Aukščiausias teismas išteisino ekskomisarų-narkobaronų gaujos vadą, teismas nusprendė, kad narkotikų įsigijimas už atlygį nėra jų “platinimas”

tomas-ruchtinas-60500551

tomas-ruchtinas-60500551

 

 

Aukščiausias teismas išteisino ekskomisarų-narkobaronų gaujos vadą, teismas nusprendė, kad narkotikų įsigijimas už atlygį nėra jų “platinimas”

 

 

Atrodo, kad Šiaulių organizuotų nusikaltimų tyrimo tarnybai (ONTT), 20 metų kontroliavusiai narkotikų prekybą Šiaulių rajone, ir galiausiai įkliuvusiai, nėra ko bijoti – „teismai“ ekskomisarų veiklą platinant ir kontroliuojant narkotikų prekybą vertina  kaip nesunkius nusikaltimus.

 

tomas ruchtinas 60500551

Šiaulių ONTT viršininkas Tomas Ruchtinas (nuotr. viršuje), vadovavęs jau minėtam komisarų nusikalstamam susivienijimui, balandžio 30 d. Aukščiausiojo teismo kolegijos

Gladutis

(susidedanti iš teisėjų Eligijaus Gladučio (kolegijos pirmininkas – nuotr. viršuje), Dalios Bajerčiūtės ir Alvydo Pikelio ) nuosprendžiu  buvo nuteistas tik lygtinai, kalėjimo bausmę atidedant.

Beje, šioje byloje T.Ruchtinas buvo kaltinamas net pagal penkis BK straipsnius, ir Plungės apylinkės teismas skyrė jam 4,5 metus kalėjimo.

Kaip žinia, T.Ruchtinas, buvęs geriausias policijos “metų seklys”, šioje byloje iš oro “susiuvo” bylą Šiauliuose gyvenantiems sutuoktiniams  Tatjanai ir Ričardui Malinauskams. T.Ruchtinas pasamdė vieną  “liudininką”, kad šis paliudytų, kad jis neva pirko narkotikų iš Malinauskų, ir to užteko –  abu žmonės buvo pasiųsti į kalėjimą. Juos ten pasiuntė Šiaulių apygardos teismas, puikiai žinojęs, kad “slapto liudininko” parodymų nuteisti žmonėms nepakanka – tai yra nurodęs EŽTT. Dar baisiau, kad tokį patį nuosprendį pagal “slapto liudininko” parodymus patvirtino ir LAT, atmetęs Malinauskų skundą.

Malinauskai ir dabar būtų sėdėję kalėjime, jeigu ne “slaptas liudininkas” – jį užgraužė sąžinė, ir jis kreipėsi į prokuratūrą, prisipažindamas, kad melavo, ir apskundė nekaltus žmones. Tačiau net ir po šio prisipažinimo Malinauskas dar šešis mėnesius sėdėjo kalėjime – mat laukė eilės, kol LAT ateis jo eilė “nagrinėti skundą”.

 

Plungės teismas nuteisė T.Ruchtiną  pagal BK  228 str. (piktnaudžiavimas), pagal 24 straipsnio 4 dalį (bendrininkavimas), 235 str. (melagingas skundas),   260 str. (neteisėtas disponavimas narkotinėmis medžiagomis), 300 str. (dokumento suklastojimas). Iš viso pagal visus šiuos BK straipsnius T.Ruchtinas turėjo sėdėti daugiau nei 15 metų, tačiau apylinkės teismas pasirodė humaniškas – bausmes subendrino ir skyrė jam tik 4,5 metų kalėjimo.

Klaipėdos apygardos teismas pasirodė dar humaniškesnis, ir skyrė T.Ruchtinui tik 2,5 metus kalėjime ir tik lygtinai, nes “perkvalifikavo” straipsnius.

Iš esmės tai reiškia, kad T.Ruchtinui vienintelė bausmė – “tęsti darbą, neišvykti už gyvenamosios vietos miesto ribų”.

