Buvusi policininkė Lidija Deksnienė, tapusi teisėja, išmetė keturis vaikus su mama į gatvę

Deksnien

Deksnien

KAIP BUVUSI POLICININKĖ LIDIJA DEKSNIENĖ  TAPUSI TEISĖJA VAIKUS TRĖMĖ IŠ PASKUTINIO BŪSTO IR VISIŠKAI NESIVADOVAVO TARPTAUTINĖMIS SUTARTIMIS
 

 Gerbiama Redakcija.           
 Tik Jus vienintelė galite apie tai rašyti.                             
 
                      Vargas Lietuvos Teismams, Lietuvos piliečiams, kai teisėjai tampa paskirti Prezidento, kuris neturi jokio teisinio išsilavinimo ir paskiria teisėjus buvusius policininkus tokius kaip Lidija DEKSNIENĖ, Jūratė PETRAŠKIENĖ.

                      Neatsilieka ir kiti šio teismo tai yra buvusio Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjai spręsdami klausimą dėl paskutinio būsto atėmimo už skolas.

 

 

Deksnien

 

                      Buvusi policininkė LIDIJA DEKSNIENĖ leido parduoti antstolei Ramunei MIKLIUŠIENEI paskutinį pilietės XX (duomenys redakcijai pateikti) butą ir VISIŠKAI NEATSIŽVELGĖ į 2 vaikų interesus, jai buvo visiškai vienodai.

                      Nieko nedarė ir Jonavos r. Vaikų teisų atstovas Elegijus LAIMIKIS. Jis tiesio palaimino šituos veiksmus.

                      Taip pat nieko nedarė ir garsioji Rimantė ŠALAŠEVIČIŪTĖ, kai kita pilietė YY (redakcijai duomenys pateikti) kreipėsi dėl 4 vaikų iškeldinimo iš paskutinio būsto.

                      Tai yra šioje taip vadinamoje VALSTYBĖJE įteisintas vaikų ištrėmimas su Jonavos rajono apylinkės  teismo pagalba.

                      Dabartiniu metu darbuojasi ir Dovilė ŠAKALIENĖ, kuri su teismų pagalba atiminėja vaikus, tai yra Lietuva yra genocidinė valstybė, tiksliau teritorija.

                      Lidija DEKSNIENĖ žinoma, kaip buvusi policininkė, kuri suklastojo bylą Aurelijui BERŽINIUI, kai tapo teisėja: http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=659%3Akodel-d-grybauskaite-nuolat-i-generalinius-prokurorus-siulo-teisesaugos-mafijos-atstovus&catid=2&Itemid=203 

                      Kartu darbavosi ir kita buvusi  policininkė, Jūratė PETRAŠKIENĖ, kuri ir pamatė tą „nusikaltimą“ . Taip pat nustatyta, kad Lidija DEKSNIENĖ nemoka aritmetikos. Todėl kur jai žinoti TARPTAUTINES SUTARTIS.

                      Kaip minėjo Stanislovas Tomas Lietuvos tokie ir analogiški „teisininkai“  piktybiškai  atsisako vykdyti tarptautines sutartis.

                      Iš pridėtų dokumentų matyti, kad vaikų interesai Lietuvos „teisininkei“ Lidijai DEKSNIENEI negalioja ir ji leidžia antstolei Ramunei Mikliušienei parduoti paskutinį būstą.

                      Ši „teisininkė“ dirba iki šiol teisme, todėl naudinga Lietuvos pseudo teisinei sistemai SAVI. Atsakomybės kaip visada JOKIOS su LR SEIMO pagalba ir jo priimtais įstatymais.

                      Prašom paviešinti apie šios „teisininkės“ nuopelnus.

                      Beje jos vyras buvęs policininkas Darius Deksnys sėkmingai taip pat įsidarbino tame teisme per SAVUS, todėl tai dar sykį patvirtina tikrą Lietuvos „teisėsaugos“ veidą.

