Bado akcijos prieš teismų savivalę organizatorė S.Katavičienė : „Statistika apie pokyčius teismų sistemoje yra tik mitas”

Kataviciene

Kataviciene

 

LAISVAM LAIKRAŠČIUI

redaktoriui Aurimui Drižiui

Scholestika Katavičienė

Gyv. Vasarvietės 23A, 44105 Kaunas,

Tel.kont. 861151329

PRAŠYMAS paviešinti mano pateiktą medžiagą LL

2019-02-22

Lietuvą ir ne tik ją sudrebino korupcijos teismuose skandalas. Ar tam turėjo bet kokios įtakos Lietuvos piliečių vykdoma Protesto Ir Bado Akcija (toliau Akcija)2017 metais Daukanto aikštėje lieka neįminta mįsle. Tačiau bet kokiu atveju ačiū tai galingai Lietuvos jėgai, kuri, turėdama išskirtinę teisę ir įgaliojimus reikalauti iš teisėjų atsakingo ir kvalifikuoto darbo, rado reikalą ar interesą pagaliau viešai prabilti Lietuvai apie tai, kas jau dešimtmečiais vyksta teismuose, kas daroma nesąžiningų ir nepadorių konkrečių teisėjų rankomis, kurie įrodinėjo mums mirtingiesiems, kokie jie yra nepriklausomi ir viršesni už įstatymus. Ta nežinoma bent kol kas mums jėga surado kelius ir būdus suvienyti sąžiningus ir padorius Lietuvos teisėjus, kurie jau negalėjo apsikęsti dėl savo nesąžiningų kolegų veiksmų ir šiam skandalui įvykti davė svarbiausius pagrindus. Pagarba tiems teisėjams, kurie panašu mums liks nežinomi. Apie korumpuotą ir išsigimusią teisinę sistemą detaliai žino visi tie Lietuvos gyventojai, kurie turėjo dalykinių reikalų su teismais, su teisininkais ir buvo bejėgiai apsiginti savo teises bei interesus teismo keliu dėl šiandien jau žinomų ir viešinamų priežasčių.

 

Kataviciene

Bet šiandien noriu padiskutuoti ne vien apie tai. Matant surakintus antrankiais vedamus pareigūnų konkrečius teisėjus, sužinojus tų 8 „nusipelniusių” teisėjų pavardes, kurie nusikaltėliams ir pažeidėjams organizuotu grupiniu susitarimu pardavinėjo jiems palankius sprendimus, pamynę po kojų Lietuvos Konstituciją, įstatymus, sąžiningą proceso šalį, darė viską, kad jo nagrinėjamos bylos sprendimas būtų pakeistas, kad būtų rasti ir priimti kiti palankūs nusikaltėliams ir pažeidėjams sprendimai, kad būtų pasiektas suinteresuotų asmenų bylos baigtimi tikslas, kokį jie numatė nuo pradžių. Šioje vietoje noriu apsistoti kol kas ties viena pavarde – ties teisėju Arūnu Kaminsku. Iš čia man kyla klausimas: ar tai atsitiktinumas, ar tai taip palankiai avantiūristams ir aferistams iš užvestos administracinės bylos Vilniaus Apygardos Administraciniame teisme pagal Donato Šulco pateiktą skundą šiam teismui suveikė tokia gudri elektroninė teisėjų bylų paskirstymo sistema, taip vykusiai pasitarnavusi avantiūristams ir sukčiams paskiriant šią bylą nagrinėti būtent teisėjui A. Kaminskui.? Akivaizdus faktas jau išnagrinėtos bylos ir visų priimtų teismo verdiktų yra tas, kad bylą nagrinėjusių trijų teisėjų kolegijos pirmininkas A. Kaminskas buvo nepalaužiamas Akcijos iniciatorių prašymams bei skundams nagrinėti teisiškai ir skaidriai ir visus procesinius mūsų pateikiamus formatus neteisėtai atmesdavo. Tokiu būdu ir toliau mūsų, Akcijos dalyvių, nuosavybės klausimas liko neišnagrinėtas, mūsų visas neteisėtai policijos pareigūnų nusavintas iš Akcijos vietos turtas randasi policijos žinioje. Teisėjas A. Kaminskas akivaizdžiai gynė absoliučiai neteisėtus Vilniaus miesto savivaldos konkrečių valdininkų bei konkrečių policijos pareigūnų teises bei interesus, tokiu būdu ignoruodamas Akcijos dalyvius bei pažeisdamas visomis prasmėmis mūsų teises.

