Ar reikia referendumo dėl Seimo paleidimo ir priešlaikinių rinkimų ?

ts

ts

arba kaip teisėtai atsikratyti banditų valdžios ?

 

Praėjo tik ketveri mėnesiai, kaip Lietuvą valdo konservatorių vyriausybė, tačiau jau įvedama minties policija, masiškai klastojama covid-19 statistika, kad pratęsti nepaprastąją padėtį ir pakeisti Seimo ir prezidento rinkimų įstatymus tam, kad Lietuvą amžiais valdytų Landsbergių dinastija. Kartu greitai griaunamas visuomenės pagrindas – šeima – stumiama Stambulo konvencija ir „partnerystės įstatymas“ – iš vyro ir moters šeimos atimtus vaikus ketinama perduoti „partneriams“ perauklėti. Tokiais tempais po ketverių metų konservatorių valdymo iš Lietuvos Respublikos teliks dykuma.

 

Vienintelis teisėtas kelias atsikratyti šios valdžios – surengti referendumą ir parodyti šiam Seimui duris.

Surinkus 300 tūkst. LR piliečių parašų, Seimas privalės skelbti referendumą tokiu klausimu, pvz., : „Ar manote, kad laikas paleisti šį LR Seimą kaip visiškai susikompromitavusį ir skelbti naujus Seimo rinkimus“.

 

Turėkime omenyje, kad 2020 m. Seimo rinkimai yra suklastoti, VRK neleidus jose dalyvauti kai kuriems kandidatams, o kitas partijas, pvz. „Laisvės partiją“, įregistravus pažeidžiant įstatymus.

 

LR referendumo įstatymas nurodo, kad „Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatos gali būti priimamos referendumu. Įstatymų nuostatos ekonominiais klausimais gali būti priimamos referendumu tik atlikus ekonominę ekspertizę dėl būsimų pasekmių. Referendumą skelbia Seimas.

 

Piliečiai dalyvauja referendume lygiais pagrindais. Kiekvienas pilietis referendume turi vieną balsą.

Referendumas yra tiesioginis. Piliečiai dalyvauja referendume betarpiškai ir asmeniškai.

Balsavimas vykdant referendumą yra slaptas, piliečių reiškiamos valios kontroliuoti neleidžiama.

Negalima varžyti Lietuvos Respublikos piliečių teisių dalyvauti referendume dėl jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.

 

3 straipsnis. Agitacija dėl referendumo

Lietuvos Respublikos piliečiams ir nustatyta tvarka įregistruotoms politinėms partijoms, kitoms politinėms ir visuomeninėms organizacijoms suteikiama teisė nekliudomai agituoti už pasiūlymą paskelbti referendumą, už įstatymo nuostatų ar svarbiausių Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimų sprendimo, pateikiamo referendumui, priėmimą, taip pat prieš pasiūlymą paskelbti referendumą, prieš įstatymo nuostatų ar kitokio sprendimo priėmimą.

 

Referendumo rengimo ir vykdymo išlaidas apmoka valstybė.

Referendumo paskelbimo iniciatyvos teisė priklauso Lietuvos Respublikos Seimui ir piliečiams. Ši teisė įgyvendinama daugiau kaip pusės Lietuvos Respublikos Seimo narių siūlymu, o piliečių iniciatyva išreiškiama ne mažiau kaip trijų šimtų tūkstančių rinkimų teisę turinčių Lietuvos Respublikos piliečių reikalavimu.

 

Kviečiame skaitytojus dalintis savo mintimis ir jungtis prie šios iniciatyvos

Facebook komentarai
});}(jQuery));