Biznio metodas – DEMOKRATIJA

Biznio metodas – DEMOKRATIJA 

 

„Geriausia, ką galima nupirkti už pinigus yra Amerikos Kongresas“.  

„Sąžiningas politikas yra tas, kuris parsiduoda vieną kartą“. 

  1. Demokratija, tai yra metodas kaip (su)valdyti mases ir taip pasiekti savo ekonominius finansinius interesus. Šiame procese esminę reikšmę užima informacijos (o taip pat ir dezinformacijos) skleidimas ir valdymas. Šią užduotį vykdo  laikraščiai, žurnalai, televizija, t.y. masių (dez)informavimo priemonės, o pastaruoju laikotarpiu ir socialiniai tinklai. Būtina demokratijos sąlyga yra ta, kad šios masių informavimo priemonės turi būti privačios. Tai yra , jos turi siekti pelno, pelno ir dar kartą pelno. Tai reiškia, jos turi būti parsiduodančios, t.y., nuperkamos.  Tikslinės informacijos/dezinformacijos srautai sukuria žmonėms (kiti pasakytų – biomasei) mąstymo bei veikimo (elgesio) algoritmus, pagal užsakovo nustatytas, t.y. užsakytas, „normas“. Masių dezinformavimo priemonės, vykdydamos gyventojų programavimą, pasinaudoja daugelio mokslo šakų (neurobiologijos, psichologijos, sociologijos, marketingo ir kt.) pasiekimais.  „Mums nesvarbu, ar tai ką mes teigiame yra tiesa, svarbu, kad tai turėtų psichologinį poveikį“. Taigi, melo paskleidimas (kitaip išsireiškus – kryptingas panaudojimas) arba tik dalies tiesos pasakymas ( taip iškreipiant realybės vaizdą) yra kitas svarbus demokratinio masių valdymo bei ekonominių finansinių interesų pasiekimo aspektas. 
  2. Todėl savaime suprantama, kad demokratijos (kaip biznio priemonės)  klestėjimo sąlyga yra žmonių kritinio mąstymo slopinimas. Sukuriama sistema, kai žmonės TURI turėti nuomonę apie kažką …, ko jie iš tiesų nesupranta. Bet jie „nežino, kad jie nežino“.  Yra daug priežasčių, kodėl žmonės nežino – jie gali tiesiog nesidomėti tuo klausimu; arba domėtis tik atsitiktinai sporadiškai, ir todėl negali susidaryti visaapimantį vaizdą. Neabejotina, kad kartais žmonėms gali trūkti bazinio išsilavinimo, kad suprasti klausimo esmę. Taigi, nežinojimo priežasčių gali būti įvairių, tačiau esmė yra tame, kad žmogus turi nesuvokti, kad jis nežino.  Priešingai, jis turi būti įsitikinęs – jis žino. Ir dar daugiau – tik jo žinios, jo tiesa yra teisinga. Taigi, žmogus galvoja, kad jis žino. Tai reiškia – jis TURI SAVO nuomonę. Tačiau žmogus nesuvokia, kad ši jo nuomonė yra pagrįsta TIK jo tikėjimu, kad jis žino. Šis tikėjimas gali būti paremtas tikrais , bet atsitiktiniais faktais (taigi, neatspindinčiais visumos vaizdo, o priešingai – jį iškreipiančiais). Kitais atvejais šis tikėjimas gali būti paremtas ir visiškomis iliuzijomis.  Šio tikėjimo pagrindinis kūrėjas bei skatintojas ir yra masių dezinformavimo priemonės. Jos ir pateikia parinktus (pagal užsakymą) faktus tam tikro požiūrio kampu, siekiant sumodeliuoti (sukelti) tam tikra žiūrovo (taikinio) emocinį efektą. Ir taip žmogus įgauna (turi) savo nuomonę, kuri remiasi TIKĖJIMU (kad jis žino), ir todėl jokie argumentai (jai prieštaraujantys) negali būti priimti (jie tiesiog negirdimi). Taigi, diskusija tampa negalima. Argumentai netenka vertės. Jie tiesiog negirdimi (net ir tada kai yra pasakomi).
