Ar Deimantą Bugavičių sušaudė pedomafija?

vita-jakutiene-ir-deimantas-bugavicius-73082350

vita-jakutiene-ir-deimantas-bugavicius-73082350

Ar Deimantą Bugavičių sušaudė pedomafija?

Kristina Sulikienė

JAV jau pamažu ima įsitikinti, jog Lietuvoje labai stipriai veikia tarptautinė ir gerai organizuota pedomafija, kurios pagrindinis užsiėmimas – prekyba vaikais.

Į prekybą vaikais įeina ne tik jų paaugliukų tiekimas viešnamiams turtingiems arabams, jų tiekimas įvaikinimui, organams, bet ir pedofilų aprūpinimas visiškai mažais vaikais. 

vita jakutiene ir deimantas bugavicius 73082350

Vita Jakutienė ir Deivydas Bugavičius

 

Deimanto Bugavičiaus sušaudymo mūsų neįgali teisėsauga nenori ištirti, nes jo sušaudymas buvo naudingas mūsų neįgaliai teisėsaugai, kuri keliasdešimt milijonų litų jau išmetė pedofilų ir jų aptarnaujančio personalo „gero vardo“ gynimui.

Jeigu jūs dirbote Lietuvos pedomafijai, jūsų vyriškas organas netgi bus ginamas po mirties su didžiausiu rimtumu. Bus užvestos kelios jūsų triusikų gynimo bylos. O jūsų padėjėja, kuri jums tiekdavo mažus vaikus, bus padaryta kone šventąja, jos vardu prisidengiant bus areštuojami namai už milijonus, nes pedomafijos aptarnaujančios moteriškės gali kreiptis į teismus be jokių įrodymų – turtas iš pedofilijos aukų giminaičių bus imamas slaptuose teismų posėdžiuose, areštai vykdomi netaikant senačių tyrimams. Pedomafija taip kerštauja už „prekės sugadinimą“ – vaikas buvo ruošiamas nuo mažo amžiaus pedomafijos reikmėms, o čia atsiėmė ir „sugadino prekę“, todėl turi „sumokėti rinkos vertę“. Teisėjai, štampuodami bylas prieš senukus Kedžius, galimai uoliai vykdo pedomafijos nurodymus – pedomafijai reikia „kompensuoti nuostolius“, kuriuos patyrė, kai vaikas nebebuvo leidžiamas aptarnauti elitinius pedofilus. 

Teisėsauga jau su „kalės“ (ją taip pavadino ant viršelio žurnaliste prisistatanti suomiška pavarde moteriškė) bylomis įrodė, jog geriausiai moka ginti pedomafiją, o visus, kas tik stoja skersai kelio jai- nušluoja nuo žemės paviršiaus.

Deimantas Bugavičius draugavo labai rimtai su viena moterimi, kuri yra pagrindinė liudytoja pedomafijos byloje, kai 14 metų mergaitės buvo parduotos į sekso vergiją tuirtingiems Saudo Arabijos šechams 2004 metais.

Šioje vaikų prekybos linijoje sudalyvavo:

Švietimo ir mokslo ministerija, kuri „nepastebėjo“, jog vaikai nebesimoko mokykloje.

Savivaldybės, kurių žinioje esančios mokyklos „nepastebėjo“, jog dingo vaikai. 

Vaiko teisių apsaugos tarnyba, kuri „nepastebėjo“, jog mergaitės dingo.

Valstybės sienos apsauga, kuri išleido nepilnametes mergaites be tėvų į labai tolimą šalį.

Lietuvos policija, kuriai 100 procentų buvo žinoma apie pedofiliją – vaikų prekybą į Saudo Arabiją, nes policija turi neįgalų Kriminalinės žvalgybos biurą, kuris renka informaciją, bet velnias žino, kur ją naudoja.

Lietuvos prokuratūra, kuri 100 proc. žinojo apie vaikų prekybą – pedofiliją, ir nieko nedarė, kad užkirstų tam kelią.

Vilniaus oro uostas, kuriam nesukėlė įtarimų į Dubajų skrendančios 14 metų mergaitės. Oro uosto apsauga, pamačiusi daromą nusikaltimą, neįprastą krovinį ir t.t. privalo sulaikyti krovinį ir nuvesti į apžiūros kambarį, to nebuvo padaryta.

Lietuvos muitinė, kuri irgi privalo tikrinti visus asmenis – jai nesukėlė įtarimo į Saudo Arabiją skrendančios nepilnametės.

