Ar bus gražintas pavogtas teisingumas? Represijų voratinklis apraizgo taikius piliečius

P1300075-1

P1300075-1

Ar bus gražintas pavogtas teisingumas? Represijų voratinklis apraizgo taikius piliečius

S.Rakauskienės ir V.Jokimo bylos-tipiški grubių žmogaus teisių pavyzdžiai

 

P1300075 1

 

Lietuvoje vyksta masiniai žmogaus teisių pažeidimai. Yra daug bylų, kuriose akivaizdūs fabrikavimo požymiai. Tai A. Paleckio, A. Drižiaus, D.Raugalienės, E.Balčiūno, A.Veberio, V.Lekstučio, O.Titorenko, A.Balčiūnės bylos ir daug kitų bylų.  Tai iš esmės politizuotos bylos, kai teisėsaugos struktūros naudojamos kaip vėzdas pries politinius oponentus, pažangius žurnalistus ir visuomenininkus. Šį kartą pravartu panagrinėti bylas, kuriose persipina korumpuotos teisėsaugos ir represinės psichiarrijos voratinklis. Tokios yra Skaistos Rakauskienės ir Vinco Jokimo bylos, greta skandalingų kai kurių policijos pareigūnų, prokurorų ir teisėjų veiksmų yra akivaizdūs represinės psichiatrijos panaudojimo momentai. S.Rakauskienė tik įtariama galimu nesunkaus nusikaltimo padarymu(galimai melagingu policijos iškvietimu), o V.Jokimas buvo aktyvus pilietis, kuris kreipdavosi į policiją dėl įvairių teisės pažeidimų, rūpinosi viešaja tvarka. Ir už tai buvo pradėtas doroti, tame tarpe neteisėtai sulaikomas, mušamas, smaugiamas, jo atžvilgiu fabrikuojamos bylos. 

Bus pripažinta ekspertų klasta?

Rezonansinėje S.Rakauskienės byloje įvyko tam tikras teigiamas posūkis. Kauno apygardos teisme gruodžio 7 d. vyks svarbus posėdis. Jame bus nagrinėjamos esminės detalės, kurios susiję su prievartiniu 71 metų kaunietės S.Rakauskienės laikymu už grotų nuo šių metų sausio 19 dienos. Šioje byloje šįmet vyko daug skandalingų procesų-vyko ir vieši posėdžiai, po to vyko jau slapti posėdžiai. Lapkričio 22 d. Kauno apygardos teisme  paskelbtas svarbus teisėjų kolegijos verdiktas (šiame teisme rugsėjo 21 d. ir spalio 20 d. svarstyta S.Rakauskienės apeliacija dėl Kauno apylinkės teisme birželio 2 d. ir birželio 6.d. priimtų sprendimų-jog S.Rakauskienė turi buti laikoma  uždaryta Rokiškio psichiatrijos ligoninėje griežto režimo skyriuje. Itin svarbi detalė-tai buvo slapti teismai, apie kuriuos neinformuota pati S.Rakauskienė ir tuometinis jos teisinis atstovas advokato padėjėjas A.Morozovas. Dėl to jie neturėjo galimybės dalyvauti teisme ir gintis. O teismo proceso negalėjo stebėti žurnalistai ir žmogaus teisių gynėjai).

 Teisėjų kolegijos verdiktą perskaitė kolegijos pirmininkė  D.Giačaitė. Štai esminės detalės: ,,Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi Skaistos Rakauskienės apeliacinį skundą dėl jos prievartinio laikymo Rokiškio psichiatrijos ligoninėje, nustatė-pagal bylos aplinkybes suabejota ekspertų išvadomis, liudininkų parodymais. Yra prieštaringi duomenys dėl policijos pareigūnų veiksmų ir kai kurių kitų svarbių bylos aplinkybių. Tokioje situacijoje būtina iš naujo įvertinti įvairias prieštaringas aplinkybes, spręsti dėl  ekspertizės išvadų patikimumo. Nutarta-gruodžio 7 d. 11 val. surengti Kauno apygardos teismo posėdį,  į kurį bus iškviesti ekspertai, policijos pareigūnai, liudininkai”. 

Ilgoje teisėsaugos veteranės S.Rakauskienės (ji 26 metus dirbo  teisėsaugos struktūrose) persekiojimo istorijoje persipynė kai kurių valdžios veikėjų abejingumas, korumpuotų  valdžios veikėjų atviras cinizmas ir represinės psichiatrijos priemonės. Šioje istorijoje regimi tokių veikėjų pėdsakai-kaip  pono Chramino ir kai kurių kitų su juo susijusių asmenų dalyvavimas. O ginti S.Rakauskienės ėmėsi Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos pirmininkas D.Šulcas, žurnalistas Z.Volkovas-Lapinskas, aktyvi žmogaus teisių gynėja L.Helstein, Socialistinio Liaudies fronto nariai (S.Rakauskienė iki sulaikymo buvo aktyvi šios organizacijos narė) ir kai kurie kiti aktyvūs piliečiai. Šia byla besidomintis advokatas V.Sirvydis ne kartą teigė, jog įžvelgia S.Rakauskienės atžvilgiu įvykdytus grubius žmogaus teisių pažeidimus. 

