Audrius Butkevičius Vaidui Lekstučiui : „Gal ir norėčiau Lekstutį nušauti, tačiau dėl to, kad jis rinktų parašus, galiu jam ir į šikną pabučiuoti”

butkes
Aurimas Drižius
Praeitą savaitgalį įvykusiame referendumo organizatorių susirinkime signataras Audrius Butkevičius maždaug taip pasakė Vaidui Lekstučiui, kuris ėmė burbėti, kas tas Audrius Butkevičius ir ką jis čia veikia : „Gal ir norėčiau Vaidą Lekstutį nušauti, tačiau dėl bendro intereso – kad jis rinktų žmonių parašus referendume, galiu jam ir į užpakalį pabučiuoti”.
Kaip žinia, referendumo iniciatyvinė grupė, kurioje yra Zigmas Vaišvila, Nendrė Černiauskienė, Tauras Jakelaitis, renka žmonių parašus referendumui, kad užtektų 100 tūkst. žmonių referendumui surenkti.
Tada Lekstutis visiems paskelbė, kad Audrius Butkevičius nori jį nušauti, ir kad Lekstutis traukiasi iš parašų rinkimo, o surinktus žmonių parašus sudegins kaip Pilėnų karžygys.
Šią istoriją LL papasakojęs Zigmas Vaišvila stebėjosi, kodėl V.Lekstutis taip elgiasi. „Visi žino, kad A. Butkevičius kalba aštriai, tačiau matyt, kad Lekstučiui nepatiko Audriaus Butkevičiaus referendumo pristatymas LRT, – sakė Z.Vaišvila. Jis tikino, kad nebuvęs minėtame susitikime, nes iki šiol gydosi, tačiau kam įdomu, galės tą susirinkimą pažiūrėti, nes buvo daromas jo vaizdo įrašas.

