Ar galima išmokint beraštį piemenį Valstybei vadovaut?

Ar galima išmokint beraštį piemenį Valstybei vadovaut?

Visiškai nesvarbu, net kokį mokslą baigęs bus piemuo ar piemenaitė, jei ji (s) nebus  baigę katekizmo, normalios pradžios mokyklos ir gero tėvų mokymo, bei  savaime supratimą turinti apie garbę , sąžinę, pasiaukojimą, dešimt  Dievo  įsakymų laikymąsi -nebus tas žmogus normalus Valstybės tarnautojas, pareigūnas, seimo narys, prezidentas.

Matome, kad Valstybės pirmieji asmenys-buvę ateistai, dabar kolaboruojantys kitoms Valstybėms-patys net nesprendžia sąmoningai ,kaip elgtis su tauta.?Visa tai atlieka jiems pavaldžios ir nepavaldžios  struktūros, kuriose nebėra turinčių humaniškų minčių asmenų, o tik klapčiukai tiesioginio viršininko, kuris-nereikalauja nieko dirbt-tik Jam  pataikaut.

Ir štai-bet kur besibeldžiantis pilietis dažnai gauna –špygą. Nei vien institucija ,kuriai vadovauja –jau po  1990metų „mokslus“ baigęs pilietis-nebedirba žmogui. Jis neturi supratimo, kad galima ką nors apginti, kam padėti, kur paaukoti. Kvaila ir gėda matyti tokius Valstybės veikėjus atėjusius iš melo.

Kaip gali skundikas-aukotis ?Jis jau judo vaidmenį atlikęs- ar atgailavo, po tokio žingsnio. Ko gero –Ne, ir toliau taip elgiasi.

Todėl ir neturime Valstybės, nes prie jos kūrimo nebuvo prileisti-neprigulimybės troškę ir galėję –bet kada žūti.

Ordinais, medaliais, disidentų vardais pasidabinę dauguma-prisitaikėlių. Jie ,aišku, mato ,kad Valstybė jau ne ta, kaip ir Amerikos lietuviai matė-TSRS, o dabar mato ES, bet ,išskyrus, kad jie čia gali pastoviai lankytis ir…makaronus  valgyti, net juos kabinti-nieko daugiau negali.

Intelekto, žinių, pasiaukojimo, aukojimo trūkumas.

Kas remia šalies naikinimą-fondai susiję ne su lietuviška tapatybe.

Po kelis  tūkstančius grašių numetantys mūsų amerikonai-šalies neišgelbės.

Milijardai arba savimonės, savigarbos atsiradimas-dėkime ant svarstyklių. Melas, pašalpos, skurdas, menkystė-nusveria. Jau du dešimtmečiai-laimi menkystė.

Kas kaltas. Visada senovėje –buvo tautos vedliai-blaivūs, propagavę blaivybę, krikščionybę, leido knygas.

Paskutinės kadencijos seimas-prisiminė, kad tai yra. Tik ar iš geros valios tai padarys-juk ten pat blaivininkas ir judošius- ar jie sutars? O ,ką padarys sutarę-laikysis  dorybės? Sąžinei atvers kelią? Mokslui, išminčiai, pasiaukojimui, istorijos tiesai duos eigą ar  eis  šviesos keliu?

Metai –jau naujas seimas,o pridegę įstatymai nepataisyti-tautos labui –darbų labai nedaug nuveikta. Seimo nariai neskaito įstatymų, nesidomi kas reikia keisti, kur reikia paspaust valdininkus, kur „prezidentus“. Tautiečius smaugia biurokratijos kilpa, reik šluot bemokslius, nesusipratėlius iš visų lygių valdžios-tada  matysis pažanga.

Tačiau šiai dienai perspektyvų keistis labai nedaug. Ministras Veryga-čia ryškiausias-labai svarbu ,kad tauta pasveiktų fiziškai ir dvasiškai. Ši užduotis labai svarbi.

Visa kita-ūkis, kur daugiausia valdo savanaudžiai.Net kultūros, švietimo ir socialinės apsaugos struktūros nepasislinko link savišvietos-kad kitus šviesti. Ar gali  tamsoj žmonės gyventi-nematydami-perspektyvos iš tariamos valdžios ir pašalpų. Numeta trupinį-ir galvoja, kad jie daugiau neverti? O gal pakalbinkime, pamokinkime, kaip tuo trupiniu dalintis ir jį  pagal išgales uždirbti garbingai net ir tam ,kuris dalina? Ar ne per daug dalintojų, o mažai augintojų?

Yra ministerijos  parazitės, kurios nieko nedirba, o vis prašo. Man atrodo-jas visi žino. Ir joms vadovauja panašu ne ministrai, o kas tai iš šalies.

Yra ministerijų, kurios kastuvais pinigus užkasa, ir  niekas nemato realios naudos  niekam. Visi mato žino ir supranta, kad tokia Valstybė niekada nepraregės, jei akys  nenori matyti, o ausys klausyti.

Kaip ir pamokslo bažnyčioje daugelis neišgirsta-koks jis bebūtų. O neišgirdęs ir nepamatęs už nieką  ir neatsakingas, kaip ir tie kurie sėdi jau  ne pirmi metai ant Lietuvos aruodo.

Ir nieko daugiau neprileisdami-mato, kad jis tuščias. Kam tokia valdžia –kuri nežino ,kam tas daiktas reikalingas?

Gal iš tikro tas Lietuvos piemenėlis ,turėdamas tiek daug  dieviškos išminties ir tiek mažai blogo šiuolaikinio „mokslo“, vykdydamas sąžinės  įžadus ,padarytų stebuklą-išvaikytų aplink aruodą kalnais susispietusias žiurkes –žolės ravėt. Už pašalpas. Kurias reiks užsidirbt.

Sociologiniai tyrimai

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));