Ar naujasis Vilniaus apygardos prokuratūros vyr. prokuroru paskirtas Justas Laucius – senas bylų klastotojas ?

laucius

laucius

Politinės korupcijos bylą tyriantis „principingas” prokuroras Justas Laucius – senas bylų klastotojas ?

 

 

Aurimas Drižius

Vakar paskelbta, kad Lietuvos Valys – Evaldas Pašilis – Vilniaus apygardos prokuratūros vyr. prokuroru pasirinko Justą Laucių, buvusio Klaipėdos apygardos prokuratūros vyr. prokuroro I.Lauciaus sūnų. 

Advokatas Albertas Kučinskas pateikia dokumentus, kaip J.Laucius galkimai klastojo dokumentus baudžiamojoje byloje. 

Lietuvos teisinė sistema nepaliauja stebinti  – teisininko Alberto Kučinsko skundas dėl to, kad jo skundą Vilniaus apylinkės teismo teisėja Jolanta Vėgelienė  išnagrinėjo net neturėdama pačios bylos, atmestas todėl, kad jis yra „deklaratyvus“. 

 

 Albertas Kučinskas sako, kad  teisėja Jolanta Vėgelienė sugebėjo išnagrinėti jo prašymą baudžiamojoje byloje nušalinti skandalingąjį prokurorą Justą Laucių, net neturėdama pačios bylos. 

 

Kai A.Kučinskas pastebėjo, kad jo skundai išnagrinėti teismui net negavus pačios bylos, teisėja J.Vėgelienė galimai kartu su prokuroru J.Lauciumi puolė taisyti procesines klaidas ir galimai suklastojo dokumentus – byloje atsirado J.Lauciaus parašas, kad bylą jis atsiėmė iš teismo. Nors byloje nėra jokių įrašų, kad ji gauta Vilniaus apylinkės teisme. Taip pat nėra ir šio posėdžio garso įrašo, posėdyje nedalyvavo A.Kučinsko advokatas. Atvirkščiai – yra teismo pirmininko raštas, kad minėtos bylos teisme nebuvo

 

 

laucius

 

 

 

 

 

 

Prokuroras J.Laucius rašo, kad atsiėmė bylą iš teismo, kuriame jos net nebuvo

 

 

 

paskeci

 

Tai patvirtino teismo pirmininko pavaduotojo raštas, kad bylos teisme nebuvo

 

„Mano skundas nušalinti prokurorą Justą Laucių Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme buvo gautas 2010 m. sausio 21 d., – pasakojo A.Kučinskas, – tą pačią dieną skundas buvo paskirtas nagrinėti teisėjai J. Vėgelienei. Po 2-3 darbo dienų skundo nagrinėjimo (23 ir 24 dienos buvo savaitgalis) 2010 m. sausio 26 d. teisėja J. Vėgelienė mano skundą dėl prokuroro J. Lauciaus atmetė, net nesurengusi teismo posėdžio, nepakvietusi mano advokato (aš tuo metu buvau suimtas). Kaip patvirtino Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo pirmininkas raštu, skundas buvo išnagrinėtas neišsireikalavusi 2 ikiteisminių tyrimų medžiagos. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo pirmininkas 2012-04-02 raštu Nr. V2. 2525 patvirtino, kad „Teismas atitinkamos ikiteisminio tyrimo medžiagos iš prokuroro nereikalavo“.

 

Generalinėje prokuratūroje 2012 m. gegužės 15 d. elektroniniu būdu buvo gautas generaliniam prokurorui adresuotas A. Kučinsko pareiškimas, kuriame inter alia prašoma pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjos J. Vėgelienės galimai padarytų nusikalstamų veikų – piktnaudžiavimo ir dokumentų klastojimo. Pareiškime nurodyta, jog Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėja J. Vėgelienė ir ONKTD prokuroras J. Laucius galimai padarė nusikalstamą veiką. 