Nepilnamečių tėvai, kurie esą „sutiko“ jas parduoti. (Jiems iš karto turėjo būti keliama baudžiamoji byla.)

Notarai, kurie tvirtino įgaliojimus išleisti nepilnametes į Saudo Arabiją – jie turėjo tokių įgaliojimų netvirtinti, ir iš karto pranešti į Kovos su prekyba žmonėmis skyrių.

Už šių visų atsakingų institucijų ir įstaigų stovi „dėdės“, ir „tetos“, kurie už 2004 metais parduotas mergaites gavo pinigus, ir juos pasidalino su visa vaikų prekybos lnija.

Deimantas Bugavičius, sužinojęs, jog jo mylimoji buvo parduota šlykštiems turtingiems seniams, ir jog teisėsauga tik dabar atsibudo (prieš jo nužudymą buvo paskelbta, jog nagrinėjamas 2004 metų mergaičių pardavinėjimas į Saudo Arabiją), ir tik dabar nagrinėjama byla, sužinojęs, jog jo moteris yra nukentėjusi nuo pedomafijos, ir būdamas šioks toks autoritetas  Kaune, jis galėjęs vieną ar kitą kartą neatsargiai pagrasinti susidoroti su „pedikais“. Pavyzdžiui, vos tik Drąsius Kedys pasakė, jog susidoros su pedofilais, jį patį pagrobė ir nužudė, o jo vardu pridarė nužudymų, ir primėtė jo ginklų, kurie neiššovę. 

To tik teužteko, kad and Deimanto Bugavičiaus būtų užleisti samdomi žudikai, kuriems buvo užduotis sušaudyti ir pedomafijos auką – beje, tuo metu besilaukiančią vaiko. Jeigu pedomafijos auka išgyvena visus košmarus, ir netgi susikuria normalų gyvenimą, pedomafijai yra grėsmė, jog tapusi galinga, ji atskleis visą pedofilų tinklą. Todėl buvo nutarta sušaudyti ne tik auką, bet ir jos gynėją, kuris darėsi vis įtakingesnis.

Deimanto Bugavičiaus aplinkos žmonės kategoriškai pasisako prieš pedofiliją, vaikų atiminėjimą iš šeimų, ir laiko tai išgamų elgesiu. Pasisako už lietuvių grąžinimą šeimoms užsienyje. Jie gerbia visus, kas kovoja dėl vaikų. Tokie žmonės negalėjo ir negali patikti Lietuvos pedomafijai, kurie metų metais gyveno ir tebegyvena iš žmonių prekybos, o labiausiai „einama prekė“- tai vaikai.

Lietuvos pedomafija pedofilijos aukos globėjai Neringai Venckienei per korumpuotą teisėsaugą ir kišeninius teismus buvo sukurpusi  

39 kaltinimų bylą, kuri Amerikoje jau subliuško kaipo kukurbezdalis. Moteris buvo įtariama sumušusi…sambo čempioną, kuris jai, teisėjai su neliečiamybe, išsuko ranką, kai buvo iš namų grobiama pedomafijos auka ir liudytoja Deimantė. 240 policijos ir ne policijos pareigūnų dalyvavo likviduojant pedomafijos auką, o operacijai vadovavęs Renatas Požėla, kuris tą rytą patruliavo Klonio gatvėję, atėmęs telefoną iš Sauliaus Skvernelio, ir liepęs jam sėdėti kur nors „po dalšė“, pasodintas vadovauti visai Lietuvos sienos apsaugai – kad prieitų prie vaikų prekybos linijos – juk turi būti  tokia „sienos kontrolė“, kuri praleidžia narkotikus, vaikus ir ginklus. Už pedomafijos aukos likvidaciją šiam asmeniui suteiktas generolo laipsnis (vidaus tarnybos). Vitalijui Gailiui, kuris vadovavo Kriminalinės policijos biuro kontržvalgybos skyriui (2) už labai gerą tarnybą, kai jis metų metais nematė pedomafijos darbelių, ir pratylėjo Kauno įvykių metu, irgi suteiktas generolo laipsnis. 

