Aštuonis mėnesius kalėjime išlaikytą Dainių Petkų teismas nebežino dėl ko nuteisti

DainiusPetkus

DainiusPetkus

 

Aštuonis mėnesius kalėjime išlaikytą Dainių Petkų teismas nebežino dėl ko nuteisti

Aurimas Drižius

 

DainiusPetkus

Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus laikinas pirmininkas Stasys Lemežis pasirūpino, kad Dainius Petkus būtų iki teismo aštuoniems mėnesiams uždarytas iš pradžių į kalėjimą, paskui – septynioms savaitėms į “psichūškę”. Itin garsus teisėjas užsirūstino dėl to, kad Dainius Petkus paviešino senai žinomą faktą – teisėjas Stasys Lemežis yra girtuoklis, girtas vairuojantis automobilius, ir sukeliantis avarijas.

 

Lemeis

 

Petkus4

Teisėjas Stasys Lemežis – stačiai tikras nesusipratimas teisme, nurodė suimti Dainių Petkų už tai, kad jis parašė tiesą apie tą patį Stasį Lemežį – viršuje D.Petkaus kaltinimo akto dalis

Viskas dėl to, kad jo buvusi žmona Ramunė Petkuvienė, dirbanti to paties teisėjo sekretore,  apkaltino Dainių Petkų smurtu artimoje aplinkoje. Vyras tikino žmonos nė pirštu nelietęs, o visas ginčas kilo dėl turto – neva jo žmonelė nori užgyventi visą šeimos turtą, vyro pastatytą namą, ir jį patį į gatvę išmesti pliką basą. Kol kas jai tai neblogai sekasi. Apie tai papasakojo pats Dainius Petkus:

–  Kaip iš kalėjimo patekai į „psichuškę“?

–                           Jie mane nuvežė į “psichuškę” su neįsiteisėjusia teismo nutartimi skirti man psichiatrinę ekspertizę, ir beprotnamio karceryje pralaikė septynias savaites. Iš manęs teismas atėmė sprendimo apskundimui skirtas dvi paras.  Šiaip skundą parašyti galima per 20 parų, tačiau visą tą laiką, sėdėdamas kalėjime, aš neturėjau nei popieriaus, nei rašiklio.  Ir likus dviem dienoms iki apskundimo termino, mane pervežė į Utenos psichiatrinį skyrių.  Ten būdamas iš socialinės darbuotojos gavau rašymo priemones ir parašiau skundą vietinei prokuratūrai dėl neteisėto laisvės atėmimo.  Šis mano pareiškimas byloje yra, tačiau nėra jokio prokuratūros atsakymo.  Nors akivaizdus nusikaltimas – aš uždarytas į “psichuškę”, net nespėjęs apskųsti šio sprendimo. Tai vienas dalykas, o kitas – kameroje kilo konfliktas su kitu suimtuoju. Jam nepatiko, kad aš guliu antrame aukšte, ir jis bandė mane numesti kartu su čiužiniu. Tačiau aš tą čiužinį buvau pririšęs, ir daviau užpuolikui grąžos. Gavęs grąžos, jis nusiramino, o paskui ėmė sau pjaustytis venas. Tada prašiau kriminalinės žvalgybos skyriui, kad greičiau jį iš čia išgabenkite, nes jis gali susipjaustyti ir nukraujuoti. O tada  aš vėl liksiu kaltas. O vaistus jam padavinėjo per langelį – nurijęs saujelę, jis imdavo elgtis kaip zombis. Net miegoti turėjau “budinčiame režime”.

–                           Tai tu manai, kad tos visos tavo bėdos – per žmoną ir jos pažintis Vilniaus apygardos teisme?

–                           Mano žmona 20 metų dirbo teisme, ji dirbo teisėjų Šumsko ir Lemežio sekretore. Būtent šie du teisėjai ir nagrinėjo mano skundus. Aš jau neklabu apie tai, kad visa Vilniaus apygardos teismas turėjo nusišalinti nuo mano skundų, nes ten dirba mano žmona. Tačiau apygardos teisme baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkė Kazlauskienė, su kuria mano žmona kaimynės, ir keičiasi visokiomis gėlytėmis ir 15 metų kartu dirba, ji taip “sureguliavo”, kad mano skundus nagrinėtų Šumskas ir Lemežis, tie teisėjai, kurie tiesioginiai mano žmonos viršininkai. Lemežis tai tas, kurį girtą vežiodavo į namus Karoliniškėse su jo “golfuku”.

–                           Taip, tačiau praleidai Lukiškėse aštuonis mėnesius iki teismo, nes neva sumušei savo žmoną?