Šiame dalyke pasižymėjo įspūdingais rodykliais ne tik teisėjo A. Kaminsko vadovaujama teisėjų kolegija. Apeliacinį skundą dėl aukščiau įvardintų Vilniaus Apygardos Teismo teisėjų veiksmų pateikus Lietuvos Vyriausiajam Administraciniam Teismui, jis buvo atmestas be teisės jį skųsti. Šioje vietoje noriu paviešinti Lietuvos žmonėms mano pateikto atsiliepimo į apeliacinį skundą kopiją Vyriausiojo Teismo pirmininkui G. Kryževičiui, kuris daug metų atlieka tarnystę Lietuvos teisinėje sistemoje, tik įdomu, kurioje barikadų pusėje randasi, kad užimdamas pakankamai aukštas pareigybes šios sistemos hierarchijoje, leido įvykti Lietuvoje tokiems teisiniams absurdams? Juk bet kokiu atveju už pavaldinių darbą atsako jų vadovai. Bet visa ta įspūdinga muzika tik prasidėjo. Ir ne tik 8 teisėjai privalo būti patraukti atsakomybėn, nes net mano asmeniniame archyve randasi šimtai įvairių Lietuvos teismų teisėjų konkrečių pavardžių, neteisingai, neteisiškai ir neskaidriai išnagrinėjusių konkrečias įvairaus teismingumo bylas bei tuo pagrindu priėmusių neteisingus verdiktus. Patys konkretūs prokurorai privalės paaiškinti, kodėl jie laiku ir vietoje kvalifikuotai ir sąžiningai neišnagrinėjo mūsų pateikiamų jiems prašymų ir skundų, kodėl atsakingai ir sąžiningai neatliko ikiteisminių tyrimų tokiu būdu slėpdami nusikalstamą veiką atlikusius teisėjus, pareigūnus, kompetentingų institucijų konkrečius valdininkus, išduodančius dokumentines klastotes, bei konkrečius suinteresuotus asmenis, siekiančius korupcijos pagrindu pasiekti savo nedorus tikslus. Visi tie, kurie sąmoningai slepia nusikaltimus ir nusikaltėlius, yra patys nusikaltėliai ir taip pat privalo būti traukiami teisinėn atsakomybėn.

 

003 1

 

004

Lietuvos žmones noriu orientuoti į tai, kad nepasiduotų prokurorų aiškinimams dėl iš naujo nagrinėtinų bylų galimybės ir būtinumo tą atlikti. Generalinio prokuroro E. Pašilio pavaduotojas televizijos eteryje bando įtikinti, kad ne visos neteisingai išnagrinėtos bylos gali būti naujai nagrinėjamos. Klastotėms ir apgaulingiems bei melagingiems įrodymams, kuriais vadovavosi konkretūs nesąžiningi teisėjai, senaties terminų nėra. Jeigu byla buvo išnagrinėta ne iš esmės ir neatsakingai, tai tame ir yra naujos aplinkybės, kurios buvo nenagrinėtos ir jas būtina nagrinėti naujai. Ir ne sąžiningi proceso dalyviai ar šalys, neteisėtai nukentėję konkrečiose bylose, kalti dėl teisėjų verslininkų nusikalstamos veikos pagrindu išnagrinėtų bylų. Visa neteisėta turi būti atnaujinta, atstatyta, visi nekaltai nukentėję asmenys privalo būti reabilituoti vėl gi teismo, tik teisingo, teisiško ir skaidraus, teismo keliu.

 

Mūsų Akcijos tikslas buvo ir yra siekti teisingumo vykdymo. Mes pasiliekame prie savo reikalavimų, kol bus pasiekti realūs rezultatai teisiniu požiūriu ir proto ribose.

 

 

LIETUVOS VYRIAUSIAJAM ADMINISTRACINIAM TEISMUI

pirmininkui Gintarui Kryževičiui /asmeniškai/

ATSILIEPIMAS Į APELIACINI SKUNDĄ IR NE TIK administracinėje byloje Nr.1-454-561/2018 2018-12-02