https://www.youtube.com/watch?v=iZh0L92qJ50

Z.Vaišvila mano, kad tas Lekstučio poelgis susijęs su kitomis priežastimis – pasirodo, kad jam ne itin sekėsi rinkti žmonių parašus.
REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS
KOORDINATORIŲ Nendrės Černiauskienės, Tauro Jakelaičio ir Zigmo Vaišvilos PRANEŠIMAS SPAUDAI
info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt, www.referendumas.online www.lietuvosvisuomenestaryba.lt
DĖL BANDYMŲ STABDYTI REFERENDUMO INICIATYVĄ
2021 m. lapkričio 4 d. Vilnius
Po to, kai 2021 m. spalio 20 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas galutinai patvirtino, kad referendumo iniciatyva dėl referendumo kartėlės sumažinimo iki 100000 piliečių parašų Lietuvoje vyks, netrukome sulaukti neteisminių bandymų stabdyti šią iniciatyvą. Kad išvengti žmonių klaidinimo, visų pirma, paaiškiname teisinę šios piliečių iniciatyvos pusę.
Ši 19 piliečių, kurių tarpe yra 5 Lietuvos Nepriklausombės Akto signatarai ir 1 Seimo narys, iniciatyva įregistruota 2021-06-29 VRK sprendimu Nr.Sp-170 (pridedame), dar galiojant 2021-12-20 redakcijos LR referendumo įstatymui. Pagal šį, iki 2021-07-01 galiojusį, įstatymą VRK įregistravo 3 šios iniciatyvinės grupės atstovus ir šios politinės kampanijos dalyvius koordinatoriais: Nendrę Černiauskienę, Taurą Jakelaitį ir Zigmą Vaišvilą (https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798). Jie atsakingi už šios iniciatyvos vykdymą, įskaitant ir parašų lapų surinkimą, galimą dingimą. Pagal nurodytą įstatymą ir VRK sprendimą niekas kitas negali priiminėti jokių sprendimų dėl šios politinės kampanijos vykdymo – nei rinkti įstatyme nenumatytus vadovus ar pavaduotojus, nei spręsti, ar grąžinti ar negrąžinti parašų lapus. Bet kokie kiti veiksmai, nenumatyti įstatyme, suteikia pretekstą skųsti šios iniciatyvos rezultatus ir žlugdyti iniciatyvą. Kažkam gali nepatikti mūsų, koordinatorių, vienintelių turinčių teisę atstovauti šią iniciatyvą, veiksmai ar sprendimai, tačiau teisiškai tai daryti galima tik skundžiant mūsų veiksmus VRK ir teismui, kreipiantis į referendumo iniciatyvinę grupę dėl mūsų pakeitimo kitais grupės nariais. Kitos išeities neturime ir mes, koordinatoriai. Vadovauti šiai iniciatyvai neturi teisės jokie kiti asmenys.
Visa tai š.m. spalio 31 d. paaiškinome Vaidui Lekstučiui. Jis patvirtino, kad suprato. Tačiau kitą dieną, net nepaskambinęs mums, jis paskelbė, kad stabdo parašų rinkimą, kad neperduos mums lapų su surinktais piliečių parašais. Ne mes, bet įstatymas numato už tokius neteisėtus veiksmus atsakomybę. Jei mes nereikalausime iš V. Lekstučio laikytis įstatymo reikalavimų, tai tik mes būsime atsakingi už tai. V. Lekstutis pats nėra pasirašęs už parašų rinkimo lapų gavimą, tai padarė jo draugė. Iš 11 jų paimtų lapų mums grąžinti 4 lapai su piliečių parašais, surinktais V. Lekstučio kelionių po Žemaitiją metu. Dėkojame jiems už šį triūsą ir kviečiame V. Lekstutį surinkti visus jo skelbiamus 30 tūkst. piliečių parašų. Spalio 30 d. Raseiniuose jo draugei buvo išduoti papildomi lapai, todėl kviečiame juos abu atnaujinti parašų rinkimą.
Dėl Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro ir šios referendumo iniciatyvinės grupės nario Audriaus Butkevičiaus. Jis yra šios referendumo iniciatyvinės grupės narys, pasirašantis ir įvairius kreipimusis, t.t. ir dėl policijos veiksmų bei neveikimo, trukdymų rinkti parašus ir tikrųjų 2021-08-10 d. riaušių prie Seimo kurstytojų nustatymo. Jo sūnus Vytenis savo iniciatyva pasisiūlė teikti liudytojo parodymus, filmuotą medžiagą ir fotografijas teisėsaugai dėl asmenų, kurie provokavo riaušes. Vytenis dėl to nesigyrė ir nesipuikavo. Tačiau tikros tiesos valdžiai nereikia. Šį policijos ir prokuratūros neveikimą mes, taip pat ir Audrius Butkevičius, apskundėme teismams.
Tie, kurie nepatenkinti dar aktyvesniu Audriaus Butkevičiaus įsijungimu į šią veiklą, kodėl jūs iškart nekritikavote jo pasisakymų LRT eteryje? Jis ne tik įtikinamai ir aiškiai pasisakė, bet ir išsišaukė tuo valdžios ugnį  į save. Norėtume matyti daugiau drąsių žmonių Lietuvoje.
Iš komentatorių, kurie nepatenkinti Vyteniu ir tik kaltina jį tuo, kad jis Audriaus Butkevičiaus sūnus, laukiame siūlymų, kad ir jų sūnūs, dukros ar jie patys prisijungtų ir nemokamai dirbtų bet kokį šios referendumo iniciatyvos įgyvendinimo darbą bet kuriame Lietuvos kampelyje ar užsienyje. Būsime dėkingi visiems prisijungusiems prie šios referendumo iniciatyvos, suprantantiems, kad tai yra mūsų visų bendras tikslas. Vien retų protestų nepakanka atvirai savavaldžiaujančiai valdžiai sutramdyti.
Dėkojame ir Vaido Lekstučio draugu prisistačiusiam bei jam paantrinusiam Laurynui Ragelskiui, kuris www.ldiena.lt Audrių Butkevičių ir mus išvadino šiais žodžiais: šūdas, išgamos, šunsnukiai, sukčiai, išgamėlės, brudai, konjunktūrinės valdžiažmogių žiurkės, maitėdos, vagys ir banditai, kaka, lochai (Z. Vaišvilą – dar ir „subine signatariška“), pakurstė su mumis susidoroti: „sušaudyti, fiziškai sunaikinti“. Šis L. Ragelskio, dėl kurio nepagrįsto sulaikymo 2021-09-09 d. mes viešai kritikavome policiją, pykčio protrūkis patvirtina, kad bus dar ne vienas bandymas stabdyti šią referendumo iniciatyvą ir kad trukdytojams nesiseka – po šių provokacijų prie referendumo iniciatyvos prisijungė dar daugiau piliečių.
Atsisakykime asmeniškumų, pykčių, nepagrįstų ir žeminančių pasisakymų, švieskime ir telkime žmones referendumui. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie supranta šios piliečių referendumo iniciatyvos svarbą, remia ir palaiko ją, aktyviai veikia.
Pasirašymas elektroniniu būdu:
https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798/prisijungti
Referendumo banko sąskaita:
Gavėjas: Referendumas Bankas: AB SEB BANKAS a/s LT13 7044 0901 0212 9174 mokėjimo paskirtyje įrašoma: AUKA referendumui ir asmens kodas.
SVARBU!!!
Aukotojas, atlikdamas pinigų pervedimą, turi nurodyti savo asmens kodą, kitu atveju auka referendumui grąžinama aukotojui.
Maža auka – iki 12 eurų (imtinai). Vieno fizinio asmens viena per visą referendumo kampaniją, neprivaloma deklaruoti turto ir pajamų;
Auka – nuo 12,01 eurų iki 15240 eurų. Vienas fizinis asmuo maksimaliai gali paaukoti iki 10 VMDU (2021 m. – 15240 eurų) per kalendorinių metų referendumo kampaniją, bet yra apribojimų.*
* Aukos suma turi būti ne daugiau kaip 10 procentų už praėjusius (2020 m.) kalendorinius metus deklaruotų pajamų, prieš suteikiant didesnę kaip 12 eurų auką, asmuo privalo būti deklaravęs 2020 m. turtą ir pajamas. Draudžiamos juridinių asmenų aukos!
Parengta pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą.
Facebook komentarai
});}(jQuery));