 

 Vaikų išmetimas į gatvę – virtinė organizuotų teisėjų nusikaltimų

 

Vaikuteisese

 

Beje, Jonavos gyventoja Larisa Zakijeva savo skunde antstolei R.Mikliušienei nurodė, kad pardavimas iš varžytynių negalimas esant šiems pažeidimams:      

Antstolė pažeidė LR CPK 631 str. 6 d. dar pasirašant vykdomuosius dokumentus, kadangi Jonavos raj. teismo sprendimu UAB “Anapus ribos“ naudai priteista suma 5570 litų. Ši suma  yra padalinta  per pusę ir Larisos sūnaus tėvui Olegui Zakijevui, ir tokiu būdu iš jos išieškotina suma neviršija 3000 litų.

 

„Kadangi aš daugiau savo turto neturiu, šis veiksmas priešingas LR CPK 631 str. 6d., kadangi man priskaičiuota suma neviršija 3000 litų, – skundėsi moteris, – be to, dalis sumos pagal galimybę jau gražinta minėtai UAB, kurią apmokėjau aš. Tačiau antstolė aprašė visą būstą ir pateikė pardavimui dėl 2785 litų man priklausančiai daliai sumos, tai atliko man nedalyvaujant, pažeidžiant LR CPK 677 str. 3 d. pažeisdama LR CPK 678 str. 13 d. numatytą teisę, nepriėmė mano pareiškimų dėl nepilnamečių vaikų teisių.

 

Paskelbus 2005-07-07 buto varžytynes, antstolė R.Mikliušienė ir Jonavos rajono apylinkės teismas šiurkščiai ciniškai ignoravo Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą.

 

 

Moteris nurodė, kad teismas skolą išieškojo iš jai ir jos vaikams priklausančio buto, neatsižvelgė į tai, kad L. Zakijeva pagal galimybes įsipareigojo sumokėti skolą. Kitas antstolis Jurijus Kolysko įvertino motinos galimybes ir teisėtus interesus, todėl jokių varžytinių neskelbė.

 

Kai motina visa tai paaiškino antstolei Mikliušienei, tai ši atrėžė, kad į gatvę metamos ir motinos su penkiais vaikais.

 

Todėl Reginos Rimkienės keturis nepilnamečius vaikus privertė išsikelti iš trijų kambarių buto viduryje žiemos su Jonavos teismo „palaiminimu“. Nors teismas privalėjo išieškoti skolą iš dingusio vaikų tėvo Antano Rimkaus, tačiau nesivargino ir su teisėjos Jolantos Damulienės pagalba antstolė Ramunė Mikliušienė  įvykdė savo egzekuciją šiems žmonėms. Teisėjas Romaldas Šuliokas taip pat atmetė Rimkienės prašymą, kuri pati bandė parduoti savo trijų kambarių butą, padengti įsiskolinimus ir nupirkti vaikams dviejų kambarių butą, tačiau jos butą pardavus antstoliui, moteriai liko tik 900 litų už 64 kv. Metrų ploto trijų kambarių suremontuotą butą.

 

 

Antstolė Ramunė Mikliušienė nesilaikė įstatymų priimdama 2004-11-04 pinigus vykdomojoje byloje Nr.0064/04/01544, neišrašė antstolio kvito ir tik po to, kai LR VMI ir LR finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atlikus patikrinimą nustatė tokį pažeidimą, jai buvo iškelta drausmės byla. Jadvygos Vekšrienės butą adresu Kosmonautų 32-32,Jonava antstolė Ramunė Mikliušienė pardavė neteisėtai, dirbtinai sumažindama buto kainą, pažeidus kitus įstatymus, todėl Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjos Žibutės Budžienės 2005-06-27 nutartimi šie veiksmai pripažinti neteisėtais ir varžytinės paskelbtos neįvykusiomis.

 

„Šie du pripažinti faktai rodo akivaizdžią minėtos antstolės tendenciją pažeidinėti teisėtus žmonių interesus, nesilaikant galiojančių teisės aktų ir turėtų būti teismo įvertinti kaip

charakterizuojanti antstolę medžiaga“.

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));