 

Pareiškėjo A. Kučinsko teigimu, jis 2010 m. sausio 18 d. buvo pateikęs skundą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjai prašydamas nušalinti Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros ONKTD prokurorą J. Laucių nuo dviejų ikiteisminių tyrimų. Jo skundas Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme buvo gautas 2010 m. sausio 21 d. Tą pačią dieną skundas buvo paskirtas nagrinėti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjai J. Vėgėlienei. Po 2-3 darbo dienų skundo nagrinėjimo 2010 m. sausio 26 d.  teisėja J. Vėgelienė jo skundą dėl ONKTD prokuroro J. Lauciaus nušalinimo atmetė: pagal jo prašymą nesurengusi teismo posėdžio; nepakvietusi jo advokato (jis tuo metu buvo suimtas); neišreikalavusi 2 ikiteisminių tyrimų medžiagos (ikiteisminių tyrimų bylose Nr. 83-1-00384-09 ir Nr. 01-2-000111-09); išsamiai neištyrusi ikiteisminio tyrimo medžiagos. Todėl pareiškėjas A. Kučinskas mano, jog Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros ONKTD prokuroras J. Laucius ir Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėja J. Vėgelienė ikiteisminiame tyrime Nr. 83-100384-09 galimai piktnaudžiaudami tarnybine padėtimi, siekdami asmeninės naudos – suklastojo ir panaudojo dokumentus taip pažeisdami LR BK 228 str., 300 str.

 

Prokurorų ir teismų klanas veikia kaip vienas kumštis

 

 

vegele

Teisėja Jolanta Vėgelienė žino, kad karjerą padarys, jeigu tenkins visus prokuratūros prašymus

 

 

 

A.Kučinskas nurodė visus įtariamus teisėjos J.Vėgelienės nusikaltimo požymius – ji skundą išnagrinėjo ir atmetė, net neišsireikalavusi bylos, nesurengusi posėdžio ir nepakvietusi A.Kučinsko advokato. Tuo labiau, kad net nebuvo padarytas ir pačios bylos posėdžio garso įrašas, kas šiuo metu yra privaloma. Negana to, tam, kad išgelbėti teisėjos kailį, prokuroras J.Laucius galimai suklastojo dokumentus – įrašė, kad tą bylą iš teismo atsiėmė, nors ta byla net nebuvo pateikta teismui.

 

Atrodo, visi įrodymai, kad teisėja ir prokuroras galimai nusikalto, tačiau bet kokie bandymai pradėti jų veiklos tyrimą atsimušė kaip į sieną. Prokurorai atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, 

 

Panevėžio miesto apylinkės teismas taip pat netenkino A.Kučinsko skundo, ir savo sprendimą motyvavo tuo, jog skunde minimi teiginiai dėl teisėjos J. Vėgelienės galimai padarytų nusikalstamų veikų yra deklaratyvūs, faktai vertinami ir pateikiami subjektyviai su pareiškėjo samprotavimais bei prielaidomis. 

 

A.Kučinskas apskundė šią nutartį apygardos teismui ir nurodė, kad įstatymai nurodo prokuratūrai esant nusikalstamos veikos požymių imtis visų įstatymų numatytų priemonių, kad per trumpiausią laiką būtų atliktas tyrimas ir atskleista nusikalstama veika. Šiems tikslams pasiekti LR BPK suteikia prokurorui teisę atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmus, kuriais ir galima patikrinti teiginius, faktus, versijas ar aplinkybes. Tačiau, pasak A.Kučinsko, jokie veiksmai siekiant patikrinti skundo teiginius nebuvo atlikti, todėl ikiteisminio tyrimo teisėja nepagrįstai nutartyje nurodė, jog jo skundo teiginiai deklaratyvūs. 

 

A.Kučinskas atkreipė dėmesį, jog savo skunde jis nurodė, kad ikiteisminio tyrimo skundo Nr. ITS3-57-541/2012 25 ar 26 lape yra prokuroro J. Lauciaus rašikliu padarytas įrašas „Baudžiamosios bylos Nr. 83-1-0384-09 medžiagą, viso 11 tomų gavau. Prokuroras Justas Laucius. 2010-01-27 (parašas)“.

 

Kartu A.Kučinskas nurodė, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo Paškevičiaus rašte Nr. V2.2524 teigiama „atsakydamas į jūsų prašymą, informuoju, kad sprendžiant pagal jūsų Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokurorui J. Lauciui pareikšto nušalinimo nagrinėjimo medžiagą Nr. ITS3-57-541/2010 teismas atitinkamos ikiteisminio tyrimo medžiagos iš prokuroro nereikalavo“.

 

A. Kučinskas pastebėjo, jog šiuos duomenis kaip faktus pripažįsta tiek prokurorė, tiek ir ikiteisminio tyrimo teisėja. Kadangi šiuose dokumentuose nurodomos iš esmės skirtingos to paties įvykio aplinkybės, todėl mano, jog arba prokuroro J. Lauciaus įrašas yra melagingas, o teismo pirmininko pavaduotojo raštas yra teisingas, arba atvirkščiai.

