Bado akcijos prie prezidentūros organizatorė Katavičienė rengia naują akciją už teisingumą

Kataviciene

Kataviciene

NFORMACINIS PRANEŠIMAS
Lietuvos piliečiams, ir suinteresuotoms proceso šalims įvairaus teismingumo bylose, prieš
kurios buvo įvykdytas ir yra vykdomas, bet koks beteisiškumas ir savivalė, buvo neteisingai,
neteisiškai ir neskaidriai išnagrinėtos konkrečios bylos, ko rezultate konkrečių teismų teisėjai
priėmė fiktyvius verdiktus, kas įrodo, kad teisingumas Lietuvoje nevykdomas.
2015 metų kovo 7 dieną prie Kauno apylinkės teismo, o 2017 rugpiūčio 20 – rugsėjo 25
dienomis vykdėme Protesto ir Bado Akcija [Toliau Akcija] Daukanto aikštėje Vilniuje, prie
Lietuvos Prezidentūros. Akcijos tikslas – visuomenė reikalauja teismams vykdyti teisingumą,
nes tik už teisingą teisėsaugą ir teisėtvarką sąžiningiems Lietuvos piliečiams ir proceso
šalims bylose.
Faktai bei įvairių bylų procesinės medžiagos ir toliau priimami teismuose fiktyvūs ir
neskaidrūs verdiktai rodo, kad ir toliau tęstinumo pobūdžiu teisingumas Lietuvoje vykdomas
tik iš dalies. Todėl mes, aukščiau įvardintos vykdomos Akcijos pagrindu tęstinumo pobūdžiu
mūsų visų bendru susitarimu vykdysime nesankcionuotus piketus prie Lietuvos
Prezidentūros Teismų, Seimo ir kitų valstybės institucijų, kurios yra atsakingos už teisingai
vykdomą teiėsaugą ir teisėtvarką, ko mes ir reikalausime.
Būkime aktyvūs ir vieningi savo tikslo siekime, gindami savo teises ir interesus.
Tam, kad mums būtų lengviau orientuotis, o orientuotis situacijoje ir vieningai organizuoti,
nes Akcija bus vykdoma Lietuvos lygmenyje, yra paskirta kuratorė Regina Gedvilienė, į kurią
gali kreiptis visi asmenys, norintys aktyviai dalyvauti Akcijoje.
Kuratorė Regina Gedvilienė
Kuratorės kontaktai; Gyv. Knygnešio 7-4
Kaunatavos km. Upynos sen.
Telšių raj.
88202
kont. tel. 861323742
El. p. gedviliene 619@gmail.com
Iniciatorė Scholestika Katavičienė

Tel. nr. +37061323742

Facebook komentarai
});}(jQuery));