Kaunas

Jums leidus, pradėsiu nuo „IR NE TIK”. Su pilna atsakomybe kaip fizinis ir juridinis asmuo, pagaliau Lietuvos pilietis, kurį gina Lietuvos Konstitucija ir Lietuvos įstatymas bei visa kvalifikuota, bet ne interpretuojama ar išsigimusi, teisinė bazė, turėdama aukštąjį teisinį išsilavinimą ir pakankamą gyvenimo patirtį teisine prasme, pareiškiu Jums atviru tekstu, kad Lietuvoje vyrauja ir yra giliai įsišaknijusi korumpuota teisinė sistema, apie ką Jūs ne blogiau, o galimai ir geriau, už mus žinote, dėl kurios ir buvo inicijuota PROTESTO IR BADO AKCIJA (toliau AKCIJA) Daukanto aikštėje, Vilniuje, pagal Vilniaus savivaldos administracijos gautą neterminuotą leidimą tokiai AKCIJAI organizuoti, pradėti ir vykdyti ir ji yra toliau vykdoma, nes kaip matote, pramušti tą galingą profesionalių ir taip vieningai susivienijusių Lietuvos vagių ir išsigimėlių sieną, yra sudėtinga. Gerai prisimenu tuos netolimus laikus, kuomet Jūs, G. Kryževičiau, pirmininkavote Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, prisimenu priėmimus pas Jus ir šiandien norint sulyginti, kas ir ar iš viso kas nors pasikeitė teisiniu požiūriu teisėsaugoje per tą laiką, galima tik apgailestauti, kad pokyčiai tame yra tik tokie, kad Jūs sėkmingai vykdote karjerą ir kopiate jos laiptais aukštyn, kad pastaruoju metu vadovaujate kito teismingumo teismui ir kad vadovaujant kitam Aukščiausiojo Teismo pirmininkui, t.y. R. Norkui, patekti į priėmimą yra tabu, ko nebuvo Jūsų valdymo laikais. O visa viešinama statistika apie sėkmingus darbus ir pokyčius teisinėje sistemoje plačioje erdvėje pagal mūsų turimą motyvuotą bylų procesinę medžiagą bei dažnus įvairių teismingumų teismų priimtus verdiktus yra tik mitas. Labai teisingas Jūsų mąstymas iš to viso buvo ir ko gero yra, kad Lietuvos teisėsauga turi išdirbtą tvirtą stuburą. Kas akivaizdu, to nepaneigsi. Bet kaip mums, Lietuvos piliečiams bei įvairių konkrečių bylų procesinėms šalims, dalyviams ne tik

apsiginti teisėtu būdu savo teises ir interesus teismo keliu nuo nesąžiningų ir nepadorių teisėjų, bet kokiu gi būdu išreikalauti iš konkrečių teisėjų, nagrinėjančių įvairaus teismingumo bylas įvairiuose Lietuvos teismuose, bylų procesines medžiagas, teisingai, teisiškai ir skaidriai išnagrinėti, įvertinti pateikiamus įrodymus, teisiškai identifikuoti pridėtas prie bylų dokumentines medžiagas, kad bylas teismai išnagrinėtų ne palankiai kuriai nors proceso šaliai, o tik teisingai, teisiškai ir skaidriai ir tik sąžiningoms proceso šalims teismai priimtų teisingus ir teisiškus teismų verdiktus. Visa tai vardinu atsakingai, nes mano rankose ir tik mano asmeniniame archyve randasi šimtai Lietuvos piliečių bylų, kurių verdiktai priimti neteisingai, neskaidriai, vadovaujantis fiktyvais bei klastotėmis, melagystėmis ir apgaulėmis, kas matoma be įrodymų ir paprasta akimi. Juk teisėjo vadovavimas vidiniu įsitikinimu dažniausia reiškia ne ką kitą, o „darau, ką noriu”. Šimtus kartų galiu faktais ir turima motyvuota bylų procesine medžiaga įrodyti, kad dažni nesąžiningi konkretūs teisėjai, kuriuos aš turiu omenyje pagal aukščiau išvardinta, iš viso nesivadovauja Lietuvos Konstitucija ir net atmeta bet kokias galimybes gilintis į tokius klausimus, sąmoningai apeidami juos. Kas liečia Lietuvos administracinius teismus, o šiuo konkrečiu atveju Vilniaus Apygardos Administracinį Teismą, tai vėl gi su pilna atsakomybe ir motyvuotu pagrįstumu teigiu, kad vien šiais metais ir vien tik mano asmeniškai, kaip proceso šaliai bylose bei kaip atstovaujančiai konkrečius asmenis bylose su notariniais įgaliojimais (bylų numerių neteiksiu, nes beprasmiška ir viskas randasi teismų duomenų bazėje), tai jeigu trumpai, lieka nenagrinėtos dokumentinės klastotės, neišaiškinti teisiškai melagingi parodymai ir raštiški įrodymai. Tokiu pagrindu dažnai Lietuvoje yra išnagrinėtos ir net baudžiamos bylos bei neteisėtai priimti verdiktai nekaltai apkaltinus įtariamuosius be teisiškai pagrįstų įrodymų, dokumentų originalų, be medicininių ekspertizių originalų.