–                           Teismo posėdžio metu medicinos ekspertė pasakė, kad jokių objektyvių duomenų ar požymių, kad mano žmonai buvo padarytas koks nors sužalojimas, ji neturi. Dar prieš mano suėmimus teismo ekspertizė surašė išvadą “iš Petkuvienės žodžių”, o ne remdamiesi kažkokiais objektyviais duomenimis.  Ten parašyta, Dainius Petkus smogė kelis kartus, paskui dar kelis kartus, iš viso išeina septyni smūgiai. Turėdama tokią išvadą, prokurorė Bracevičienė du metus vilkino šį marazmą. Iš pradžių jie iškraustė mane iš namų, tada mane pavadino “benamiu”. Kai buvau suimtas, mane išmetė iš darbo, ir tapau bedarbiu. Tada jie parašė, kad “aš esu socialiai nesusaistytas su savo vaikais”,  nors turiu tris vaikus, tačiau su jais nesu susijęs. Tada jie mane suėmė, nes aš galiu bėgti ar slėptis.  Nors aš kreipiausi į visas prokuratūras, kad būtų pradėtas tyrimas dėl ano žmonos melagingo pranešimo, kad aš neva ją sumušiau. Tada būtų galima palyginti abu tyrimus, ir išsiakinti, kur tiesa. Tačiau jeigu jie būtų pradėję antrą tyrimą, iš karto viskas sustotų. Būtent todėl mano prašymą atmetė, o žmonos – ištyrė. Žmona  paskambino į policiją, ir pranešė, kad girtas vyras ją sumušė, ji lauks kieme. Mano girtumas buvo iš karto atmestas, nes buvau blaivus – policija tai nustatė.  Tada parašė, kad “girtas sugyventinis norėjo sumušti, o ji pabėgo”.  Tačiau jokio incidento nebuvo – grįžau iš darbo, nusimaudžiau ir kritau į lovą miegoti. O žmona paskambino į policiją, ir pranešė,  kad girtas vyras ją primušė. Tada jie ėmė klastoti bylą – kai aš įrodžiau, kad jie klastoja, tada prokurorė Bracevičienė ėmė ginti tyrėjo Kazlausko, tyrusio bylą, klastojimus.  Tada prokurorė įklimpo pati – tada ją apskundžiau E.Pašiliui. Šis perdavė mano skundą dėl Bracevičienės įtariamų nusikaltimų tirti prokurorei Bracevičienei.  Ji pati išnagrinėjo, ir nustatė, kad nepadarė jokio nusikaltimo. Dabar tą patį daro mano bylą nagrinėjantis teisėjas Vaclovas Karšulis. Teisėjui sakau, kad turiu du dokumentus, kur prokurorė suklastojo mano parodymus  – du kaltinamus aktus, parašytus tą pačią dieną, tačiau su skirtingais tekstais. Tada paklausiau, pagal kurį kaltinamą aktą mane teisia? Nes iki šiol nesu gavęs mano bylos, man nebuvo leista su ja susipažinti. O teisėjas Karšulis man sako : “Tu tylėk, sėdėk, nes aš tave vėl uždarysiu”. O aš pirmą kartą teisiamas, nežinau visų BPK punktų, ir prašiau man paaiškinti. Teisėjas man paaiškino, kad jeigu dar kartą klausiu, jis lieps mane suimti. Sakau, ačiū už paaiškinimą. Tada teisėjas man įrašė 500 eurų baudą už tai, kad prokurorė Bracevičienė, apsimelavusi ir suklastojusi du kaltinamuosius aktus ir daug kitokių dokumentų. Tada aš ją pavadinau melage, ir už tai gavau 500 eurų baudą.  Tada žmonos atstovas paprašė skirti man apsaugos priemonę – kad nesiartinčiau prie žmonos arčiau nei per 10 kilometrų. Tada aš jį išvadinau ąsilu, nes tada turėčiau važiuoti aplinko Vilnių, kad per 10 km. nepriartėčiau prie žmonos. Galiausiai visą apygardos teismo teisėją pavadinau debilu todėl, kad rajoninis teismas nutarė skirti man namų areštą prievoje, kurioje nėra jokių pastatų, ir kur aš turėjau būti visą naktį. Tada teismas parašė, kad aš turiu keltis valanda anksčiau ir būti svetimame sklype.

 

–                           Koks šios bylos rezultatas?

–                           Prieš tai ši byla buvo begėdiškai du metus vilkinama, suėmė neteisėtai, kad nesislapstyčiau nuo tyrimo. Nors iš tikrųjų tai tyrėjas Kazlauskas nuo manęs slapstėsi – garso įrašai tai patvirtina. Aš juos seniai sukėliau į facebook.  Pagal BPK mane iki teismo kalėjime jie galėjo pralaikyti šešis mėnesius, tačiau yra išimtis – jeigu byla labai sudėtinga, galima laikyti ir ilgiau. Todėl kai baigėsi šešių mėnesių suėmimas, jie man staigiai bylą išaugino iki penkių tomų, sudėję visas facebooke sudėtas nuotraukas apie mane. Toks teisėjas Tadeušas Volkovskis išmąstė, kad “byla didelės apimties, tai rodo, kad pareigūnai intensyviai dirbo”. Tada jie nusprendė, kad mane kalėjime galima laikyti 12 mėnesių, tačiau pralaikė aštuonis. Tada kalėjime aš pradėjau reikalauti bylos kopijos, nes tada jos kopijos priklauso nemokamai. Tada jie mane iš kalėjimo išmetė – tada apskundžiau, kad tegul laiko mane kalėjime, į teismą vežioja su valdiška mašina, ir tris kartus duoda paėsti. Nes aš dabar neturiu nieko – nei kur gyventi, nei darbo. O kalėjime ramiai sėdžiu ir žiūriu televizorių. Jau įvyko šeši posėdžiai, kurie buvo apie nieką – kvietė liudininkus, kurie nieko nematė. Tada teismas išprovokavo, kad aš balsą pakelčiau, ir mane išvarė iš salės.  Kitą dieną prokurorė jau ėmė skaityti baigiamąją kalbą. Aš nustebau – dar net neapklaustas nė vienas mano liudininkas, įrodymai neištirti. Aš neapklaustas, į mano klausimus neatsakyta. Tada sakau teisėjui – o kur įrodymų tyrimas? Jis man atsakė, kad juos ištyrė, kai manęs nebuvo salėje, ir man pasiūlė sakyti paskutinį žodį. Jie man paskelbs nuosprendį  balandžio 15 d., ir tada persikelsime į apygardos teismą, kuri dirba visi žmonos draugai. Prokurorė man pasiūlė įvairių apribojimų ir nemokamo darbo. Tačiau apie tai, kad aš jau kalėjime išlaikytas aštuonis mėnesius, niekas nepasakė nė žodžio. 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));