 

Teisėja J.Vėgelienė nepaaiškino, kas yra netiesa

 

LL paskambino ir šios istorijos herojai J.Vėgelienei, kad gautų jos komentarą:

 

Ponia teisėja, toks buvęs advokatas A.Kučinskas sako, kad jūs išnagrinėjote jo skundą, net neturėdama pačios bylos. Koks būtų jūsų komentaras dėl tokio kaltinimo?

 

– Atleiskite, telefonu aš jokių komentarų neduosiu. Tos aplinkybės jau yra išnagrinėtos, ir, iš tikrųjų, telefonu aš neduodu jokių komentarų.

 

Tai aš galiu atvažiuoti į teismą, pakomentuosite ne telefonu?

 

– Tikrai jokių komentarų aš neduosiu, ir aš manau, kad jų neturėtų būti, nes tos aplinkybės yra išnagrinėtos. 

 

Kiek suprantu, manote, kad neprivalote paaiškinti savo sprendimų?

 

– Atsiprašau, tačiau turiu skubėti į posėdį, ir apgailestauju, kad yra skelbiama netiesa.

 

Kokia netiesa?

 

– Tokia netiesa, apie ką jūs ir kalbate. Pirmiausia reikia pasitikrinti, ar tai yra tiesa, o tik paskui skelbti. Aš kategoriškai teigiu, kad tai netiesa, kas buvo parašyta.

 

Tačiau A.Kučinsko bylos teisme tuo metu, kai jūs nagrinėjote jo skundą, nebuvo?

 

– Aš kategoriškai teigiu, kad tai yra netiesa, kas yra rašyta jūsų laikraščio straipsnyje. Atsiprašau, turiu skubėti į posėdį…

 

A.Kučinskas: „Prokurorai ir teisėjai dirba išvien“

 

Pats A.Kučinskas lieka prie savo nuomonės – teisėja J.Vėgelienė išnagrinėjo jo skundą, net neturėdama bylos, o prokuroras J.Laucius galimai suklastojo dokumentus. A.Kučinskas atsakė į LL klausimus:

 

 

 

 kucinskas

 

Norėčiau paklausti jūsų nuomonės, kodėl tiek prokuratūra, tiek teismai atsisakė tirti aprašytą istoriją, kurią įvardino kaip „deklaratyvius“ teiginius? Ar Laucius su Vėgeliene dirbo susitarę?

 

– Jūs pažiūrėkite – teisėja J.Vėgeliene siekė karjeros – norėjo pereiti dirbti į apygardos teismą, ir dalyvavo teisėjų atrankos komisijose. O pas mus kaip yra – jeigu teisėjas nori padaryti karjerą, turi sugyventi su prokurorais. Todėl jeigu tenkini visus prokuratūros ir STT prašymus, ir jiems viską leidi, jokių blogų atsiliepimų apie tave nebus. Noriu pabrėžti, kad ta byla buvo nutraukta dėl per ilgo tyrimo.

 

Tačiau kaip vertinate tą motyvą, kad jūsų byla teisėjai Vėgelienei buvo perduota „į rankas“, be jokių teismo atžymų?

 

– Teisme yra nustatyta tvarka – ikiteisminio tyrimo teisėjas, gavęs skundą, teismo nustatyta tvarka išreikalauja medžiagą iš prokuratūros. Visą medžiagą teismas gauna per raštinę, kuri ir pateikia bylą teisėjai. Teisėja, nagrinėdama bylą, išnagrinėja ją nustatyta tvarka, ir vėliau per raštinę gražina ją prokuratūrai. Tačiau teisėja net nesivargino tos medžiagos išreikalauti nustatyta tvarka ir atmetė mano skundą. O kada iškilo tas klausimas, kad teisėja net neturėjo bylos išsireikalavusi iš prokuratūros, prokuroras J.Laucius ant lydraščio jai parašė, kad jis „bylą atsiėmė“.

 

Tačiau teismas tos bylos net nebuvo gavęs, kaip Laucius galėjo atsiimti tai, kas ir taip buvo pas jį? 

 

– Niekas tos bylos teisme nebuvo matęs, nė vienas darbuotojas. O kai jau gavo mano skundą, tai aišku – jeigu prokuroras parašys, dar ir Generalinės prokuratūros prokuroras, kad jis atsiėmė, tai nieko? Ir visi mes turime tą nustatytą tvarką pamiršti?

