Babtų gydymo įstaigoje apsilankius…

babtu

babtu

Babtų gydymo įstaigoje apsilankius…

 

Esame atvykę iš didmiesčio į Babtus. Todėl mums ne kartą teko lankytis šio miestelio, esančio Kauno rajone, ambulatorijos pirmajame aukšte.
Dažnai viešoje erdvėje yra kalbama apie įvairias patyčias. Tai gana aktuali tema. 2021 m. balandžio mėn. minėtos gydymo įstaigos pirmojo aukšto koridoriuje veikė moksleivių kūrybinių darbų paroda „Sąmoningumas ir patyčios”.
0 2020 m. sausio 22 d. popiete buvome įdomaus įvykio liudininkai: pro Babtų ambulatorijos pastatą sunkiai ėjo vidutinio amžiaus vyriškis. Šis žmogus matomai turėjo sveikatos negalią — buvo labai pasilenkęs, dažnai sustodavo pailsėti. Tuo metu pro ambulatorijos pirmo aukšto langą žiūrėjo dvi šios įstaigos darbuotojos ir linksmai džiūgaudamos šaukė: „Pažiūrėkite, kaip juokingai eina!”. Šios moterys ilgai gerėjosi minėto vyriškio sunkia eisena, rodė į jį pirštais, kvatojo.
Toliau žmogus atėjo į greta ambulatorijos esantį sporto aikštyną, ant skersinio atliko kelioliką prisitraukimų ir po kelių minučių jau laisvai vaikščiojo. Mes buvome labai nustebinti tokiu negražiu medicinos darbuotojų elgesiu — pasityčiojimu iš sergančio piliečio.

2021 m. pradžioje Babtų ambulatorijos pirmajame aukšte buvo masiškai skiepijami vietiniai gyventojai. Pasibaigus šiai akcijai, mes eilinį kartą apsilankėme minėtoje įstaigoje. Atėjome 11 val. 25 min. ir registracijoje neradome nei vienos darbuotojos. Matomoje vietoje gulėjo pacientų medicinines korteles, kuriose pašalinis asmuo galėjo laisvai perskaityti įvairius ligonių duomenis: vardus, pavardes, asmens kodus, ligų diagnozes…
Tuomet mes patraukėme toliau, link gydytojų kabinetų — nebuvo ne vieno laukiančio paciento. Tačiau koridoriaus gale iš esančios patalpos sklido įvairios kalbos, kvatojimai. Ėmėme laukti gydytojos. Belaukdami norom nenorom buvome priversti klausytis iš uždarų kabineto durų sklindančių šnekų — medicinos darbuotojos aptarinėjo savo pacientus, jiems patiems apie tai negirdint, nematant ir nežinant. Štai kokiais 2odiiais buvo vadinami žmonės: debilas, kerėpla, durnius, gėjus, tinginys, lūzreis, brudas, svoločius, pideras ir panašiais epitetais.

Maždaug apie 12 val. iš minėto kabineto išėjo kelios ambulatorijos registratūros darbuotojos ir viena gydytoja.
Šiuo atveju mes suvokėme, jog patyčios žmogaus atžvilgiu gali būti tiesioginės ir netiesioginės — asmeniui girdint jam skirtus negatyvius žodžius ir asmeniui negirdint minėtų neigiamų kalbų.
Minėti įvykiai mus paskatino labiau pasidomėti šios medicinos įstaigos „tvarka” ir darbuotojų elgesiu. Pirmiausia sužinojome Babtų ambulatorijos pirmo aukšto registratūros darbuotojų ir gydytojos vardus ir pavardes.
Taipogi mums pavyko su sužinoti asmens vardą ir pavardę to, iš kurio buvo pasityčiota 2020 m. sausio 22 d.
Ne kartą mes matėme darbo metu kelias ambulatorijos registratūros darbuotojas laisvai vaikštinėjančias miestelio turgelyje, lankančias prekybinius kioskelius, besišnekučiuojančias su praeiviais.
Nuo 2020 m. gruodžio 23 d. iki 2021 m. sausio 4 d. visiškai nedirbo Babtų ambulatorijos pirmo aukšto medikės. Minėtu laikotarpiu į medicinos įstaigą atėjęs žmogus rasdavo vieną registratorę, kuri griežtu tonu pranešdavo, jog visas personalas karantinuojasi ir jokių paslaugų neteikia. Įdomiausia yra tai, kad tomis dienomis nedirbo netgi „Camelia” vaistinė, esanti ambulatorijos pirmojo aukšto patalpose.

Tuo laikotarpiu nebuvo netgi atsiusta pavaduoti ir teikti paslaugas žmonėms medicininė pamaina.
Atsižvelgiant į Babtų ambulatorijos pirmo aukšto personalo  elgesį, mes abejojame, ar tikrai tuo šventiniu laikotarpiu visos darbuotojos sirgo ir karantinavosi? Mums taipogi teko kalbėtis su keliais minėtos įstaigos pacientais, kurie kritiškai atsiliepė apie kelių medikių elgesį žmonių atžvilgiu, pateikdami konkrečius faktus.
Mūsų nuomone, egzistuoja profesijos, kurių atstovai privalo ne tik kokybiškai atlikti savo darbą, bet ir laikytis moralinių normų. Tai — religinių organizacijų atstovai, teisėsaugos pareigūnai, mokytojai ir medicinos darbuotojai.
Norime priminti vieno žymaus žmogaus posaki: „tas, kuris tyčiojasi tiki, kad jis yra
žmogus, bet jis yra tik gyvūnas”. 0 žinomas romėnų filosofas Liucijus Anejus Seneka
pasakęs: „Kitas negali paniekinti žmogaus, jei jis pats savęs neniekina”.

G

Facebook komentarai
});}(jQuery));