Birželio 3 d. – mitingas prie Seimo „už prigimtinę šeimą”

uzdrausti

uzdrausti

Centro partijos – Tautininkų pirmininkas N.Puteikis: Sąjūdžio susikūrimo dieną, birželio 3 – ąją, kviečiame visus į mitingą prie Seimo, „UŽ – prigimtinę šeimą, tautines tradicines vertybes, Konstituciją!”

 

„Prieš 33 metus, birželio 3 dieną, buvo įteigta 35 žmonių Sąjūdžio iniciatyvinė grupė, kurios susikūrimas ir tapo oficialia Lietuvos Sąjūdžio pradžia. Tuomet tauta pakilo ir susitelkė kovoti dėl savo laisvės, dėl savo tautiškumo, dėl savo kalbos, istorijos ir tradicijų. Akivaizdu, kad šiandien Lietuvai ir vėl reikia naujo sąjūdžio. Tuomet kovojome vardan savo šalies laisvės ir nepriklausomybės nuo Sovietų okupacijos. Šiandien vėl turime telktis ir pakilti naujam vertybiniam sąjūdžiui už prigimtinę šeimą, už Konstituciją, už tautines, tradicines vertybes, už lietuvių kalbą, už istorinę atmintį, už žodžio laisvę ir jų išsaugojimą.“ – pranešime skelbia Centro partijos – Tautininkų pirmininkas N.Puteikis.

 

„Dabartinė valdžia veikia priešingai žmonių valiai, jie stumia įstatymus, kuriems nepritaria absoliuti dauguma Lietuvos žmonių. Tai daro sąmoningai, tyčia, mėgaudamiesi savo įgaliojimais ir žinojimu, kad iki kitų rinkimų niekas negali jų atšaukti iš Seimo. Tačiau Konstitucijoje parašyta, kad valstybę kuria tauta ir tautos valia yra svarbiausia. Lietuvos žmonės jau pakilo. Matėme visuotinį tautos susirinkimą „Didžiajame šeimos gynimo marše“, privalome ir toliau kelti ir telkti žmones, todėl birželio 3 – ąją, kviečiame visus, kurie nepritaria dabartinės valdžios ideologijai į mitingą prie Seimo „UŽ – prigimtinę šeimą, už tautines tradicines vertybes, už Konstituciją!”. Oficialiai kreipėmės į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją ir pateikėme prašymą išduoti leidimą mitingui prie Seimo, kuris įvyks birželio 3 dieną, 18 valandą.“ – pranešime skelbia mitingo iniciatorius, Centro partijos – Tautininkų pirmininko pavaduotojas K.Krivickas.

 

„Mitingo „UŽ – prigimtinę šeimą, už tautines tradicines vertybes, už Konstituciją!” metu pasisakys iškilūs Lietuvos žmonės, istorikai, filosofai, žurnalistai, visuomenininkai, mokslininkai, skambės Sąjūdžio laikų dainos, mitingo dalyvių vardu bus paskelbtas mitingo organizatorių pareiškimas valdžiai ir kreipimasis į Lietuvos žmones.“ – sako mitingą organizuojančių Centro partijos – Tautininkų pirmininkas N. Puteikis.

 

„Tuomet, prieš 33 metus, prasidedant Sąjūdžiui nejautėme baimės. Buvo tik džiaugsmas ir pakili nuotaika, nes pasirinkome teisingą, prasmingą kelią, kuriuo norėjome eiti, kuriuo norėjo eiti Lietuva. Kvietėme, agitavome, drąsinome žmones telktis ir vienytis bendram tikslui. Ir mums pavyko. Pavyko todėl, kad sugebėjome žmones išlaisvinti iš baimės jausmo. Kiekvienas, kuris tuomet prisidėjo prie Sąjūdžio veikė ne todėl, kad buvo gavęs kažkokius nurodymus, o jungėsi vedini sielos šauksmo. Džiaugiuosi, kad man teko garbė būti vienu iš Sąjūdžio iniciatorių. Kaip tada, taip ir šiandien man yra akivaizdu, kad Lietuvai ir vėl reikia naujo pakilimo, naujojo Sąjūdžio, turime ir vėl telktis, ir vėl išreikšti vieningą palaikymą svarbiausioms Konstitucijoje įtvirtintoms mūsų vertybėms: prigimtinei šeimai, tautiškumui, kalbai, istorinei atminčiai. Būtinai dalyvausiu šiame mitinge ir kviečiu visus, kuriems svarbios konstitucinės vertybės prisijungti ir dalyvauti šiame susitelkime.“ – kalbėjo vienas iš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narių G. Songaila.

 

„Džiaugiamės, kad palaikymą mūsų mitingui „UŽ – prigimtinę šeimą, tautines tradicines vertybes, Konstituciją!” išreiškė ir garsi dainininkė Eurika Masytė, kurios pagal poeto Justino Marcinkevičiaus eiles sukurta ir atliekama daina „Laisvė“ tapo neformaliu Lietuvos Sąjūdžio ir Atgimimo himnu, kurią tuomet dainavo ir iki šiol atsimena visa Lietuva. Ši E. Masytės atliekama daina skambės ir mūsų mitinge prie Seimo. Tikiu, kad ši daina šiandien ir vėl įkvėps Lietuvos žmones pakilti ir susitelkti bendram tikslui – stovėti už savo vertybes, kaip tuomet stovėjome už savo laisvę.“ – sako K. Krivickas.

 

****

Facebook komentarai
});}(jQuery));