Jeigu kalbėti apie šią konkrečią administracinę bylą Nr.1-454-561/2018, tai mes, suinteresuoti asmenys šaukte šaukiame, kad byla pirmos instancijos teisme yra išnagrinėta ne iš esmės, paviršutiniškai, neteisingai, neteisiškai ir neskaidriai, raštu bylos proceso šalims pateikus motyvaciją įvairiame formate ne visuomet teisiškai pagrįstą ir teisingą, ką n-tąjį kartą motyvuoja ir argumentuoja pareiškėjas byloje Donatas Šulcas jo pateiktame teismui apeliaciniame skunde 2018-m. lapkričio 15d. administracinėje byloje Nr.1-454-561/2018, tačiau pagal jau mums visiems žinomą ir įprastą konkrečių teisėjų priimamų verdiktų scenarijų, galima daryti prielaidą, kad Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas mūsų apeliacijas atmes, o šio teismo verdiktai, kaip vyriausiojo, yra neskundžiami. Tačiau „garbūs” konkretūs teisėjai, atlikę šią konkrečią misiją, galės eilinį kartą didžiuotis, kad nors ir neteisėtai, bet apgynė Lietuvos pareigūnų mundurus, valstybės instituciją, t.y. Vilniaus savivaldos administraciją bei konkrečių teisėjų mantijas, galiu pasakyti tik tiek, kad nei vienas procesinis dokumentas Vilniaus Apygardos Administracinio Teismo priimtas, kad užvesti bylą, buvo atmestas kaip nepagrįstas ar su patarimu perduoti dalyką kito teismingumo teismui. Dažnai teisėjų, kuriems patekdavo mūsų medžiaga, pasiaiškinimas, kad nebuvo pašalinti trūkumai ar panašiai, tai yra tik primityvus ar profesionalus pasiteisinimas ( suprasti reikia pagal kiekvieno išprusimo ar sugedimo laipsnį) atmesti interesantų reikalavimus. Mano rankose yra motyvuota dokumentinė medžiaga, kuri realiai parodo, kad Vilniaus Apygardos Administracinio Teismo konkretūs teisėjai, atmetę mūsų skundus, tiesiog nesilaiko ir ignoruoja LR Administracinių Bylų Teisenos įstatymą, tarytum LR Teisingumo ministerijos kvalifikuoti teisininkai ar Lietuvos kompetentingų institucijų teisinių struktūrų tarnautojai, išnagrinėję mūsų skundus bei prašymus su pridėta prie jų motyvuota dokumentine medžiaga, dėl mūsų pateiktos dokumentinės medžiagos nagrinėjimo, įvertinimo ir atsakomybės pareikalavimo orientuoja mus į Vilniaus Apygardos Administracinį Teismą, ką šis sąmoningai atmeta. Jeigu Jums įdomu, pasitikrinkite šį faktą duomenų bazėje. Bet ką tai reiškia: ar kad pagal Jūsų teismingumo teismo teisėjus Lietuvos Teisingumo ministerijos ir valstybinių institucijų teisininkai yra debilai ar teisiniai analfabetai, ar kad Lietuvos piliečiai yra ypatingai buki ir neskiria klastotės, apgaulės ir melo nuo tikro? Tokiu būdu su konkrečių nesąžiningų teisėjų palaiminimu, apsigobus teisėjų mantijomis, vyksta atvira forma teisinis nihilizmas ir tai vyksta tęstinumo pobūdžiu? Bet gerbiami teisėjai, pagarba nusipelnoma sąžiningu, atsakingu ir kokybišku darbu, o ne apsigobus mantija ar munduru.

