Aš nebijau! Pakarkite, sušaudykite, nuskandinkite ar uždarykite į kalėjimą, juk jūs tai mokate.

Aš nebijau! Pakarkite, sušaudykite, nuskandinkite ar uždarykite į kalėjimą, juk jūs tai mokate.

vaidas lekstutis c5beemaitis studija
Data: 2018-12-21Autorius: bukimevieningi.lt

Paskutiniu metu valstybiniai vagys ir banditai, vis agresyviau veikia prieš visuomenininkus, kurie gina Lietuvą nuo šių padugnių. Žinoma, tuoj pat šie žmonės yra paverčiami valstybės ir Lietuvos priešais, bet jūs man parodykite, nors vieną atvejį, kada nors vienas iš marginalizuojamų asmenų yra pasisakęs, prieš LIETUVĄ? Prieš LIETUVĄ, kaip valstybę, kaip Tautą.

Taip, jie kritikuoja politikus, valdžią, bet tai nėra LIETUVA!

Lietuva – oficialiai vadinama Lietuvos Respublika (LR; Lietuva) – yra demokratinė respublika. Respublika (lot. res publica viešasis reikalas) – valdymo forma, kurioje valstybės vadovai viešai renkami nustatytam laikotarpiui ar kadencijai.
Sąvoka kilusi iš lotynų kalbos ir nusako valstybės valdymą kaip visos liaudies reikalą. Žmogus turi teisę skleisti savo įsitikinimus, pažiūras, mintis.

Prieš mane buvo mestos visos teisėsaugos pajėgos ir jų pagalba buvo pasistengta iš manęs padaryti nekenčiamu visos Lietuvos žmonių. Darė kratas ir kurpė bylas. Per parsidaveliškas žiniasklaidos priemones bandė padaryti Rusijos agentu.

Viskas subliuško. Nei aš agentas, nei išdavikas ir aplamai nerado nieko bendro su Rusija jokios medžiagos kuri būtų kaip antivalstybinė.

Niekas neatsiprašė, nei policija, nei VSD, nei prokuratūra

Apsijuokė sukurpę kitą bylą, kad pateisinti savo niekšiškus veiksmus prieš mane ir mano šeimą, nes būtent krata buvo atliekama esant namuose mano mažamečiams vaikams, kurie iš baimės kratos metu su žmona buvo užsidarę kambaryje ir drebėjo. Ir jokios vaikų teisės nedalyvavo ir jokių įstatymų pažeidimų… .

Surado mano rašytą straipsnį apie Sibirą ir į jį tremiamus nekaltus žmonės, pakeitė žodžius, pakeitė jų prasmę ir sukurpė naują bylą, kad pateisinti savo darbelius. Taip veikia teisėsauga, kai nori užgesinti netinkamus asmenis kurie juos kritikuoja ir viešina jų juodus darbelius.

O kur visa kita, kad aš esu esu Rusijos agentas, dirbu Rusijai, Rusija man moka? NIEKO! O kaip buvau “nušviestas“ per žiniasklaidą, kokia nuomonė buvo paskleista apie mane? Kaip Lietuvos išdavikas, veikiantis prieš Lietuvą.

Šiandien viskas vyksta dar agresyviau

Matome kaip už žodį baudžiama ir sodinama į kalėjimus. Neduok dieve ištarsi šalin Eurą ir grąžinkite Litą… Jūs tautos priešas ir jums bus iškelta bylą, ne bent kokia o baudžiama. Pasitelkus bukapročius žurnalistus per parsidavelišką žiniasklaidą iš jūsų padarys tautos priešus. Taip veikia šiandieninė valdžia ir politikai.

Iš demokratijos padaryta parodija

Lietuvoje demokratijos nėra. Žodžio laisvės lygis yra žiauresnis nei Stalino laikais ir nei kiek nesiskiria nuo Š.Korėjos. Lietuvos žiniasklaida nupirkta vakarų korporacijų gieda į vieną dūdą, o opozicinės žiniasklaidos atstovai valstybinės huntos yra persekiojami ir marginalizuojami, jiems keliamos bylos, iš jų šaipomasi, atliekamos psichiatrinės ekspertizės ir visais būdais bandoma užgesinti, kad neiškiltų į viešumą labai nepatogi politikams informacija.

Nebijau!

Niekada neveikiau prieš Lietuvą ir nesiruošiu veikti, o tuo labiau prieš Žemaitiją. Niekada neišdaviau ir neišduosiu savo valstybės, nes jaučiu pagarbą savo protėviams kurie šį kraštą šimtus metų gynė nuo visokio plauko atėjūnų ir grobikų. Pagal prigimtį siekiu ir sieksiu visokeriopos laisvės, nes būtent mano tikslas ir gyvenimo esmė, būti laisvu, sąžiningu žmogumi!

O jeigu siūliau ir iki šiol siūlau draugauti su Rusija, tai nereiškia, kad esu išdavikas, nes politinės tiesos tikrai nėra daugiau, jeigu sulendi JAV į subinę ir joji ant NATO vėliavos koto. Mano nuomonė buvo ir tokia pat iki šiol, kad Lietuva turi draugauti su visomis valstybėmis, bet nei vienai nelysti į subinę kaip šiandien.

Politikai ir kiti parsidavėliai, kurie sugriovė mano valstybę, amžiams mano akyse liks išdavikais, taip auklėsiu savo vaikus ir iki tol, kol galimybės leis, viešinsiu jų juodus darbus, kurie mano manymu yra žalingi mūsų valstybei ir Lietuvių Tautai!

Su meile Lietuvai,

Vaidas Lekstutis Žemaitis

Facebook komentarai
});}(jQuery));