Kodėl policija šturmavo Astos Rubinaitės namus?

maxresdefault-10

maxresdefault-10

AR  UTENOS   VALSTYBINĘ  TEISMO  PSICHIATRIJOS   TARNYBĄ   PRIE SAM   NEREIKIA   PERDUOTI  PRIE  VRM   MINISTREI   AGNEI   BILOTAITEI?

 

Zenonas Volkovas

 

„Mentai“ slankioja apie Astos Rubinaitės tvorą, galvodami, kaip ją pagrobti

Tuo metu, kai Lietuvos jėgos (reprsinės) struktūros, jau kankina moteris, 2021 m. vasaris 12 d. Seime  vyks(o) parlamento vadovės Viktorijos Čmilytės – Nelsen tik inicijuojama diskusija apie smurtą prieš moteris.

 

Seimo Spaudos tarnyba praneša, kad per ją ekspertai diskutuos visuomenės sąmoningumą lyčių lygybės ir kovos su smurtu prieš moteris temomis, aptars pagrindines priežastis, problemas ir priemones situacijai gerinti.

 

Žiūrim ką turim.

Ar gaisrininkai bendradarbiauja su represinėmis struktūromis? 

 

2021 01 22 d. iš ankstaus ryto, Alytaus m., policijos pareigūnai Alytuje apsupo Rubinaičių namą. Gaisrininkai išlaužia metalinius kiemo aptvarus, banditiškai išlaužia namo duris. Į butą įsiveržia policininkų gauja, operacijoje aktyviausiai reiškiasi Alytaus policijos vyriausioji tyrėja Violeta Aušiūraitienė. Nors name buvusi Asta Rubinaitė, išėjusi iš dušo, per langą prašė durų nelaužti, nes apsirengusi atidarys, policininkai nepatikėjo, duris nepataisomai išlaužė. Nors Astai yra paskirta širdies operacija ir ji laukia tos dienos, operacija dėl viruso atidedama, policija skelbia jai priimtiną versiją, Asta yra simuliantė.

 

Anais laikais, kai prezidentės Dalios Grybauskaitės tėvas dirbo gaisrininku, laužiantis į namus, niekas medicinos pagalbos nekviesdavo, nekvietė ir dabar, tik užsiregistravo kvietimą. Policininkams stebint, gaisrininkams laužiant duris pas ligonį, tarp kitko turinčią ir neįgalumą, dėl patirto smurto nuo represantų, greitoji medicinos pagalba iškviesta nebuvo. Paskambinus 112 tai patvirtino, tik sujungus pagal teritoringumą, atsakė, kad iškvietimas yra užregistruotas, kodėl nevyksta nepaaiškino. Išsireikalavus medikų pagalbą, Astai,  tiesiog mašinoje buvo padaryta širdies kardiogramą. Medikai išsivežė į savo įstaigą, pakartotinė kardiograma, medikai susirūpinę, pastatė lašelinę. Policininkai, kaip stribai, nėrėsi iš kailio. Aktyviausioji policininkė V. Aušiūraitienė, medikų reikalavo nutraukti lašelinę, nes ji neturinti laiko laukti. Medikų pasižadėjimas, jeigu leis Astos sveikata, nuveš su greitąja į Utenos Valstybinę teismo psichiatrijos tarnybą patys, policininkų netenkino. Tuoj ir dabar. Prieš policininkų reikalavimus, medikai neatsilaikė, atjungė pusę sulašėjusią lašelinę ir atidavė „pitbuliams“ į jų apsiputojusius „nasrus“. Asta, karts nuo karto prarandanti sąmonę, koridoriuje dar bandė atsigerti vandens, deja policininkė V.Aušiūraitienė savo „švelnia“ ranka tiesiog išmušė iš Astos plastmasinę stiklinaitę su vandeniu, įkišo Astą į mašinos galą, už grotų. Taip leisgyvią Astą, apie tris valandas vežė iš Alytaus į Uteną, Astos pasisėdėjimas represantų a/m, kaip sėdėjimas ant siauros palangės tik kratant. Atvežus į Utenos (durninimo- Z.V.) tarnybą, Asta, gavusi vandens, suprato, kad dar išgyvens, nes jau buvo pradėjusi atsisveikinėti su šiuo pasauliu.

 

Kodėl su Asta taip elgiamasi? Gal, kad užsienyje, ne valstybine kalba, apsigynė teisininko magistrą ir yra pranašesnė už Alytaus visus teisėsaugininkus, moka tiek kalbų, kiek nemoka ne tik viso Alytus m. gyventojai?  O gal todėl, kad…

 

Kaip Astos tėvas  pasikoręs „savižudis“ pozavosi pareigūnams, ar tai žino tik teisėsaugos pareigūnai?