 

Teismo nutarimuose rašoma, kad Vėgelienė jūsų bylą gavo „į rankas“ iš prokurorų?

 

– Tokių dalykų teisme būti negali, nes niekas kitas negalės patikrinti, ar taip buvo iš tikrųjų. O čia paprastas atsirašymas, kuris atsirado, kai iškilo J.Vėgelienės atsakomybės klausimas. Ir kai iškilo J.Lauciaus atsakomybės klausimas – jų tik paklausė – ar jūs darėte nusikaltimą? Jie atsakė, kad nedarė nusikaltimų. Ir byla baigta. Tai duokime kiekvienam piliečiui taip pasielgti – paklauskime, ar jie darė nusikaltimą, nė vienas neprisipažins. 

 

Tuo labiau, kad Vilniaus apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas Paškevičius oficialiu raštu atsakė, kad „byla teisme reikalauta nebuvo“. Teismas yra tokia institucija, kuri, prieš rašydama atsakymą, turi išsamiai ištirti visas aplinkybes, apklausti teisėją ir raštinės darbuotojus ir pažiūrėti bylą, nes kyla teisėjos atsakomybės klausimas. Juk Vėgelienės veiklą tyrė Vilniaus apygardos teismo pirmininkas Dovidaitis, kuris jau taip pat nebedirba. 

 

– Tai čia toks teisėjų nerūpestingumas, kad jie išnagrinėja bylas, jų net nematę, o surašo taip, kaip reikia prokuratūrai?

 

– Čia jau nusikalstamas neveikimas. Aš buvau parašęs didžiulį skundą, jame buvo nurodyti bylos lapai ir tomai, kuriuos reikia patvirtinti, kad tą skundą išsamiai išnagrinėti. O Vėgelienė nevykdo Konstitucinio teismo 2006 m. išaiškintų reikalavimų ikiteisminio teisėjui.

 

– O kodėl prokurorai ir teismai taip „numuilino“ tą bylą – pasakė, kad „viso zakonno“, ir jūsų teiginiai nepagrįsti?

 

– Tai yra niekuo nepagrįstas atsirašinėjimas. Nes niekas objektyviai netyrė visų tų mano pareiškime minėtų faktų.

 

 

 

Savo skunde A.Kučinskas nurodė, kad Panevėžio teismas pripažino, kad teisėja J.Vėgelienė, atlikdama savo funkcijas, galimai nenurodė tik medžiagos gavimo laiko ir datos, tačiau aplinkybę, kad ikiteisminio tyrimo medžiaga buvo pateikta ikiteisminio tyrimo teisėjai, patvirtina prokuroro rankraštinis įrašas. Tačiau A.Kučinskas sako, kad šis ikiteisminio tyrimo teisėjos argumentas yra tik prielaida, kadangi teisėja vartoja žodį galimai, taigi ji tuo nėra įsitikinusi. 

 

Be to, Panevėžio teismo teisėja savo nutartyje nepasisakė apie Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo raštą Nr. V2.2524, kuris paneigia aplinkybę, kad ikiteisminio tyrimo medžiaga buvo pateikta teisėjai J. Vėgėlienei, taip pat paneigia ir prokuroro J. Lauciaus rankraštinį įrašą. 

 

„Todėl būtina atlikti ikiteisminį tyrimą, tam, kad išsiaiškinti ar ikiteisminio tyrimo medžiaga buvo pateikta teisėjai ar ne, – įtikinėja A.Kučinskas, – aš pažymiu, jog aš nevertinu teisėjos veiksmų (kad ji pagal jo prašymą nesurengė teismo posėdžio, nepakvietė jo advokato, raštu neišreikalavo ikiteisminio tyrimo medžiagos) kaip nusikalstamų, šias aplinkybes jis vertina kaip galimą teisėjos J. Vėgelienės motyvą atlikti nusikalstamas veikas numatytas BK 228 str., 300 str., o kadangi jam nėra suteikta teisė atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmus, todėl jis negali šios savo išvados patvirtinti objektyviais duomenimis, todėl reikalinga pradėti ikiteisminį tyrimą“.