Kas liečia pareiškėjo Donato Šulco apeliacinį skundą 2018m. lapkričio 15d. administracinėje byloje Nr.l- 454-561/2018, tai pareiškiu, kad jis, kaip juridinis asmuo, vadovaudamas Žmogaus Teisių Stebėtojų Sąjungai turi pilną teisę ir įgaliojimus ginti mus, AKCIJOS, iniciatorius, dalyvius bei Lietuvos piliečius, kad jo surašyti apeliacinio skundo reikalavimai 2018-m. lapkričio 15d. administracinėje byloje yra aiškūs, motyvuoti ir pateikti pakankamai

kvalifikuoti teisiškai. Aš tam pritariu pilnumoje ir prašau teismo vykdyti pareiškėjo ir AKCIJOS iniciatoriaus prašymus bei reikalavimus. Tik kaip Jūs, Dievo sutvėrimai, pažiūrėsite ir įvertinsite visa tai iš savo prizmės ir pagaliau turėdami įgaliojimus, aukštesnius už Lietuvos Konstituciją, įstatymą, ką rodo faktai bei mūsų turima bylų procesinė medžiaga bei teismų priimti verdiktai. Lietuvoje pakankamai daug žmogaus teisių gynimo teisiškai registruotų juridinių darinių, tačiau vienas dalykas norėti ir dėti pastangas ginti savo žmonių bei piliečių teises, o kitas dalykas – pasiekti rezultatus toje vietoje. Tai Lietuvoje tas kitas dalykas randasi letargo būsenoje, nes priešingu atveju mums su D. Šulcu nė nereikėtų inicijuoti ir vykdyti tokios priemonės, kaip PROTESTO IR BADO AKCIJA , reikalauti iš teisėsaugos bei teisėtvarkos teisingo darbo, o teismams vykdyti teisingumą, eilinį kartą būti pažemintoms būtybėms, su kuriomis atvira forma dorojasi ne kas kitas, o teismai ir teisėtvarka.

Kalbant apie konkrečią teisėjų kolegiją šioje administracinėje byloje, tai asmeniškai su teisėju A. Kaminsku ir Jolita Rasiukevičiene teisminiuose dalykuose susiduriu ir kaip fizinis, ir kaip juridinis asmuo pirmą kartą, tačiau teisėjos Margaritos Stambrauskaitės pavardė man yra gerai žinoma ir ją galiu linksniuoti, tik kaip svetimkūnių, jeigu interesantų raštiškus formatus teismams galima įvardinti tokia sąvoka, atmetėją. Tokią medžiagą turiu savo rankose. Bet faktai rodo, kad dažnai teisėjų pavardės Lietuvos teisinėje išsigimusioje ir korumpuotoje sistemoje nereiškia nieko. Galima daryti priedą, kad tokie teisėjai yra tik įrankiai sukti galingą smagratį, kuris Lietuvoje sėkmingai įsisiūbavęs, labai patogus valstybės valdžios aparatui ir kol kas nepanašu, kad artimu laiku įvyks Lietuvos piliečiams ar sąžiningoms bylų proceso šalims palankūs pokyčiai Lietuvos teisinėje sistemoje, turint omenyje jos tvirtą stuburą, teisėjų neliečiamumą bei jokios jų pareigybinės atsakomybės nenešimą už jų darbą.

Aš, kaip AKCIJOS iniciatorė, kaip Lietuvos pilietė ir juridinis asmuo su man teisėtai suteiktais įgaliojimais ginti Lietuvos piliečius, jų interesus ir teises bei jų socialines garantijas, pritariu ir palaikau Donato Šulco pateiktą apeliacinį skundą ir tuo pačiu net nesigilinant ir pakartotinai n-tąjį kartą neviešinant teisminių procesų numeracijos bei bylos procesinės medžiagos lapų, reikalauju iš esmės bei tik teisingai, teisiškai ir kvalifikuotai išnagrinėti visą įvardintos bylos procesinę medžiagą, ją įvertinti pareikalaujant atsakomybės už neteisėtus veiksmus iš konkrečių fizinių bei juridinių asmenų, susietų su bylos dalyku ir naikinti Vilniaus Apygardos Administracinio Teismo priimtus visus verdiktus dėl pirminio skundo dalyko išnagrinėjimo kaip teisiškai nepagrįstus, išnagrinėtus ne kaip aukštos teisinės kvalifikacijos teisėjams, o kaip teisiniams analfabetams arba dengiančius asmenis su nusikalstamos veikos požymiais grupiniu susitarimu, kurių atsakomybės reikalavimai apibrėžti ir LR ABTJ nuostatose. O jeigu bendrai paėmus, tai laikas susimąstyti, ką darote, Lietuvos teisėjai, ir kaip suprantate teisingumo vykdymą? Bet mes, Lietuvos žmonės, liekame prie tikėjimo į teisingą teisėsaugą ir teisingumo vykdymą, ko linkime ir Jums.

Facebook komentarai
});}(jQuery));