 

Nuosprendyje skelbiama, kad T.Ruchtinas “piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir viršijo įgaliojimus, organizavo melagingų parodymų davimą kaltinant asmenis, neva šie padarė sunkų nusikaltimą, organizavo neteisėtą narkotinių medžiagų įgijimą, laikymą, gabenimą, organizavo tikrų dokumentų suklastojimą, dėl to buvo padaryta didelė žala fizinių asmenų interesams:

  1. Ruchtinas, būdamas valstybės tarnautojas – Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Organizuoto nusikalstamumo tyrimo biuro (toliau – VPK ONTB) 4-ojo skyriaus viršininkas…suklastojo ikiteisminio tyrimo medžiagos dokumentus, padarydamas didelę žalą T. ir R. Malinauskų interesams, organizavo melagingų parodymų davimą kaltinant asmenis, neva šie padarė sunkų nusikaltimą, parengė šias nusikalstamas veikas ir joms vadovavo, t. y. susitikimų, vykusių 2012 m. kovo–balandžio mėn. Šiaulių apskrities VPK patalpose, o asmuo, kuriam buvo suteiktas Nr. 10 ir pritaikytas anonimiškumas, sutiko duoti melagingus parodymus, kad 2012 m. kovo mėn. T. Malinauskas pasiūlė šiam liudytojui pirkti narkotinių medžiagų, įvardijo jų kainas, pasakojo apie narkotinių medžiagų kokybę

 

Liudytojas Nr. 10, būdamas įspėtas dėl baudžiamosios atsakomybės pagal BK 235 straipsnį už žinomai melagingų parodymų davimą, 2012 m. kovo 22 d. davė melagingus parodymus.

 

Vėliau T.Ruchtinas suklastojo dar eilę kitų apklausos protokolų, o liudininkas Nr. 20 iš jo gavo 20 litų “honorarą”.

 

Beje, teismo nutartyje pilna nesąmonių ir faktinių klaidų – ten rašoma, kad T.Ruchtinas neva perdavė 20 litų kažkokiam “tyrimo nenustatytam asmeniui”, kad tas įsigytų iš T.Malinauskienės 0,006 gr. heroino. Tas neva taip padarė, ir pirktą heroiną neva perdavė T.Ruchtinui.

Tačiau jokių įrodymų, kad taip buvo, nėra – tik “tyrimo nenustatyto asmens” parodymai, kad heroiną jis pirko iš T.Malinauskienės.  Tačiau tokiu būdu neva pirktą heroiną T.Ruchtinas pridėjo prie bylos kaip įrodymą. “VPK patalpose T. Ruchtinas suklastojo tikrą dokumentą, t. y. surašė ir pasirašė 2012 m. balandžio 21 d. daiktų, dokumentų pateikimo protokolą, kuriame nurodė tikrovės neatitinkančią informaciją, kad 2012 m. balandžio 21 d. nuo 13.00 iki 13.10 val. liudytojas Nr. 10, kuriam taikomas anonimiškumas, pateikė birią medžiagą, įvyniotą į popieriaus skiautę, – 0,006 g heroino, šį suklastotą dokumentą laikė bei panaudojo pridėdamas prie ikiteisminio tyrimo Nr. (duomenys neskelbtini) medžiagos”, – rašoma nuosprendyje.

Beje, T.Ruchtinas veikė kartu su ONTV vyr, tyrėju, kuris neva nieko nežinojo apie klastojamą bylą.

  1. Ruchtinas papasakojo liudytojui Nr. 10, kaip atrodo Malinauskų buto kambariai ir baldai juose, ir perdavė jam heroiną, kurį šis pateikė kaip įrodymą, kad pirko jį iš Malinauskų.

Vykdydamas T. Ruchtino  nurodymus, liudytojas Nr. 10 davė melagingus parodymus tiek policijoje, tiek ir teisme. “Liudytojas” papasakojo, kad  2012 m. kovo mėn. Jį su T. Malinauskiene supažindino draugai, kad ji heroiną įvardijo kaip „sunkų“, amfetaminą – kaip „lengvą“, kad moteris neva pasakė, jog heroinas yra skysto pavidalo „kubais“ ir milteliais, nurodė narkotinių medžiagų kainas, ir davė tokius melagingus parodymus teisme.

Dėl nurodytų veiksmų Tatjana ir Ričardas Malinauskai buvo suimti ir nuteisti  kalėti po trejus metus.

2014 m. lapkričio 25 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimis nuteistųjų apeliaciniai bei kasacinis skundas buvo atmesti, T. Malinauskiene  atliko jai paskirtą laisvės atėmimo bausmę nuo 2014 m. kovo 26 d. iki 2015 m. birželio 4 d., R. Malinauskas  atliko jam paskirtą laisvės atėmimo bausmę nuo 2014 m. kovo 20 d. iki 2015 m. lapkričio 10 d.,

 

 

Tokiu būdu T. R. diskreditavo policijos pareigūno vardą, sumenkino nurodytos valstybinės institucijos autoritetą, pažeidė T. M., R. M. teises į laisvę, privatų žmogaus gyvenimą, padarė didelę žalą valstybei ir T. M., R. M. interesams.