Deimantą Bugavičių greičiausiai sušaudė Lietuvos pedomafijos samdomi smogikai, kurie neseniai sulaikyti užsienyje, ir spaudoje tebuvo viena eilutė apie juos. Vadinasi, Lietuvos teisėsauga puikiai žinojo, kas tokie sušaudė Deimantą Bugavičių, nes kitaip nebūtų jų sulaikę Danijos pareigūnai. Neilgai trukus po jų sulaikymo ir buvo įvykdyta kita operacija – sulaikyti „Kamuolinių“ vadovai, kurių vienas gyveno mano – Rokų- rajone, ir korumpuota teisėsauga turėjo savo vietininką ten, kur neturi policijos nuovados. Rokuose buvo grobiamas Šarūnas Valasevičius, kuris nuo „kamuolinių“ pabėgo dėl jų girtumo, tačiau dėl šio nusikaltimo Giedrius Janonis – Kamuolys nebuvo įkalintas, nes korumpuoti teismai vykdė mafijos užsakymą, ir netenkino Probacijos tarnybos teikimo jį 2016 įkalinti, dėl to, kad 2014 m. nepasibaigus bausmės atidėjimo laikui, jis buvo išvykęs į Vokietiją ir vadovavo parduotuvės plėšimui. 2018 metais kalėjimo bausmių išvengęs Giedrius Janonis ramiai miegojo gražiame name, kuris įregistruotas kaip sodo namelis, ir jam netgi nepriklauso. 

Apie gražius ir cukrinius namus buvo bandomos kurti legendos, likvidavus pedomafijos liudytoją Deimantę kuri pedomafijos tiekėjai buvo „grąžinta“ smurtu nepasibaigus pedofilijos bylos procesui.  Deja, pedomafijos aukos mama dar 2013 metais išplatino vaizdo įrašą, jog ją „saugantys“ Kriminalinės policijos biuro pareigūnai jai yra grėsmė. Na o šiandien juk aišku, kodėl… 

Pedofilijos bylą kuravo ir gesino kaltinamojo pedofilo dėdė, tačiau korumpuotai teisėsaugai tai yra normalu. Liaudyje užgeriant prie stalo sakoma: “Mano dėdė- tavo dėdė, vienas šiko, kitas ėdė.“ Taip ir čia. 

Kadangi Deimanto Bugavičiaus nužudymas jau iš seniau siejamas su „Kamuoliniais“, gali būti, jog „Kamuoliniai“ aptarnauja valstybinę pedomafiją, ir vykdo jos nurodymus. Mainais už tai jie galėjo ir tebegali laisvai ir nevaržomai  banditauti, plėšikauti, reketuoti ne tik po Lietuvą, bet ir po visą Europą – Lietuvos teisėsauga ir teismai nejudino nė mažojo pirštelio, kad juos sutramdytų.

Po Deimanto Bugavičiaus sušaudymo Lietuvos pedomafija išsiaiškino, jog kitas įtakingas vyrukas kovoja dėl vaikų, dirba su valkataujančiais vaikučiais, ir netgi turi planų įsteigti platesnio masto globos sistemą – mokant juos kovos menų, ir suteikiant jiems ilgalaikę pastogę. Buvo planai kurti ir kalinių perauklėjimo centrą – vėlgi, per sportą. Sušaudyti Remigiju Morkevičių bandyta jau anksčiau – žudikai atėjo į jo butą, ir šaudė, tačiau R. Morkevičius buvo tuo metu Brazilijoje, o bute gyveno nuomininkė. Kadangi buvo sušaudytas ne tas žmogus, viskas pateikta kaip savižudybė, ir byla užglaistyta. Šis įvykis buvo rimtas perspėjimas Remigijui, kuris tačiau jo nesureikšmino, todėl jau antri metai yra Dausų karalystėje…

Lietuvos teisėsaugai ir teismams būtinas darbo imitavimnas, ką šios institucijos darys, jeigu sumažės kalėjimų „klientų“? Kalėjimai sukurti tam, kad kartą papuolęs žmogus ten sugrįžtų labai daug kartų. Todėl Remigijus Morkevičius pasidarė grėsme valdymo sistemai, kuri remiasi vaikų prekyba ir lagerine kalėjimų sistem – per ją praplaunami milijardai eurų. Buvo duotas nurodymas jį nužudyti, ir viskas buvo greičiausiai padaryta „Kamuolinių“ rankomis.

Patys „Kamuoliniai“ greičiausiai yra valstybinė mafija, kuri atlikdavo „Skrajojančio būrio“ funkciją.

