skip to Main Content
Grybesuspatratais

Oligarchinės santvarkos niokojamos Lietuvos nykimas- latvių publicisto liudijimas 

 

Gediminas Kairys

 

 Gerb. „LAIKRAŠTIS  laisvas“, ačiū už tiesą, kurią Jūs rašote Lietuvai. Mano kai kurie pažįstami – konservatoriai spijaudosi pamatę šį laikraštį.. Aš  gyvenu Lietuvoje,tiksliau Europos Sąjungoje, Lietuvos provincijoje ir  viską matau. Ką sovietai  nepadarė per 50 metų , ES padarys greičiau. Sovietai, gal but norėjo  daryti tą patį, bet jie taip akivaizdžiai nesielgė, negriovė Tautos, moralės, kaip ją griauna Briuselis.- nes tai trumpesnis kelias savo tikslams pasiekti. Sugriauta moralė – nužudyta Tauta.. Aš  seniau vis tikėjau konservatoriais, kurių gretose kaip nekeista, pasirodo, dauguma sovietinių kolaborantų. Kas balsavo už Stambulo konvencija,o gi Konservatorių lyderis V Lansbergis, kuris pataikavo vieniems, o dabar kitiems, tuo griaudamas Tautos moralinius pagrindus. Tai kokia Lietuvos ateitis mūsų laukia?. O gal aš klystu,kad taip nesigautu aš kreipsiuos į JAV lietuvių laikraštį “ Draugas“ su dviem klausymais ir jeigu jie man atsakys, aš daug kur savo nuomonę pakeisiu.

1)Tarybiniais metais laikraštis “ Draugas“ daug rašė apie tikruosius kovotojus už Lietuvos  Nepriklausomybę, disidentus, KGB kalinius, represijų aukas. Norėčiau,kad jie man parodytu nors vieną lairaščio numerį, kuriame tarp visų kovotojų už Lietuvos laisvę, būtų paminėtos nors dvi pavardės – tai V Lansbergio ir D Grybauskaitės..

 

Grybesuspatratais

Siaureskoreja

Nuotraukose raskite dešimt skirtumu – viršuje grybauskaitė su savo satrapais, apačioje dėkinga Šiaurės Korėjos tauta moja savo valdovui 

 

2) Po įstojimo į ES, kad parodytų nors vieną buvusi tikrą disidentą, , paminėta “ Drauge“ dar tais sovietinės okupacijos laikais, žygiavo dabartinės Lietuvos valdančiojo elito gretose. Jeigu jie to nepadarys, aš tikrai neverksiu per tokios valstybės, kaip dabar, laidotuvėse. Reikia nepamiršti, kad valstybė ir Tėvynė yra skirtingos savokos. Tokios valstybės, kokia dabar Lietuva – galima ir nekęsti, bet Tėvynės – Lietuvos  meilė yra AMŽINA. Bet jeigu ir toliau bus tiek daug, kurių vis daugėja, abejingų savo Tėvynei, mes papraščiausiai prarasim Ją. Kaip nekeista, dabartinė Lietuva yra labai vieninga, tikrai vieningesnė nei sovietiniais laikais. Kur benuvažiuosi, pakalbėjus su paprastais žmonėmis,visi pritaria ir mato, kur Lietuva eina, bet visi,kartoju – VISI pasako tuos pačius žodžius – „O ką mes galime pakeisti?“ Geras yra posakis; – „Abejingas žmogus-mires žmogus“. Valdžiai aišku, geriau mirę žmonės, jie jaučiasi daug saugesni, be to jie dabar jaučiasi labai saugiai, nes arabų išminčiai dar prieš Kristų pasakė, kad didžiausia grėsmė (suprask- valdžiažmogiams) valstybei – tai sąžiningas vadovas. Tuom manau ir viskas pasakyta.

Prezidentė yra karjeristė, ji dirba ne savo Tautai, ankščiau Maskvai, dabar   Briuseliu,tai ji  pardavė galutinai Lietuvos nepriklausomybę, ji lietuvių Tautos išdavikė. Gerai pasakė JAV visuomenės veikėjas H Bičeris, kad IŠDAVYSTĖ tai vaisius kuriam geriausia vieta kaboti ant vienos iš laisvės medžio šakos..

 Ir dar, aš logiškai išmasčiau, kad mūsų prezidentė, kaip girdėjau-leisbietė, yra dar ir nesąžiningas žmogus, tiksliau – kyšininkė,didelio mąsto korupcijonierė.. Aš nešmeižiu žmogaus, prie to mane atvedė logiškas mąstymas, o konstitucija leidžia turėti savo nuomonę ir ją atvirai skleisti. Nekalbant apie daugelį finansinių aferų,viena man gyliai įstrigo. Buvęs Snoro banko administratorius Kuperis pasamdė konsultantą ir už savaitės darbą jam sumokėjo 16 ar 17 milijonų litų. Visi laikraščiai apie tai rašė. Prezidentūra ir prokuratūra tylėjo. Kodėl tylėjo? 100 procentų žmonių, su kuriais apie tai kalbėjau, man aiškiai atsakė – Jie visi pasidalijo.!!!. Buvo ir tokių, kurie taip viešai to nepasako, bet pritarė, kad ir tu nemažą dalį iš to  gavai. Tokia loginė išvada.. Paneik tai ir aš už savo žodžius atsiprašysiu,labai norėčiau klysti,bet logika sako būtent taip.. O apie Garliavos mergaite Deimante spaudoje buvo užuominų.kad ji gali būtį nužudyta, Jeigu taip,  vėl logika sako, kad tu žudikų bendrininkė. Parodyk mergaitę Tautai ir tokių kalbų tikrai nebus

