Atsisakykime sąrašinių rinkimų – išlaisvinkime Tautos galias.

 

Atsisakykime sąrašinių rinkimų – išlaisvinkime Tautos galias.

 

Asociacija „Pilietinės savivaldos sąjunga“ , registravome Vyriausioje Rinkimų Komisijoje iniciatyvinę grupę, referendumui paskelbti, dėl vienmandatinių rinkimų įteisinimo. Parašų rinkimo lapai išduoti  šiems, referendumu siūlomiems sprendimams:

1. „Rinkimams į Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybas įteisinti tik mažoritarinę (daugumos) rinkimų sistemą“;

2. „Rinkimams į Lietuvos Respublikos Seimą įteisinti tik mažoritarinę (daugumos) rinkimų sistemą“.

 

Nors sąrašinis, partinis valdymas, vadinamas proporciniu atstovavimu, iš tikrųjų, nei proporcingumo, nei atstovavimo jis neužtikrina – bendrame sąraše išrinktieji neturi konkrečių rinkėjų , neturi kam atsiskaityti , o sąrašų rinkėjai, neturi konkrečių savo rinktų atstovų, todėl ir galimybės būti atstovaujami. Negana to, sąrašiniai rinkimai sąlygoja nuolatinę kovą, nuolatines rietenas tarp sąrašais išrinktų politikų, supriešina juos, tuo pačiu supriešina visuomenę, ardo jos vienybę, neigiamai veikia visą valstybę.

Įteisinus mažoritarinę (daugumos) rinkimų sistemą ( aiškumo dėlei vadinkime vienmandatine – balsavimas ne už sąrašą, bet už asmenį), savo atstovus išsirinktų, rinkiminių teritorijų rinkėjai: Savivaldybių Tarybas sudarytų seniūnijų rinkėjų rinkti atstovai, Seimą sudarytų savivaldybių rinkiminių apygardų rinkėjų rinkti atstovai. Atstovavimas taptų realus – Savivaldybės Tarybos nario atstovavimo, galėtų pareikalauti jį išrinkę seniūnijos rinkėjai. Seimo nario atstovavimo, galėtų pareikalauti, jį išrinkę savivaldybės rinkėjai. Tarp išrinktųjų ir rinkėjų imtų veikti grįžtamasis ryšys, šalies ir savivaldybių valdyme įsivyrautų darnaus bendradarbiavimo principas – išrinktiesiems neliktų priežasties kovoti tarpusavyje, nes privalėtų atstovauti savo rinkiminių teritorijų rinkėjus – tariantis su jais, vykdant jų pilietinę valią, priiminėtų visiems naudingiausius sprendimus. Taip veikiant atstovavimo sistemai, Lietuva taptų demokratiškesnė, daugiau visiems piliečiams priklausanti valstybė.

Vienmandatinė rinkimų sistema ir jos pagrindu veikiantis teritorinis atstovavimas, būtų naudingas visiems – piliečiai turėtų galimybę, per savo rinktus atstovus, dalyvauti vietinių ir bendravalstybinių reikalų tvarkymo procese, partijos atgautų savo prestižą – būtų kuriamos ir veiktų, ne „valdžios ėmimo“ tikslais, bet Lietuvai naudingų idėjų generavimui, lyderių ruošimui, kurie, lygiomis teisėmis su kitais kandidatais, siūlydami partines idėjas, dalyvautų rinkimuose. Pagyvėtų visas politinis procesas, palaipsniui įtraukiantis į jį, visą visuomenę.

Vienmandatinės rinkimų sistemos įteisinimas jau senai aptarinėjamas, dauguma visuomenės supranta jos naudą, tačiau dalyvaujantys valdžioje (dauguma), iš inercijos, negali atsisakyti sąrašinių rinkimų, suteikiančių jiems daugiau šansų išlikti valdžioje. Maža vilties, kad valdantieji ims keisti sistemą, visuomenės galių naudai, maža v ilties, kad jiems pavyks atsisakyti savo dominuojančios, diktatorinės padėties. Be visų piliečių – visos visuomenės prisidėjimo, permainų tikėtis neverta. Tik visi kartu, siekdami naudos visiems, galime priimti visai Lietuvai reikalingą sprendimą.

Kviečiame visas politines partijas, visas visuomenines organizacijas ir visus piliečius, dalyvauti sprendimo priėmimo procese – referendumo organizavimo reikaluose, tai yra, iki Liepos 3 d. surinkti 300 000 piliečių, remiančių iniciatyvą, parašų ir referendumo dieną, savo pilietinę valią, išreikšti balsavimu.

Elektroniniu būdu pasirašyti už referendumo iniciatyvą, galima čia: https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos

Galinčius prisidėti parašų rinkimo darbe, rašykite čia: pilietinessavivaldossajunga@gmail.com

www.pilietinesavivalda.lt

PSS Pirmininkas Jonas Kaminskas tel. 861651390

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));