Aukštųjų mokyklų dėstytojų profsąjunga agituoja balsuoti už valstiečius

KREIPIMASIS Į AKADEMINĘ BENDRUOMENĘ

Aukštųjų mokyklų profsąjunga kviečia visus akademinės bendruomenės narius, pedagogus atlikti pilietinę pareigą ir aktyviai balsuoti LR Seimo rinkimų antrajame ture. Profsąjungų misija, įtvirtinta LR Konstitucijoje, yra viršpartinė. Profsąjunga nesitapatina su jokia konkrečia politine partija. Akademinės bendruomenės nariai yra išprususi, pilietiška ir atsakinga rinkėjų grupė. Mokslininkai ir dėstytojai yra įvairių partijų rinkėjai, rėmėjai, nariai. Visgi profsąjunga turi teisę, o jeigu tai susiję su dirbančiųjų interesais, netgi prievolę nagrinėti, vertinti partijų rinkimines programas ir faktiškai vykdomą politiką.

Per paskutines dvi Seimo kadencijas Lietuvos aukštasis mokslas, akademinė bendruomenė, švietimo sistema patyrė daug destruktyvių ir, kaip gyvenimas parodė, giliai klaidingų teisėkūros sprendimų. Tie sprendimai buvo (iš dalies tebėra) antikonstituciniai, jie jokių problemų neišsprendė, padėtį tik blogino. Dabartinė valdžią užleidžianti koalicija Seime buvo patvirtinusi savo Vyriausybės programą.  Šioje programoje buvo iškelti ambicingi, švietimo ir valstybės poreikius atliepiantys tikslai: naikinti krepšelio sistemą, didinti pedagogų ir mokslininkų algas, eiti link nemokamo aukštojo mokslo, bendradarbiauti su profsąjungomis, sugrąžinti autonomiją ir atstatyti konstitucingumą aukštajame moksle ir kt.  

Nevilties apimti 4 m. stebėjome ir patyrėme, kad strateginės reikšmės dokumentas – Vyriausybės programa – švietimo ir aukštojo mokslo srityje nebuvo vykdoma.  Maža to, kai kuriuose veiklos ruožuose buvo pasielgta visai priešingai, nei tai buvo teisiškai ir politiškai įsipareigota Vyriausybės programoje. Kolektyvinė sutartis su šveitimo darbuotojais nepasirašyta, švietimo bendruomenė liko valdžios apgauta.

Nusivylimo ir blogėjančios padėties akivaizdoje LAMPSS, akademinė bendruomenė įdėmiai ir viltingai žiūri į Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinę programą, į konkrečius rinkiminius įsipareigojimus. Ši partija nuolat turėjo atstovus savivaldybėse ir Parlamente. Ši politinė jėga neapgaudinėjo akademinės bendruomenės ir pedagogų. Atsiranda realios prielaidos, kad švietimo ir aukštojo mokslo nuopuolis šalyje bus sustabdytas, o susikaupę problemos mūsų visų bendromis pastangomis bus įveiktos. Taip pat rengiamasi peržiūrėti naująjį Darbo kodeksą, kuris sukėlė daug abejonių ir Prezidentei, ir visuomenei. 

Taigi, kviečiame visus dėstytojus, mokslininkus, pedagogus aktyviai dalyvauti II-aje LR Seimo rinkimų ture ir balsuoti pagal savo įsitikinimus, politinę nuovoką bei sąžinę.

Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo (LAMPSS) pirmininkė Asta Marytė Lapinskienė

Facebook komentarai
});}(jQuery));