Mentutacka

Mentutacka

Būkite atsargūs! Jus seka MENTAI

Alvydas Veberis

Mentutacka

 

Jeigu esate žiniasklaidos atstovas ar tiesiogine prasme pilietiškas TIESOS karys, tai nenustebkit, kad kaip erkės prie tavęs gali būti prisisegę ,,teisėsaugos“ vykdytojai. Jie šiandieninėmis techninėmis priemonėmis tave gali klausytis kalbant telefonu, sekti tavo veiksmus privačiame kambaryje iš tavo asmeninio televizoriaus ar kompiuterio, nekalbant apie visokias įtaisytas ,,blakes“ tavo gyvenamose patalpose, darbo vietoje ar automobilyje. 

Savo tiesioginį darbą dirba atbulomis. Jeigu esi nukentėjęs, jų neprisišauksi. Jie tą darbą atliks ti pavėluotai jau įvykus tragedijai ir tik tada, kai visuomenė sukelia aliarmo signalą arba kai patiems padai svyla arba prapuola jų ,,lobis. Jų darbe palaida bala, nes patys daro pačius sunkiausius nusikaltimus (mafija). Apie tai liudija ne viena garsiai nuskambėjusi REZONANCINĖ byla arba vis tebesitęsianti keletą metų Šiaulių AVPK ONTT nusikalstamo susivienijimo komisarų rezonansinė byla Panevėžio apygardos teisme, kurioje 85 bylos tomai, kur 18 komisarų iš 40 pareikšti labai sunkūs nusikaltimai. Kiti nubyrėjo.

Vakar man važiuojant paimti keleivio (našlaičio, padedant jam įsidarbinti), iš paskos sekė automobiliu GMU-445, P-1904, ,,mentai“. Mano automobilyje įrengta laisvų rankų įranga. Ant sėdynės gulėjo telefonas. Kad įsėdant į automobilį, keleivis neatsisėstų ant telefono, jį paėmiau ir įdėjau į kišenę. Mano ranką su telefonu tuo momentu pamatė iš paskos priskretę ,,mentai“. Man sustojus stovėjimo aikštelėje prie laukiančio keleivio, iš paskos privažiavo ir neleistinai vieną važiavimo eilę užblokavo ,,mentai“, o tuo pačiu ir pastatytą aikštelėje mano automobilį. Priėjusi ,,mentė“ prisistačiusi Renata Milakne (Panevėžio AVPK Patrulių kuopos 1-ojo būrio vyr. patrulė) paprašiusi dokumentų pareiškė, kad aš kalbėjau telefonu. Jai parodžiau, kad automobilyje yra įrengta laisvų rankų įranga, todėl šis kaltinimas nepagrįstas, o telefonu išvis nekalbėjau. Tuomet pareiškė, kad neturiu teisės paimti į rankas mobilaus telefono ir abi rankos privalo būti ant vairo ( gerai, kad dar nesurakintos ir be antrankių). Man paklausus, kaip įjungti posūkio ar bėgių svirtį, negalėjo atsakyti. 

Tuomet nuėjusi į policijos komisariatui skirtą automobilį, už kurio vairo sėdėjo gerai įmitęs darbo kolega, ilgai rašė administracinio pažeidimo protokolą su 30 eurų bauda. Aišku su protokolu pažeidimu nesutikau, nes mano galva pažeidimo nepadariau. Man talkinantys teisininkai patikrino analogiškas situacijas teisinėje bazėje. Tokias bylas ,,mentai“ yra pralošę. Neužtenka, kaip šunims užuosti kvapą, kad galėtum teigti, kad esi nusikaltėlis. Matomai nuo jų mafijos – išlaikytinių veiksmų teks ir iš kelnių oro neišleisti, kad neužuostų.

Pareigūnai PRIVALO žinoti, kad vadovaujantis ATPK 248, 257 ir 284 straipsnių nuostatomis, byloje priimtas procesinis sprendimas laikytinas teisėtu ir pagrįstu tik tuomet, kai visapusiškai, pilnutinai ir objektyviai išaiškinamos bei įvertinamos visos reikšmingos bylai aplinkybės. ATPK 286 straipsnio 2 dalies nuostatos reikalauja, kad administracinio teisės pažeidimo byloje priimtame nutarime būtų išdėstytos ir motyvuotai įvertintos bylos nagrinėjimo metu nustatytos aplinkybės. Pagal ATPK 284 straipsnio 1 dalį, organas (pareigūnas), nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, privalo išsiaiškinti: ar buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar šis asmuo kaltas jo padarymu, ar jis trauktinas administracinėn atsakomybėn, ar yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, ar padarytas turtinis nuostolis, taip pat išsiaiškinti kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti.

Kartu pažymėtina, kad teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog kaltu dėl administracinio teisės pažeidimo padarymo asmuo gali būti pripažintas tik surinkus pakankamai neabejotinų to asmens kaltės įrodymų. Duomenų, kuriais remiantis tik galima manyti, kad teisės pažeidimas galėjo būti padarytas, nepakanka išvadoms apie asmens kaltumą padaryti ir skirti administracinę nuobaudą. Asmens kaltė gali būti konstatuota, kai, ištyrus proceso metu surinktus įrodymus, nelieka jokios protingos abejonės, kad traukiamas atsakomybėn asmuo padarė veiką, už kurią turi būti skiriama nuobauda. Administracinių teisės pažeidimų bylose patrauktojo administracinėn atsakomybėn asmens kaltę turi įrodyti administracinio teisės pažeidimo protokolą surašiusi institucija, o visi neaiškumai traktuojami administracinėn atsakomybėn patraukto asmens naudai.

Facebook komentarai
});}(jQuery));