 

Deja yra ir kita priežąstis. Astos išsiskyrusį tėvą, „pakabino“ tokia Zita Andruškienė, kurios vyras, dėl nežinomų aplinkybių rastas taip pat kilpoje, kalbos buvo nekokios. Asta atkalbinėjo tėvą Algimantą. „Pakorė savo vyrą, pakars ir tave.“ Deja tėvas netikėjo. Vis dėl to tėvas rastas kilpoje. Kas įdomiausia, užfiksuotos nuotraukos, kai tėvas su kilpa ant kaklo yra apsikabinęs stulpą, kita nuotrauka su kilpa ant kaklo, bet jau viena ranka nutysusi, kita ant kėdės. Asta komentuoja, kad pirmoje nuotraukoje, tėvas dar apsikabinęs stulpą, dar bandė gelbėtis, deja. Kaip pakaruoklis keičia pozas, niekas neatsakė. Pasikorė ir taškas.

 

Kaip nabašnikai rašo testamentus

 

Astos tėvas, neva parašė asmeninį testamentą sugyventinei minėtai Zitai , kad palieka gera valia visą savo esantį turtą. Asta žinodama, kad tėvas tikrai negalėjo užrašyti moteriai, su kuria pažįstamas porą metų, pradėjo domėtis. Byla atsidūrė net teisme. Zitos turintį tastementą pripažino visos valstybinės institucijos pareigūnai, išskyrus, rašysenos ekspertus. Teisme Zita padėjusi ant konstitucijos ranką, prisiekinėjo, kad testamentą parašė pats „pakaruoklis“. Jos žodžius, gelbėdami savo ir kolegų munduro garbę, antrino teisėsaugininkai.

 

Per kančias, Asta įrodė, kad asmeninį testamentą rąšė ne jos a.a. tėvas, o savo ranka parašė tariama paveldėtoja Zita. Tėvo parašas ir tas suklastotas. Visos teisėsaugos pastangos, klastojant dokumentus ir taip padedant Zitai, nusikalstamu būdu užvaldyti svetimą turtą, nuėjo šuniui ant uodegos. Turtas t.y. namas grąžintas kam priklauso. Už dokumentų klastojimą, melagingų parodymų davimą, neteisėto turto pasisavinimų problemos krito ne ant „nusidėjėlės“ Zitos, o nukentėjusiosios  Astos.

 

Nes yra nepaneigiamų tėvo pakorimo epizodų, kaip teisininkė, Asta užsimanė išsiaiškinti tiesą. Na tada ir prasidėjo. Kadangi buvo rašyta trumpai priminsiu. Kažko sugirdė. Nuvežė. Laikė. Lupinėjo nagus. Imetė į Nemuną. Neperplauksi, tavo problemos,- aiškino banditai. Po kankinimų supratusi, kad neperplauks, grįžinėjo atgal, aplink nuo kulkų taškėsi vanduo. Po to vėl kankinimai, iš po mirties atsigavo miške, besanti apkrauta šakomis. Kaip pasiekė namus, jau buvo rašyta „Laisvas laikraštis“.

 

Anot tyrę, galimai savo užsakytą Astos nužudymą, prokurorai susivieniję su policija, nutarė Astą padaryti psichine ligone. Net neklausiant, pradėjo liežuvauti, kad Asta yra psichinė ligonė ir ne tik. Pradėjo ikiteisminį tyrimą ne dėl pasikėsinimo į jos gyvybę, o dėl neva kokio tai šmežto. Na analaogiškai, kaip Šilutėje, nužudė Darių, kad neieškoti žinomų žudikų, apkaltino motiną Zosę, už neva šmeižimą, nors nusikaltėliai žinomi.

 

Ar Asta Utenoje laikoma teisėtai?

 

Pagal visokius BKa, BPKa, CKa,CPKa, administracinius kodekus, manome, kad neteisėtai. Galima rasti išvedžiojimų ir kitais atvejais. Lietuvos Respublikos SA ministro Įsakymai ir nutarimai teigia, kad eksperizės reikalingos nustatyti, ar įtariamasis ar kitas asmuo („kitas asmuo“ galime būti visi-Z.V.), kuriam paskirta ekspertizė, dėl psichikos sutrikimo pavojingas sau ir (ar) kitiems asmenims. Asta sau ir mums nepavojinga, tik pavojinga „kitiems asmenims“ tai yra policijai, prokurorams, teismams, nes jų nusikalstama veikla įgauna viešumo pagreitį.

Nors visur teigiama, kad tiriamojo asmens teisės nepažeidžiamos, kas numatyta Lietuvos konstitucijoje, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje. Lietuvos psichikos sveikatos priežiūros įstatyme, procesiniuose įstatymuose ir kt. Teisės aktuose. Tikrovėje yra kitaip.

