Arvido Juozaičio pranešimas : Dėl šiurkščių rinkimų stebėjimo Jungtinėje Karalystėje pažeidimų

Kandidato į Lietuvos Respublikos Prezidentus

Arvydo Juozaičio rinkimų štabas

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 

 

Dėl šiurkščių rinkimų stebėjimo Jungtinėje Karalystėje pažeidimų 

 

VRK neteisėtai riboja rinkimų ir referendumų stebėjimą Jungtinėje Karalystėje. Kaip praneša Kandidato į Lietuvos Prezidentus Arvydo Juozaičio štabo stebėtojai Jungtinėje Karalystėje rinkimai ir referendumai vyksta keturiuose balsavimo punktuose, du iš jų nutolę kelis šimtus kilometrų –

Lietuvos ambasadoje Londone, Kings Lynn  mieste (5-6 Tuesday Market Place, Kings Lynn, PE30 1JS (Duke’s Head Hotel), Leeds mieste (5 Newton Grove, Leeds, LS7 4HW (Leeds Ukrainian Community Centre), Rytų Londono Barkingo rajone (127 Ripple Road, Barking, IG11 7PB (Adult College Barking Campus).

  1. Juozaičio štabas du kartus nustatyta tvarka kreipėsi į VRK dėl rinkimų stebėtojų Jungtinėje Karalystėje įregistravimo. Pirmą kartą štabas pateikė keturių Lietuvos Respublikos piliečių, kurie pasiūlyti stebėtojais sąrašą. Tačiau VRK leido įregistruoti tik du. Kai A. Juozaičio štabas kreipėsi pakartotinai, paaiškindamas, kad du stebėtojai negalės stebėti rinkimų geografiškai tolimuose punktuose ir prašydamas įregistruoti anksčiau siūlytus stebėtojus ir dar vieną papildomai, štabas gavo tokį VRK atsakymą –

… Atsižvelgiant į tai, kad balsavimo punktai Jungtinėje Karalystėje de jure yra ambasados Jungtinėje Karalystėje balsavimo komisijos sudėtyje, yra laikomasi Prezidento rinkimų įstatymo 40 straipsnio 3 dalies nuostatos: 

Politinės partijos, kandidatai į Respublikos Prezidentus, nevyriausybinės organizacijos turi teisę siūlyti registruoti stebėtojais ne daugiau kaip po du rinkimų stebėtojus kiekvienoje rinkimų apylinkėje

Šiems rinkimams ir referendumams VRK specialioje tvarkoje sugalvojo naują, rinkimų įstatymuose nenustatytą instituciją – balsavimo punktus, kurie veikia kaip rinkimų apylinkės, tačiau jose nėra garantuojamos tokios pat rinkimų organizavimo procedūros, kokios yra rinkimų apylinkėse, žr. –

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c3afac623c4911e98893d5af47354b00.

VRK siekia gausesnio Lietuvos Respublikos piliečių užsienyje dalyvavimo, tačiau tą daro pažeisdama Prezidento rinkimų bei Referendumo įstatymus. Dar daugiau,  VRK  pažeidžia net ir savo patvirtinos tvarkos 53 str. “Partijos, kandidatai į Prezidentus ir Europos Parlamento narius, Lietuvos Respublikoje registruotos nevyriausybinės organizacijos, kurių veikla yra susijusi su rinkimais ar žmogaus teisių apsauga, turi teisę skirti ne daugiau kaip po du rinkimų stebėtojus kiekvienoje atstovybės balsavimo komisijoje”, taip pat 59 str. „Pasibaigus balsavimui punkte, punkto balsavimo komisija, dalyvaujant rinkimų stebėtojams, uždaro balsadėžę, ją užplombuoja arba užklijuoja balsadėžės angą, antspauduoja ją ir pasirašo visi punkto balsavimo komisijos nariai ir rinkimų stebėtojai.”

Kai A. Juozaičio štabo stebėtojas paklausė VRK pirmininkės L. Matjošaitytės kokiu būdu du stebėtojai galės stebėti rinkimus keturiuose punktuose, ji paaiškino – “ale pabūkit biškį viename punkte, paskui biškį kitame – ir viską pamatysite“.

Pagal supaprastintą išankstinio balsavimo tvarką Jungtinėje Karalystėje balsavo virš 17 tūkst. piliečių. VRK nustatyta tvarka nenumatė stebėtojams galimybės patikrinti, ar vokai su balsavimo biuleteniais atitinka konkrečius Lietuvos Respublikos piliečius.

Gintaras Songaila,  A. Juozaičio štabo inf.

Plačiau galite pasiteirauti tel. – +370-647-32826, Donatas Golubevas, Londonas

Facebook komentarai
});}(jQuery));