 Apeliacinės instancijos teismas, perkvalifikavo T.Ruchtino veiklą ir nusprendė, kad jis, nurodydamas “nenustatytam asmeniui” įsigyti heroiną, nesiekė jo platinti.

 

“Veikos tikslas buvo imituoti neva sankcionuotus veiksmus – narkotinių medžiagų pirkimą, o ne platinti narkotines medžiagas, kaip tai suprantama pagal BK 260 straipsnio 1 dalį. Duomenų, kad buvo siekiama platinti narkotines medžiagas, nėra”, – nurodė teismas.

 

Prokuratūra apskundė šią nutartį ir nurodė, kad T.Ruchtinas organizavo “nenustatyto asmens” veiksmus, “kurie reiškėsi neteisėtu narkotinių medžiagų – heroino – įgijimu, laikymu, gabenimu ir kitokiu išplatinimu – perdavimu T. Ruchtinui. Tyrimo nenustatytas asmuo jau prieš šių neteisėtų veiksmų atlikimą žinojo, kad neteisėtai įgytas narkotines medžiagas reikės perduoti, t. y. kitaip išplatinti (kitokiu platinimu BK 260 straipsnio kontekste laikytinas narkotinių ar psichotropinių medžiagų perleidimas kitiems asmenims, išmainant jas į kitus daiktus, dovanojant, atlyginant už darbą ar kitas paslaugas, jomis grąžinant ankstesnes skolas, neatlygintinai duodant tokias medžiagas išbandyti ir pan.

 

T.Ruchtino veiksmus įsigyjant narkotines medžiagas turėjo sankcionuoti teismas – “tam, kad būtų atlikti minėti veiksmai, tyrimo metu nenustatytam asmeniui teismo leidimas BPK 159 straipsnio tvarka taikyti nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus prieš T.  ir R. Malinauskus suteiktas nebuvo, todėl T. Ruchtino veiksmai organizuojant neteisėtus nenustatyto asmens veiksmus negali būti siejami su jo, kaip ikiteisminio tyrimo pareigūno, teisėtais įgaliojimais, susijusiais su duomenų rinkimu baudžiamajame procese, – teigia prokuroras G.Ivanauskas, –  narkotinių  medžiagų perdavimas arba kitoks platinimas laikomas baigtu nuo to momento, kai asmuo pardavė ar kitaip išplatino šias medžiagas bent vienam asmeniui.

  1. Ruchtinas turi būti traukiamas atsakomybėn už vykdytojo – tyrimo metu nenustatyto asmens – padarytą nusikaltimą – narkotinės medžiagos įgijimą, laikymą, gabenimą, turint tikslą ją platinti, ir kitokį platinimą.

Kodėl T.Ruchtino organizuotas heroino įsigijimas iš “nenustatyto asmens”, kad būtų apkaltinti nekalti žmones, nėra narkotikų platinimas, Aukščiausias teismas taip išmąstė :

“narkotinės medžiagos buvo įgytos nusikalstamai veikiant valstybės tarnybos teisinių santykių srityje, atliekant kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo baudžiamojoje byloje veiksmus. Narkotines medžiagas buvo siekiama įgyti kaip nusikalstamos veikos daiktinį įrodymą. Tuo tikslu ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo, vykdydamas neteisėtą T. Ruchtino nurodymą, už 20 Lt (5,79 Eur) neteisėtai įsigijo iš T.  ir R. Malinauskų narkotinę medžiagą – heroiną (2012 m. balandžio 21 d. įgijo 0,006 g heroino; 2012 m. balandžio 23 d. įgijo 0,008 g heroino) ir ją tą pačią dieną neteisėtai laikė, gabeno ir perdavė T. Ruchtinui, o pastarasis tą pačią dieną apskrities VPK pridėjo prie ikiteisminio tyrimo Nr. medžiagos. Nors ir buvo atliekami nusikalstami veiksmai su narkotinėmis medžiagomis, tačiau jie buvo kontroliuojami ir nuteistasis T. Ruchtinas neturėjo tikslo jų išplatinti pagal paskirtį ir tų narkotinių medžiagų neišplatino…todėl sutiktina su apeliacinės instancijos teismo motyvais, jog esminis kriterijus, atribojantis baudžiamąją atsakomybę už neteisėtą disponavimą narkotinėmis medžiagomis  yra kaltininko tikslas tokias medžiagas platinti..

Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

 

        Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiojo prokuroro Martyno Jovaišos kasacinį skundą atmesti.

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));