 

Represantai  nesnaudžia?  Prokuroras Artūras Juknevičius atsakomybės graužaties dar nejaučia?

 

Utenoje Asta personalu nesiskundžia, tik suluošinta sveikata. Per išmanųjį telefoną bandė susirišti su užsienyje esančia įstaiga, kurioje dirbo. Yra išlaikiusi europinio lygo psichologinius testus, kuriuos pateiktų abejojantiems jos sveikata. Deja mūsiškiai išsigando ir … atėme išmanųjį. Paaiškindami, kad telefoną naudoja ne pagal paskirtį. Paviešinus, sekančią dieną grąžino. Asta savo kanalais sužinojo, kad Utenos vadinama Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie SAM (ministras Arūnas Dulkys) Utenos eksperimentinis skyrius jau yra nusprendęs Astą uždaryti į Rokiškio psiciatrinę ligoninę, nes reikia Alytaus prokuroro užduoti įvykdyti „iki galo“. Iki galo reiškia iki mirties. Astos faktiškai niekas nieko netyrinėjo, tik kartą pamena kažką tai pildė, ar tai rašė. Manome, kad galimai su maistu buvo gavusi kokią tai dozę? Kaip kitaip galima suprasti, jeigu net neįpusėjus Astos tyrinėjimui, faktiškai niekas net nekalbėjo su ja, o užsakovas prokuroras Arūnas Juknevičius ir žmonės jau žino, kad  2021 02 15 d. 13:30 h Alytaus teismas nuteis Astą „iki galo“ uždarant į Rokiškio psichuškę.  Jeigu sistema nekurumpuota ir nenusikalstama, kodėl Asta 2012-02-12 d. 13:55 h nieko oficialiai nežino apie teismo posėdį, o prokuroras Artūras Juknevičius žino netgi apie teismo nutartį? Turi per prievartą paskyrę jai ir savą valdišką advokatę, kuri akyvaizdžiai dirba su jais, nes su Asta iš vis net nebendrauja.

 

 

Expolicininkę  Skaistą Rakauskienę,  padėjęs išnešti kojomis į priekį Rokiškio psichuškės vadovas Algimantas Liausėda, vėl grąžintas į pareigas. Galimai pasižadėjo represaantams Astą privesti „iki galo“? Skaistos R. žmogžudystės užsakovas, vyriausiasis Kauno apskrities pol. komisaras Darius Žukauskas atleistas, vyksta tyrimas už kitus, ne Lietuvoje, įvykdytus nusikalstimus. Bet nužudytos Skaistos Rakauskienės neprikelsi.

 

Priminsiu apie Skaistą Rakauskienę. Kauno apskrities policijos vyriausiais komisaras Darius Žukauskas, už pakartotiną pranešimą apie narkotikų gamybą, buvusią kolegę Skaistą Rakauskienę, teismų, tos pačios Utenos tarnybos pagalba, Rokiškio psichiatrijos vadovo Algirdo Liausėdos pagalba, pažadėtą pažadą Skaistą Rakauskienę išnešti kojomis į priekį, įvykdė.  Saviškiai neužkardė D.Žukausko nusikalstamą veiklą Lietuvoje, todėl D.Žukauskas apdergdamas mus visus, prisidirbo užsienyje, vyksta tyrimai, atleistas iš pareigų, teismai neatstatė.

Nežinau už ką buvo nuimtas Rokiškio psichuškės vadovas Algimantas Liausėda, bet sutvirtėjęs grįžo į Rokiškio psichuškės vadovo pareigas ir tvirtai pasiruošęs toliau bendradarbiauti su represinėmis struktūromis. Pol. Exkomisaro D.Žukausko užduotį, išnešti expolicininkę Skaistą Rakauskienę iš psichuškės kojomis į priekį, įvykdė pilnai. Ar spės įvykdyti Alytaus prokuroro Arūno Juknevičiaus ir jo gaujos užmačias, Astą privesti „iki galo“, manau priklausys nuo Lietuvos prezidento Gitano Nausėdos palaimintų, Ingridos Šimonytės pasirinktų ministrų: SAM – Arūnas Dulkys, Teisingumo –Evelina Dbrovolska, Generalinė prokurorė Nina Grunskienė, VRM (MVD) Agnė Bilotaitė.

Tikiuosi dar greit nereikės jų vadinti buvusiais?

Nes parlamento vadovė Viktorija Čmilytė Nelson nedviprasmiškai pasakė:

„ Šiandien karantino sąlygomis privalome pasirūpinti, kad rizika patirti emocinę ar fizinę prievartą mažėtų, o pagalbos instrumentai, tiek jėgos (represantų-Z.V.) tiek neviriausybinėse struktūrose stiprėtų“ , – tvirtino ji ne juokais.

Facebook komentarai
});}(jQuery));