenelis – Jurgis (gimė 1819 m. mirė 1863 m. Sukilime), Proprosenelis – Jonas (gime 1765 m. Jozefopolio dvare), Proproprosenelis Juozapas (gimė 1736 Jozefopolio dvare), Proproproprosenelis Romanas (1741 m. Kunigaikštis Kaributas-Višniovieckis jam suteike LDK kariomenės Tautinio Autoramento poručiko laipsnį, Baro Federacijos narys, Marijampolio dvaras), – Proproproproprosenelis Grigalius (Nechvedovkos ir Marijampolio dvarai prie žodiškių), Proproproproproprosenelis Jonas (gime 1605 m., mire 1680 m. Molyškių dvare), visi gyveno Ašmenos Paviete. Giminės pradininkas buvo „Nyechved“, minėtas 1413 m. kaip iš nelaisvės pabėgęs kryžiuočių ordino kilmingas įkaitas („Lites ac res gestae inter Polonos ordinemque Cruciferorum, wyd. I. Zakrewski, Poznan 1890, SS VIII+461“)

Facebook komentarai
});}(jQuery));