Šioje situacijoje S.Rakauskienės bylą pakomentavo su represinės psichiatrijos apraiškomis daug kartų susidūrusi, jas nagrinėjusi psichiatrė psichoterapeutė D.M.Gerulaitienė: ,,Prievartinio uždarymo klausimą apsprendžia Europos Žmogaus teisių Konvencijos 5 straipsnis (Kiekvienas asmuo turi teisę į laisvę ir saugumą). Jei pilietis nėra pavojingas visuomenei, t.y.-jis nevykdo smurtinių pavojingų veikų pries save ar kitus asmenis, jis negali būti laikomas prievarta psichiatrijos įstaigose. Išskyrus įstatymo numatytus atvejus, kai atliekama espertizė. Šiuo atveju ekspertizė jau senai atlikta. Tad prievartinis taikios LR pilietės S.Rakauskienės sulaikymas tai akivaizdus pažeidimas. Ji turi būti paleista į laisvę”. 

V.Jokimo bylose įvykdyta daugybė pažeidimų

Vinco Jokimo persekiojimo istorija į viešumą  ryškiai iškilo, kai 2013 m. rugsėjo pradžioje prie Kauno apylinkės teismo vyko piketas dėl prievartinio šio Kauno rajono gyventojo uždarymo į Utenos teisminės psichiatrijos  ekspertinį skyrių. ,,Gražinkite tautai pavogtą teisingumą“ skelbė vieno iš plakatų tekstas. Aktyvūs piliečiai reikalavo paleisti V. Jokimą iš psichiatrijos įstaigos. Utenoje jis buvo laikytas dvi savaites, tačiau pilietinė akcija ir jos paviešinimas įvairiuose laikraščiuose  bei interneto portaluose buvo veiksmingos priemonės, -V.Jokimas paleistas, nebuvo uždarytas į Rokiškio psichiatrijos  ligoninę. 

Represinės psichiatrijos priemonės V. Jokimo atžvilgiu  pradėtos taikyti gerokai anksčiau-nuo  2010 m.  rugpjūčio 19 d. Tuomet V.Jokimas atvyko į administracinės bylos svarstymą Garliavos policijos nuovadoje. Ten pareigūnai S.Lemziakovas, R.Kumeta ir dar keli jų bendradarbiai griebė V.Jokimą, jį tampė, mušė. Toliau prasidėjo  toks procesas-buvo nuspręsta šį pilietį ,,kaip reikiant pamokyti“. Štai Vinco Jokimo liudijimas-,,Du pareigūnai prievarta išnėrė mano kelnių diržą. Tada  pareigūnas Kazlauskas padarė kilpą ir mane smaugė diržu. Aš instinktyviau gyniausi, diržas  truko. Tada pareigūnai melagingai iškvietė greitąją medicinos pagalbą ir mane išvežė į psichiatrijos ligoninę. Ten buvau laikomas kurį laiką, vėliau paleistas. 

Dėl Garliavos nuovadoje patirtų kankinimų ilgą laiką buvau nedarbingas, gydžiausi namuose. Daviau pareiškimus dėl neteisėtų pareigūnų veiksmų, tačiau prokurorai ir teisėjai dangstė mane kankinusius veikėjus. Negana to, ir toliau buvau persekiojamas tos grupuotės, nes jie buvo nepatenkinti, jog teikdavau pareiškimus dėl patirtų kankinimų. Štai 2011 m. sausio 11d., 2011 m. gegužės 16d., 2011 m. birželio 22 d.  šie pareigūnai (nors net sunku juos taip vadinti) mane sulaikydavo gatvėje arba įvairiose patalpose, atimdavo daiktus, grasino, šantažavo. Buvo ir kitų mano persekiojimo epizodų. Vėliau net pradėjo duoti pareiškimus prieš mane, jog neva šmeižiu juos. Tačiau jokio tikslo juos šmeižti niekada neturėjau. Ir vėl užsisuko ištisas persekiojimų ratas, buvau priverstas vaikščioti po  teismus. Vėliau prasidėjo dar kiti persekiojimai. Prie manęs prisikabino net Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) pareigūnai. Jų elgesys kartais barbariškas, štai šių metų spalio 20d. po to, kai dalyvavau pilietinėje akcijoje Kauno centre ir pasukau link namų, buvau tiesiog gatvėje suimtas FNTT pareigūnų, nugabentas į jų būstinę, ten bandyta atlikti neteisėtą apklausą  be advokato. Kadangi reiškiau protestus, mane po kelių valandų vis tik paleido“. 

Teisėjai bijo net satyrinių laiškų?

Neseniai, prieš gerą savaitę,  vyko Panevėžio apygardos teismo posėdis, jame svarstyta V.Jokimo apeliacija. Panevėžio apylinkės teismas šių metų birželį pripažino V.Jokimą kaltu dėl tariamo kelių Kauno apygardos teismo teisėjų įžeidimo. Jis tiesiog parašė satyrinį laišką, adresuoto šio teismo pirmininkui. Dėl šio laiško teisėjai kreipėsi su pareiškimais į prokuratūrą. Ir štai V.Jokimas pripažintas kaltu, nubaustas 330 eurų bauda. Kadangi jis nesijaučia kaltas, niekaip nekeikė ir nežemino teisėjų (kuriuos jis pagristai vadina teisėjais įdarbintais asmenimis. Nes kai kurių teisėjų profesionalumu galima ryškiai suabejoti), tai padavė apeliaciją. Svarstymas apygardos teisme buvo gana ramus, dalykinis, tariant paskutinį žodį V.Jokimas išdėstė svarius argumentus, labai dalykiškai pasisakė ir jo advokatė D.Savickienė. Ji pabrėžė, jog nėra įvykdyta  požymių, kad satyrinį laišką parašęs Vincas Jokimas būtų siekės įžeisti teisėjus ir kreipėsi į teismą su prašymu jį išteisinti.  Verdiktas bus skelbiamas Panevėžio apylinkės teisme jau po Naujųjų Metų-2017 m. sausio 9 dieną. 

 Giedrius Grabauskas

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));