Aurimas Guoga : Ar N.Venckienė neišduos mūsų lūkesčių?

drasos

drasos

Ar N.Venckienė neišduos mūsų lūkesčių?

Lietuvos žmonės jau tiek kartų yra patyrę kai politikai daug ką prižada, o po rinkimų daro visai ką kita. Todėl skaitytojams ir kilo teisėtas klausimas ar ir čia nebus taip pat.

Žinoma, aš už Neringą negaliu visiškai garantuoti, daugių daugiausia galėčiau laiduoti savo galva. To nedarysiu ir manau to nereikia. Vietoj to paklausiu jūsų priešpriešinio klausimo: o ar jūs neišduosite savęs?

Kai klausiame kiek jumyse Venckienės, klausiame kiek toli esate pasirengę žengti kad apgintumėte nuo valdžios savivalės save ir savo artimuosius. Neringa šį testą išlaikė su pagyrimu. Dėl to dabar ji įkvėpimo šaltinis visiems, kuriems paniekos ir nesiskaitymo iš valdžios jau gana. Laisvas žmogus neišvengiamai sutinka nukentėti ginant savo vertybes. Jeigu nesutinka, tai nėra laisvas. Jei nėra laisvas, tai jam tenka tik trupiniai – kas čia neaiškaus?

Iš pažiūros gali atrodyti, kad Neringa yra „Drąsos kelio“ stabas, kad susirinkome ją garbinti. Iš tiesų mes susirinkome imti iš jos pavyzdį ir skatinti kitus elgtis taip pat. Drąsos kelias siaurąja prasme yra politinis judėjimas; plačiąja prasme tai vertybinis pasirinkimas, apsisprendimas laisvei net jei nukentėčiau.

Todėl nemanau, kad asmeniniai Neringos apsisprendimai turėtų lemti ar žmonės žengs drąsos keliu. Tai kelias į laisvę. Nė vienas į jį žengęs nesigaili. Neringa itin smarkiai nukentėjo pasirinkusi šį kelią, tačiau ir šiandien tvirtai jame stovi. Svarbiausia išdrįsti.

Todėl tikras klausimas yra: o ar jūs pats (pati) neišduosite drąsos kelio? Kai žmonės stoja į bailumo ir nuolankumo kelią, jo pabaigoje randa nusivylimą ir pagiežą. Pavyzdžių apstu.

Taigi nebijokite ir kaukitės už teisingumą savo gyvenime. Mes kaip galėdami jus palaikysime. Vienysime ir įkvėpsime. Sunkiu metu paremsime ir, jei galėsime, apginsime. Pranešinėsime iš Seimo ar kur dar pateksime ką ten matome. Varysime valdžiažmogiams baimę ir kietai įrodinėsime, kad teks mesti sovietinius įpročius.

Tačiau mes, kad ir patekę į Seimą, be jūsų nuolatinės paramos ir be piliečių apsisprendimo laisvei nieko nenuveiksime. Teko tai aptarti su buvusiu Seimo nariu Vytautu Matulevičiumi: Seime esi įtakingas tiek, kiek gali remtis į visuomenės grupes.

O šiaip Neringai visai nėra reikalo išduoti drąsos kelio, nes ji gali laimėti viską jame likdama ir viską prarasti nuo jo nužengdama. Manau tai pasakytina apie kiekvieną iš mūsų.

Facebook komentarai
});}(jQuery));