  3. Pažiūrėkite į Lietuvos visuomenės apklausas apie (Lietuvos) politikus. Objektyviai galvojant,  99 procentai apklaustųjų į klausimą, ar politikas gerai atstovauja jo interesus, turėtų atsakyti – „nežinau“. Tačiau daugelis žino (tiksliau  – TIKI), kad šis politikas gerai, o anas politikas – blogai atstovauja jų interesus. Taigi gyvename sukurtoje dirbtinoje realybėje – nesvarbu kas yra, svarbu kuo tikiu. Myliu – nemyliu. Patinka – nepatinka. Pagal tai ir balsuoju. Todėl ne veltui Jungtinės Karalystės ministro pirmininko antakių formos modeliavimas yra svarbus rinkiminis veiksnys; ne veltui Prancūzijos prezidentas turi asmeninį kirpėją, kuris kasdieną prižiūri jo šukuoseną.  Marketinge yra žinoma – viską lemią įvaizdis…
  4. O po demokratinių rinkimų eilinį kartą ištinka paradoksas :  Lietuvoje partijomis pasitiki tik apie 10 procentai žmonių…, tačiau iš partijų narių tarpo mes renkame Seimą.  Ar reikia stebėtis, kad Seimu NEpasitiki du trečdaliai Lietuvos gyventojų ? Tačiau Seimo priimti įstatymai reglamentuoja mūsų gyvenimą.  Taigi, žmogus turi vykdyti įstatymo reikalavimus, nors nepasitiki tais , kurie tą įstatymą priėmė. Natūralu, kad tada įstatymas tampa žmonėms priešišku , svetimu, atmestinu. Ir nuo pat pradžios.  O demokratija juk siejama su teisinės valstybės sąvoka.
  5. Prisiminkime K. Brazauskienės istoriją, kai ji, vadovaudamasi Lietuvos teisės aktais, 2010 m.  paprašė jai skirti Prezidento našlės rentą. Teisinėje valstybėje sekančią dieną jai būtų paskirta renta. Bet dar sekančią dieną Seime būtų priimtas Įstatymo pakeitimas, kad pensijos skyrimas būtų nutrauktas. Lietuvoje Seimas įstatymą pakeitė tik 2016 metais. Tuo tarpu Seimo nariai, Lietuvos ministrai (įskaitant ir ministrą pirmininką A. Kubilių), viešai pareiškė, kad toks K. Brazauskienės prašymas yra nepadorus, yra gėdingas,  kad tikimasi, jog K. Brazauskienė atsiims savo pareiškimą, ir jo nereikės svarstyti, ir pan. Kokia žinia taip buvo pasiųsta Lietuvos žmonėms ?  Mieli Lietuvos gyventojai, piliečiai, jeigu jūs elgiatės taip, kaip nurodo Lietuvos įstatymai, tai jūs elgiatės NEPADORIAI.  Mieli Lietuvos žmonės, mes, Seimo nariai , priėmėme įstatymus, bet mes ne visai suvokiame, ką jie reiškia… , kaip jų reikia prisilaikyti… Ir dar viena žinia, kuri išplaukia pasąmonės lygmenyje: jeigu, tais atvejais, kai prisilaikai Lietuvos įstatymų,  elgiesi neetiškai…, tai reiškia, kad Įstatymų nesilaikymas … yra „nieko tokio“… tai nėra smerktinas veiksmas. Juk smerktina yra (pagal K. Brazauskienės pavyzdį) kai elgiesi, vadovaudamasis Lietuvos įstatymais ( ir taip sako, vertina tiek Seimo, tiek ir Vyriausybės nariai). 
  6. Demokratija kaip biznio metodas buvo puikiai ištobulinta Vakaruose.  Pavyzdys gali būti Amerika. Prezidentas D. Trampas įgyvendino mokesčių reformą, kuri buvo pateikta ir visuomenės priimta kaip didelė pergalė leidžianti žmonėms sutaupyti pinigus. Paskaičiuota, kad Amerikos gyventojai mokės mažiau mokesčių ir taip jie iš viso sutaupys 1500 milijardų dolerių (1,5 trilijono). Amerikos prezidentą palaiko (vertina teigiamai) apie 165 milijonai Amerikos gyventojų, nes mokesčių reformos pasekoje 330 milijonų Amerikos gyventojų sutaupys po 1000 (tūkstantį) dolerių; Tuo pat metu 3 milijonai gyventojų sutaupys po 100 000 dolerių (šimtą kartų daugiau). O 300 000 Amerikos gyventojų sutaupys (kiekvienas) po 2 000 000 dolerių … Taigi 2 tūkstančius kartų daugiau, negu 99 procentai Amerikos gyventojų. Ir tai  pasiekta Amerikos prezidento D. Trampo ir Respublikonų partijos pastangomis… Tai pavyzdys, kad ir prezidentas, ir respublikonų partija gerai atstovauja eilinių Amerikos žmonių interesus…
