Bylą dėl teisėjos Valentukonytės spredimo uždaryti „Laisvą laikraštį” teismai mėto kaip karštą bulvę

teiseja-lidija-valentukonyte-65153879

teiseja-lidija-valentukonyte-65153879

Visa ši mafijinė sistema, kuri save vadina „Lietuvos teisine sistema”, kaip karštą bulvę mėto vienas kitam mano ieškinį dėl teisėjos Valentukonytės sprendimo uždaryti „Laisvą laikraštį” ir jam įvesti cenzūrą.

Kaip žinia, minėta Valentukonytė dar sausio pradžioje uždarė įmonės sąskaitas banke ir nurodė išmesti iš portalo straipsnius, kurie nepatiko tokiam Roko Masiulio statytiniui Vygandui Sliesoraičiui.

Mat jo žmona Viktorija Sliesoraitiene papasakojo LL, kaip vyro prašymo vežė pinigų lagaminą į Ukmergės teismą, kuriame buvo nagrinėjama Vygando Sliesoraičio baudžiamoji byla dėl stambaus mąsto vagystės.

Teisėja Valentukonytė nurodė pašalinti šiuos straipsnius ir uždėjo įmonei sąskaitų areštą. Nors apygardos teismas po dviejų mėnesių panaikino šį Valentukonytės sprendimą, jis nebuvo vykdomas dar du mėnesius.

Tada padavėm ieškinį valstybei dėl teisėjos Valentukonytės padarytos žalos „Laisvam laikraščiui”

Šis ieškinys skraido kaip karšta bulvė – iš pradžių iš Vilniaus apylinkės teismo nuskrido i rajono teismą, o iš ten – nuskrido į Širvintų teismą:

 

 

 

Civilinė byla Nr. 2-5864-723/2021

Teisminio proceso Nr. 2-68-3-13242-2021-6

Procesinio sprendimo kategorijos: 3.1.2.4.;

3.1.5.2

 

VILNIAUS REGIONO APYLINKĖS TEISMAS

 

NUTARTIS

 

2021 m. gegužės 27 d.

Vilnius

 

Vilniaus regiono apylinkės teismo pirmininkė Jolanta Bagdonienė, rašytinio proceso tvarka susipažinusi su Vilniaus regiono apylinkės teismo civiline byla Nr. 2-5864-723/2021,

 

nustatė:

 

Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko 2021 m. gegužės 24 d. nutartimi Vilniaus regiono apylinkės teismui perduota nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui teisminga civilinė byla Nr. 2-18386-925/2021, nes byloje dalyvaujančiu asmeniu yra Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja.

Gavus bylą Vilniaus regiono apylinkės teisme, ji per klaidą buvo priskirta Vilniaus rajono rūmams ir paskirta nagrinėti teisėjui Vilmantui Ambrulevičiui, kuris nuo bylos nagrinėjimo nusišalino. Pažymėtina, kad ši civilinė byla minėta Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko nutartimi nebuvo perduota konkretiems Vilniaus regiono apylinkės teismo rūmams pagal teritorinio teismingumo taisykles, todėl pirma turėjo būti sprendžiamas šios bylos perdavimo nagrinėti kitiems teismo rūmams pagal nustatytas bylų paskirstymo taisykles.

Bylų paskirstymo Vilniaus regiono apylinkės teismo teisėjams taisyklių, patvirtintų Vilniaus regiono apylinkės teismo pirmininko 2020 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 137 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), 6 punkte nustatyta, jog skirstant bylas atsižvelgiama, be kita ko, <…> į teisėjų darbo krūvio tolygumą. Be to, sprendžiant klausimą, kuriems konkrečiai teismo rūmams perduotina nagrinėti byla, atsižvelgtina ir į tai, kad byla neturėtų būti perduodama teismo rūmams, kurie yra dideliu atstumu nutolę nuo proceso dalyvių gyvenamųjų ar veiklos vietų. Iš bylos medžiagos matyti, jog proceso dalyvių gyvenamosios ir veiklos vietos yra Vilniuje. Nors Vilniaus rajono rūmų teisėjų darbo krūvis bylos gavimo metu nebuvo didžiausias lyginant jį su kitais teismo rūmais, tačiau Vilniaus regiono apylinkės teismo pirmininko 2021 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-95 laikotarpiu nuo 2021 m. gegužės 26 d. iki 2021 m. birželio 11 d. (įskaitytinai) visos Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmuose nagrinėtinos bylos (išskyrus ikiteisminio tyrimo teisėjo nagrinėjamus klausimus) skiriamos nagrinėti Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmams. Taigi, šiuo laikotarpiu Vilniaus rajono rūmų teisėjų darbo krūvis ženkliai padidės. Įvertinus šias aplinkybes, spręstina, kad aukščiau aptartus kriterijus labiausiai atitinka Širvintų rūmai, kurie nėra dideliu atstumu nutolę nuo proceso dalyvių gyvenamųjų ir veiklos vietų, o šių teismo rūmų darbo krūvis, lyginant su kitais Vilniaus regiono apylinkės teismo rūmais, nėra didžiausias. Esant nurodytoms aplinkybėms, byla perduotina nagrinėti Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmams.

Teismo pirmininkė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 34 straipsnio 3 dalimi, Bylų paskirstymo Vilniaus regiono apylinkės teismo teisėjams taisyklių 6 punktu,

 

nutaria:

 

civilinę bylą Nr. 2-5864-723/2021 (teisminio proceso Nr. 2-68-3-13242-2021-6) perduoti nagrinėti Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmams.

Apie bylos perdavimą nagrinėti kitiems teismo rūmams informuoti byloje dalyvaujančius asmenis.

Nutartis neskundžiama.

 

 

Teismo pirmininkė                                                                                                     Jolanta Bagdonienė

Facebook komentarai
});}(jQuery));