  Dabar visur buvo agituojama giedoti Lietuvos tautinę Giesmę. Gerai būtų, jeigu mus ta giesmė suvienitų. Juk ten yra nuostabus žodžiai-„Vienybė te žydi…“ Gyvendamas JAV visada Ją giedojau. Gyvendamas dabar Lietuvoje,aš Jos giedoti Lietuvos laiku tikrai negaliu.. O negaliu todėl, kad tuo pačiu laiku Ją giedos parazitinė Lietuvos valdančioji klika, kurie spjovė į Sąjūdžio idealus, tuos idealus, kurie suvienijo Lietuvą,baigia parduoti Lietuvos nepriklausomybę. Jie vedmainiškai kartos lietuvio širdžiai taip  šventus žodžius-„vienybė te žydi“, tuo pat metu skaldydami Lietuvą.

Tai jie pasinaudojo idealistų daroma revoliucija, kurios vaisiais dabar naudojasi, užgrobė valdžią ir pasisavino Lietuvos vardu. Kas jeigu ne Lietuvos vardu jie nužudė LITĄ,leido homoseksualistų viešą reklamą, kursto karinę isteriją. Dar JAV kovų didvyris  Bž. Franklinas pasakė,kad kas aukoja laisvę vardan saugumo, tas praras ir laisvę ir saugumą.. Deja, mūsų prezidentė to negirdi., bet gerai girdėjo Maskvą, dabar Briuselį.. Vieni sako, kad aš prisiskaitau visokio brudo, kaip „Laikraštis laisvas“, ar “ Karštas komentaras“,“ Respublika“ ir panašius ir todėl mano tokia nuomonė.. Taip, aš skaitau visus laikraščius, bet išmokau mąstyti logiškai ir logiškai mąstant aš   pats prieinu prie  išvadų,kurias ir randu būtent ne sisteminėje spaudoje. Aš savo pažiūras formuoju pats.. Iš kitos pusės taip pat  truputi logiška tai  ką mes kritikuojame ir nepritariame valdžiai. Nu ar ne logiškai valdžia elgėsi darydama tai, ką daro? Jeigu Tauta tyli ir leidžia tai ir pilnai abejinga viskam, tai taip ir yra. Ar tai nelogiška? Jeigu įsiklausysim,ką pasakė žymus, išmintingi žmonės,turėtume visai kitą pasaulį..

 Už vieną mušta du nemuštus duoda, tai išmintingųjų patarlė. Mano galva, geriausias kandidatas į prezidentus,- Rolandas Paksas. Jis juk  –  muštas  

  Tomas  Džefersonas, JAV politikas pasakė, kad kiekvienam kartui reikalinga nauja revoliucija. Lietuvai tikrai reikalingas naujas Sąjūdis, nauja revoliucija, jei to nebus, prarasime savo mylimą Tėvynę – LIETUVĄ. Abejingas žmogus -miręs žmogus.

    T. Ruzveltas, JAV prezidentas,  pasakė ( Jis tikrai nebuvo rusų agentas), – “ Kai valstybės lyderiai pasuka valstybės vairą melo keliu, kai jie pradeda pažeidinėti konstituciją, kai jų elgesys neatitinka mūsų lūkesčių, kiekvieno piliečio teisė ir  PAREIGA išsakyti savo nerimą, garsiai, atsakingu  balsu ir pakeisti valstybės valdymo būdą.

  Kiekvienas, kas to nepadarys, turėtu būti apkaltintas patriotizmo  išdavyste. Jeigu mes tylėsime ir toliau, toleruosim melą ir apgavystę, mes paprasčiausiai busime amerikiečių Tautos   I Š D A V I K A I. „( Aš labai norėčiau,kad Lietuvoje būtų ko mažiau išdavikų). JAV prezidento išsakytos mintys –    žodis į žodį tinka Lietuvai  Ir tai pasakė ne kas kitas, o JAV prezidentas. Už teisingus žodžius ir veiksmus buvo nužudytas Kenedis, Ruzvelto mirtis taip pat kelią daug klaustukų

  Valdžią, kokia turime dabar, – tai bausmė už pilietinį pasyvumą. Dar Šv. Augustinas pastebėjo,kad valstybė be teisingumo – plėšikų gauja. O T.A Edisonas pasakė, svarbiausia civilizacijos uždavinys išmokyti žmones savarankiškai mastyti.

 Mastykime,brangus tautiečiai  ,Laikraščio laisvas skaitytojai, M Ą S T Y K I M E !!!!!!!!!!!!.  Kviečiu visus,nebūkime abejingi savo Tautos ateičiai.

    Ir dar visada prisimink ,kad minia ir tie kurie dabar apie tave sukasi,pataikauja ,kuri ploja tavo karūnacijai, ta pati minia plos katučių, kai tau kirs galvą. Žmonės mėgsta šou.. Aš tavo karūnacijai neplojau, bet kaip tave prabudusi Tauta nuvers,- TIKRAI PLOSIU !!! ( turiu omenyje mūsų prezidentę)

 

     Pagarbiai  Gediminas Kairys,

 Europos Sąjunga,Lietuvos ESR  ( seniau buvo- TSR, tik viena raidė pasikeitė)

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));