 

J.Sabatauskas aklas

 julius sabatauskas

„2010 m. vasario mėn. LR prezidentei, LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkui ir Teisėjų tarybai pateikiau skundus dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos J. Vėgelienės veiksmų – nurodžiau, kad jos veiksmai neatitiko 2006 m. sausio 16 d. LR Konstitucinio teismo nurodytų reikalavimų keliamų teisėjams, teisėjų statusui ir profesinės veiklos charakteristikai, – pasakoja A.Kučinskas, – 2010-03-25 Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Dovidaitis raštu nurodė, kad „Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėja J. Vėgėlienė nepažeidė teisėjų statusui ir profesinei veiklai keliamų reikalavimų, tinkamai vykdė savo pareigą ir laikėsi duotos priesaikos bei vadovaudamasi galiojančiais įstatymais tinkamai ir išsamiai išnagrinėjo jūsų ikiteisminio tyrimo bylas. todėl Jūsų skundai nepagrįsti“.

 

„Aš pažiūrėjau, kaip Dovidaitis tyrė mano skundą, tačiau toje byloje nieko nėra – ten niekas net nereikalavo teisėjos Vėgelienės pasiaiškinimų“, – sako A.Kučinskas. 

 

2012-06-18 prokurorės N. Grunskienės nutarime atmesti A.Kučinsko prašymą rašoma, kad „ikiteisminio tyrimo bylos Nr. 83-1-0384-09 26 lape yra prokuroro A. Lauciaus ranka rašytas užrašas, patvirtinantis, kad jis 2010-01-27 „atsiėmė” ikiteisminio tyrimo bylos medžiagą iš Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo. 

 

Ši aplinkybė tik patvirtina faktą, kad ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga buvo pateikta ikiteisminio tyrimo teisėjai tiesiogiai į rankas ir ji priimdama sprendimą dėl A. Kučinsko skundo buvo susipažinusi su bylos medžiaga tokia apimtimi kiek tai buvo būtina priimant sprendimą dėl A.Kučinsko pareikšto nušalinimo prokurorui J. Lauciui. Be to, jokios LR BPK nuostatos nedraudžia esant skubiam atvejui pateikti ikiteisminio tyrimo bylos medžiagą ikiteisminio tyrimo teisėjui tiesiogiai į rankas“.

 

„Iš nutarimo turinio akivaizdu, kad prokurorė N. Grunskienė kritiškai vertina Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo raštą, kuriame teigiama, kad šis teismas bylos medžiagos nereikalavo, o prokuroro J. Lauciaus (asmens, kuris galimai padarė nusikalstamą veiką) ranka rašytą įrašą prokurorė vertina kaip objektyvią tiesą, – stebisi A.Kučinskas, – neatsižvelgiant į tai, nei vienas iš šių duomenų šalinių pats savaime negali patvirtinti „fakto“, kad ikiteisminio tyrimo medžiaga teisėjai buvo perduota tiesiogiai į rankas. 

 

Tokiais nelogiškais teiginiais ir išvadomis prokurorė N. Grunskienė ignoruoja 2012-05-14 skunde pateiktus duomenis, o konkrečiai galimai padarytos nusikalstamos veikos dalyką (suklastotą dokumentą) ir pavojingą veiką (dokumento klastojimą). Šį prokurorės minimą faktą galima patvirtinti arba paneigti tik atlikus ikiteisminį tyrimą“.

 

Prokurorės N. Grunskienės teiginys, kad LR BPK nuostatos nedraudžia esant skubiam atvejui pateikti ikiteisminio tyrimo bylos medžiagą ikiteisminio tyrimo teisėjui tiesiogiai į rankas, taip pat vertintinas kaip deklaratyvūs, nes juo pateikiami abstraktūs samprotavimai, o ne nagrinėjami ar vertinami konkretūs mano 2012-05-14 skunde pateikiami duomenys.

 

Jeigu teismo pirmininkas sako, kad A.Kučinsko bylos teismas negavo, o teisėja Vėgelienė sako, kad gavo, reikia išsiaiškinti, kuris iš jų meluoja. 

 

„Šiuose dokumentuose nurodomos iš esmės skirtingos to paties įvykio aplinkybės, todėl galimi 2 šių duomenų vertinimo būdai:

 

1) Prokuroro J. Lauciaus įrašas yra melagingas, o teismo pirmininko pavaduotojo raštas atspindi tiesą;

 

2) Prokuroro J. Lauciaus įrašas atspindi tiesą, o teismo pirmininko pavaduotojo raštas yra melagingas;

 

Tačiau tyrimas taip ir nebuvo pradėtas, matyt, tam, kad neišaiškėtų tiesa.

Facebook komentarai
});}(jQuery));