„Kamuoliniai“ greičiausiai nužudė teisėją J.F. sušaudė ir V. N., baloje prigirdė A.Ū. ir nukankino Drąsių Kedį. Todėl pedomafija, tokia dėkinga už šias žudynes, juos ir dengė visus šitus metus, o spaudos konferencijoje, kai reikėjo pristatyti „Kamuolinių“ sulaikymą, Linas Pernavas vos neverkė, ir sapaliojo apie tai, jog „šios gaujos veikla baigta“, nors sulaikytos tik „viršūnėlės“, o „šaknelių“ yra apie 250 asmenų, ir neaišku, kur jie visi yra ir kokius naujus nusikaltimus daro.

„Kamuoliniai“ greičiausiai pagrobė ir nukankino Drąsių Kedį, o Italijoje kitą dieną po jo lavono radimo draugiška Lietuvos pedomafijai Italijos mafija, kuri prekiauja narkotikais, ginklais ir vaikais (Italijoje yra apie 12 skirtingų „šeimų“), sušaudė Frančesko R., kuris buvo tikras asmuo ir apie jį liudijo Deimantė Kedytė, kuri jau 6 metai yra dingusi be žinios, ir Lietuvos pedomafija dengia, kur nukišo vaiką.

Nors spauda ir teisėsauga kliedi, jog susėmus „Kamuolinius“, „atsirado tuščia vieta“, ir klausia -„kas dabar užims sostą?“, norėčiau priminti, jog pati teisėsauga „karaliumi“ be jokios konkurencijos yra išrinkusi Henriką Daktarą, kurį visų instancijų teismai pripažino (iš viso 13 teisėjų su sapnininku prokuroru) gebantį kurti gaujas ir joms vadovauti telepatiniu būdu, per atstumus. Todėl toks Karalius yra vienvaldis, ir jo pakeisti neįmanoma. Jam nereikia net telefoninio ryšio vadovauti Kaunui – Lietuvos Aukščiausiasis teismas pripažino, jog net kalėdamas Sibiro sugriežtinto režimo kalėjime, jis 1990 metais per atstumą, telepatiniu būdu sukūrė „Daktarų“ gaują, ir ją apginklavęs (telepatiškai) jai vadovavo.

Klaipėdos apygardos teismas nustatė, jog Henrikas Daktaras iš Lukiškių rūsio, būdamas izoliuotas ir uždarytas 1990 metais vasarį, užsakė dvigubą žmogžudystę.

Henrikas Daktaras irgi yra prieš pedomafiją, ir niekada neprekiavo vaikais, todėl tapo pačiu baisiausiu nusikaltėliu. 

Aiškėja, jog Lietuvos teisėsaugą valdanti Lietuvos pedomafija nurodinėja, kurias bylas tirti, ir kurių netirti. Visi, kas buvo Deimanto Bugavičiaus aplinkos žmonės, yra pavojuje, nes į juos yra nukreiptos pedomafijos akys, o nužudžius bet kurį pedomafijos nusikaltimų liudytoją (o draugė tikrai bus išpasakojusi, kas ją pardavė), teisėsauga turi idiotišką atsakymą, jog „tai naujas santykių aiškinimosi būdas, šaudosi gaujos“.Tačiau poavyzdžiui, jau dveji metai įvairūs pasakoriai painiojasi, su kuria gi gauja tariamai susijęs Remigijus Morkevičius – ne viename straipsnyje rasime, kad su „agurkiniais“, kitame kad su „kamuoliniais“.

O kad šis žmogus tiesiog propagavo sveiką gyvenimo būdą, globojo gatvės vaikus, ir turėjo savo besikuriančią mokyklą – tai teisėsauga niekada, šmeiždama žmogų po mirties, nepripažins.

Deimantas Bugavičius pažinojo Remigijų Morkevičių, gali būti, kartais, gyvendami netoliese, ir susimatydavo, kas yra normalu tarp stiprių asmenybių.

Vien draugystė su asmenimis, kurie žinojo Lietuvos pedomafijos vardus ir pavardes, galėjo lemti Remigijaus Morkevičiaus sušaudymą, tai dar viena iš versijų, tačiau ji susipina su pagrindine, jog abudu vyrukus – tiek Deimantą Bugavičių, tiek ir Remigijų Morkevičių – galimai sušaudė „Kamuolinių“ užsakymu, o šiems užsakymą davė valstybinė mafija, kol kas vienvaldiškai ir be konkurencijos terorizuojanti Lietuvą ir Europą, o gal jos čiuptuvai eina net iki Brazilijos, juk Tarptautinė kovos su narkotikais organizacija dar 2010 metais fiksavo antrą pasaulinį narkotikų kartelį po Brazilijos kur ? – LIETUVOJE.

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));