  7. Taigi, demokratija leidžia 0,1 ar 0,01 procento žmonių interesus pateikti kaip visos tautos ar visos valstybės interesus.  Ištobulinus šią metodiką vakaruose, valdantiesiems atsiranda natūralus noras demokratiją kaip valdymo ir biznio metodą primesti kitoms pasaulio šalims…, nes taip bus galima pajungti ir tas šalis savo interesams.  Lietuvoje buvo sakoma, kad mūsų (Lietuvos) nepriims į NATO, jeigu Amerikos kompanijai neparduosime (t.y., nepadovanosime, neatiduosime už dyką) Mažeikių naftos gamyklos. Padovanojome. Mus priėmė į NATO. Amerikoje rašė – Rytų Europoje turi būti (pageidautina) vasalų valstybės.  Kai Vokietijos ministras pareiškia, kad NATO manevrai prie Rusijos sienų neprisideda prie Europos saugumo stiprinimo, Lietuva sveikina tokius manevrus… , o mūsų prezidentė vadina Rusiją teroristine valstybe.  Lietuvos Konstitucijoje nurodyta, kad Lietuvoje negali būti užsienio karinių bazių. Lietuvos Konstitucinis Teismas išaiškino  – gali … nes tai Lietuvos teritorija, ir Lietuva gali inspektuoti tas bazes.  Prieš porą metų mūsų Krašto apsaugos ministras pasirašė sutartį dėl Amerikos karinės bazės Šiauliuose, kuri prieštarauja ir Lietuvos Konstitucijai, ir Konstitucinio teismo išaiškinimui.  Bet juk taip reikia Amerikai. O kas čia šeimininkas ??? Vasalai…???  Apie Lietuvos prezidento V. Adamkaus Amerikos kalėjimus Lietuvoje visi (kas nori) žino. Amerikos Senate buvo nustatyta, kad kalėjimai buvo ir už juos sumokėti Lietuvoje (kažkam) milijonai dolerių, tačiau … Lietuvoje mes tų kalėjimų nesuradome… ir kam sumokėta buvo – nesuradome…
  8. NATO šalių karinis biudžetas apie 20 kartų didesnis negu Rusijos, bet … rusai puola, reikia gintis, reikia ginkluotis. Lietuvos valdžios pareigūnai viešai pareiškė prieš keletą metų, kad Rusijos kareiviai išsilaipino Neringoje. Taigi, mus užpuolė, reikia gintis. TSRS savanoriškai išvedė savo karius iš Rytų Vokietijos ir panaikino Varšuvos karinį bloką taip demonstruodamos savo gerą valią, tačiau NATO karinis blokas nebuvo paleistas.  Amerikos gynybos ministras spaudos konferencijoje sako – Rusija priartėjo prie NATO sienų, todėl reikia reaguoti, gintis. Amerikos generolai supranta, kad NATO išsiplėtė ir priartėjo prie Rusijos sienų…, tačiau tai politinis klausimas. Rusai puola. Nes taip reikia visam kariniam pramoniniam kompleksui. Tiesiog reikia. Biznis, nieko asmeniško. O mums reikia tik vykyti. 
  9. Amerikos prezidentas skelbia, kad Amerika yra vadovaujanti pasaulio valstybė. Amerika skelbia, kad Amerikos teisinės normos galioja ekstrateritorialiai (tai yra, visame pasaulyje).  Juk suprantama, kad pasauliui turi vadovauti Pasaulinė Vyriausybė. O jums duosime duonos ir žaidimų. Na, ir dar rožinius akinius… Juk kažkas turi vesti bandą… (kad jai geriau būtų ir jai nereiktų galvos kvaršinti  – kur, kodėl, kaip…). Gyvenkite ramybėje, už jus bus pagalvota. Juk demokratija – viską nulemia žmonės…, viską nulemia Jūsų balsas. Ačiū, kad balsavote. 

Eduardas Vaitkus

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));